Ο Κύριος Ιησούς λύτρωσε την ανθρωπότητα, επομένως γιατί θα εκτελέσει το έργο της κρίσης, όταν επιστρέψει τις έσχατες ημέρες;

31 Οκτωβρίου 2021

Πριν από 2.000 χρόνια, ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε για να λυτρώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Λειτούργησε ως προσφορά περί αμαρτίας κι ολοκλήρωσε το λυτρωτικό Tου έργο. Υποσχέθηκε ότι θα επέστρεφε κατά τις έσχατες ημέρες. Έτσι, όλοι οι πιστοί περιμένουν άγρυπνα τον ερχομό του Κυρίου, και νομίζουν ότι επειδή πιστεύουν στον Κύριο, όλες τους οι αμαρτίες έχουν συγχωρεθεί, και ότι Εκείνος δεν τους βλέπει πλέον ως αμαρτωλούς. Πιστεύουν ότι είναι πανέτοιμοι και αναμένουν την επιστροφή του Κυρίου για να ανυψωθούν στη βασιλεία Του. Γι’ αυτό οι άνθρωποι κοιτούν πάντα προς τον ουρανό, αναμένοντας να εμφανιστεί Εκείνος πάνω σ’ ένα σύννεφο και να τους πάρει στον ουρανό για να Tον συναντήσουν. Μα προς μεγάλη έκπληξή τους, βλέπουν ότι ξεκίνησαν οι μεγάλες καταστροφές κι ακόμα δεν έχουν καλωσορίσει τον Κύριο. Κανείς δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Παρότι δεν έχουν δει τον Κύριο να έρχεται πάνω σ’ ένα σύννεφο, έχουν δει την Αστραπή της Ανατολής να καταθέτει σταθερά ότι Εκείνος έχει επιστρέψει ως ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός. Αυτός έχει εκφράσει αλήθειες και εκτελεί το έργο της κρίσης αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού. Η παρουσία και το έργο του Παντοδύναμου Θεού έχουν συγκλονίσει τον θρησκευτικό κόσμο και εμπνεύσει μια φοβερή αντίδραση. Το έργο της κρίσης του ενσαρκωμένου Θεού αντιτίθεται στις αντιλήψεις και τη φαντασία των ανθρώπων. Πολλοί ρωτούν: Ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη ολοκληρώσει το σπουδαίο λυτρωτικό Του έργο, και ο Θεός μάς αποκάλεσε δίκαιους, επομένως γιατί πρέπει να εκτελέσει το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες; Νιώθουν πως αυτό είναι αδύνατον. Τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας αντιστέκονται και καταδικάζουν τον Παντοδύναμο Θεό, αρνούνται να δουν το έργο Του, ενώ περιμένουν ανυπόμονα τον Κύριο πάνω σε σύννεφο να τους αρπάξει και να τους οδηγήσει στη βασιλεία, ελπίζοντας να ξεφύγουν τις μεγάλες καταστροφές. Ωστόσο, το έργο του Θεού είναι απέραντο, πανίσχυρο και ασταματάτητο. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει δημιουργήσει μια ομάδα νικητών κι οι καταστροφές έχουν αρχίσει, ενώ ο θρησκευτικός κόσμος βυθίζεται στην καταστροφή, θρηνόντας και τρίζοντας τα δόντια. Εφόσον δεν αρπάχτηκαν πριν από τις καταστροφές, ελπίζουν ότι αυτό θα συμβεί εν μέσω αυτών ή μετέπειτα. Γιατί δεν καλωσόρισαν τον Κύριο πριν από τις καταστροφές; Τι έκαναν λάθος; Μήπως ο Κύριος Ιησούς δεν τήρησε την υπόσχεσή Του, και απέτυχε να οδηγήσει τους πιστούς στη βασιλεία πριν από τις καταστροφές, απογοητεύοντάς τους; Ή μήπως οι άνθρωποι παρεξήγησαν τις βιβλικές προφητείες, πίστεψαν ότι ο Κύριος θα έρθει πάνω σε σύννεφο, αρνήθηκαν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, και απέτυχαν να καλωσορίσουν τον Κύριο, υποκύπτοντας στην καταστροφή; Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί ο Κύριος δεν ήρθε πάνω σε σύννεφο για να αρπάξει πιστούς πριν από τις καταστροφές. Σήμερα, θα σας πω πώς εγώ κατανοώ το έργο της κρίσης του ενσαρκωμένου Θεού ως Υιού του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες.

Όποιος γνωρίζει καλά τη Βίβλο καταλαβαίνει ότι οι πιο πολλές βιβλικές προφητείες προλέγουν δύο πράγματα: Ο Κύριος θα επιστρέψει και θα εκτελέσει την κρίση τις έσχατες ημέρες. Αυτά τα δύο πράγματα είναι, ωστόσο, ένα: Ο Θεός θα έρθει ενσαρκωμένος τις έσχατες ημέρες για να εκτελέσει το έργο της κρίσης. Μερικοί ρωτούν φυσικά αν υπάρχει βιβλική βάση για τα λεγόμενα αυτά. Φυσικά και υπάρχει. Υπάρχουν πάνω από 200 σχετικές βιβλικές προφητείες. Ας δούμε ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη: «Και θέλει κρίνει αναμέσον των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς» (Ησαΐας 2:4). «Διότι έρχεται, διότι έρχεται διά να κρίνη την γήν· Θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού» (Ψαλμοί 96:13). Επίσης, η Καινή Διαθήκη αναφέρει: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17). Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε, επίσης, ότι θα επέστρεφε και θα εκτελούσε το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Και εάν τις ακούση τους λόγους Μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους Μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:47-48). «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν» (Κατά Ιωάννην 5:22). «Και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου» (Κατά Ιωάννην 5:27). Η Αποκάλυψη προφητεύει: «Και έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως Αυτού» (Αποκάλυψη 14:7). Αυτές οι προφητείες είπαν σαφέστατα ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ως ο Υιός του ανθρώπου και θα εκτελέσει το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Βλέπουμε πως ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε με σαφήνεια την Εποχή της Χάριτος ότι θα επιστρέψει τις έσχατες ημέρες ως ο Υιός του ανθρώπου για το έργο της κρίσης Του. Η Αποκάλυψη προφητεύει με σαφήνεια: «διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως Αυτού». Αυτές οι προφητείες δείχνουν ότι ο Κύριος θα ενσαρκωθεί ως Υιός του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες και θα έρθει ο ίδιος για να εκτελέσει το έργο της κρίσης. Αναμφίβολα, αυτό το σχεδίασε ο Θεός εδώ και πολύ καιρό. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει αλήθειες για το έργο της κρίσης. Έχει πει τόσα λόγια και δημιούργησε μια ομάδα νικητών. Αυτό δείχνει πως οι προφητείες έχουν εκπληρωθεί. Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στην κοινή θρησκευτική πεποίθηση ότι ο Κύριος ολοκλήρωσε το λυτρωτικό Του έργο, άρα είναι αδύνατον να εκτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες. Υπάρχει βιβλική βάση για αυτό; Το είπε αυτό ο Κύριος Ιησούς; Όχι. Αυτά είναι ανθρώπινες αντιλήψεις και φαντασιώσεις· είναι ευσεβείς πόθοι. Αντιβαίνουν πλήρως στις προφητείες της Βίβλου και δεν στηρίζονται στα λόγια του Θεού. Αυτό το σκεπτικό είναι εντελώς ανόητο! Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να αναζητήσουν τα λόγια του Θεού και τις προφητείες στη Βίβλο, παρά κρίνουν και καταδικάζουν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες βάσει των αντιλήψεών τους; Αυτό δεν είναι αυθαίρετο και αλαζονικό; Η Βίβλος περιέχει τόσο πολλές προφητείες για την έλευση του Υιού του ανθρώπου και την κρίση τις έσχατες ημέρες, επομένως γιατί οι άνθρωποι δεν βλέπουν τις Γραφές μπροστά στα μάτια τους; Όπως λέει και η Βίβλος: «Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ιδεί και δεν θέλετε καταλάβει· διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ώτα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν μήποτε ίδωσι με τους οφθαλμούς και ακούσωσι με τα ώτα και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι, και ιατρεύσω αυτούς» (Κατά Ματθαίον 13:14-15). Ο σοφός άνθρωπος πρέπει να ψάξει και να ερευνήσει γιατί ο Θεός εκτελεί το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες, γιατί εργάζεται ως Υιός του ανθρώπου. Πρέπει να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις, πριν κατανοήσουμε αληθινά τις προφητείες της Βίβλου.

Τώρα, ας δούμε γιατί ο Κύριος ενσαρκώνεται ξανά για το έργο της κρίσης, αφού λύτρωσε την ανθρωπότητα. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει ήδη αποκαλύψει αυτό το μυστήριο. Ας δούμε τι λέει ο Παντοδύναμος Θεός γι’ αυτό. «Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου· δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να γίνει ο Ιησούς προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη σατανικά διεφθαρμένη διάθεσή του. Συνεπώς, τώρα που ο άνθρωπος έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, ο Θεός έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και έχει ξεκινήσει το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). «Αν και ο άνθρωπος μπορεί να έχει λυτρωθεί και να έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, αυτό μπορεί να οφείλεται μόνο στο ότι ο Θεός δεν ενθυμείται τις παραβάσεις του ανθρώπου και δεν φέρεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τις παραβάσεις του. Ωστόσο, όταν ο άνθρωπος, ο οποίος ζει σε ένα σώμα από σάρκα, δεν έχει απελευθερωθεί από την αμαρτία, μπορεί μόνο να συνεχίσει να αμαρτάνει, αποκαλύπτοντας ασταμάτητα τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του. Αυτή είναι η ζωή που διάγει ο άνθρωπος —ένας ατελείωτος κύκλος αμαρτίας και συγχώρεσης. Η πλειονότητα των ανθρώπων αμαρτάνει την ημέρα, κι απλώς εξομολογείται το βράδυ. Έτσι, παρόλο που η προσφορά περί αμαρτίας είναι αενάως αποτελεσματική για τον άνθρωπο, δεν θα μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Έχει ολοκληρωθεί μόνο το ήμισυ του έργου της σωτηρίας, γιατί ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει διεφθαρμένη διάθεση. […] Δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί ο άνθρωπος τις αμαρτίες του· δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη βαθιά ριζωμένη φύση του και πρέπει να στηριχθεί στην κρίση του λόγου για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει σταδιακά από εκείνο το σημείο κι έπειτα» [«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)]. Δεν είναι σαφέστατα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού; Ο Κύριος Ιησούς λύτρωσε την ανθρωπότητα την Εποχή της Χάριτος, επομένως γιατί να επιστρέψει για την κρίση τις έσχατες ημέρες; Διότι ο Κύριος Ιησούς ολοκλήρωσε μόνο το έργο της λύτρωσης, δηλαδή το μισό έργο του Θεού για τη σωτηρία. Έτσι λυτρώθηκαν οι άνθρωποι από τις αμαρτίες, κι έτσι προσευχόμαστε και συναναστρεφόμαστε τον Κύριο, απολαμβάνοντας τη χάρη και τις ευλογίες Του. Οι αμαρτίες μας έχουν συγχωρεθεί, κι εμείς απολαμβάνουμε τη γαλήνη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, μα αμαρτάνουμε ακόμα συνεχώς, κολλημένοι σε έναν ατέρμονο κύκλο αμαρτίας και εξομολόγησης. Παλεύουμε διαρκώς, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τα δεσμά της αμαρτίας. Είναι οδυνηρό και δεν υπάρχει τρόπος να απελευθερωθούμε. Αυτό δείχνει ότι παρότι ο Κύριος συγχώρησε τις αμαρτίες μας, η αμαρτωλή μας φύση κι η διεφθαρμένη μας διάθεση υπάρχουν ακόμα. Μπορεί να επαναστατήσουμε, να αντισταθούμε και να κρίνουμε τον Θεό ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό είναι κανείς πιστός, δεν θα αποφύγει την αμαρτία, δεν θα φτάσει στην αγιοσύνη ούτε θα αξιωθεί να δει τον Θεό. Αυτό εκπληρώνει πλήρως την προφητεία του Κυρίου: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:21-23). Και στο Προς Εβραίους 12:14 λέει: «Τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον». Εδώ βλέπουμε ότι μόνο όσοι κάνουν το θέλημα του Θεού θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Μα τότε γιατί ο Κύριος λέει ότι όσοι κάνουν κήρυγμα και εκβάλλουν τα δαιμόνια στο όνομά Του είναι κακοί; Αυτό μπορεί να μπερδεύει πολλούς ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι διακηρύττουν την πίστη τους, μα εξακολουθούν να αμαρτάνουν και δεν έχουν μετανιώσει αληθινά. Ανεξάρτητα από το πόσο κηρύττουν και εξορκίζουν στο όνομα του Κυρίου, και από τον αριθμό των θαυμάτων τους, δεν έχουν την έγκρισή Του. Στα μάτια του Κυρίου, τέτοιοι άνθρωποι είναι κακοί. Ίσως ενεργούν στο όνομα του Κυρίου, μα αυτό είναι προσβολή απέναντι στον Κύριο, την οποία Αυτός απεχθάνεται. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, των οποίων οι αμαρτίες συγχωρέθηκαν, άξιοι να εισέλθουν στη βασιλεία; Φυσικά και όχι. Ονειρεύονται ακόμα την ημέρα που ο Κύριος θα τους οδηγήσει ψηλά στους ουρανούς. Αυτή είναι μια ανθρώπινη φαντασίωση. Σαφώς, όταν ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε την επιστροφή Του, δεν εννοούσε ότι θα έπαιρνε αμέσως μαζί Του ανθρώπους στον ουρανό, για να Τον συναντήσουν, μα ότι θα εκτελούσε την κρίση καθαίροντας τους ανθρώπους από την αμαρτωλή φύση και τη διαφθορά τους, ότι θα μας έσωζε πλήρως από την αμαρτία και τις δυνάμεις του Σατανά και θα μας οδηγούσε σε έναν όμορφο προορισμό. Αυτό είναι το νόημα του έργου της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες. Τώρα, σίγουρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το λυτρωτικό έργο την Εποχή της Χάριτος έγινε μόνο για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες μας, έτσι ώστε αυτές να συγχωρεθούν. Έτσι ολοκληρώθηκε το μισό έργο της σωτηρίας, και ο Θεός επιτελεί ένα πιο σημαντικό στάδιο έργου κατά τις έσχατες ημέρες. Βάσει του λυτρωτικού έργου του Κυρίου Ιησού, ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει αλήθειες για το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες, για να καθάρει πλήρως την ανθρωπότητα, να τη σώσει από την αμαρτία, και να μας ελευθερώσει από τις δυνάμεις του Σατανά. Βλέπουμε ότι η λύτρωση του Κυρίου Ιησού έστρωνε την οδό προς την κρίση του Θεού τις έσχατες ημέρες. Ήταν έργο που έθετε τις βάσεις. Και το έργο της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού είναι το πιο σημαντικό στάδιο στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, και θα ολοκληρώσει την εποχή. Αν αποδεχτούμε μόνο το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού χωρίς το έργο της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες τότε σταματάμε στα μισά του μονοπατιού της πίστης, και το τελικό βήμα είναι το πιο κρίσιμο που θα καθορίσει τη μοίρα και την κατάληξή μας. Αν δεν κάνουμε αυτό το βήμα, παραιτούμαστε στα μισά και χαραμίζουμε κάθε προσπάθεια. Νομίζω πως όλοι κατανοούν ότι το τελικό μέρος του ταξιδιού είναι συχνά το πιο δύσκολο. Αυτή η τελευταία φάση στο μονοπάτι της πίστης σου είναι η πιο σημαντική και θα καθορίσει τη μοίρα σου. Για τους πιστούς, αυτό που καθορίζει την κατάληξη και τη μοίρα μας είναι το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες. Αν οι άνθρωποι δεν το αποδεχτούν αυτό, θα εξαλειφθούν από τον Θεό· αυτό είναι αληθινή τραγωδία. Έτσι, είμαστε σίγουροι ότι ανεξάρτητα από το πόσο καιρό πιστεύει κανείς, αν δεν αποδεχτεί τον Παντοδύναμο Θεό, ο Θεός θα τον εξαλείψει, και θα είναι μια μωρή παρθένος που πέφτει στην καταστροφή θρηνόντας και τρίζοντας τα δόντια. Πολλοί πρώην άπιστοι έχουν αποδεχτεί κατευθείαν το έργο του Παντοδύναμου Θεού και κέρδισαν τη σωτηρία του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτοί είναι οι τυχεροί, και αντισταθμίζουν τους πιστούς που αρνούνται να αποδεχτούν τον Παντοδύναμο Θεό και θα εξαλειφθούν. Δεν θα το μετάνιωναν πικρά οι πιστοί; Μετά από τόσα χρόνια αναμονής του Κυρίου, βλέπουν τον Παντοδύναμο Θεό να εκτελεί το έργο της κρίσης και να εκφράζει τόσες αλήθειες, μα αρνούνται να το αποδεχτούν, και περιμένουν πεισματικά την έλευση του Κυρίου πάνω σε σύννεφο, βάζοντας στοίχημα με τον Θεό. Τελικά, θα χάσουν την ευκαιρία να σωθούν. Αυτό δεν θα ήταν εξαιρετικά θλιβερό για έναν πιστό;

Μερικοί ίσως ρωτήσουν πώς εκτελεί ο Παντοδύναμος Θεός το έργο της κρίσης και της κάθαρσης για να σώσει πλήρως την ανθρωπότητα. Υπάρχουν τόσα να συναναστραφούμε επ’ αυτού, άρα σήμερα θα προσεγγίσουμε το θέμα επιφανειακά. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Χριστός των εσχάτων ημερών χρησιμοποιεί ένα πλήθος από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του ανθρώπου. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό εκφράζουν ότι ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Όλες αυτές οι διαφορετικές μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια της οποίας ο άνθρωπος στερείται εντελώς. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι σαν κι αυτές θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί εξολοκλήρου για τον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια). Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι πολύ σαφή. Τις έσχατες ημέρες Αυτός θα κρίνει τη διεφθαρμένη ουσία της ανθρωπότητας εκφράζοντας την αλήθεια για να εκθέσει τη διαφθορά μας, ώστε να αναλογιστούμε, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, και να δούμε τη διαφθορά μας. Τότε θα μετανιώσουμε, μισώντας τους εαυτούς και τη σάρκα μας, και θα μετανοήσουμε αληθινά. Ο Θεός κάνει το έργο της κρίσης όχι εκφράζοντας μερικές αλήθειες για να τις καταλάβουν οι άνθρωποι, μα πολλές πτυχές της αλήθειας. Αυτές θα κρίνουν, θα εκθέσουν, θα κλαδέψουν και θα αντιμετωπίσουν την ανθρωπότητα, για να μας δοκιμάσουν και να μας εξευγενίσουν. Ιδιαίτερα τα λόγια του Θεού που κρίνουν και εκθέτουν τη διεφθαρμένη ουσία του ανθρώπου αποκαλύπτουν έντονα τις σατανικές διαθέσεις της ανθρωπότητας, και τη φύση και ουσία μας. Τα λόγια αυτά είναι πολύ καυστικά και μας τρυπούν την καρδιά. Βλέπουμε πόσο βαθιά διεφθαρμένοι είμαστε, ότι δεν μας αξίζει να αποκαλούμαστε άνθρωποι. Δεν έχουμε πού να κρυφτούμε, θέλουμε να χωθούμε στη γη για να ξεφύγουμε από την οργή του Θεού. Το να υποστούμε αυτή την κρίση είναι ο μόνος τρόπος να δούμε την αλήθεια της διαφθοράς μας, και, έπειτα, μετανιώνουμε πικρά και ξέρουμε ότι δεν αξίζουμε τις ευλογίες του Θεού και την είσοδό μας στη βασιλεία Του. Είμαστε τόσο διεφθαρμένοι, ανάξιοι να αντικρίσουμε τον Θεό. Χωρίς την κρίση και παίδευση του Θεού, δεν θα γνωρίζαμε ποτέ πραγματικά τους εαυτούς μας, μα θα προσποιούμασταν ότι εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, χωρίς να γνωρίζουμε ότι ζούμε εξ ολοκλήρου βάσει σατανικών διαθέσεων. Θα επαναστατούσαμε και θα αντιστεκόμασταν στον Θεό, και θα νομίζαμε ακόμα ότι θα πάμε στους ουρανούς. Είμαστε αναίσχυντοι, έχουμε ψευδαισθήσεις και καθόλου αυτογνωσία. Όσοι από εμάς βιώνουν την κρίση και την κάθαρση του Παντοδύναμου Θεού γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι τα λόγια Του είναι η αλήθεια, ότι είναι ανεκτίμητα! Μόνο οι αλήθειες που εκφράζει ο Θεός θα καθάρουν τη διαφθορά μας και θα μας σώσουν από την αμαρτία. Μόνο αν βιώσουμε την κρίση των λόγων Του θα καθαρθούν και θα αλλάξουν οι διεφθαρμένες διαθέσεις μας, έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να εισέλθουμε άξια στη βασιλεία. Το έργο της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες μάς προσφέρει την οδό, την αλήθεια και τη ζωή. Μέσω του έργου του Παντοδύναμου Θεού μπορούμε να κερδίσουμε την αλήθεια και τη ζωή, και να ζήσουμε ενώπιον του Θεού, κάτι που είναι εξαιρετική ευλογία από τον Θεό!

Σε αυτό το σημείο της συναναστροφής μας, οι πιο πολλοί από εμάς κατανοούν ότι το έργο του Θεού για να σώσει την ανθρωπότητα δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζαμε. Δεν θα μας λυτρώσει απλώς και θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Το έργο Του περί σωτηρίας θα μας σώσει πλήρως από το κακό και την αμαρτία, από τη μέγγενη του Σατανά, έτσι ώστε να υποταχθούμε στον Θεό και να Τον λατρέψουμε. Το έργο της κρίσης είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό. Τώρα, ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τόσες αλήθειες και εκτελεί το έργο της κρίσης. Αυτό το έργο Του είναι τεράστιο και ασύγκριτο! Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού έχουν συγκλονίσει όλο τον κόσμο και συνταράξει το σύμπαν. Το μεγαλειώδες έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες τράβηξε την προσοχή όλων κι έχει συνταράξει τον κόσμο. Όλοι όσοι αγαπούν την αλήθεια ερευνούν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και μόνο όσοι δεν αγαπούν την αλήθεια κάνουν τα στραβά μάτια και το αγνοούν. Μα το έργο του Θεού δεν θα επηρεαστεί ποτέ από τον θρησκευτικό κόσμο ή τους απίστους. Θα προχωρά ασταμάτητα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, οι μεγάλες καταστροφές έχουν αρχίσει και το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες κορυφώνεται. Για τους πιστούς, η κρίση ξεκινά από τον οίκο του Θεού, τελειοποιώντας κάποιους και εξαλείφοντας πολλούς. Για άλλους, χρησιμοποιεί καταστροφές, για να διαχειριστεί σταδιακά τους κακούς που αντιστέκονται στον Θεό, δίνοντας οριστικό τέλος στην εποχή του κακού με τον Σατανά στην εξουσία. Τότε θα καλωσορίσουμε και θα εισέλθουμε σε μια νέα εποχή, κατά την οποία η βασιλεία του Χριστού θα γίνει πραγματικότητα στη γη. Όσοι ακόμα λαχταρούν την έλευση του Κυρίου πάνω σε ένα σύννεφο θα πέσουν στην καταστροφή, θρηνόντας και τρίζοντας τα δόντια, εκπληρώνοντας την προφητεία της Αποκάλυψης: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκάλυψη 1:7). Ο Παντοδύναμος Θεός είπε, επίσης: «Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως “ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος”, θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Έχετε ακούσει τη φωνή του Θεού;

Γεια σας, αδελφοί και αδελφές. Είμαστε τόσο τυχεροί που συναθροιστήκαμε όλοι μαζί —δόξα τω Θεώ! Είμαστε όλοι άνθρωποι που μας αρέσει να...

Απάντηση