Έχετε ακούσει τη φωνή του Θεού;

14 Απριλίου 2023

Γεια σας, αδελφοί και αδελφές. Είμαστε τόσο τυχεροί που συναθροιστήκαμε όλοι μαζί —δόξα τω Θεώ! Είμαστε όλοι άνθρωποι που μας αρέσει να ακούμε τα λόγια του Θεού και λαχταράμε να υποδεχτούμε τον Κύριο. Σήμερα, θα συναναστραφούμε λίγο πάνω στις προφητείες του Κυρίου Ιησού και θα συζητήσουμε τις διαφορετικές αντιλήψεις για την επιστροφή του Κυρίου. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περιορίσει τον ορισμό της επιστροφής του Κυρίου στην κάθοδό Του μετά νεφελών, αλλά σύμφωνα με τις προφητείες του ίδιου του Κυρίου Ιησού στη Βίβλο, θα επιστρέψει και θα εκφέρει λόγια ως ο Υιός του ανθρώπου. Ο Κύριος προφήτευσε την έλευση, ή την εμφάνιση, του Υιού του ανθρώπου σε πολλές περιπτώσεις, και η έλευση του Υιού του ανθρώπου αναφέρεται στην εμφάνιση και το έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Μόνο αυτή είναι η πιο αγνή ερμηνεία και είναι μάλλον απίθανο να την ακούσετε σε μια θρησκευτική εκκλησία. Η έλευση ή η εμφάνιση του Υιού του ανθρώπου είναι ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να γνωρίζει χωρίς να έχει ήδη υποδεχτεί την εμφάνιση και το έργο Του.

Υπάρχουν πολλές προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου στη Βίβλο, αλλά οι περισσότερες από αυτές προήλθαν από ανθρώπινα όντα, όπως οι απόστολοι ή οι προφήτες, ή από αγγέλους. Οι προφητείες που τείνουν να παραθέτουν οι άνθρωποι είναι αυτές που προέρχονται από ανθρώπους, και γι’ αυτό λαχταρούν να δουν τον Κύριο να κατέρχεται φανερά μετά νεφελών. Αλλά στην πραγματικότητα, η επιστροφή του Κυρίου είναι το καλύτερα κρυμμένο μυστικό. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Κατά Ματθαίον 24:36). Εφόσον κανείς δεν γνωρίζει εκείνη την ημέρα ή την ώρα, ούτε καν οι ουράνιοι άγγελοι ή ο Υιός, θα μπορούσε οποιαδήποτε από τις προφητείες της Βίβλου για την επιστροφή του Κυρίου που έχουν δοθεί από ανθρώπους ή αγγέλους να είναι πραγματικά ακριβής; Αυτό είναι απολύτως αδύνατο. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να υποδεχτούμε τον Κύριο, πρέπει να ακολουθήσουμε τις προφητείες του ίδιου του Κυρίου Ιησού. Αυτή είναι η μόνη μας ελπίδα να υποδεχτούμε τον Κύριο. Έτσι, όσοι περιμένουν τον Κύριο να κατέλθει φανερά μετά νεφελών είναι βέβαιο ότι θα υποκύψουν στις καταστροφές, κλαίγοντας και τρίζοντας τα δόντια τους. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν […] και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). Τι μπορούμε να δούμε σε αυτές τις προφητείες του Κυρίου Ιησού; Τα λόγια του Κυρίου μάς λένε ξεκάθαρα ότι επιστρέφει τις έσχατες ημέρες ως ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου είναι στην πραγματικότητα η ενσάρκωση, και θα εκφέρει κυρίως λόγια, εκφράζοντας πολλές αλήθειες, ενώ θα οδηγήσει τον εκλεκτό λαό του Θεού να εισέλθει σε όλες τις αλήθειες. Τι έργο θα πραγματοποιήσει ο Κύριος ερχόμενος και εκφράζοντας αλήθειες; Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για την εκτέλεση του έργου της κρίσεως που ξεκινά από τον οίκο του Θεού, γεγονός που αποδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες εκφράζοντας αλήθειες. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχτούμε τον Κύριο; Δεδομένου ότι έρχεται ως ο Υιός του ανθρώπου, και ο Υιός του ανθρώπου έχει ένα εντελώς συνηθισμένο παρουσιαστικό, χωρίς τίποτα το φανερά υπερφυσικό, κανείς δεν θα είναι σε θέση να δει ότι πρόκειται για την εμφάνιση του Θεού μόνο από την εξωτερική Του εμφάνιση. Το κλειδί είναι να ακούσουμε τις ομιλίες του Υιού του ανθρώπου και να δούμε αν πρόκειται για τη φωνή του Θεού. Η υποδοχή του Κυρίου επιτυγχάνεται με την αναγνώριση της φωνής του Θεού και το άνοιγμα της πόρτας γι’ Αυτόν. Αν Εκείνος εκφέρει αλήθειες και οι άνθρωποι ακούν αλλά δεν αναγνωρίζουν τη φωνή Του, δεν θα έχουν τρόπο να Τον υποδεχτούν. Αυτό προφητεύει επανειλημμένα το βιβλίο της Αποκάλυψης: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Κεφάλαια Αποκάλυψης 2-3). Αυτό αναφέρεται συνολικά επτά φορές. Έτσι, για να υποδεχτούμε τον Κύριο, το να ακούσουμε τη φωνή του Θεού είναι απολύτως απαραίτητο· αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να Τον υποδεχτούμε. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το κλειδί για την υποδοχή του Κυρίου; Ακριβώς —για να υποδεχτούμε τον Κύριο, πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώξουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, και αυτή η «φωνή» αναφέρεται στις πολλές αλήθειες που εκφράζονται από τον επιστρέψαντα Κύριο, όλες τις αλήθειες που οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ πριν και πράγματα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στη Βίβλο. Οι φρόνιμες παρθένες ακούνε ότι τα λόγια που εκφράζει ο Υιός του ανθρώπου είναι όλα η αλήθεια, είναι όλα η φωνή του Θεού και, κυριευμένες από χαρά, υποδέχονται τον Κύριο. Μόνο ο Κύριος είναι ικανός να εκφράσει την αλήθεια· μόνο ο Κύριος είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όποιος ακούει τα λόγια που εκφράζει ο Υιός του ανθρώπου αλλά μένει αδιάφορος ή τα απορρίπτει, ή αρνείται να δεχτεί την αλήθεια, είναι μια μωρή παρθένος που θα εγκαταλειφθεί από τον Κύριο. Σίγουρα θα πέσει στις μεγάλες καταστροφές, κλαίγοντας και τρίζοντας τα δόντια του. Μέχρι τώρα, ο θρησκευτικός κόσμος δεν έχει υποδεχτεί τον Κύριο· αντίθετα, έχει υποκύψει στις καταστροφές, κατηγορεί και αρνείται τον Θεό και βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση απόγνωσης. Όσοι είναι πρόβατα του Θεού, αφού ακούσουν τη φωνή του Θεού, αναζητούν και ερευνούν ενθουσιωδώς την αληθινή οδό, πράγμα που τους επιτρέπει να υποδεχτούν τον Κύριο. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε σαφείς: Όταν ο Κύριος επιστρέφει τις έσχατες ημέρες, εμφανίζεται ως ο Υιός του ανθρώπου και εκφράζει όλες τις αλήθειες, και το κλειδί για εμάς στην αναζήτηση της εμφάνισης του Κυρίου είναι να αναζητήσουμε πού βρίσκονται όλες αυτές οι αλήθειες που εκφράζει ο Κύριος, να αναζητήσουμε την εκκλησία μέσα στην οποία μιλάει ο Θεός. Μόλις ανακαλύψετε τις αλήθειες που εκφράζονται από τον Υιό του ανθρώπου, μπορείτε να βρείτε την εμφάνιση και το έργο του Θεού ακολουθώντας αυτήν τη φωνή ως την πηγή της. Μόλις ανακαλύψετε ότι όλες οι αλήθειες που εκφράζονται από τον Κύριο είναι αυτές που θα εξαγνίσουν και θα σώσουν την ανθρωπότητα, θα δεχτείτε την επιστροφή του Κυρίου και τότε θα Τον έχετε υποδεχτεί. Αυτός είναι ο καλύτερος και ο απλούστερος τρόπος να υποδεχτείτε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να στέκεστε ατενίζοντας τον ουρανό ούτε να στέκεστε σε μια βουνοκορφή για να υποδεχτείτε τον Κύριο καθώς κατεβαίνει μετά νεφελών, πόσο μάλλον να προσεύχεστε νυχθημερόν ή να νηστεύετε και να προσεύχεστε. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθείτε και να περιμένετε, χωρίς ποτέ να επαναπαύεστε στην προσπάθειά σας να ακούσετε τη φωνή του Θεού.

Σε αυτό το σημείο, κάποιοι από εσάς μπορεί να αναρωτιέστε: Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό που ακούμε ως τη φωνή του Θεού; Στην πραγματικότητα, το να ακούσουμε τη φωνή του Θεού δεν είναι καθόλου δύσκολο. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). Κάθε φορά που ακούτε κάποιον να δίνει μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο του Θεού ή ακούτε ότι έχει εκφράσει πολλές αλήθειες, πρέπει να το διερευνάτε αμέσως και να βλέπετε αν αυτά τα λόγια που υποτίθεται ότι ειπώθηκαν από τον Θεό είναι η αλήθεια ή όχι. Αν είναι η αλήθεια, θα πρέπει να τα αποδεχτείτε, επειδή τα πρόβατα του Θεού μπορούν να ακούσουν τη φωνή Του. Αυτό είναι κάτι προκαθορισμένο από τον Θεό και δεν εξαρτάται από το πόσο μορφωμένο είναι ένα άτομο, πόσο καλά γνωρίζει τη Βίβλο ή το βάθος της εμπειρίας του. Ως χριστιανοί, πώς αισθανόμαστε όταν ακούμε τα τόσα λόγια που είπε ο Κύριος Ιησούς; Ακόμη και χωρίς καμία εμπειρία ή κατανόηση των λόγων του Κυρίου, μόλις τα ακούσουμε, μπορούμε να αισθανθούμε ότι είναι η αλήθεια, ότι διακατέχονται από εξουσία και δύναμη· μπορούμε να διαισθανθούμε ότι είναι βαθυστόχαστα και μυστηριώδη, πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση —αυτός είναι ο ρόλος της έμπνευσης και της διαίσθησης. Είτε είμαστε σε θέση να το εκφράσουμε αυτό με σαφήνεια είτε όχι, αυτό το συναίσθημα είναι σωστό και επαρκές για να δείξει ότι αν ένα άτομο έχει καρδιά και ψυχή, μπορεί να διαισθανθεί τη δύναμη και την εξουσία των λόγων που προέρχονται από τον Θεό. Έτσι είναι το να ακούει κανείς τη φωνή του Θεού. Για να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό, ποια άλλα χαρακτηριστικά διαθέτουν τα λόγια του Θεού; Τα λόγια του Θεού μάς παρέχουν θρέψη για τη ζωή· αποκαλύπτουν μυστήρια, εγκαινιάζουν μια νέα εποχή και ολοκληρώνουν την παλιά. Ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς ήταν σε θέση να εκφράσει αλήθειες ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος για να ποιμαίνει, να ποτίζει και να εφοδιάζει τους ανθρώπους, ο Κύριος αποκάλυψε επίσης τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, έφερε στην ανθρωπότητα το μονοπάτι της μετάνοιας προς τη βασιλεία των ουρανών, εγκαινίασε την Εποχή της Χάριτος, έφερε την Εποχής του Νόμου στο τέλος της και ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας. Αυτό ήταν κάτι που κανένα ανθρώπινο ον δεν μπορούσε να επιτύχει. Έτσι δεν είναι; Σήμερα, λοιπόν, υπάρχει ένας Υιός του ανθρώπου που εκφέρει λόγια εδώ και πολλά χρόνια, εκφράζοντας πάρα πολλές αλήθειες. Πολλοί άνθρωποι έχουν αισθανθεί μετά την ανάγνωση αυτών των λόγων ότι είναι οι ομιλίες του Αγίου Πνεύματος, η φωνή του Θεού, και έχουν βεβαιωθεί ότι αυτός ο Υιός του ανθρώπου που εκφράζει αλήθειες είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς, ότι είναι ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες που απαιτούνται για να καθαρθεί και να σωθεί η ανθρωπότητα, αποκαλύπτοντας τα μυστήρια του 6.000 ετών σχεδίου διαχείρισης του Θεού και επιτελώντας το έργο της κρίσεως που ξεκινά από τον οίκο του Θεού. Έχει ξεκινήσει την Εποχή της Βασιλείας και έχει ολοκληρώσει την Εποχή της Χάριτος. Θέλετε όλοι να ακούσετε μερικά από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, να ακούσετε τη φωνή του Θεού; Ας διαβάσουμε μερικά χωρία από τις ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ήμουν κάποτε γνωστός ως Ιεχωβά. Ονομάστηκα επίσης Μεσσίας και κάποτε οι άνθρωποι Με ονόμασαν “Ιησούς ο Σωτήρας” με αγάπη και εκτίμηση. Σήμερα, όμως, δεν είμαι ο Ιεχωβά ή ο Ιησούς που οι άνθρωποι γνώριζαν στο παρελθόν· είμαι ο Θεός που επέστρεψε τις έσχατες ημέρες, ο Θεός που θα φέρει την εποχή στο τέλος. Εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός που ανέρχεται από τα πέρατα της γης, γεμάτος με όλη Μου τη διάθεση και γεμάτος εξουσία, τιμή και δόξα. Οι άνθρωποι ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί μαζί Μου, δεν Με έχουν γνωρίσει και πάντα αγνοούσαν τη διάθεσή Μου. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε ένα άτομο δεν Με έχει δει. Αυτός είναι ο Θεός που εμφανίζεται στον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες, αλλά είναι κρυμμένος ανάμεσα στους ανθρώπους. Κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους, αληθινός και πραγματικός, όπως ο καυτός ήλιος κι η καυτή φλόγα, γεμάτος με δύναμη κι εξουσία. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο ή πράγμα που δεν θα κριθεί από τα λόγια Μου κι ούτε ένα άτομο ή πράγμα που δεν θα εξαγνιστεί από την καύση της φωτιάς. Τελικά, όλα τα έθνη θα ευλογηθούν εξαιτίας των λόγων Μου, αλλά και θα συντριβούν εξαιτίας των λόγων Μου. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι άνθρωποι τις έσχατες ημέρες θα δουν ότι είμαι ο Σωτήρας που επέστρεψε, και ότι είμαι ο Παντοδύναμος Θεός που κατακτά όλη την ανθρωπότητα. Και όλοι θα δουν πως ήμουν κάποτε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου, αλλά ότι κατά τις έσχατες ημέρες γίνομαι επίσης οι φλόγες του ήλιου που τα αποτεφρώνουν όλα, όπως κι ο Ήλιος της δικαιοσύνης που τα αποκαλύπτει όλα. Αυτό είναι το έργο Μου τις έσχατες ημέρες. Πήρα αυτό το όνομα και απέκτησα αυτή τη διάθεση, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να δουν ότι είμαι δίκαιος Θεός, ο καυτός ήλιος, η καυτή φλόγα, και ώστε όλοι να λατρεύουν Εμένα, τον έναν αληθινό Θεό, και να δουν το αληθινό Μου πρόσωπο: δεν είμαι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών και δεν είμαι μόνο ο Λυτρωτής· είμαι ο Θεός όλων των πλασμάτων στους ουρανούς, τη γη και τις θάλασσες» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»). «Σε ολόκληρο το σύμπαν επιτελώ το έργο Μου, και στην Ανατολή βροντεροί κρότοι αντηχούν αδιάκοπα, κάνοντας όλα τα έθνη και τα δόγματα να σείονται συθέμελα. Είναι η δική Μου φωνή που έχει οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στο παρόν. Κάνω όλους τους ανθρώπους να κατακτηθούν από τη φωνή Μου, να παρασυρθούν από αυτό το ρεύμα και να υποταχθούν ενώπιόν Μου, διότι εδώ και πολύ καιρό έχω ανακτήσει τη δόξα Μου από ολόκληρη τη γη και την εξέφρασα εκ νέου στην Ανατολή. Ποιος δεν λαχταρά να δει τη δόξα Μου; Ποιος δεν περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή Μου; Ποιος δεν διψά για την επανεμφάνισή Μου; Ποιος δεν αποζητά το κάλλος Μου; Ποιος δεν θα ερχόταν στο φως; Ποιος δεν θα ατένιζε τον πλούτο της Χαναάν; Ποιος δεν λαχταρά να επιστρέψει ο Λυτρωτής; Ποιος δεν λατρεύει Εκείνον που είναι σπουδαίος στη δύναμη; Η φωνή Μου θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη· θα αντικρύσω τον εκλεκτό λαό Μου και θα τους πω περισσότερα λόγια. Όπως οι ισχυροί κεραυνοί που κάνουν τα βουνά και τα ποτάμια να σείονται, έτσι εκφέρω τα λόγια Μου σε ολόκληρο το σύμπαν και στην ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, τα λόγια από το στόμα Μου έχουν γίνει ο θησαυρός του ανθρώπου, και όλοι οι άνθρωποι υπεραγαπούν τα λόγια Μου. Η αστραπή ακτινοβολεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Τα λόγια Μου είναι τέτοια που ο άνθρωπος είναι απρόθυμος να τα εγκαταλείψει και, συγχρόνως, τα θεωρεί ασύλληπτα, μα αγαλλιάζει με αυτά όλο και πιο πολύ. Όλοι οι άνθρωποι είναι ευδιάθετοι και χαρούμενοι, γιορτάζοντας τον ερχομό Μου, θαρρείς και μόλις έχει γεννηθεί ένα μωρό. Μέσω της φωνής Μου, θα φέρω όλους τους ανθρώπους ενώπιόν Μου. Από τότε και στο εξής, θα εισέλθω επίσημα στο γένος των ανθρώπων, ώστε να έρθουν να Με προσκυνήσουν. Με τη δόξα που εκπέμπω και με τα λόγια από το στόμα Μου, θα πράξω έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έρθουν ενώπιόν Μου και να δουν την αστραπή να ακτινοβολεί από την Ανατολή και πως, επίσης, κατήλθα στο “Όρος των Ελαιών” της Ανατολής. Θα δουν πως ήδη βρίσκομαι στη γη εδώ και πολύ καιρό, όχι πια ως Υιός των Ιουδαίων, μα ως Αστραπή της Ανατολής. Διότι αναστήθηκα πριν από πολύ καιρό και έφυγα από την ανθρωπότητα, και έπειτα επανεμφανίστηκα ένδοξος εν μέσω των ανθρώπων. Εγώ είμαι Αυτός που λατρεύτηκε πριν αμέτρητους αιώνες, και είμαι, επίσης, το βρέφος που εγκαταλείφθηκε από τους Ισραηλίτες αμέτρητους αιώνες πριν. Επιπλέον, είμαι ο πανένδοξος Παντοδύναμος Θεός της σημερινής εποχής! Ας έρθουν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου για να αντικρίσουν την ένδοξη όψη Μου, να ακούσουν τη φωνή Μου και να δουν τις πράξεις Μου. Αυτό είναι ολόκληρο το θέλημά Μου· είναι το τέλος και η κορύφωση του σχεδίου Μου, καθώς και ο σκοπός της διαχείρισής Μου: να Με λατρέψει κάθε έθνος, να Με αναγνωρίσει κάθε γλώσσα, να εναποθέσει κάθε άνθρωπος την πίστη του σε Εμένα και να υποταχθεί κάθε λαός σε Εμένα!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν). «Καθώς στρέφω το πρόσωπό Μου προς το σύμπαν για να μιλήσω, όλη η ανθρωπότητα ακούει τη φωνή Μου, και επ’ αυτού βλέπει όλα τα έργα που έχω εκπονήσει σε ολόκληρο το σύμπαν. Όσοι τίθενται ενάντια στο θέλημά Μου, δηλαδή όσοι Μου αντιτάσσονται με τις πράξεις του ανθρώπου, θα πέσουν κάτω από το παίδεμά Μου. Θα πάρω τα πολυπληθή αστέρια των ουρανών και θα τα ξαναφτιάξω και, χάρη σ’ Εμένα, ο ήλιος κι η σελήνη θα ανανεωθούν, οι ουρανοί δεν θα είναι πλέον όπως ήταν και οι μυριάδες των στοιχείων επάνω στη γη θα ανανεωθούν. Όλα θα ολοκληρωθούν μέσα από τα λόγια Μου. Τα πολυάριθμα έθνη του σύμπαντος θα διαχωριστούν εκ νέου και θα αντικατασταθούν από τη βασιλεία Μου, ούτως ώστε τα έθνη επάνω στη γη να εξαφανιστούν για πάντα και να γίνουν όλα μία βασιλεία που θα Με λατρεύει. Όλα τα έθνη επάνω στη γη θα καταστραφούν και θα πάψουν να υπάρχουν. Από τα ανθρώπινα όντα του σύμπαντος, όλα όσα ανήκουν στον διάβολο θα εξολοθρευτούν και όλοι όσοι λατρεύουν τον Σατανά θα εξαλειφθούν από την πυρωμένη φλόγα Μου, δηλαδή, εκτός από αυτούς που βρίσκονται τώρα εντός του ρεύματος, θα γίνουν όλοι στάχτη. Όταν παιδέψω τους πολυάριθμους λαούς, αυτοί που ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο θα επιστρέψουν, ο καθένας σε διαφορετικό βαθμό, στη βασιλεία Μου, κατακτημένοι από τα έργα Μου, επειδή θα έχουν δει την έλευση του Πανάγιου επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Όλοι οι άνθρωποι θα χωριστούν ανάλογα με τους ομοίους τους και θα δεχθούν παιδέματα αντίστοιχα με τις πράξεις τους. Όλοι όσοι Μου εναντιώθηκαν θα αφανιστούν· όσο για εκείνους των οποίων οι πράξεις επάνω στη γη δεν είχαν να κάνουν με Εμένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο απαλλάχθηκαν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν επάνω στη γη κάτω από τη διακυβέρνηση των υιών Μου και του λαού Μου. Θα αποκαλύψω τον Εαυτό Μου στις μυριάδες των λαών και στις μυριάδες των εθνών, και με τη δική Μου φωνή θα ηχήσω σε ολόκληρη τη γη, ανακηρύσσοντας την ολοκλήρωση του υπέροχου έργου Μου, ώστε να μπορεί να το αντικρίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα με τα ίδια της τα μάτια» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 26).

Πώς αισθάνεστε όλοι τώρα, αφού ακούσατε κάποια χωρία από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού; Είναι αυτή η φωνή του Θεού; Κάθε μία πρόταση των λόγων του Παντοδύναμου Θεού ανεξαιρέτως φέρει δύναμη και εξουσία και συνταράσσει τους ανθρώπους συθέμελα. Ποιος εκτός από τον Θεό θα μπορούσε να απευθυνθεί σε όλη την ανθρωπότητα; Ποιος θα μπορούσε να εκφράσει το θέλημα του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα; Ποιος θα μπορούσε να αποκαλύψει ανοικτά το σχέδιο και τις ρυθμίσεις του Θεού για το έργο Του τις έσχατες ημέρες, καθώς και την έκβαση και τον προορισμό της ανθρωπότητας εκ των προτέρων; Ποιος θα μπορούσε να γνωστοποιήσει τα διοικητικά διατάγματα του Θεού σε ολόκληρο το σύμπαν; Εκτός από τον Θεό, κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα. Οι ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού προς όλη την ανθρωπότητα μας δίνουν τη δυνατότητα να νιώσουμε την εξουσία και τη δύναμη των λόγων του Θεού. Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι ομιλίες απευθείας από τον Θεό, η φωνή του ίδιου του Θεού! Με αυτά τα λόγια από τον Παντοδύναμο Θεό, είναι σαν να στέκεται ο Θεός ψηλά στους ουρανούς και να μιλάει μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Παντοδύναμος Θεός μιλάει στην ανθρωπότητα από τη θέση Του ως ο Κύριος της δημιουργίας, αποκαλύπτοντας στην ανθρωπότητα τη δίκαιη, μεγαλοπρεπή διάθεση του Θεού που δεν ανέχεται καμία προσβολή. Παρόλο που μπορεί να μην κατανοούν τις αλήθειες μέσα στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού ή να μην έχουν αληθινή εμπειρία ή κατανόηση όταν τα ακούνε για πρώτη φορά, όλοι όσοι είναι πρόβατα του Θεού θα νιώσουν και πάλι ότι κάθε λόγος του Παντοδύναμου Θεού είναι γεμάτος δύναμη και εξουσία και θα είναι βέβαιοι ότι αυτή είναι η φωνή του Θεού και προέρχεται απευθείας από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό εκπληρώνει τα λόγια του Κυρίου Ιησού: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27).

Τώρα έχουμε ακούσει τη φωνή του Θεού και έχουμε δει τις αλήθειες που έχουν εκφραστεί από τον Θεό, οπότε τι έργο έχει έρθει να κάνει ο Θεός με την έκφραση των αληθειών; Έχει έρθει για να κάνει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί με προφητείες από το στόμα του ίδιου του Κυρίου Ιησού. «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν» (Κατά Ιωάννην 5:22). «Και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου» (Κατά Ιωάννην 5:27). «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:47-48). «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν […] και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Και δεν μπορούμε να παραλείψουμε το κεφάλαιο 4, εδάφιο 17 του πρώτου βιβλίου του Πέτρου: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού». Όλες αυτές οι προφητείες είναι πολύ σαφείς. Η κρίση κατά τις έσχατες ημέρες θα ξεκινήσει από τον οίκο του Θεού και θα εκτελεστεί μεταξύ όλων εκείνων που έχουν αποδεχτεί το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες. Δηλαδή, ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου θα εκφράσει πολλές αλήθειες στη γη για να κρίνει και να εξαγνίσει την ανθρωπότητα, καθοδηγώντας τον εκλεκτό λαό του Θεού να εισέλθει σε όλες τις αλήθειες. Αυτό είναι το έργο της κρίσεως που εκτελεί ο Σωτήρας τις έσχατες ημέρες, έργο που είχε σχεδιαστεί από τον Θεό εδώ και πολύ καιρό. Τώρα ο Παντοδύναμος Θεός, ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου, ήρθε πριν από αρκετό καιρό, εκφράζοντας όλες τις αλήθειες για την κάθαρση και τη σωτηρία της ανθρωπότητας, συνταράσσοντας ολόκληρο τον κόσμο, συγκλονίζοντας όλες τις θρησκείες και τους τομείς. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσέχουν τη φωνή του Θεού, αναζητούν και διερευνούν την αληθινή οδό. Ο Παντοδύναμος Θεός δεν έχει απλώς αποκαλύψει όλα τα μεγάλα μυστήρια του 6.000 ετών σχεδίου διαχείρισης του Θεού και δεν μας έχει μιλήσει μόνο για τα μυστήρια της αλήθειας, όπως τους στόχους του Θεού στη διαχείριση της ανθρωπότητας από τον ίδιο, τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί τα τρία στάδια του έργου Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, τα μυστήρια των ενσαρκώσεων και την αληθινή ιστορία πίσω από τη Βίβλο. Επιπλέον, ο Παντοδύναμος Θεός έχει αποκαλύψει και την αλήθεια για το πώς η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί από τον Σατανά και τη σατανική φύση μας που αντιτίθεται στον Θεό, ενώ μας έχει υποδείξει το πρακτικό μονοπάτι για να αποβάλουμε τις διεφθαρμένες διαθέσεις μας και να σωθούμε πλήρως. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει φανερώσει, επίσης, την έκβαση για κάθε τύπο ανθρώπου, τους πραγματικούς τελικούς προορισμούς των ανθρώπων, τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα φέρει την εποχή στο τέλος της και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιστεί η βασιλεία του Χριστού. Κάθε ένα από αυτά τα μυστήρια της αλήθειας έχει αποκαλυφθεί σε εμάς. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφέρει εκατομμύρια λόγια, και αυτά τα λόγια είναι όλες οι αλήθειες που χρησιμοποιούνται για να κριθεί και να εξαγνιστεί η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το έργο της κρίσεως που εκτελεί ο Θεός τις έσχατες ημέρες. Είναι ένα στάδιο του έργου μέσω λόγων και μόνο για την πλήρη κάθαρση και σωτηρία της ανθρωπότητας.

Πώς, λοιπόν, χρησιμοποιεί ο Παντοδύναμος Θεός την αλήθεια για να ολοκληρώσει το έργο της κρίσεως; Ας δούμε τι λένε τα λόγια Του. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, άρα, όπως είναι φυσικό, πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση αφορά τη χρήση της αλήθειας για την κατάκτηση της ανθρώπινης φυλής, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Θεός και πάλι θα εμφανιζόταν ως ενσαρκωμένη εικόνα για να επιτελέσει αυτό το έργο ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, ο Χριστός των εσχάτων ημερών θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια για να διδάξει τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και να τους γνωστοποιήσει όλες τις αλήθειες. Αυτό είναι το έργο της κρίσης του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια). «Το έργο του Θεού κατά την παρούσα ενσάρκωση είναι να εκφράσει τη διάθεσή Του, κυρίως μέσα από παίδεμα και κρίση. Χτίζοντας πάνω σ’ αυτό το θεμέλιο, φέρνει περισσότερη αλήθεια στον άνθρωπο και του υποδεικνύει περισσότερους τρόπους άσκησης, πετυχαίνοντας συνεπώς τον στόχο Του να κατακτήσει τον άνθρωπο, και να τον λυτρώσει από τη δική του διεφθαρμένη διάθεση. Αυτό βρίσκεται πίσω από το έργο του Θεού στην Εποχή της Βασιλείας» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). «Ο Χριστός των εσχάτων ημερών χρησιμοποιεί ένα πλήθος από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του ανθρώπου. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Όλες αυτές οι διαφορετικές μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια της οποίας ο άνθρωπος στερείται εντελώς. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι σαν κι αυτές θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί για τον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και για την αλήθεια σχετικά με τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει τη διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια).

Μετά την ανάγνωση των λόγων του Θεού θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες γίνεται κυρίως με την έκφραση της αλήθειας, χρησιμοποιώντας την αλήθεια προκειμένου να κριθεί, να καθαρθεί και να σωθεί η ανθρωπότητα. Δηλαδή, τις έσχατες ημέρες, ο Θεός καθαίρει τη διαφθορά της ανθρωπότητας μέσω του έργου της κρίσεώς Του, σώζοντας και οδηγώντας στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων, δημιουργώντας μια ομάδα με όσους είναι σε σύμπνοια με τον Θεό: ο καρπός του 6.000 ετών σχεδίου διαχείρισης του Θεού. Εκεί επικεντρώνεται το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες! Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σωτήρας, ο Παντοδύναμος Θεός, εκφράζει αλήθειες από τότε που ήρθε, εκθέτοντας και κρίνοντας κάθε είδους διεφθαρμένη διάθεση που έχουν οι άνθρωποι. Επίσης, καθαίρει και μεταμορφώνει τις διεφθαρμένες διαθέσεις μας, κλαδεύοντας και αντιμετωπίζοντας μας, δοκιμάζοντας και εξευγενίζοντάς μας· αυτό εξαλείφει τη ρίζα της αμαρτωλότητας του ανθρώπου, καθιστώντας μας ικανούς να αποβάλουμε πλήρως την αμαρτία, να απελευθερωθούμε από την επιρροή του Σατανά και να μπορέσουμε να υποταχθούμε στον Θεό και να Τον λατρέψουμε. Σε αυτό το σημείο κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι λίγο μπερδεμένοι, σκεπτόμενοι ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη λυτρώσει την ανθρωπότητα, άρα γιατί να χρειάζεται ακόμη ο Θεός να εκφράσει αλήθειες τις έσχατες ημέρες για να κρίνει την ανθρωπότητα; Αυτό συμβαίνει επειδή ο Κύριος Ιησούς έκανε μόνο το έργο της λύτρωσης, πράγμα που σημαίνει ότι η πίστη στον Κύριο Ιησού φέρνει συγχώρεση των αμαρτιών ή δικαίωση μόνο με την πίστη, και αυτό καθιστά τους ανθρώπους ικανούς να προσέρχονται ενώπιον του Θεού προσευχόμενοι, να επικοινωνούν με τον Θεό και να απολαμβάνουν τη χάρη και τις ευλογίες Του. Ωστόσο, ο ρόλος του Κυρίου Ιησού ως προσφορά περί αμαρτίας κατέστησε δυνατή απλώς τη συγχώρεση των αμαρτιών της ανθρωπότητας· δεν έλυσε πλήρως το βασικό πρόβλημα της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι όσοι ζούσαν στην Εποχή της Χάριτος αναγνώριζαν το γεγονός ότι ακόμη και μετά τη συγχώρεση των αμαρτιών της ανθρωπότητας, συνεχίζαμε να αμαρτάνουμε συνεχώς. Δεν μπορούσαμε να συγκρατηθούμε, και όσο κι αν λαχταρούσαμε να αποβάλουμε την αμαρτία, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Περνούσαμε τη ζωή μας αμαρτάνοντας τη μέρα και εξομολογούμενοι τη νύχτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν […] και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Αυτό αναφέρεται στο έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες που θα έκανε ο Κύριος Ιησούς όταν θα ερχόταν ξανά, καθαίροντας πλήρως τον άνθρωπο από τις διεφθαρμένες διαθέσεις του και εξαλείφοντας τη ρίζα της αμαρτωλότητάς του. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν απόλυτα, πλήρως. Δηλαδή, όσοι βιώνουν μόνο τη λύτρωση από τον Κύριο Ιησού, χωρίς να βιώνουν το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο από το να αναγνωρίσουν ποιες από τις πράξεις τους είναι αμαρτωλές· δεν μπορούν να δουν τη ρίζα της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Δηλαδή, δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σατανική φύση και τις σατανικές διαθέσεις του ανθρώπου, πόσο μάλλον να τις διορθώσουν. Ο μόνος τρόπος για να επιλυθεί το πρόβλημα της διεφθαρμένης διάθεσης, που είναι η βασική αιτία της αμαρτωλότητας του ανθρώπου, είναι να βιώσουν το έργο της κρίσεως του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Προτού λυτρωθεί ο άνθρωπος, πολλά από τα δηλητήρια του Σατανά είχαν ήδη φυτευτεί μέσα του και, μετά από χιλιάδες έτη διαφθοράς από τον Σατανά, έχει μέσα του μια καθιερωμένη φύση που αντιστέκεται στον Θεό. Επομένως, όταν λυτρωθεί ο άνθρωπος, αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από λύτρωση κατά την οποία ο άνθρωπος αγοράζεται έναντι υψηλού τιμήματος, αλλά η δηλητηριώδης φύση μέσα του δεν έχει εξαλειφθεί. Ο άνθρωπος, που είναι τόσο μιαρός, πρέπει να υποβληθεί σε αλλαγή προτού γίνει άξιος να υπηρετήσει τον Θεό. Μέσω αυτού του έργου της κρίσης και της παίδευσης, ο άνθρωπος θα καταφέρει να γνωρίσει πλήρως την ακάθαρτη και διεφθαρμένη ουσία μέσα του και θα μπορέσει να αλλάξει εντελώς και να γίνει καθαρός. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να αξιωθεί να επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλο το έργο που επιτελείται σήμερα έχει σκοπό να γίνει ο άνθρωπος καθαρός και να αλλάξει. Μέσω της κρίσης και της παίδευσης του λόγου, και μέσω του εξευγενισμού, ο άνθρωπος μπορεί να αποβάλει τη διαφθορά του και να γίνει αγνός. Αντί να θεωρηθεί πως αυτό το στάδιο του έργου είναι εκείνο της σωτηρίας, θα ήταν πιο κατάλληλο να ειπωθεί ότι είναι το έργο του εξαγνισμού. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το στάδιο της κατάκτησης, καθώς και το δεύτερο στάδιο του έργου της σωτηρίας. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να κερδηθεί από τον Θεό μέσω της κρίσης και της παίδευσης του λόγου, και όλες οι ακαθαρσίες, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα και οι προσωπικές φιλοδοξίες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αποκαλύπτονται πλήρως μέσω της χρήσης του λόγου ο οποίος εξευγενίζει, κρίνει και αποκαλύπτει. Αν και ο άνθρωπος μπορεί να έχει λυτρωθεί και να έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, αυτό μπορεί να οφείλεται μόνο στο ότι ο Θεός δεν ενθυμείται τις παραβάσεις του ανθρώπου και δεν φέρεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τις παραβάσεις του. Ωστόσο, όταν ο άνθρωπος, ο οποίος ζει σε ένα σώμα από σάρκα, δεν έχει απελευθερωθεί από την αμαρτία, μπορεί μόνο να συνεχίσει να αμαρτάνει, αποκαλύπτοντας ασταμάτητα τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του. Αυτή είναι η ζωή που διάγει ο άνθρωπος —ένας ατελείωτος κύκλος αμαρτίας και συγχώρεσης. Η πλειονότητα των ανθρώπων αμαρτάνει την ημέρα, κι απλώς εξομολογείται το βράδυ. Έτσι, παρόλο που η προσφορά περί αμαρτίας είναι αενάως αποτελεσματική για τον άνθρωπο, δεν θα μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Έχει ολοκληρωθεί μόνο το ήμισυ του έργου της σωτηρίας, γιατί ο άνθρωπος εξακολουθεί να έχει διεφθαρμένη διάθεση. […] Δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί ο άνθρωπος τις αμαρτίες του· δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη βαθιά ριζωμένη φύση του και πρέπει να στηριχθεί στην κρίση του λόγου για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει σταδιακά από εκείνο το σημείο κι έπειτα» [«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)]. «Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου· δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να γίνει ο Ιησούς προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη σατανικά διεφθαρμένη διάθεσή του. Συνεπώς, τώρα που ο άνθρωπος έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, ο Θεός έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και έχει ξεκινήσει το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). Ο ίδιος ο Θεός έχει πάρει σαρκική μορφή για να έλθει και να εκτελέσει το έργο της κρίσεως, εκφράζοντας πολλές αλήθειες, και εκθέτει και κρίνει τους ανθρώπους σε βάθος χρόνου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να δουν ξεκάθαρα την αλήθεια της διαφθοράς τους και να αναγνωρίσουν τη δική τους φύση και ουσία. Μέσω αυτής της κρίσης, οι άνθρωποι θα δουν επίσης τη δικαιοσύνη και την αγιοσύνη του Θεού, αναπτύσσοντας έτσι σεβασμό προς τον Θεό. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε σταδιακά να αποβάλουμε τις διεφθαρμένες διαθέσεις μας και να βιώσουμε μια αληθινή ανθρώπινη ομοιότητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να εκφράσει ο ενσαρκωμένος Θεός αλήθειες για να εκτελέσει το έργο της κρίσεως. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το να εκφέρει ο Παντοδύναμος Θεός λόγια, το να χρησιμοποιεί την αλήθεια για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως είναι τόσο βασικό, τόσο καίριο και τόσο ουσιαστικό!

Το κλειδί για το αν ένας πιστός μπορεί να σωθεί πλήρως και να έχει έναν καλό προορισμό έγκειται στο αν είναι σε θέση να υποδεχτεί την εμφάνιση και το έργο του Θεού. Ως εκ τούτου, η καρδιά του ζητήματος είναι αν κάποιος είναι ή όχι σε θέση να ακούσει τη φωνή του Θεού. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Κύριο για ολόκληρη τη ζωή τους, αλλά φτάνουν στη δύση της ζωής τους χωρίς ποτέ να ακούσουν τη φωνή του Θεού ή να υποδεχτούν τον Κύριο, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι προσπάθειές τους καταλήγουν στο κενό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ικανότητα να ακούει κανείς τη φωνή του Θεού είναι το κλειδί για να καθοριστεί αν μπορεί να επιτύχει πλήρη σωτηρία και να αποκτήσει έναν καλό προορισμό. Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και αναγνωρίζουν ότι είναι η αλήθεια, αλλά παραμένουν ανίκανοι να αναγνωρίσουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος. Αυτό είναι πραγματικά ντροπή και αποτέλεσμα της ανθρώπινης ανοησίας και τύφλωσης. Όσοι δεν γνωρίζουν τον Κύριο είναι βέβαιο ότι θα πέσουν στις καταστροφές, κλαίγοντας και τρίζοντας τα δόντια τους.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Στην Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για να αναγγείλει τη νέα εποχή, να αλλάξει τα μέσα με τα οποία εργάζεται και να επιτελέσει το έργο όλης της εποχής. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία ο Θεός εργάζεται στην Εποχή του Λόγου. Ενσαρκώθηκε για να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να δει αληθινά τον Θεό, ο οποίος είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται, και να αντικρίσει τη σοφία και τη θαυμασιότητά Του. Τέτοιο έργο επιτελείται ώστε να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της κατάκτησης του ανθρώπου, της τελείωσης του ανθρώπου και του αποκλεισμού του ανθρώπου, τα οποία αποτελούν το πραγματικό νόημα της χρήσης λόγων για την επιτέλεση του έργου στην Εποχή του Λόγου. Μέσω αυτών των λόγων, οι άνθρωποι καταφέρνουν να γνωρίσουν το έργο του Θεού, τη διάθεση του Θεού, την ουσία του ανθρώπου και σε τι οφείλει να εισέλθει ο άνθρωπος. Μέσω των λόγων, πραγματοποιείται στο σύνολό του το έργο που επιθυμεί να επιτελέσει ο Θεός στην Εποχή του Λόγου. Μέσω αυτών των λόγων, οι άνθρωποι εκτίθενται, αποκλείονται και δοκιμάζονται. Οι άνθρωποι έχουν δει τα λόγια του Θεού, έχουν ακούσει αυτά τα λόγια και έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη αυτών των λόγων. Ως αποτέλεσμα, έχουν φτάσει σε σημείο να πιστέψουν στην ύπαρξη του Θεού, στην παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού, καθώς και στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, και στην επιθυμία Του να σώσει τον άνθρωπο. Η λέξη “λόγια” μπορεί να είναι απλή και συνηθισμένη, μα τα λόγια που εκφράστηκαν από το στόμα του ενσαρκωμένου Θεού συγκλονίζουν το σύμπαν, μεταμορφώνουν την καρδιά των ανθρώπων, μεταμορφώνουν τις αντιλήψεις και τις παλιές διαθέσεις των ανθρώπων, και μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν ολόκληρος ο κόσμος στο παρελθόν. Μέσα από τις διάφορες εποχές, μόνο ο Θεός του σήμερα έχει εργαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μόνο Αυτός μιλά κατ’ αυτόν τον τρόπο και έρχεται ώστε να σώσει τον άνθρωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Από δω και στο εξής, ο άνθρωπος ζει υπό την καθοδήγηση των λόγων του Θεού, ποιμαίνεται και εφοδιάζεται από τα λόγια Του. Οι άνθρωποι ζουν στον κόσμο των λόγων του Θεού, εν μέσω των αναθεμάτων και των ευλογιών των λόγων του Θεού και υπάρχουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε σημείο να ζουν υπό την κρίση και την παίδευση των λόγων Του. Αυτά τα λόγια και αυτό το έργο είναι όλα χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου, χάριν της εκπλήρωσης του θελήματος του Θεού και χάριν της αλλαγής της αρχικής εμφάνισης του κόσμου της παλαιάς δημιουργίας. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο χρησιμοποιώντας λόγια, οδηγεί τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν χρησιμοποιώντας λόγια και τους κατακτά και τους σώζει χρησιμοποιώντας λόγια. Τελικά, θα χρησιμοποιήσει λόγια για να θέσει τέλος σε ολόκληρο τον παλαιό κόσμο, ολοκληρώνοντας έτσι στο σύνολό του το σχέδιο διαχείρισής Του» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Τι πραγματικά είναι η αρπαγή;

Πριν 2000 χρόνια, αφού ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης, υποσχέθηκε πως θα επέστρεφε. Από τότε, όλοι οι...

Απάντηση