Είναι η πίστη στον Παντοδύναμο Θεό προδοσία απέναντι στον Κύριο Ιησού;

26 Δεκεμβρίου 2021

Πέρασαν 30 χρόνια από τότε που ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, εμφανίστηκε και άρχισε να εργάζεται και να εκφράζει αλήθειες το 1991. Έχει εκφράσει το «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», εκατομμύρια λόγια Του, που είναι στο διαδίκτυο, σαν φανός από την Ανατολή ως τη Δύση, σείοντας τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι από κάθε δόγμα που αγαπούν την αλήθεια είδαν ότι τα λόγια Του είναι όλα αληθινά, είναι το Άγιο Πνεύμα που μιλά στις εκκλησίες. Ακούγοντας τη φωνή του Θεού, δέχτηκαν τον Παντοδύναμο Θεό ενθουσιωδώς. Υψώθηκαν ενώπιον του θρόνου του Θεού και είναι στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου, τρώγοντας και πίνοντας κάθε μέρα τα σημερινά λόγια Του, απολαμβάνοντας τη θρέψη των ζώντων υδάτων. Οι καρδιές τους διαφωτίζονται όλο και περισσότερο και έχουν μάθει πολλές αλήθειες. Δέχονται την προσωπική καθοδήγηση του Θεού ποιμένα. Οι διεφθαρμένες διαθέσεις τους καθαίρονται και αλλάζουν μέσω της κρίσης του Θεού και καταθέτουν όμορφες μαρτυρίες. Ορίστηκαν νικητές από τον Θεό πριν τις καταστροφές και γίνονται οι πρώτοι καρποί που κερδίζουν την αποδοχή και τις ευλογίες του Θεού. Σήμερα, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού εμφανίζεται σε όλον τον κόσμο, σαν οι πρώτοι βλαστοί μετά την ανοιξιάτικη βροχή, και οι εκλεκτοί του Θεού δίνονται ολόκαρδα στη διάδοση του ευαγγελίου της βασιλείας, καταθέτοντας μαρτυρίες για το όνομα του Παντοδύναμου Θεού. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι από κάθε χώρα, περιοχή και δόγμα αποδέχονται το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας διαδίδεται με ασταμάτητη ορμή και δυναμική, εκπληρώνοντας πλήρως τις βιβλικές προφητείες: «Εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Ιεχωβά θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό» (Ησαΐας 2:2). «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). Ωστόσο, παρότι πολλοί πιστοί διάβασαν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, πείστηκαν και αναγνωρίζουν ότι είναι αληθινά, επειδή ο Παντοδύναμος Θεός μοιάζει με απλό άνθρωπο και δεν είναι ο Κύριος Ιησούς που έρχεται πάνω σε σύννεφο, δεν τολμούν να Τον αποδεχτούν. Μερικοί είναι προσκολλημένοι στα κυριολεκτικά λόγια της Βίβλου, θεωρώντας ότι το εδάφιο: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας» (Προς Εβραίους 13:8) σημαίνει ότι το όνομα του Κυρίου Ιησού δεν θα αλλάξει ποτέ. Επειδή ο Παντοδύναμος Θεός δεν λέγεται Ιησούς και η Βίβλος δεν Τον αναφέρει πουθενά, δεν Τον αποδέχονται. Λένε ότι αν Τον αποδεχτούν, διαβάζουν μόνο τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και όχι τη Βίβλο, και δεν προσεύχονται πλέον στο όνομα του Ιησού, αυτό θα είναι καθαρή προδοσία του Κυρίου Ιησού. Μετά από τόσα χρόνια πίστης στον Κύριο και απολαμβάνοντας τόσο τη χάρη Του, δεν θα μπορούσαν να Τον προδώσουν. Αυτή είναι η λογική τους, και ακόμα καταδικάζουν τους πιστούς του Παντοδύναμου Θεού ως προδότες του Κυρίου Ιησού, ως αποστάτες. Αυτό εμπόδισε πολλούς να ερευνήσουν την αληθινή οδό, κι ενώ αναγνωρίζουν ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια και η φωνή του Θεού, ακόμα δεν τολμούν να Τον αποδεχτούν. Συνεπώς, υποκύπτουν στις καταστροφές στις ζωές τους. Αυτό είναι πολύ θλιβερό, ανόητο και αδαές, και εκπληρώνει κάτι άλλο στη Βίβλο: «Οι δε άφρονες αποθνήσκουσι δι’ έλλειψιν φρενών» (Παροιμίαι 10:21). «Ο λαός μου ηφανίσθη δι’ έλλειψιν γνώσεως» (Ωσηέ 4:6). Επομένως, η αποδοχή του Παντοδύναμου Θεού είναι όντως προδοσία του Κυρίου Ιησού; Ας συναναστραφούμε λίγο πάνω σε αυτό.

Πολλοί πιστεύουν ότι η αποδοχή του Παντοδύναμου Θεού είναι προδοσία του Κυρίου. Πώς θα προσεγγίσουμε καλύτερα το θέμα; Δεν θα βασιστούμε μόνο στο ότι τα ονόματά Τους διαφέρουν. Πρέπει να βρούμε αν Εκείνοι είναι ένα Πνεύμα, αν είναι ο ίδιος Θεός επί τω έργω. Στην Εποχή του Νόμου εργαζόταν ο Ιεχωβά Θεός, ενώ ο Κύριος Ιησούς εργαζόταν στην Εποχή της Χάριτος. Εδώ βλέπουμε ότι το όνομα του Θεού όντως άλλαξε, ότι πλέον δεν λεγόταν Ιεχωβά αλλά Ιησούς. Μα θα έλεγες ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν διαφορετικός Θεός από τον Ιεχωβά; Θα έλεγες ότι η πίστη στον Κύριο Ιησού πρόδιδε τον Ιεχωβά Θεό; Φυσικά και όχι. Μα οι περισσότεροι ιουδαϊστές δεν αποδέχτηκαν τον Κύριο Ιησού, λέγοντας πως έτσι θα πρόδιδαν τον Ιεχωβά, και μάλιστα συνέβαλαν στη σταύρωσή Του. Γιατί συνέβη αυτό; Επειδή δεν συνειδητοποίησαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν το Πνεύμα του Ιεχωβά Θεού που ενσαρκώθηκε και εργάστηκε. Το όνομά Του ήταν διαφορετικό, μα ο Κύριος Ιησούς και ο Ιεχωβά ήταν ένα Πνεύμα, ένας Θεός. Η Βίβλος κατέγραψε μια υπέροχη ιστορία, στην οποία ο Φίλιππος είπε στον Κύριο Ιησού: «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς» (Κατά Ιωάννην 14:8). Και ο Ιησούς απάντησε: «Τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα· και πως συ λέγεις, Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ’ εμαυτού δεν λαλώ· αλλ’ ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα» (Κατά Ιωάννην 14:9-10). Τα λόγια του Κυρίου Ιησού ήταν πολύ σαφή. Εκείνος και ο Ιεχωβά ήταν ένας Θεός, και το Πνεύμα Του ήταν Αυτό του Ιεχωβά. Ο Κύριος Ιησούς ήταν η εμφάνιση του Ιεχωβά Θεού, του ενός αληθινού Θεού. Έτσι, η πίστη στον Κύριο Ιησού δεν ήταν προδοσία του Ιεχωβά Θεού, μα υποταγή σε Αυτόν. Συμφωνούσε με το θέλημα του Θεού. Αν προσκολλάσαι σε ένα όνομα στην πίστη σου και στα κυριολεκτικά λόγια της Βίβλου χωρίς να κατανοείς το Πνεύμα και το έργο Του, μπορεί να απομακρυνθείς από Αυτόν και να Του αντισταθείς. Τότε θα είσαι επιρρεπής στο να προδώσεις τον Θεό κι οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Όταν ο Κύριος εμφανίστηκε και εργάστηκε, οι ιουδαϊστές Τον απέρριψαν. Αυτό δεν ήταν προδοσία του Ιεχωβά Θεού; Στην ουσία, η πράξη τους είναι προδοσία, γι’ αυτό τους Ισραηλίτες τους καταράστηκε ο Θεός. Επίσης, πολύ πριν από την εμφάνιση και το έργο του Κυρίου Ιησού, υπήρχε μια βιβλική προφητεία γι’ Αυτόν, που έλεγε: «Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ» (Κατά Ματθαίον 1:23). Μα όταν όντως ήρθε, δεν Τον έλεγαν Εμμανουήλ, αλλά Ιησού. Οι Φαρισαίοι του ιουδαϊσμού έμειναν σταθερά πιστοί στις κυριολεκτικές Γραφές, και επειδή το νέο όνομα του Θεού δεν ταίριαζε, αρνήθηκαν και καταδίκασαν όπως μπορούσαν τον Κύριο. Άσχετα από το πόση εξουσία και δύναμη περιείχαν οι διδαχές του Κυρίου Ιησού, αρνήθηκαν να τις αποδεχτούν, και τελικά Τον σταύρωσαν, διαπράττοντας ειδεχθή αμαρτία, και ο Θεός τούς καταράστηκε και τους τιμώρησε. Αυτό το μάθημα μάς βάζει όντως σε σκέψεις! Άρα, όσον αφορά την υποδοχή του Κυρίου, πρέπει να μείνουμε σταθερά πιστοί στις κυριολεκτικές Γραφές, και μόνο στο όνομα του Ιησού; Αν το κάνουμε αυτό, στο τέλος θα αντισταθούμε και θα καταδικάσουμε τον Θεό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν πολλοί πιστοί, κι έτσι προσκολλώνται στα κυριολεκτικά λόγια της Βίβλου και στο όνομα του Ιησού, και όταν ερευνούν την αληθινή οδό, ρωτούν συνεχώς: «Υπάρχει βιβλική βάση για το όνομα του Παντοδύναμου Θεού; Αν το όνομα του Παντοδύναμου Θεού δεν υπάρχει στη Βίβλο, δεν μπορώ να Τον αποδεχτώ». Αν λες ότι δεν μπορείς να αποδεχτείς τον Παντοδύναμο Θεό, παρά μόνο αν το όνομά Του είναι στη Βίβλο, τότε γιατί πιστεύεις στον Κύριο Ιησού, αφού το όνομά Του δεν βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη; Αυτό δεν είναι αντιφατικό; Σαφέστατα, πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν πραγματικά τη Βίβλο, μα προσκολλώνται τυφλά στις κυριολεκτικές Γραφές και τους κανόνες. Δεν προσεύχονται, δεν αναζητούν την αλήθεια στα λόγια του Θεού ή επιβεβαίωση από το Άγιο Πνεύμα, και αυτό στο τέλος θα τους αφανίσει. Μάλιστα, κάποιες βιβλικές προφητείες λένε ότι ο Θεός θα εμφανιστεί και θα εργαστεί τις έσχατες ημέρες με το όνομα Παντοδύναμος Θεός. «Και θέλουσιν ιδεί τα έθνη την δικαιοσύνην σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου· και θέλεις ονομασθή με νέον όνομα, το οποίον του Ιεχωβά το στόμα θέλει ονομάσει» (Ησαΐας 62:2). «Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον» (Αποκάλυψη 3:12). «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ» (Αποκάλυψη 1:8). «Ευχαριστούμέν σοι, Κύριε Θεέ παντοκράτωρ, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας» (Αποκάλυψη 11:17). «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων· Αλληλούϊα· διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ» (Αποκάλυψη 19:6). Μπορείς, επίσης, να δεις τα εδάφια της Αποκάλυψης 4:8, 16:7 κ.α. Αυτά τα εδάφια των Γραφών προφήτευσαν ότι ο Θεός θα έχει άλλο όνομα τις έσχατες ημέρες: «ο Παντοδύναμος», δηλαδή Παντοδύναμος Θεός. Βλέπουμε ότι ο Θεός εμφανίζεται και εργάζεται τις έσχατες ημέρες με το όνομα Παντοδύναμος Θεός. Ο Θεός το σχεδίασε αυτό πολύ καιρό πριν. Όσοι αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό άκουσαν τη φωνή του Κυρίου και αναγνώρισαν ότι ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε ως Παντοδύναμος Θεός. Καλωσόρισαν τον Κύριο, υψώθηκαν ενώπιον του θρόνου Του και είναι στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Είναι αληθινοί πιστοί, αυτοί με τη σωστή πίστη. Επιτέλους, καλωσόρισαν και κέρδισαν τον Κύριο. Όσοι απέτυχαν να καλωσορίσουν τον Κύριο θα χάσουν την πίστη τους. Θα χάσουν τον Κύριο. Όσοι μένουν πιστοί στο όνομα του Ιησού, δεν αναγνωρίζουν τη φωνή του Κυρίου όταν έρχεται. Δεν αναγνωρίζουν τον Παντοδύναμο Θεό ως το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού που εμφανίζεται και εργάζεται. Αν δεν αποδεχτούν την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, πιστεύουν σε Αυτόν, μα δεν Τον αναγνωρίζουν. Άρα αντιστέκονται στον Κύριο και είναι αυτοί που πραγματικά προδίδουν τον Κύριο Ιησού. Τι είναι η προδοσία του Κυρίου; Είναι η πίστη σε Αυτόν χωρίς την αναγνώρισή Του! Τώρα δεν είναι πιο σαφές;

Γιατί, λοιπόν, αλλάζει συνεχώς το όνομα του Θεού; Γιατί έχει νέο όνομα για κάθε εποχή; Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο της αλήθειας. Ας δούμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, για να ρίξουμε φως σε αυτό. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Κάθε φορά που έρχεται ο Θεός στη γη, αλλάζει το όνομά Του, το φύλο Του, την εικόνα Του και το έργο Του. Δεν επαναλαμβάνει το έργο Του. Είναι ένας Θεός που είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός. Την προηγούμενη φορά που ήλθε, ονομαζόταν Ιησούς. Μπορεί κι αυτήν τη φορά, όταν θα έλθει ξανά, να ονομάζεται και πάλι Ιησούς; Την προηγούμενη φορά που ήλθε, ήταν άντρας. Μπορεί να είναι και πάλι άντρας αυτήν τη φορά; Το έργο Του, όταν ήλθε κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος, ήταν να καρφωθεί στον σταυρό. Όταν έλθει ξανά, μπορεί να λυτρώσει και πάλι την ανθρωπότητα από την αμαρτία; Μπορεί να σταυρωθεί ξανά; Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν θα επαναλάμβανε το έργο Του; Δεν ήξερες ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός; Κάποιοι λένε ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος. Αυτό είναι σωστό, αλλά αναφέρεται στην αμεταβλητότητα της διάθεσης του Θεού και της ουσίας Του. Οι αλλαγές στο όνομα και στο έργο Του δεν αποδεικνύουν ότι η ουσία Του έχει αλλάξει· με άλλα λόγια, ο Θεός θα είναι πάντα ο Θεός, και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Εάν λες ότι το έργο του Θεού είναι αμετάβλητο, τότε θα ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το σχέδιο διαχείρισής Του που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη; Γνωρίζεις μόνο ότι ο Θεός είναι αιώνια αμετάβλητος, αλλά γνωρίζεις ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός; Εάν το έργο του Θεού είναι αμετάβλητο, τότε θα μπορούσε Εκείνος να έχει καθοδηγήσει την ανθρωπότητα καθ’ όλη τη διαδρομή έως σήμερα; Εάν ο Θεός είναι αμετάβλητος, τότε για ποιον λόγο έχει ήδη επιτελέσει το έργο δύο εποχών; […] Συνεπώς, η φράση “ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός” αναφέρεται στο έργο Του και η φράση “ο Θεός είναι αμετάβλητος” αναφέρεται σε αυτό που ο Θεός έχει και είναι εγγενώς. Όπως και να ’χει, δεν μπορείς να βασίσεις το έργο έξι χιλιάδων ετών σε ένα μόνο σημείο ούτε να το περιορίσεις με νεκρές λέξεις. Αυτή είναι η ανοησία του ανθρώπου. Ο Θεός δεν είναι τόσο απλός όσο φαντάζεται ο άνθρωπος και το έργο Του δεν μπορεί να μένει στάσιμο σε μία μόνο εποχή. Το όνομα Ιεχωβά, παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί να πρεσβεύει αιωνίως το όνομα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να επιτελεί το έργο Του και υπό το όνομα του Ιησού. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι το έργο του Θεού κινείται πάντα προς τα εμπρός.

«Ο Θεός είναι πάντα Θεός και δεν θα γίνει ποτέ Σατανάς. Ο Σατανάς είναι πάντα Σατανάς και δεν θα γίνει ποτέ Θεός. Η σοφία του Θεού, η θαυμασιότητα του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού και η μεγαλοπρέπεια του Θεού δεν θα αλλάξουν ποτέ. Η ουσία Του και αυτό που έχει και είναι δεν θα αλλάξουν ποτέ. Το έργο Του, ωστόσο, προχωρεί πάντα προς τα εμπρός, φτάνει συνεχώς σε όλο και μεγαλύτερο βάθος, διότι Αυτός είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός. Σε κάθε εποχή ο Θεός υιοθετεί ένα νέο όνομα, σε κάθε εποχή επιτελεί νέο έργο και σε κάθε εποχή επιτρέπει στα δημιουργήματά Του να βλέπουν το νέο Του θέλημα και τη νέα Του διάθεση. Εάν, σε μια νέα εποχή, οι άνθρωποι δεν κατάφερναν να δουν την έκφραση της νέας διάθεσης του Θεού, δεν θα Τον κάρφωναν στον σταυρό για πάντα; Και αν το έκαναν αυτό, δεν θα όριζαν τον Θεό;» [«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το όραμα του έργου του Θεού (3)].

«“Ιεχωβά” είναι το όνομα που πήρα κατά τη διάρκεια του έργου Μου στο Ισραήλ, και σημαίνει ο Θεός των Ισραηλιτών (ο εκλεκτός λαός του Θεού) ο οποίος μπορεί να λυπηθεί τον άνθρωπο, να καταραστεί τον άνθρωπο και να καθοδηγήσει τη ζωή του ανθρώπου· ο Θεός που κατέχει μεγάλη δύναμη και είναι γεμάτος σοφία. Ο “Ιησούς” είναι ο Εμμανουήλ, που σημαίνει η προσφορά περί αμαρτίας που είναι γεμάτη αγάπη, γεμάτη συμπόνια, και που λυτρώνει τον άνθρωπο. Εκείνος έκανε το έργο της Εποχής της Χάριτος κι αντιπροσωπεύει την Εποχή της Χάριτος, και μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος του έργου του σχεδίου διαχείρισης. […] Το όνομα του Ιησού υπήρξε για να επιτρέψει στους ανθρώπους της Εποχής της Χάριτος να ξαναγεννηθούν και να σωθούν, κι είναι ένα συγκεκριμένο όνομα για τη λύτρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Έτσι, το όνομα Ιησούς αντιπροσωπεύει το έργο της λύτρωσης και υποδηλώνει την Εποχή της Χάριτος. Το όνομα Ιεχωβά είναι ένα συγκεκριμένο όνομα για τον λαό του Ισραήλ που έζησε κάτω από τον νόμο. Σε κάθε εποχή και σε κάθε στάδιο του έργου, το όνομά Μου δεν είναι αβάσιμο, αλλά έχει αντιπροσωπευτική σημασία: Κάθε όνομα αντιπροσωπεύει μία εποχή. Το “Ιεχωβά” αντιπροσωπεύει την Εποχή του Νόμου και είναι η τιμητική προσφώνηση με την οποία ο λαός του Ισραήλ αποκαλούσε τον Θεό που λάτρευε. Το “Ιησούς” αντιπροσωπεύει την Εποχή της Χάριτος και είναι το όνομα του Θεού όλων εκείνων που λυτρώθηκαν κατά την Εποχή της Χάριτος. Εάν ο άνθρωπος εξακολουθεί να λαχταρά την άφιξη του Ιησού του Σωτήρα κατά τις έσχατες ημέρες, και πιστεύει ότι θα έρθει με την εμφάνιση που είχε στην Ιουδαία, τότε όλο το σχέδιο διαχείρισης των έξι χιλιάδων χρόνων θα είχε σταματήσει στην Εποχή της Λύτρωσης και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει περαιτέρω. Επιπλέον, οι έσχατες ημέρες δεν θα έφταναν ποτέ κι η εποχή δεν θα τελείωνε ποτέ. Ο λόγος είναι ότι ο Ιησούς ο Σωτήρας ήρθε μόνο για τη λύτρωση και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πήρα το όνομα “Ιησούς” απλώς για χάρη όλων των αμαρτωλών στην Εποχή της Χάριτος, αλλά αυτό δεν είναι το όνομα με το οποίο θα οδηγήσω σ’ ένα τέλος ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν και τα ονόματα Ιεχωβά, Ιησούς και Μεσσίας αντιπροσωπεύουν το Πνεύμα Μου, αυτά τα ονόματα υποδηλώνουν μόνο τις διαφορετικές εποχές στο σχέδιο διαχείρισής Μου και δεν Με αντιπροσωπεύουν στην ολότητά Μου. Τα ονόματα με τα οποία οι άνθρωποι στη γη Με αποκαλούν, δεν μπορούν να διατυπώσουν ολόκληρη τη διάθεσή Μου κι όλα όσα είμαι. Είναι απλώς διαφορετικά ονόματα με τα οποία ονομάζομαι κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών. Έτσι, όταν φτάσει η τελική εποχή —η εποχή των εσχάτων ημερών— το όνομά Μου θ’ αλλάξει και πάλι. Δεν θα ονομάζομαι Ιεχωβά ή Ιησούς, πολύ λιγότερο Μεσσίας —θα ονομάζομαι ο ισχυρός Παντοδύναμος Θεός ο ίδιος, και με αυτό το όνομα θα οδηγήσω ολόκληρη την εποχή στο τέλος της. Ήμουν κάποτε γνωστός ως Ιεχωβά. Ονομάστηκα επίσης Μεσσίας και κάποτε οι άνθρωποι Με ονόμασαν “Ιησούς ο Σωτήρας” με αγάπη και εκτίμηση. Σήμερα, όμως, δεν είμαι ο Ιεχωβά ή ο Ιησούς που οι άνθρωποι γνώριζαν στο παρελθόν· είμαι ο Θεός που επέστρεψε τις έσχατες ημέρες, ο Θεός που θα φέρει την εποχή στο τέλος. Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός που ανέρχεται από τα πέρατα της γης, γεμάτος με όλη Μου τη διάθεση και γεμάτος εξουσία, τιμή και δόξα. Οι άνθρωποι ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί μαζί Μου, δεν Με έχουν γνωρίσει και πάντα αγνοούσαν τη διάθεσή Μου. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε ένα άτομο δεν Με έχει δει. Αυτός είναι ο Θεός που εμφανίζεται στον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες, αλλά είναι κρυμμένος ανάμεσα στους ανθρώπους. Κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, αληθινός και πραγματικός, όπως ο καυτός ήλιος κι η καυτή φλόγα, γεμάτος με δύναμη κι εξουσία. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο ή πράγμα που δεν θα κριθεί από τα λόγια Μου κι ούτε ένα άτομο ή πράγμα που δεν θα εξαγνιστεί από την καύση της φωτιάς. Τελικά, όλα τα έθνη θα ευλογηθούν εξαιτίας των λόγων Μου, αλλά και θα συντριβούν εξαιτίας των λόγων Μου. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι άνθρωποι τις έσχατες ημέρες θα δουν ότι είμαι ο Σωτήρας που επέστρεψε, και ότι είμαι ο Παντοδύναμος Θεός που κατακτά όλη την ανθρωπότητα. Και όλοι θα δουν πως ήμουν κάποτε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου, αλλά ότι κατά τις έσχατες ημέρες γίνομαι επίσης οι φλόγες του ήλιου που τα αποτεφρώνουν όλα, όπως κι ο Ήλιος της δικαιοσύνης που τα αποκαλύπτει όλα. Αυτό είναι το έργο Μου τις έσχατες ημέρες. Πήρα αυτό το όνομα και απέκτησα αυτή τη διάθεση, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να δουν ότι είμαι δίκαιος Θεός, ο καυτός ήλιος, η καυτή φλόγα, και ώστε όλοι να λατρεύουν Εμένα, τον έναν αληθινό Θεό, και να δουν το αληθινό Μου πρόσωπο: δεν είμαι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών και δεν είμαι μόνο ο Λυτρωτής· είμαι ο Θεός όλων των πλασμάτων στους ουρανούς, τη γη και τις θάλασσες» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»).

Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού εξηγούν με σαφήνεια τα ονόματα του Θεού για το έργο Του σε κάθε εποχή και τα μυστήρια της αλήθειας που περικλείουν τα ονόματά Του. Το όνομα του Θεού αλλάζει ανάλογα με την εποχή και το έργο Του. Κάθε όνομα είναι αντιπροσωπευτικό του έργου Του σε εκείνη την εποχή. Μα άσχετα με το πώς θα αλλάξει το όνομα ή το έργο του Θεού, η ουσία Του δεν αλλάζει ποτέ —ο Θεός είναι πάντα Θεός. Ο Θεός εργάστηκε ως Ιεχωβά στην Εποχή του Νόμου, εκδίδοντας τον νόμο και καθοδηγώντας τη ζωή του ανθρώπου στη γη, διδάσκοντάς του τι είναι η αμαρτία και πώς να λατρεύει τον Ιεχωβά Θεό. Στην Εποχή της Χάριτος, το Πνεύμα του Θεού ενσαρκώθηκε ως Υιός του ανθρώπου. Εξέφρασε αλήθειες και άσκησε το έργο της λύτρωσης ως Ιησούς. Τελικά, σταυρώθηκε και λειτούργησε ως προσφορά περί αμαρτίας, λυτρώνοντάς μας από τις αμαρτίες μας. Τώρα, στις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε ξανά και ασκεί το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες ως Παντοδύναμος Θεός, εκφράζοντας αλήθειες για την κρίση και την κάθαρση της ανθρωπότητας, σώζοντάς μας πλήρως από την αμαρτία και τις δυνάμεις του Σατανά, και βάζοντας τέλος σε αυτόν τον σκοτεινό και κακό παλιό κόσμο. Θα οδηγήσει τον άνθρωπο σε έναν όμορφο προορισμό. Έτσι θα εκπληρωθεί το 6.000 ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Τα γεγονότα του έργου του Θεού μάς δείχνουν ότι τα τρία ονόματα Ιεχωβά, Ιησούς και Παντοδύναμος Θεός αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Εξωτερικά, φαίνεται να αλλάζει το όνομα και το έργο του Θεού, μα η ουσία Του δεν αλλάζει. Η διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι Αυτός δεν αλλάζουν. Παραμένει ο ένας Θεός, που καθοδηγεί, λυτρώνει, καθαίρει και σώζει σχολαστικά την ανθρωπότητα. Εξετάζοντας τα λόγια του Ιεχωβά Θεού στην Π. Διαθήκη από την Εποχή του Νόμου, τα λόγια του Κυρίου Ιησού στην Εποχή της Χάριτος και τώρα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού στην Εποχή της Βασιλείας, βλέπουμε ότι αυτές οι αλήθειες προέρχονται από ένα Πνεύμα, είναι λόγια του ίδιου Πνεύματος, επειδή τα λόγια του Θεού σε διαφορετικές εποχές περιέχουν την αγάπη Του και τη δίκαιη διάθεσή Του. Αυτό που έχει και είναι ο Θεός είναι μέσα τους. Η αγάπη του Θεού, η διάθεσή Του και αυτό που έχει και είναι Αυτός συνιστούν μαζί την ουσία του ενός αληθινού Θεού, τα υπάρχοντα και την ύπαρξή Του. Στην Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς μιλούσε ακριβώς όπως ο Ιεχωβά Θεός. Όταν ακούμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, είναι σαν να μας μιλά προσωπικά ο Κύριος Ιησούς και σαν να μας μιλά ο Ιεχωβά Θεός. Αυτό αποδεικνύει πλήρως ότι τα τρία στάδια του έργου του Θεού έχουν επιτελεστεί από έναν Θεό. Το όνομα του Θεού αλλάζει, μα η ουσία Του, αυτό που έχει και είναι Αυτός και η δίκαιη διάθεση την οποία εκφράζει είναι το ίδιο πράγμα, χωρίς την παραμικρή αλλαγή. Όλο το έργο του Παντοδύναμου Θεού σήμερα συνεχίζει το έργο του Κυρίου Ιησού. Είναι ένα στάδιο έργου που βασίζεται στο βαθύτερο και ανώτερο έργο της λύτρωσης: το έργο της πλήρους κάθαρσης και σωτηρίας της ανθρωπότητας. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει άφθονες αλήθειες, αποκαλύπτοντας όχι μόνο μυστήρια της Βίβλου, μα και όλα τα μυστήρια του 6.000 ετών σχεδίου διαχείρισης του Θεού περί σωτηρίας της ανθρωπότητας, όπως τους στόχους του Θεού στο έργο διαχείρισής Του, πώς ο Θεός χρησιμοποιεί τα τρία στάδια έργου για να σώσει τον άνθρωπο, τα μυστήρια των ενσαρκώσεων, πώς ο Θεός κρίνει, καθαίρει και σώζει πλήρως την ανθρωπότητα, πώς καθορίζεται το αποτέλεσμα και ο προορισμός κάθε είδους ανθρώπου, πώς η βασιλεία του Χριστού πραγματοποιείται στη γη κ.α. Αποκαλύπτει την αλήθεια της διαφθοράς του ανθρώπου από τον Σατανά. Κρίνει και εκθέτει τη σατανική και «αντιθεϊκή» φύση του ανθρώπου. Επίσης, εξηγεί κάθε πτυχή των αληθειών που πρέπει να κάνει πράξη η ανθρωπότητα, δίνοντας πρακτικά μονοπάτια για να απαλλαγούμε από τη διαφθορά και να αλλάξουμε διαθέσεις. Οι αλήθειες που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός είναι όλες όσες χρειάζεται ο άνθρωπος για να καθαρθεί, να λυτρωθεί πλήρως, και να εκπληρώσει πλήρως την προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Το έργο της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες καθαίρει και σώζει πλήρως την ανθρωπότητα, και φέρνει ενώπιον του Θεού όσους Αυτός έχει αποφασίσει ότι θα σώσει, για την κάθαρσή τους μέσω της κρίσης και της παίδευσης. Έχει ήδη φτιάξει μια ομάδα νικητών πριν από τις καταστροφές. Τώρα, οι μεγάλες καταστροφές άρχισαν, ο Θεός άρχισε να επιβραβεύει το καλό και να τιμωρεί το κακό. Οι ακόλουθοι του Σατανά, που αντιστέκονται στον Θεό, θα αφανιστούν, ενώ όσοι έχουν καθαρθεί μέσω της κρίσης του Θεού θα έχουν την προστασία Του εν μέσω των καταστροφών. Μετά τις καταστροφές, η βασιλεία του Χριστού θα εμφανιστεί στη γη, εκπληρώνοντας τις εξής προφητείες της Αποκάλυψης: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκάλυψη 11:15). «Αλληλούϊα· διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ» (Αποκάλυψη 19:6). «Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών· και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον» (Αποκάλυψη 21:3-4). Ο Παντοδύναμος Θεός εξέφρασε τόσο πολλές αλήθειες και άσκησε τόσο μεγάλο έργο. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι το Πνεύμα του Θεού ενσαρκωμένο και ότι εργάζεται ως Υιός του ανθρώπου. Δεν λέγεται Ιησούς και δεν έχει την εμφάνιση του Ιουδαίου Κυρίου Ιησού, μα το πνεύμα Του είναι αυτό του Κυρίου Ιησού· είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος Ιησούς και ο Ιεχωβά είναι ένας Θεός. Μόλις το κατανοήσεις αυτό, δεν γίνεται να υποστηρίξεις ότι η πίστη στον Παντοδύναμο Θεό είναι προδοσία του Κυρίου Ιησού, γιατί καλωσορίζοντας τον Παντοδύναμο Θεό καλωσορίζεις τον Κύριο, ακολουθείς τα βήματα του Αρνίου και υψώνεσαι ενώπιον του Θεού! Πολλοί στον θρησκευτικό κόσμο προσκολλώνται ακόμα στις κυριολεκτικές Γραφές, στο όνομα του Κυρίου Ιησού, περιμένοντάς Τον να κατέβει στη γη πάνω σε σύννεφο, και δεν αναζητούν ούτε ερευνούν το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Όσες αλήθειες κι αν Αυτός εκφράζει, δεν αναγνωρίζουν ότι αυτό προέρχεται από το Πνεύμα του Θεού, ότι είναι το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού που εμφανίζεται και εργάζεται. Μέχρι που καταδικάζουν τον Παντοδύναμο Θεό, που μας φέρνει την αλήθεια. Δεν κάνουν το ίδιο λάθος με τους Φαρισαίους; Θεωρούν ότι αυτό είναι αφοσίωση στον Κύριο Ιησού, μα ο Κύριος τους καταδίκασε ως κακούς. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:22-23). Έτσι, ο Κύριος θα τους εξαλείψει.

Τώρα, θα ανακεφαλαιώσουμε με περισσότερα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. «Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι με το οποίο ο άνθρωπος κερδίζει τη ζωή και είναι το μοναδικό μονοπάτι για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή Του. Εάν δεν αναζητήσεις την οδό της ζωής που προσφέρει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα κερδίσεις ποτέ την έγκριση του Ιησού και δεν θα έχεις ποτέ τα προσόντα για να διαβείς την πόρτα της βασιλείας των ουρανών, γιατί είσαι μαριονέτα και δεσμώτης της ιστορίας. Εκείνοι που εξουσιάζονται από κανονισμούς, από γράμματα, και είναι εγκλωβισμένοι στην ιστορία, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή ούτε να κερδίσουν την αέναη οδό της ζωής. Κι αυτό γιατί το μόνο που έχουν είναι θολό νερό στο οποίο προσκολλώνται για χιλιάδες χρόνια, κι όχι το νερό της ζωής που αναβλύζει από τον θρόνο. Αυτοί που δεν είναι εφοδιασμένοι με το νερό της ζωής, θα παραμείνουν για πάντα πτώματα, παιχνιδάκια του Σατανά και υιοί της κόλασης. Πώς, λοιπόν, θα μπορέσουν να δουν τον Θεό; Εάν απλώς προσπαθείς να παραμείνεις προσκολλημένος στο παρελθόν, εάν απλώς προσπαθείς να διατηρήσεις τα πράγματα ως έχουν παραμένοντας ακίνητος, και δεν προσπαθείς να αλλάξεις την καθεστηκυία τάξη και να απορρίψεις την ιστορία, μήπως τότε δεν θα είσαι πάντα ενάντια στον Θεό; Τα στάδια του έργου του Θεού είναι τεράστια και πανίσχυρα, σαν φουσκωμένα κύματα και βροντεροί κεραυνοί —κι εσύ, παρ’ όλα αυτά, κάθεσαι περιμένοντας παθητικά την καταστροφή, προσκολλημένος στον παραλογισμό σου, και δεν κάνεις τίποτα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθείς σαν κάποιος που ακολουθεί τα βήματα του Αμνού; Πώς μπορείς να τεκμηριώσεις ότι ο Θεός στον οποίον είσαι προσκολλημένος είναι ένας Θεός πάντα νέος και ποτέ παλιός; Και πώς μπορούν οι λέξεις από τα κιτρινισμένα σου βιβλία να σε περάσουν σε μια νέα εποχή; Πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στην αναζήτηση των σταδίων του έργου του Θεού; Και πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στον ουρανό; Αυτό που κρατάς στα χέρια σου είναι γράμματα που μπορούν να παράσχουν μόνο παροδική παρηγοριά, κι όχι αλήθειες που μπορούν να δώσουν ζωή. Οι γραφές που διάβασες μπορούν μόνο να σου εμπλουτίζουν τη γλώσσα και δεν είναι λόγια φιλοσοφίας που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις την ανθρώπινη ζωή, πόσο μάλλον τα μονοπάτια που μπορούν να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Αυτή η διαφορά, δεν νομίζεις ότι είναι λόγος για περίσκεψη; Μήπως δεν σε κάνει να συνειδητοποιήσεις τα μυστήρια που εμπεριέχονται; Έχεις την ικανότητα να οδηγήσεις μόνος σου τον εαυτό σου να συναντήσει τον Θεό στον ουρανό; Χωρίς την έλευση του Θεού, μπορείς να πας μόνος σου στον ουρανό και να απολαύσεις την οικογενειακή ευτυχία μαζί με τον Θεό; Εξακολουθείς ακόμα να ονειρεύεσαι; Σου προτείνω, λοιπόν, να πάψεις να ονειρεύεσαι και να δεις ποιος είναι αυτός που εργάζεται τώρα —να κοιτάξεις για να δεις ποιος είναι τώρα αυτός που επιτελεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών. Εάν δεν το κάνεις, δεν θα κερδίσεις ποτέ την αλήθεια και δεν θα κερδίσεις ποτέ τη ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Απάντηση