Διακρίνοντας τους ψευδόχριστους από τον αληθινό Χριστό

17 Αυγούστου 2023

Σήμερα θα σας πω πώς να διακρίνουμε τους ψευδόχριστους απ’ τον αληθινό Χριστό. Κάποιοι θα ρωτήσουν τι σχέση έχει αυτό με την πίστη μας στον Θεό. Πολύ μεγάλη. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο Χριστός; Αν ξέρετε ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας που ήρθε στη γη, τώρα που έρχονται οι καταστροφές και πλησιάζουν οι έσχατες ημέρες, λέτε να χρειάζεστε έναν Σωτήρα; Αν χρειάζεστε Σωτήρα, ξέρετε ποιον χρειάζεστε για να σας σώσει; Ξέρετε πώς να υποδεχτείτε τον Σωτήρα; Πιστεύετε ότι αυτό είναι σημαντικό και σας αφορά; Για παράδειγμα, πριν 2.000 χρόνια, ο Σωτήρας μας Ιησούς ήρθε να μας λυτρώσει κι εξέφρασε πολλές αλήθειες. Οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη ήξεραν πως Τα λόγια Του είχαν εξουσία και δύναμη, πως ήταν όλα αλήθεια. Αλλά επειδή δεν ονομαζόταν Μεσσίας και δεν τους έσωσε από τη ρωμαϊκή κυριαρχία, όπως φαντάζονταν, δεν αναγνώρισαν τον Κύριο Ιησού ως Χριστό. Τον καταδίκασαν και Τον βλασφήμησαν ως απατεώνα και στο τέλος Τον σταύρωσαν ζωντανό. Ποιες ήταν οι συνέπειες; Ήταν απλή υπόθεση η σταύρωση του ενσαρκωμένου Θεού από τους Ιουδαίους; Ο Θεός σίγουρα το καταδίκασε. Ξέρουμε ότι 60 χρόνια μετά, ο Τίτος απ’ τη Ρώμη αφάνισε το ισραηλινό έθνος. Πόσο καιρό ήταν το Ισραήλ κατεστραμμένο έθνος; Σχεδόν 2.000 χρόνια! Επειδή σταύρωσαν τον Σωτήρα, οι Ισραηλίτες πλήρωσαν πολύ βαρύ τίμημα. Είναι άρα καίριας σημασίας η υποδοχή του Σωτήρα; Ποιον τον παίρνει να προσβάλει τον Σωτήρα στη γη; Αν δεν Τον γνωρίζετε, δεν Τον δέχεστε, Του αντιτίθεστε και Τον καταδικάζετε, είστε τελειωμένοι —εντελώς τελειωμένοι. Σίγουρα θα χαθείτε. Για να σωθείτε και να επιβιώσετε απ’ τις καταστροφές, πρέπει να δεχτείτε τον Σωτήρα! Ο Παντοδύναμος Θεός είναι δω, κι είναι ο Σωτήρας που κατήλθε, εκφράζοντας αλήθειες και κάνοντας το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες για να μας σώσει απ’ την αμαρτία και τις καταστροφές. Αλλά θα Τον αναγνωρίζατε; Θα Τον δεχόσασταν; Αν και πολλοί αναγνωρίζουν ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού έχουν ισχύ κι εξουσία, όταν βλέπουν ότι δεν ήρθε μετά νεφελών και δεν ονομάζεται Κύριος Ιησούς, αρνούνται σταθερά να δεχθούν τον Παντοδύναμο Θεό. Ακολουθούν μάλιστα τον θρησκευτικό κόσμο, καταδικάζοντας και βλασφημώντας Τον, λέγοντας ότι ο Κύριος που ήρθε ενσαρκωμένος είναι ψευδόχριστος, ότι είναι απάτη. Οι θρησκευτικές αντίχριστες δυνάμεις συμφωνούν με τους δαίμονες του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυνηγούν με μανία τον Χριστό για να τον καταστρέψουν. Διώκουν όσους διαδίδουν το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού, θέλουν ν’ αφανίσουν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, να διώξουν τον Θεό μακριά μας. Διαπράττουν ξανά την τεράστια αμαρτία της σταύρωσης του Θεού, και σίγουρα θα καταδικαστούν και θα τιμωρηθούν απ’ τον Θεό. Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Αλίμονο σε όσους σταυρώνουν τον Θεό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα). «Σε όποιον τόπο κι αν εμφανίζεται η ενσάρκωση, ο εχθρός εξολοθρεύεται. Η Κίνα θα είναι η πρώτη που θα αφανιστεί· θα ισοπεδωθεί από το χέρι του Θεού. Ο Θεός δεν θα δείξει τον παραμικρό οίκτο εκεί» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ερμηνείες των μυστηρίων των λόγων του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 10). Η στάση των ανθρώπων προς τον Σωτήρα καθορίζει αν θα επιβιώσουν ή θα αφανιστούν.

Τώρα όλοι γνωρίζουν ότι η υποδοχή του Σωτήρα σχετίζεται με την επιτυχία ή την αποτυχία τους στην πίστη, και με την τελική έκβαση και τον προορισμό τους! Στη συνέχεια, ας δούμε πώς επιστρέφει ο Σωτήρας τις έσχατες ημέρες. Κατά τις παραδοσιακές αντιλήψεις του θρησκευτικού κόσμου, ο Κύριος θα έρθει μετά νεφελών, παίρνοντας τους πιστούς στον ουρανό για να Τον συναντήσουν. Αυτό είναι τελείως λάθος. Είναι καθαρά ανθρώπινη αντίληψη, δεν συνάδει καθόλου με τα λόγια του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε: «η παρουσία του Υιού του ανθρώπου», «ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή», «έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» και «ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού». Επανειλημμένα τόνιζε το «ο Υιός του ανθρώπου», άρα όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα ενσαρκωθεί ξανά ως ο Υιός του ανθρώπου, κι αυτή είν’ η εμφάνιση του Χριστού στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Κάποιοι θα ρωτήσουν: «Αν είναι ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου, δεν είναι ο ίδιος με τον Κύριο Ιησού; Θα μοιάζει με κανονικό άνθρωπο. Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο λένε ότι είναι ο επιστρέψας Χριστός. Κάποιοι λένε ότι ο Χριστός είναι ο τάδε, άλλοι ο δείνα. Ποιος είναι λοιπόν αληθινός και ποιος ψευδής; Πώς να υποδεχθούμε τον Σωτήρα;» Εκεί κολλάνε οι περισσότεροι άνθρωποι όταν διερευνούν την αληθινή οδό. Στην ουσία, δεν είναι δύσκολη ερώτηση. Αν σκεφτούμε σοβαρά τις προφητείες του Κυρίου Ιησού, θα βρούμε το μονοπάτι. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Κατά Ματθαίον 24:23-24). Ο Κύριος μίλησε ξεκάθαρα. Όταν επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς τις έσχατες ημέρες, θα πει πολλά ακόμη λόγια, ώστε να κατανοήσουμε και να εισέλθουμε σ’ όλες τις αλήθειες. Έτσι, υπενθύμισε στους ανθρώπους ξανά και ξανά πως για να υποδεχθούν τον Κύριο, πρέπει ν’ ακούσουν τη φωνή του Θεού. Κι αν ακούσουμε κάποιον να δίνει μαρτυρία ότι «ο νυμφίος έρχεται», πρέπει να ’μαστε φρόνιμες παρθένες, ν’ αφουγκραστούμε τη φωνή του Θεού. Μόνο έτσι θα καλωσορίσουμε τον Κύριο. Μόνο έτσι θα υποδεχθούμε την επιστροφή Του. Ο Χριστός ήρθε τις έσχατες ημέρες, άρα εκφράζει κι άλλες αλήθειες για τη σωτηρία των ανθρώπων, μα οι ψευδόχριστοι δείχνουν απλώς σημεία και θαύματα για να τους παραπλανήσουν. Αυτή είναι κατά τον Κύριο Ιησού η βασική αρχή για τη διάκριση των ψευδόχριστων απ’ τον αληθινό Χριστό. Βάσει αυτής, βλέπουμε αν πρόκειται για αληθινό ή ψευδή Χριστό από το αν εκφράζει την αλήθεια. Αν το κάνει, θα είναι ο Χριστός. Όσοι δεν εκφράζουν την αλήθεια, θα είναι ψευδόχριστοι. Αν κάποιος λέει πως είναι ο Χριστός μα δεν εκφράζει καμία αλήθεια, ενώ βασίζεται σε σημεία και θαύματα, είναι σίγουρα κακό πνεύμα, ψευδόχριστος που ήρθε για να παραπλανήσει τους ανθρώπους. Αν τηρούμε τα λόγια του Κυρίου Ιησού, δεν είναι απλό να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό απ’ τους ψευδείς; Μα δυστυχώς, οι θρησκευόμενοι δεν αναζητούν την αλήθεια ούτε τη φωνή του Θεού βάσει των λόγων του Κυρίου. Για να μην παραπλανηθούν από ψευδόχριστους, δεν αναζητούν καν την εμφάνιση και το έργο του Κυρίου. Είναι λες και βάζουν τα χέρια τους για να βγάλουν τα μάτια τους. Συνετοί μεν, ανόητοι δε. Εμμένουν τυφλά στις Γραφές για τον Κύριο που έρχεται μετά νεφελών, καταδικάζοντας το έργο του Χριστού τις έσχατες ημέρες. Έτσι, χάνουν την ευκαιρία να υποδεχτούν τον Σωτήρα και πέφτουν στις καταστροφές. Αυτό δεν οφείλεται στην ανοησία και την άγνοιά τους; Αυτό εκπληρώνει τους στίχους της Βίβλου: «Οι δε άφρονες αποθνήσκουσι δι’ έλλειψιν φρενών» (Παροιμίαι 10:21). «Ο λαός μου ηφανίσθη δι’ έλλειψιν γνώσεως» (Ωσηέ 4:6).

Ας αναφερθούμε λεπτομερώς στη διάκριση του αληθινού Χριστού απ’ τους ψευδείς βάσει των λόγων του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο ενσαρκωμένος Θεός ονομάζεται Χριστός και ο Χριστός είναι η σάρκα ντυμένη με το Πνεύμα του Θεού. Η σάρκα αυτή διαφέρει από κάθε άνθρωπο που είναι από σάρκα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι ο Χριστός δεν είναι από σάρκα και αίμα· είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος. Διαθέτει και κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά και ολοκληρωμένη θεϊκή φύση. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τη θεϊκή Του φύση. Η κανονική ανθρώπινη φύση Του υποστηρίζει όλες τις κανονικές δραστηριότητές Του στη σάρκα, ενώ η θεϊκή Του φύση εκτελεί το έργο του Θεού του ίδιου» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η ουσία του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα).

«Ο Θεός που ενσαρκώθηκε ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ’ αυτό, γιατί Εκείνος κατέχει την ουσία του Θεού, κατέχει τη διάθεση του Θεού και τη σοφία στο έργο Του, τα οποία είναι άφταστα για τον άνθρωπο. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, είναι απατεώνες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο η εκδήλωση του Θεού πάνω στη γη, αλλά και η ιδιαίτερη ενσάρκωση του Θεού καθώς εκτελεί και ολοκληρώνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή η ενσάρκωση δεν μπορεί απλώς να υποκατασταθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά είναι μια σάρκα που είναι σε θέση να φέρει επαρκώς εις πέρας το έργο του Θεού στη γη, να εκφράζει τη διάθεση του Θεού, να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον Θεό και να παρέχει ζωή στον άνθρωπο. Αργά ή γρήγορα, θα ακολουθήσει η πτώση όλων εκείνων που παριστάνουν τον Χριστό, διότι, παρότι ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, δεν κατέχουν καθόλου από την ουσία του Χριστού. Κι έτσι, λέω ότι η αυθεντικότητα του Χριστού δεν μπορεί να οριστεί από τον άνθρωπο, αλλά απαντάται και αποφασίζεται από τον ίδιο τον Θεό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή).

«Αυτός που είναι ο Θεός ενσαρκωμένος θα κατέχει την ουσία του Θεού, κι αυτός που είναι ο Θεός ενσαρκωμένος θα κατέχει την έκφραση του Θεού. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα κάνει το έργο που σκοπεύει να επιτελέσει. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα εκφράζει αυτό που είναι και θα έχει την ικανότητα να μεταδώσει την αλήθεια στον άνθρωπο, να του παράσχει τη ζωή και να του υποδείξει την οδό. Η σάρκα που δεν έχει την ουσία του Θεού ασφαλώς δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός· δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Αν ο άνθρωπος σκοπεύει να διερευνήσει το αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το επιβεβαιώσει αυτό από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. Δηλαδή, για να επιβεβαιώσει κανείς το κατά πόσο είναι ή όχι η ενσάρκωση του Θεού και κατά πόσο είναι ή όχι η αληθινή οδός, πρέπει να κάνει μια διάκριση με βάση την ουσία Του. Και συνεπώς, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, το κλειδί βρίσκεται στην ουσία Του (στο έργο Του, στις ομιλίες Του, στη διάθεσή Του και σε πολλές άλλες πτυχές), και όχι στην εξωτερική εμφάνιση. Αν ο άνθρωπος εξετάζει εξονυχιστικά μόνο την εξωτερική εμφάνισή Του και ως εκ τούτου παραβλέπει την ουσία Του, αυτό καταδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι αστοιχείωτος και αδαής» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος).

«Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν κυριευθεί από κακά πνεύματα και φωνάζουν δυνατά: “Είμαι ο Θεός!” Στο τέλος, εντούτοις, αποκαλύπτονται, επειδή κάνουν λάθος σε αυτό που αντιπροσωπεύουν. Αντιπροσωπεύουν τον Σατανά, και το Άγιο Πνεύμα δεν τους δίνει καμία προσοχή. Όσο κι αν εξυμνείς τον εαυτό σου ή όσο δυνατά κι αν φωνάζεις, παραμένεις ένα δημιουργημένο ον που ανήκει στον Σατανά. […] Δεν είσαι σε θέση να δημιουργείς νέα μονοπάτια ούτε να εκπροσωπείς το Πνεύμα. Δεν μπορείς να εκφράσεις το έργο του Πνεύματος ούτε τα λόγια που εκφέρει Εκείνο. Δεν μπορείς να επιτελέσεις το έργο του ίδιου του Θεού ούτε το έργο του Πνεύματος. Η σοφία, το θαύμα και η ακαταληπτότητα του Θεού, καθώς και η ολότητα της διάθεσης με την οποία ο Θεός παιδεύει τον άνθρωπο —όλα τους υπερβαίνουν την ικανότητά σου να τα εκφράσεις. Θα ήταν, συνεπώς, ανώφελο να προσπαθήσεις να ισχυριστείς ότι είσαι ο Θεός· θα είχες μόνο το όνομα και καθόλου ουσία. Ο ίδιος ο Θεός έχει έλθει, αλλά κανείς δεν Τον αναγνωρίζει, κι όμως συνεχίζει το έργο Του και το πράττει εκπροσωπώντας το Πνεύμα. Είτε Τον αποκαλείς άνθρωπο είτε Θεό, Κύριο ή Χριστό, είτε Την αποκαλείς αδελφή, δεν έχει σημασία. Εντούτοις, το έργο που επιτελεί είναι αυτό του Πνεύματος και εκπροσωπεί το έργο του ίδιου του Θεού. Εκείνον δεν Τον ενδιαφέρει το όνομα με το οποίο Τον αποκαλεί ο άνθρωπος. Μπορεί αυτό το όνομα να καθορίσει το έργο Του; Ανεξάρτητα από το πώς Τον αποκαλείς, από την άποψη του Θεού, Αυτός είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού. Εκπροσωπεί το Πνεύμα και Τον έχει εγκρίνει το Πνεύμα. Αν δεν μπορείς ούτε να ανοίξεις τον δρόμο για μια νέα εποχή, ούτε να φέρεις την παλαιά στο τέλος της, ούτε να αναγγείλεις μια νέα εποχή, ούτε να επιτελέσεις νέο έργο, τότε δεν μπορείς να αποκαλείσαι Θεός!» [«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)].

«Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελούσε μια απομίμηση που παρήγαγαν τα κακά πνεύματα, τα οποία μιμούνται τον Ιησού. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. Το έργο του Θεού είναι ασυμβίβαστο με τις αντιλήψεις του ανθρώπου· για παράδειγμα, η Παλαιά Διαθήκη προείπε την έλευση ενός Μεσσία, και το αποτέλεσμα αυτής της προφητείας ήταν ο ερχομός του Ιησού. Εφόσον αυτό έχει γίνει ήδη, θα ήταν λάθος να εμφανιστεί ξανά ένας άλλος Μεσσίας. Ο Ιησούς ήρθε ήδη μία φορά, και θα ήταν λάθος να έρθει ξανά σήμερα. Υπάρχει μόνο ένα όνομα για κάθε εποχή, και κάθε όνομα περιέχει έναν χαρακτηρισμό εκείνης της εποχής. Στις αντιλήψεις του ανθρώπου, ο Θεός πρέπει πάντα να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να θεραπεύει τους αρρώστους, να εκβάλλει δαίμονες και να είναι ακριβώς όπως ο Ιησούς. Όμως αυτή τη φορά ο Θεός δεν είναι καθόλου έτσι. Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους —αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού— τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα).

Μετά την ανάγνωση αυτού, δεν είναι πιο σαφές πώς να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό απ’ τους ψευδείς και τι είναι ο Χριστός; Είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, το Πνεύμα του Θεού ενδεδυμένο τη σάρκα ως ο Υιός του ανθρώπου. Εξωτερικά, ο Χριστός είναι ένας κοινός, κανονικός άνθρωπος. Μα η ουσία Του διαφέρει εντελώς απ’ αυτή ενός κοινού ανθρώπου. Ο Χριστός έχει το Πνεύμα του Θεού, είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού, έτσι έχει θεϊκή ουσία. Στην ουσία, είναι ο ένας αληθινός Θεός, ο Κύριος της δημιουργίας! Μπορεί να εκφράσει την αλήθεια, τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι, παντού και πάντα. Μπορεί να κάνει το έργο της λύτρωσης και το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου. Πέρα απ’ τον Χριστό, κανένας άνθρωπος, άγγελος ή κακό πνεύμα δεν μπορεί να εκφράσει την αλήθεια, πόσο μάλλον να μας σώσει. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Για να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό απ’ τους ψευδείς πρέπει να δούμε αν εκφράζουν την αλήθεια, αν κάνουν το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή είναι η πιο καίρια και βασική αρχή. Όλοι ξέρουμε πως ο Κύριος Ιησούς εξέφρασε πολλές αλήθειες, κήρυξε την οδό της μετάνοιας, και τέλεσε πολλά σημεία και θαύματα, ολοκληρώνοντας το έργο της λύτρωσης του ανθρώπου. Άρχισε την Εποχή της Χάριτος και τερμάτισε την Εποχή του Νόμου. Τα λόγια του Κυρίου είχαν τόση δύναμη κι εξουσία και διακατέχονταν απ’ τη διάθεση του Θεού, απ’ αυτό που έχει και είναι. Ξέρουμε μέσα μας ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Χριστός εν σαρκί, η εμφάνιση του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός ήλθε τις έσχατες ημέρες, εκφράζοντας εκατομμύρια λόγια αλήθειας και κάνοντας το έργο της κρίσης ξεκινώντας απ’ τον οίκο του Θεού. Τα λόγια Του δεν έχουν αποκαλύψει μόνο τα μυστήρια της Βίβλου, μα κι εκείνα του 6.000 ετών σχεδίου διαχείρισης του Θεού, όπως τους στόχους του σχεδίου διαχείρισής Του, την αλήθεια των τριών σταδίων του έργου Του, το πώς ο Σατανάς διαφθείρει τον άνθρωπο, πώς ο Θεός εργάζεται για να τον σώσει, τα μυστήρια της ενσάρκωσης, την πραγματική αλήθεια της Βίβλου, την έκβαση κάθε ανθρώπου, το πώς υλοποιείται η βασιλεία του Χριστού στη γη και άλλα. Όλα αυτά τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθεί. Ο Παντοδύναμος Θεός κρίνει κι εκθέτει την αμαρτωλή, αντίθεη φύση και τη διεφθαρμένη διάθεσή μας. Μας βοηθά να αποτινάξουμε τη διαφθορά, να καθαρθούμε, κι ούτω καθεξής. Τα λόγια Του είναι τόσο πλούσια, κι είναι όλα μυστήρια κι αλήθειες που δεν έχουν ξανακούσει οι άνθρωποι. Είναι αφυπνιστικά και σε γεμίζουν, κι όποιος τα διαβάζει πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι όντως η αλήθεια. Οι εκλεκτοί του Θεού υφίστανται την κρίση των λόγων Του και κατανοούν πολλές αλήθειες· καθαίρονται σταδιακά απ’ τη διαφθορά, δίνοντας ηχηρές μαρτυρίες για την αποτίναξη της αμαρτίας και τον θρίαμβο επί του Σατανά. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Ο Παντοδύναμος Θεός είναι «το Πνεύμα της αληθείας». Είναι η εμφάνιση του Χριστού των έσχατων ημερών, ο Σωτήρας που ήλθε στη γη.

Θεωρώ πως είναι πια ξεκάθαρο σ’ όλους πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Χριστός, ο Σωτήρας. Δεν είναι απλώς λόγια· αποδεικνύεται με βάση τις αλήθειες που εκφράζει και το έργο που κάνει. Και οι ψευδόχριστοι; Αυτοί φωνάζουν συνεχώς: «Είμαι ο Χριστός». Ρωτήστε τους: «Μπορείς να εκφράσεις την αλήθεια; Ν’ αποκαλύψεις την αλήθεια της διαφθοράς του ανθρώπου; Να μας σώσεις από την αμαρτία;» Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μένουν άναυδοι με αυτές τις ερωτήσεις. Οι ψευδόχριστοι είναι απλώς απομιμήσεις του Σατανά ή κακών πνευμάτων, και στερούνται της ζωής και της ουσίας του Θεού. Δεν εκφράζουν ποτέ την αλήθεια ούτε κάνουν το έργο της κάθαρσης και της σωτηρίας του ανθρώπου. Μόνο διαδίδουν ψευδή δόγματα που μοιάζουν αληθινά ή δείχνουν σημεία και θαύματα για να μας ξεγελάσουν. Κάποιοι ψευδόχριστοι έχουν χαρίσματα κι ίσως γράφουν βιβλία, και μιλούν εκτενώς για βαθιές βιβλικές γνώσεις. Μα όλα όσα μοιράζονται είναι ανθρώπινες ιδέες και θεωρίες, κι όσο καλά κι αν ακούγονται στον άνθρωπο, δεν είναι η αλήθεια. Δεν προσφέρουν θρέψη για τη ζωή μας, δεν μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον Θεό και την αλήθεια, και κυρίως δεν θα μας σώσουν από την αμαρτία, ώστε να καθαρθούμε. Αυτό είναι σαφές. Οι ψευδόχριστοι δεν έχουν ίχνος αλήθειας, μα είναι άκρως φιλόδοξοι και θέλουν οι άλλοι να τους λατρεύουν σαν Θεό. Τι κάνουν λοιπόν; Μιμούνται το παλιό έργο του Θεού, δείχνοντας απλά σημεία και θαύματα, προσποιούμενοι τον Χριστό, και παραπλανούν τους άλλους με μικρές χάρες. Αν ένας πιστός δεν αγαπά την αλήθεια, μα θέλει απλώς να χορτάσει και να απολαύσει λίγη χάρη, κι η εκτέλεση σημείων και θαυμάτων είναι το μόνο πρότυπο για να κρίνει αν κάποιος είναι Θεός, τότε είναι εύκολο να παραπλανηθεί. Τα κόλπα των ψευδόχριστων ξεγελούν μόνο τους ανόητους. Τα πρόβατα του Θεού, οι φρόνιμες παρθένες, δεν θα εξαπατηθούν, καθώς αγαπούν την αλήθεια και αφουγκράζονται τη φωνή του Θεού. Όταν ακούν τη φωνή του Θεού, τη δέχονται και την ακολουθούν. Ο Θεός το καθόρισε καιρό πριν. Όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). «Ο Πατήρ μου, όστις μοι έδωκεν αυτά, είναι μεγαλήτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάση εκ της χειρός του Πατρός μου» (Κατά Ιωάννην 10:29).

Είναι πλέον σαφές πώς να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό απ’ τους ψευδόχριστους. Ο Χριστός είναι ο Θεός εν σαρκί, η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Η θεϊκή ουσία του Χριστού εκδηλώνεται κυρίως στο ότι εκφράζει την αλήθεια και κάνει το έργο του Θεού. Όσο ασήμαντος κι αν φαίνεται, και όσο κι αν στερείται δύναμης και κύρους, είτε οι άνθρωποι Τον αγκαλιάζουν είτε Τον απορρίπτουν, αν μπορεί να εκφράσει την αλήθεια, τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι ο Θεός, και να κάνει έργο σωτηρίας, τότε είναι η εμφάνιση του Θεού. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Οι αλήθειες που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός, το έργο της κρίσης και της κάθαρσης αποδεικνύουν πλήρως ότι είναι ο Θεός εν σαρκί, ότι είναι η εμφάνιση του Χριστού. Πρέπει να δεχτούμε τον Χριστό των έσχατων ημερών, τον Παντοδύναμο Θεό, για ν’ αποκτήσουμε την αλήθεια, τη σωτηρία και είσοδο στη βασιλεία του Θεού. Μα πολλοί βλέπουν τους θρησκευτικούς πάστορες και ηγέτες, και το σατανικό Κομμουνιστικό Κόμμα να καταδικάζουν με μανία τον Παντοδύναμο Θεό, και θεωρούν πως το έργο Του δεν είναι η αληθινή οδός. Σκέφτονται ως εξής: Αν ήταν το έργο του Θεού, όλα θα ήταν ομαλά, και όλοι θα ήταν απόλυτα πεπεισμένοι. Αυτή η οπτική είναι απίστευτα ανόητη! Δεν βλέπουμε πως ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί βαθιά σε σημείο να είναι εχθρός του Θεού και να μην έχει χώρο για Αυτόν. Υποδέχθηκαν οι άνθρωποι τον Κύριο Ιησού όταν ήλθε; Οι Ιουδαίοι δεν συμμάχησαν με τη ρωμαϊκή κυβέρνηση για να Τον σταυρώσουν; Θα λέγατε ότι το έργο του Κυρίου Ιησού δεν ήταν η αληθινή οδός; Πώς φέρονται οι άνθρωποι στον Παντοδύναμο Θεό που ήλθε τις έσχατες ημέρες; Οι αντίχριστες δυνάμεις του θρησκευτικού κόσμου Του αντιστέκονται και Τον καταδικάζουν, το σατανικό καθεστώς του ΚΚΚ Τον κυνηγά μανιωδώς, με κάθε τακτική ώστε να αφανίσει την εμφάνιση και το έργο του Θεού. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία του Κύριου Ιησού: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Τι σημαίνει αυτό; Η αληθινή οδός υφίστατο πάντα καταπίεση! Ο Χριστός εκφράζει την αλήθεια για να μας σώσει, κι αναπόφευκτα οι κακές δυνάμεις του Σατανά θα Τον καταδικάσουν και θα Τον καταδιώξουν. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ο Χριστός, μα δεν εκφράζει την αλήθεια και δεν απορρίπτεται από αυτήν τη γενιά, αν δεν του επιτίθενται με μανία οι δυνάμεις του Σατανά, τότε δεν είναι ο Χριστός. Πιο πολύ απ’ όλα, ο Σατανάς μισεί την εμφάνιση και το έργο του Θεού και την έλευση του Σωτήρα. Ο Σατανάς ξέρει πως όταν έρθει ο Σωτήρας, οι άνθρωποι θα ’χουν ευκαιρία να σωθούν, να κατανοήσουν την αλήθεια και να διακρίνουν τα κόλπα του Σατανά. Μπορούν ν’ αποκτήσουν διάκριση, να τον απορρίψουν, να στραφούν στον Θεό και να κερδηθούν απ’ τον Θεό. Ο Σατανάς ηττείται πλήρως και φτάνει η τελευταία του μέρα. Πιστεύετε πως ο Σατανάς θα το δεχόταν αυτό αμαχητί; Αν δεν το κατανοείτε αυτό, κι απλώς εμμένετε στις αντιλήψεις σας και δεν ερευνάτε το έργο του Παντοδύναμου Θεού, ή συμφωνείτε με τις αντίχριστες δυνάμεις του θρησκευτικού κόσμου και καταδικάζετε τον Παντοδύναμο Θεό, θα έχετε τρομερές συνέπειες. Να τι έχει να πει ο Παντοδύναμος Θεός. «Αυτοί που επιθυμούν να κερδίσουν τη ζωή χωρίς να στηρίζονται στην αλήθεια που ειπώθηκε από τον Χριστό είναι οι πιο γελοίοι άνθρωποι στη γη, κι εκείνοι που δεν αποδέχονται την οδό της ζωής που έφερε ο Χριστός είναι χαμένοι σε μια φαντασία. Κι έτσι, λέω ότι εκείνους που δεν αποδέχονται τον Χριστό των εσχάτων ημερών, θα τους αποστρέφεται ο Θεός για πάντα. Ο Χριστός είναι η πύλη του ανθρώπου για τη βασιλεία κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να Τον παρακάμψει. Κανείς δεν μπορεί να τελειωθεί από τον Θεό, παρά μόνο μέσω του Χριστού. Πιστεύεις στον Θεό, άρα πρέπει να αποδεχτείς τα λόγια Του και να υπακούσεις στην οδό Του. Δεν μπορείς απλώς να σκέφτεσαι να κερδίσεις ευλογίες χωρίς να είσαι ικανός να λάβεις την αλήθεια ή να αποδεχτείς την παροχή της ζωής. Ο Χριστός έρχεται τις έσχατες ημέρες, ώστε σε όλους εκείνους που Τον πιστεύουν αληθινά να παρασχεθεί ζωή. Το έργο Του στοχεύει στην ολοκλήρωση της παλιάς εποχής και στην είσοδο στη νέα, και είναι, επίσης, το μονοπάτι που πρέπει να διαβούν όλοι εκείνοι που θα εισέλθουν στη νέα εποχή. Εάν δεν είσαι ικανός να Τον αναγνωρίσεις, και, αντ’ αυτού, Τον καταδικάζεις, Τον βλασφημείς, ή ακόμα Τον καταδιώκεις, τότε είναι σίγουρο ότι θα καίγεσαι στην αιωνιότητα και δεν θα εισέλθεις ποτέ στη βασιλεία του Θεού. Επειδή ο Χριστός αυτός είναι ο ίδιος η έκφραση του Αγίου Πνεύματος, η έκφραση του Θεού, Εκείνος τον οποίο εμπιστεύτηκε ο Θεός να εκτελέσει το έργο Του πάνω στη γη. Κι έτσι, λέω ότι εάν δεν μπορείς να αποδεχτείς όλα εκείνα που κάνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Τα αντίποινα που θα υποστούν εκείνοι που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα είναι αυταπόδεικτα σε όλους. Σου λέω επίσης ότι αν αντισταθείς στον Χριστό των εσχάτων ημερών, αν αποστραφείς και εγκαταλείψεις τον Χριστό των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα υπάρξει κανένας άλλος να επωμιστεί τις συνέπειες για λογαριασμό σου. Περαιτέρω, απ’ αυτήν εδώ την ημέρα και μετά, δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία να κερδίσεις την αποδοχή του Θεού· ακόμη κι αν προσπαθήσεις να λυτρώσεις τον εαυτό σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να κοιτάξεις ξανά το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτό στο οποίο αντιστέκεσαι δεν είναι ένας άνθρωπος, αυτό που αποστρέφεσαι και εγκαταλείπεις δεν είναι ένα ασήμαντο ον, αλλά ο Χριστός. Γνωρίζεις ποιες θα είναι οι επιπτώσεις; Δεν θα έχεις κάνει ένα μικρό λάθος· αντιθέτως, θα έχεις διαπράξει ένα απεχθές έγκλημα. Κι έτσι, σας συμβουλεύω όλους να μη δείχνετε τα δόντια σας μπροστά στην αλήθεια ούτε να κάνετε απερίσκεπτη κριτική, διότι μόνο η αλήθεια μπορεί να σου δώσει ζωή και τίποτα εκτός από την αλήθεια δεν μπορεί να επιτρέψει να ξαναγεννηθείς και να δεις ξανά το πρόσωπο του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Τι πραγματικά είναι η αρπαγή;

Πριν 2000 χρόνια, αφού ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης, υποσχέθηκε πως θα επέστρεφε. Από τότε, όλοι οι...

Απάντηση