Παραλίγο! Λίγο έλειψε να αφήσω τον Κύριο να με προσπεράσει (Μέρος δεύτερο)

5 Ιουνίου 2019

Από τον Γουεϊγιάν, Ηνωμένες Πολιτείες

Αναζητώντας την επιστροφή του Ιησού: Γιατί θα ήταν γυναίκα ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών;

Μετά απ’ αυτό, επικοινώνησα με τον Αδελφό Ζάο μέσω διαδικτύου και του είπα για την πηγή της σύγχυσής μου. «Η Βίβλος λέει: “Όστις έχει την νύμφην είναι νυμφίος” (Κατά Ιωάννην 3:29). Και “Ας χαίρωμεν και ας αγαλλιώμεθα και ας δώσωμεν την δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του Αρνίου, και η γυνή αυτού ητοίμασεν εαυτήν(Αποκάλυψη 19:7). Έχει γραφτεί ότι ο “νυμφίος” θα νυμφευθεί τη “νύμφη”, επομένως ο “νυμφίος” δεν αναφέρεται στο ότι ο Κύριος θα είναι άντρας όταν επιστρέψει; Ωστόσο, εσύ καταθέτεις μαρτυρία ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει ως γυναίκα. Αυτό είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Αδελφέ, μπορείς να συναναστραφείς μαζί μου πάνω σ’ αυτό;» Ο Αδελφός Ζάο απάντησε: «Παλαιότερα πίστευα ότι εφόσον η Βίβλος λέει ότι η νύμφη θα στολιστεί για να υποδεχθεί τον νυμφίο, τότε, όταν επιστρέψει ο Κύριος, σίγουρα θα είναι άντρας και δεν θα μπορούσε με τίποτα να είναι γυναίκα. Επομένως, είναι άραγε αυτή η κατανόηση της προφητείας πραγματικά ακριβής ή όχι; Αν είναι όπως την εκλαμβάνουμε, όταν έλθει ο Θεός, πρέπει να είναι άντρας, και μόνο ένας άντρας μπορεί να λέγεται ο “νυμφίος”, οπότε η “νύμφη” αναφέρεται δίχως αμφιβολία σε γυναίκα, επομένως ποιοι από τους αδελφούς μας, οι οποίοι είναι άντρες, θα μπορούσαν να γίνουν η “νύμφη” και να παρευρεθούν στο γαμήλιο δείπνο τον Αρνίου; Δεν θα εκδιώκονταν όλοι στο σκοτάδι, κλαίγοντας, από τον “νυμφίο”; Ο Θεός είναι ο Θεός όλων των πλασμάτων· είναι ο Θεός όλων των αντρών και όλων των γυναικών, επομένως πώς θα μπορούσε να σώσει μονάχα τις γυναίκες και όχι τους άντρες; Με άλλα λόγια, η αντίληψή μας ότι ο “νυμφίος” θα πρέπει να είναι άντρας, προέρχεται από το γεγονός ότι εξετάζουμε τα πράγματα από κοσμική σκοπιά. Είναι μονάχα μια κυριολεκτική κατανόηση της Βίβλου, είναι οι δικές μας αντιλήψεις και η φαντασία μας. Δεν συμβαδίζει ούτε στο ελάχιστο με το αληθινό νόημα των όσων προφητεύτηκαν στη Βίβλο και συμβαδίζει ακόμη λιγότερο με την αλήθεια.»

«Στην πραγματικότητα, υπάρχει συμβολισμός πίσω από τον “νυμφίο” και τη “νύμφη” και δεν έχει καμία σχέση με τα δύο φύλα. Η “νύμφη” αποτελεί σύμβολο της εκκλησίας και, είτε κάποιος είναι αδελφός είτε είναι αδελφή, όλοι μας είμαστε μια από τις “νύμφες”. Ο “νυμφίος” είναι σύμβολο του Χριστού, ο οποίος είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, το Πνεύμα του Θεού που υλοποιήθηκε στη σάρκα. Το Πνεύμα του Θεού δεν περιορίζεται από το φύλο: Όταν έρχεται το Πνεύμα Του, μπορεί να ενδύεται τη σάρκα ενός άντρα ή να ενδύεται τη σάρκα μιας γυναίκας. Εφόσον είναι το ενσαρκωμένο Πνεύμα του Θεού, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, είναι ο Χριστός και, ως Χριστός, μπορεί να ονομάζεται ο “νυμφίος”. Αυτό είναι προφανές και πέραν αμφιβολίας».

Η συναναστροφή με τον Αδελφό Ζάο με έπεισε απόλυτα. Συνειδητοποίησα ότι ο «νυμφίος» αποτελεί σύμβολο του Χριστού και δεν σημαίνει ότι ο Θεός θα έλθει με τη μορφή ενός άντρα. Τόσο καιρό βασιζόμουν σε μια κυριολεκτική ερμηνεία της Βίβλου, στηριζόμουν στις δικές μου αντιλήψεις και τη φαντασία μου για να οριοθετήσω ποιο θα ήταν το φύλο του Θεού. Ήμουν τόσο αλαζόνας και αδαής!

Αργότερα, ο Αδελφός Ζάο μού έστειλε ακόμη ένα εδάφιο του λόγου του Παντοδύναμου Θεού: «Κάθε στάδιο του έργου που πραγματοποιεί ο Θεός έχει τη δική του πρακτική σημασία. Εκείνον τον καιρό, όταν ήρθε ο Ιησούς, ήταν άντρας, αλλά όταν έρθει αυτήν τη φορά, είναι γυναίκα. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις ότι ο Θεός δημιούργησε τόσο τον άντρα όσο και τη γυναίκα για χάρη του έργου Του, και για Εκείνον δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλα. Όταν έρχεται το Πνεύμα Του, μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή της σάρκας επιθυμεί, κι εκείνη η σάρκα μπορεί να Τον εκπροσωπεί. Είτε είναι άντρας είτε γυναίκα μπορεί να εκπροσωπεί τον Θεό, εφόσον είναι η ενσάρκωσή Του. Αν ο Ιησούς είχε εμφανιστεί ως γυναίκα κατά την έλευσή Του, με άλλα λόγια, αν είχε συλληφθεί ένα κορίτσι κι όχι ένα αγόρι από το Άγιο Πνεύμα, εκείνο το στάδιο του έργου θα ολοκληρωνόταν έτσι κι αλλιώς. Αν συνέβαινε αυτό, τότε το σημερινό στάδιο του έργου θα έπρεπε να το ολοκληρώσει αντιστρόφως ένας άντρας, όμως το έργο θα ολοκληρωνόταν έτσι κι αλλιώς. Το έργο που γίνεται σε κάθε στάδιο είναι εξίσου σημαντικό. Κανένα στάδιο του έργου δεν επαναλαμβάνεται και ποτέ τα στάδια δεν έρχονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Εκείνον τον καιρό, ο Ιησούς που πραγματοποιούσε το έργο Του αποκαλούταν ο Υιός ο μονογενής, και “Υιός” εννοεί φύλο αρσενικό. Τότε γιατί ο Υιός ο μονογενής δεν αναφέρεται σ’ αυτό το στάδιο; Αυτό συμβαίνει επειδή οι απαιτήσεις του έργου επέβαλαν την αλλαγή σε φύλο διαφορετικό από αυτό του Ιησού. Ο Θεός δεν διακρίνει φύλα. Εκείνος πραγματοποιεί το έργο Του όπως Εκείνος επιθυμεί και δεν υπόκειται σε περιορισμούς, αλλά είναι ιδιαιτέρως ελεύθερος. Ωστόσο, κάθε στάδιο του έργου έχει τη δική του πρακτική σημασία. Ο Θεός ενσαρκώθηκε δύο φορές, και εξυπακούεται ότι η ενσάρκωσή του κατά τις έσχατες ημέρες θα είναι η τελευταία. Έχει έρθει για να αποκαλύψει όλες τις πράξεις Του. Αν σ’ αυτό το στάδιο δεν ενσαρκωνόταν προκειμένου να κάνει ο ίδιος προσωπικά έργο και να γίνει μάρτυράς του ο άνθρωπος, ο άνθρωπος θα παρέμενε για πάντα προσκολλημένος στην αντίληψη ότι ο Θεός είναι μόνο άντρας, όχι γυναίκα» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης).

Ο Αδελφός Ζάο συνέχισε, λέγοντας: «Στην πραγματικότητα, το φύλο είναι κάτι που σχετίζεται μόνο με τα δημιουργημένα όντα. Ο Θεός είναι εγγενώς Πνεύμα και δεν υπόκειται σ’ αυτόν τον προσδιορισμό. Αναφέρεται ως άντρας ή γυναίκα μόνο επειδή ενσαρκώνεται και λαμβάνει το εξωτερικό περίβλημα ενός πλάσματος —δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον Θεό επειδή το γεγονός ότι ενσαρκώθηκε ως γυναίκα δεν συνάδει με τις αντιλήψεις μας. Η πραγματικότητα είναι πως είτε ο Θεός ενσαρκώνεται ως άντρας είτε ως γυναίκα, αυτό γίνεται για την ολοκλήρωση του έργου Του, για τη σωτηρία της ανθρωπότητας —είναι όλα σημαντικά. Ο Κύριος Ιησούς ήλθε με τη μορφή ενός άντρα και ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης· αν ο Θεός ενσαρκωνόταν με τη μορφή ενός άντρα και κατά τις έσχατες ημέρες, θα πιστεύαμε ότι ο Θεός είναι άντρας, ότι είναι Θεός των αντρών και όχι Θεός των γυναικών. Αυτό δεν θα Τον οριοθετούσε; Και, ακόμη περισσότερο, δεν θα αποτελούσε βλασφημία προς Αυτόν; Ο Θεός έχει ενσαρκωθεί ως γυναίκα κατά τις έσχατες ημέρες, γεγονός που έρχεται πραγματικά σε αντίθεση με τις αντιλήψεις μας και καταργεί την πρότερη, λανθασμένη κατανόησή μας για τον Θεό και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός δεν είναι μόνο ο Θεός των αντρών, αλλά και ο Θεός των γυναικών· δεν σώζει μόνο τους άντρες, αλλά σώζει εξίσου και τις γυναίκες. Στα μάτια του Θεού, οι άντρες και οι γυναίκες είναι ισότιμοι: Εκείνος είναι ο Θεός όλης της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να ζυγίσουμε το κατά πόσο είναι στ’ αλήθεια ο ενσαρκωμένος Θεός βάσει του φύλου της ενσάρκωσής Του. Αντίθετα, αυτό θα πρέπει να το καθορίσουμε βάσει της διάθεσης που εκφράζεται μέσω του έργου και του λόγου Του. Ταυτόχρονα, πρέπει να δώσουμε σημασία στο να εξετάσουμε το κατά πόσο τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού εμπεριέχουν την αλήθεια, στο κατά πόσο αποτελούν τη φωνή του Θεού και στο αν το έργο του Παντοδύναμου Θεού αποτελεί την αληθινή οδό. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να καθορίσουμε το αν ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Όπως ακριβώς είπε ο Παντοδύναμος Θεός ο ίδιος: “Για να διερευνήσει ο άνθρωπος αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το προσδιορίσει από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. […] Αν ο άνθρωπος κοιτάζει μόνο την εξωτερική εμφάνισή Του και παραβλέπει την ουσία Του, τότε αυτό καταδεικνύει την άγνοια και την αφέλεια του ανθρώπου(«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος).

Παραλίγο! Λίγο έλειψε να αφήσω τον Κύριο να με προσπεράσει

«Υπάρχει ακόμη ένα σημείο που θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε καλά. Τι θα ’λεγες να ρίξουμε μια ματιά σε ένα ακόμη εδάφιο του λόγου του Παντοδύναμου Θεού; Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: “Ποτέ δεν συνάδει το έργο του Θεού με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, επειδή το έργο Του είναι πάντοτε νέο και ποτέ παλιό. Ποτέ δεν επαναλαμβάνει το παλιό έργο, αντιθέτως, προχωράει πάντοτε προς τα εμπρός με έργο που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Από τη στιγμή που ο Θεός δεν επαναλαμβάνει ποτέ το έργο Του, και ο άνθρωπος κατ’ εξακολούθηση κρίνει το έργο του Θεού σήμερα με βάση το έργο Του στο παρελθόν, γίνεται υπερβολικά δύσκολο για τον Θεό να φέρει εις πέρας κάθε στάδιο του έργου της νέας εποχής. Ο άνθρωπος θέτει υπερβολικά πολλά εμπόδια! Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά στενόμυαλος στον τρόπο που σκέφτεται! Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει το έργο του Θεού, ωστόσο όλοι προσδιορίζουν το έργο Του(«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει οριοθετήσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;). Ο Θεός είναι ένας Θεός που είναι πάντα νέος και ποτέ παλιός, ποτέ δεν επιτελεί το ίδιο έργο δύο φορές. Για να σώσει την ανθρωπότητα, έχει ενσαρκωθεί δύο φορές: Την πρώτη φορά ενσαρκώθηκε ως άντρας και αυτή τη φορά έχει ενσαρκωθεί ως γυναίκα. Μόνο με το να υιοθετήσει δύο διαφορετικά φύλα στην ενσαρκωμένη μορφή Του έχει ολοκληρώσει ο Θεός το σύνολο του έργου Του στη σάρκα. Επομένως, όταν συναντούμε το νέο έργο του Θεού, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σ’ αυτό τους κανόνες του έργου που έχει επιτελέσει Εκείνος στο παρελθόν, ειδάλλως θα μπορούσαμε κάλλιστα να οριοθετήσουμε τον Θεό και να κάνουμε το λάθος να Του αντισταθούμε».

«Επιπρόσθετα, ο Θεός είναι ο Κύριος της δημιουργίας και η σοφία και η παντοδυναμία Του είναι πράγματα ασύλληπτα. Όπως ακριβώς γράφεται στη Βίβλο: “Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού” (Προς Ρωμαίους 11:33). Είμαστε μονάχα ασήμαντα μικρά πλάσματα, οπότε πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το έργο του Θεού; Προσδιορίζουμε ότι ο Θεός θα πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς, βάσει μονάχα των δικών μας αντιλήψεων και της φαντασίας μας· αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αλαζονικό και ανόητο; Είναι ακριβώς όπως όταν ήλθε για να εργαστεί ο Κύριος Ιησούς: οι Φαρισαίοι δεν είχαν καθόλου σεβασμό προς τον Θεό και δεν αναζητούσαν την αλήθεια, αλλά, αντιθέτως, στηρίζονταν στη δική τους αλαζονική φύση, προσκολλημένοι πεισματικά στις δικές τους αντιλήψεις και σ’ αυτά που φαντάζονταν. Νόμιζαν ότι όταν θα ερχόταν ο Θεός, θα ονομαζόταν “Μεσσίας” και θα τους οδηγούσε να ξεφύγουν από την κυριαρχία των Ρωμαίων. Οι Φαρισαίοι οριοθέτησαν τον Θεό μέσα στις δικές τους αντιλήψεις και, ακόμη κι όταν είδαν ότι το έργο και τα λόγια του Κυρίου Ιησού κατείχαν δύναμη και εξουσία, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αντισταθούν σ’ αυτά και να τα καταδικάσουν, διότι δεν συμβάδιζαν με τις αντιλήψεις τους και μ’ αυτά που φαντάζονταν. Τελικά, κάρφωσαν τον Κύριο Ιησού στον σταυρό και, στη συνέχεια, τιμωρήθηκαν από τον Θεό. Επομένως, για να αποφύγουμε να ακολουθήσουμε τα βήματα των Φαρισαίων, πρέπει να εγκαταλείψουμε τις αντιλήψεις μας κι αυτά που φανταζόμαστε, στην προσέγγισή μας στον ερχομό του Κυρίου. Πρέπει να αναζητήσουμε την αλήθεια στα λόγια που εξέφρασε ο Θεός. Εφόσον πεινούμε και διψούμε για δικαιοσύνη, ο Θεός θα μας διαφωτίσει και θα μας καθοδηγήσει ώστε να μπορέσουμε να δούμε την εμφάνιση του Θεού μέσα από τα λόγια Του. Όπως ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς: “Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών(Κατά Ματθαίον 5:3). “Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή(Κατά Ματθαίον 5:6)».

Παραλίγο! Λίγο έλειψε να αφήσω τον Κύριο να με προσπεράσει

Το άκουσμα του Αδελφού Ζάο μέσα απ' αυτή τη συναναστροφή μας μου άφησε ένα αίσθημα ντροπής και το πρόσωπό μου αναψοκοκκίνισε. Σκέφτηκα: «Τα λόγια του Αδελφού Ζάο κατά τη συναναστροφή μας είναι τόσο αληθινά! Ο Θεός είναι τόσο σοφός κι έχει τόσο πολλή εξουσία, ενώ εγώ είμαι μονάχα ένα μικρούτσικο πλάσμα. Πώς θα μπορούσα να έχω τα προσόντα να οριοθετήσω το έργο Του; Πραγματικά έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου και υστερώ τόσο σε λογική. Η ενσάρκωση του Θεού ως γυναίκα κατά τις έσχατες ημέρες εμπεριέχει μεγάλη σπουδαιότητα. Όχι μόνο αντιμάχεται τις αντιλήψεις μας κι αυτά που φανταζόμαστε για τον Θεό, αλλά, ακόμη περισσότερο, μας δείχνει ότι ο Θεός είναι ο Θεός ολόκληρης της ανθρωπότητας, καθώς και πόσο σοφό είναι το έργο Του!» Αφού το κατανόησα αυτό, άλλαξα τελείως τη νοοτροπία μου κι αποχωρίστηκα τις λανθασμένες μου απόψεις· άρχισα να αναζητώ και να διερευνώ τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού.

Αποκτώντας βεβαιότητα για την επιστροφή του Ιησού: Ακολουθώ τον Παντοδύναμο Θεό και δεν κοιτώ ποτέ πίσω

Έκτοτε, παρακολουθώ με λαχτάρα διαδικτυακά βίντεο με τον λόγο του Θεού, ευαγγελικές ταινίες, χορωδιακές ερμηνείες και ύμνους, την παραγωγή όλων των οποίων έχει κάνει η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό έχει συγκλονίσει σε βάθος τον κόσμο μου κι έχω δει ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού κατέχει στ’ αλήθεια το έργο του Αγίου Πνεύματος. Κάνουν επίσης την παραγωγή ενός πλούσιου φάσματος βίντεο και ταινιών, τα οποία έχουν ξεδιαλύνει κάθε λογής αντιλήψεις και ζητήματα που έχω· στ’ αλήθεια ενισχύουν την πίστη των ανθρώπων. Επίσης, διαβάζω τακτικά τον λόγο του Θεού και, μέσα από τα λόγια Του, έχω καταφέρει να κατανοήσω μυστήρια της αλήθειας, όπως το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, την πραγματική ιστορία και ουσία της Βίβλου, τη σπουδαιότητα των διαφορετικών ονομάτων που υιοθετεί ο Θεός, το πώς ο Θεός οδηγεί στην κάθαρση, στη μεταμόρφωση και στην τελείωση τους ανθρώπους μέσω του έργου της κρίσης Του των εσχάτων ημερών, καθώς και τον μελλοντικό προορισμό και το αποτέλεσμα της ανθρωπότητας. Αυτό πραγματικά μου έχει ανοίξει τα μάτια κι έχει θρέψει την ψυχή μου. Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού κατέχουν εξουσία κι έχουν δύναμη —εκτός του ίδιου του Θεού, κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εκφέρει αυτά τα λόγια. Νιώθω σαν να ’χω βγει από την έρημο και να ’χω μπει στη γη της Χαναάν, όπου το πνεύμα μου νιώθει ευχαρίστηση κι έχει έναν τόπο να αναπαυθεί.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα αναζήτησης και διερεύνησης, διαπίστωσα, από τα λόγια που εξέφερε ο Παντοδύναμος Θεός, ότι Αυτός αποτελεί στ’ αλήθεια την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, ότι αποτελεί την εμφάνιση του Χριστού των εσχάτων ημερών. Ο ενθουσιασμός μου ήταν απαράμιλλος, πρόσπεσα και προσέφερα μια προσευχή ευγνωμοσύνης στον Θεό: «Παντοδύναμε Θεέ, Σε ευχαριστώ! Πάνω που ήθελα να σταματήσω να αναζητώ και να διερευνώ το έργο Σου, Εσύ δεν με εγκατέλειψες, αλλά, αντιθέτως, έδειξες έλεος κι ανοχή απέναντί μου. Μου έδωσες τη δυνατότητα να κατανοήσω την αλήθεια και να ξεδιαλύνω τις αντιλήψεις που είχα, μόλις και μετά βίας δεν έχασα την ευκαιρία να υποδεχθώ την επιστροφή Σου. Ω, Θεέ μου, αυτό το απολωλός πρόβατό Σου κατάφερε επιτέλους να υποδεχθεί την επιστροφή Σου και να κερδίσει τη σωτηρία Σου. Αυτό είναι εξ ολοκλήρου η χάρη και η εξύψωσή Σου. Εφεξής, επιθυμώ μονάχα να διαβάζω τον λόγο Σου, να αναζητώ την αλήθεια και να εκπληρώνω το καθήκον μου για να ανταποδίδω την αγάπη Σου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου!»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Πώς υποδέχτηκα τον Κύριο

Μικρή με πονούσαν τα πόδια και δεν περπατούσα, έτσι η μητέρα μου μ’ έφερε ενώπιον του Κυρίου. Προς έκπληξή μου, τα πόδια μου θεραπεύτηκαν...

Απάντηση