Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του χριστιανισμού και της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού;

14 Μαΐου 2018

Ο χριστιανισμός και η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Οι άνθρωποι που κατανοούν την ιστορία των θρησκειών γνωρίζουν ότι ο Ιουδαϊσμός στο Ισραήλ γεννήθηκε μέσα από το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά την Εποχή του Νόμου. Ο χριστιανισμός, ο καθολικισμός και η ανατολική ορθόδοξη εκκλησία ήταν όλες εκκλησίες που εμφανίστηκαν αφότου ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης. Παρομοίως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε κατά τις έσχατες ημέρες για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως. Οι χριστιανοί κατά την Εποχή της Χάριτος διάβαζαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη της Βίβλου και οι χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού κατά την Εποχή της Βασιλείας διαβάζουν τώρα το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», το οποίο εκφέρθηκε προσωπικά από τον Θεό τις έσχατες ημέρες. Ο χριστιανισμός πορεύεται σύμφωνα με το έργο της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς την Εποχή της Χάριτος και η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού αποδέχεται το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών, το οποίο επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει, ο Παντοδύναμος Θεός. Η διαφορά μεταξύ του χριστιανισμού και της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού είναι ότι ο χριστιανισμός πορεύεται σύμφωνα με το έργο που επιτέλεσε ο Θεός την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος, ενώ η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού αποδέχεται το έργο της κρίσεως που ξεκίνησε από τον οίκο του Θεού και το οποίο ο Θεός επιτέλεσε κατά τις έσχατες ημέρες. Οι διαφορές μεταξύ του χριστιανισμού και της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού μοιάζουν με τις διαφορές μεταξύ του χριστιανισμού και του ιουδαϊσμού: κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης του ανθρώπινου γένους επάνω στα θεμέλια του έργου της Παλαιάς Διαθήκης της Εποχής του Νόμου. Ωστόσο, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι του ιουδαϊσμού δεν αναγνώρισαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Ιεχωβά, ότι Αυτός ήταν ο Μεσσίας τον οποίο περίμεναν. Παρέμεναν πεισματικά προσκολλημένοι στους νόμους και στις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, όπως εκφέρθηκαν από τον Ιεχωβά Θεό. Σταύρωσαν επίσης τον φιλεύσπλαχνο Κύριο Ιησού, ο οποίος είχε σώσει το ανθρώπινο γένος, προσβάλλοντας έτσι τη διάθεση του Θεού. Τότε, ο Θεός απέρριψε ολόκληρο τον ιουδαϊσμό, ο οποίος ήταν προσκολλημένος στους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, και έστρεψε τη σωτηρία Του στους μη εβραίους —οι οποίοι, αφότου αποδέχθηκαν και ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, δημιούργησαν τις εκκλησίες της Καινής Διαθήκης που αποκαλέστηκαν επίσης χριστιανικές. Εν τω μεταξύ, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν προσκολλημένοι αποκλειστικά στο έργο του Ιεχωβά Θεού στην Παλαιά Διαθήκη της Εποχής του Νόμου και απέρριψαν το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού, δημιούργησαν αυτό που αποκαλείται ιουδαϊσμός. Παρομοίως, ο Παντοδύναμος Θεός, πάνω στο θεμέλιο του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού την Εποχή της Χάριτος, έχει εκφράσει την αλήθεια κι έχει επιτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού την Εποχή της Βασιλείας. Πολλοί άνθρωποι από κάθε χριστιανικό δόγμα, οι οποίοι αγαπούν την αλήθεια και λαχταρούν την εμφάνιση του Κυρίου, διάβασαν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και αναγνώρισαν πως αποτελούν τη φωνή του Θεού. Βέβαιοι πως ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς, αποδέχθηκαν τον Παντοδύναμο Θεό, κι έτσι δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Από αυτό μπορούμε να συνάγουμε ότι ο χριστιανισμός και η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού πιστεύουν στον ίδιο Θεό —στον Κύριο που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα. Απλώς διαφέρει το όνομα και το έργο του Θεού στο οποίο πιστεύουν οι άνθρωποι: η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού υπακούει στο νέο όνομα του Θεού κατά την Εποχή της Βασιλείας και αποδέχεται το νέο έργο που ο Θεός έχει επιτελέσει κατά τις έσχατες ημέρες, ενώ ο χριστιανισμός υπακούει στο όνομα του Θεού κατά την Εποχή της Χάριτος και αποδέχεται το παλαιό έργο που επιτέλεσε ο Θεός κατά τη διάρκεια προηγούμενων εποχών. Αυτή είναι η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ του χριστιανισμού και της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Ωστόσο, ο Θεός στον οποίο πιστεύουν και οι δύο είναι ο ίδιος: ο μοναδικός αληθινός Θεός που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαστρεβλώσει ή να αρνηθεί!

Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι χρειάζεται να αποδεχθούν μόνο το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού για να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών και ότι δεν χρειάζεται να αποδεχθούν επίσης το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι εντελώς λανθασμένες. Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης. Οι άνθρωποι σώθηκαν χάρη στην πίστη τους και δεν καταδικάζονταν πλέον από τον νόμο ούτε θανατώνονταν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Ωστόσο, ο Κύριος Ιησούς μονάχα συγχώρεσε τις αμαρτίες του ανθρώπου και δεν συγχώρεσε ούτε εξάλειψε την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου. Η σατανική διάθεση —η υπεροψία και η αλαζονεία, ο εγωισμός και η απληστία, η ατιμία και η δολιότητα, η επαναστατικότητα και η εναντίωση στον Θεό— εξακολουθούσε να υπάρχει στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν είχαν ακόμα καθαρθεί, σωθεί και κερδηθεί ολοκληρωτικά από τον Θεό. Συνεπώς, ο Κύριος Ιησούς είπε πολλές φορές ότι οφείλει να επιστρέψει. Σε πολλά τμήματα της Βίβλου προφητεύεται ότι ο Θεός θα επιστρέψει και θα πραγματοποιήσει την κρίση Του, φέρνοντας τους αγίους στη βασιλεία των ουρανών. Ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες σχετικά με τον εξαγνισμό και τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και έχει επιτελέσει το νέο έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, επάνω στα θεμέλια του έργου της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς. Έχει ως στόχο να εξαλείψει την αμαρτωλή φύση του ανθρώπινου γένους και να επιτρέψει στο ανθρώπινο γένος να απελευθερωθεί εντελώς από τη σκλαβιά και τα δεσμά της αμαρτίας, να βιώσει την εικόνα του αληθινού ανθρώπου και να κερδηθεί από τον Θεό, καθώς και να εισέλθει στον όμορφο προορισμό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για το ανθρώπινο γένος. Μπορούμε να πούμε ότι το έργο της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς αποτελεί το θεμέλιο του έργου της σωτηρίας που επιτελεί ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες, ενώ το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών είναι ο πυρήνας και το επίκεντρο του έργου της σωτηρίας του Θεού. Αυτό είναι το στάδιο του έργου που καθίσταται το πιο κρίσιμο και το σημαντικότερο για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Μόνο εκείνοι που αποδέχονται το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες θα έχουν την ευκαιρία να σωθούν, να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών και να γίνουν εκείνοι οι οποίοι αρπάζονται ενώπιον του Θεού. Σήμερα, μερικοί άνθρωποι από τα διαφορά δόγματα του θρησκευτικού κόσμου έχουν δει ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε κατά τις έσχατες ημέρες και επομένως έχουν αποδεχθεί κι έχουν αρχίσει να ακολουθούν τον Παντοδύναμο Θεό. Μερικοί άπιστοι άνθρωποι έχουν επίσης αποδεχθεί τον Παντοδύναμο Θεό χάρη στις αλήθειες που Αυτός εκφράζει. Αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Παντοδύναμο Θεό συνθέτουν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Με την καθοδήγηση και την ποίμανση του Χριστού κατά τις έσχατες ημέρες, του Παντοδύναμου Θεού, οι χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, μέσα από το βίωμα και την εφαρμογή των λόγων του Παντοδύναμου Θεού, έχουν κατορθώσει σταδιακά να κατανοούν πολλές αλήθειες και έχουν δει καθαρά την πηγή και την ουσία της διαφθοράς του ανθρώπινου γένους. Με την κρίση και το παίδεμα που συνεπάγεται ο λόγος του Θεού, οι άνθρωποι έχουν πράγματι γευθεί αληθινά τη διάθεση του Θεού, η οποία είναι δίκαιη και δεν δύναται να υβρισθεί. Επειδή γνωρίζουν τον Θεό, έχουν κατορθώσει σταδιακά να σέβονται τον Θεό και να αποφεύγουν το κακό, καθώς και να ζουν σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Με την κατανόηση της αλήθειας, η γνώση των ανθρώπων για τον Θεό έχει γίνει σταδιακά βαθύτερη, η υπακοή τους στον Θεό έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη και έχουν εφαρμόσει όλο και περισσότερες αλήθειες. Χωρίς να το συνειδητοποιούν, αυτοί οι άνθρωποι θα απελευθερωθούν εντελώς από την αμαρτία και θα φθάσουν στην αγιοσύνη. Εν τω μεταξύ, οι χριστιανοί που δεν αποδέχονται το νέο έργο του Παντοδύναμου Θεού πιστεύουν ακόμα στον χριστιανισμό. Εμμένουν στο όνομα του Κυρίου Ιησού, πορεύονται σύμφωνα με όσα διδάσκει η Βίβλος και έχουν ριχθεί στο σκότος από τον Θεό εδώ και πολύ καιρό, χάνοντας τη φροντίδα και την προστασία του Θεού. Αυτό είναι ένα γνωστό γεγονός. Εάν οι άνθρωποι επιμένουν να μη μετανοούν, καταδικάζουν και αντιτίθενται τυφλά στον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες, στον Παντοδύναμο Θεό, και αρνούνται να αποδεχθούν το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, τότε στο τέλος θα εξαφανισθούν όλοι μέσω του έργου του Θεού.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο