Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

17 Μαΐου 2018

Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε σ’ όσους Τον ακολουθούσαν: «Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:3). Προφήτευσε, επίσης, τα εξής: «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). Τις έσχατες ημέρες, όπως είχε υποσχεθεί και προαναγγείλει ο ίδιος, ο Θεός έχει ενσαρκωθεί και πάλι και έχει κατέλθει στην Ανατολή του κόσμου —στην Κίνα— για να εκτελέσει το έργο της κρίσεως, του παιδέματος, του εξαγνισμού και της σωτηρίας χρησιμοποιώντας τον λόγο, πάνω στη βάση του έργου της λύτρωσης που έκανε ο Κύριος Ιησούς. Ως εκ τούτου, οι προφητείες από την Αγία Γραφή ότι «η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17) και «όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7) έχουν επίσης εκπληρωθεί. Το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες έχει τελειώσει την Εποχή της Χάριτος και έχει αναγγείλει την Εποχή της Βασιλείας. Καθώς το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού εξαπλώθηκε ραγδαία στην ηπειρωτική Κίνα, άνθρωποι από κάθε θρησκεία και δόγμα που αγαπούν την αλήθεια και λαχταρούν να εμφανιστεί ο Θεός, διάβασαν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και αναγνώρισαν ότι είναι η αλήθεια, ότι είναι η φωνή του Θεού. Βεβαιώθηκαν ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς, και ο ένας μετά τον άλλον αποδέχτηκαν τον Παντοδύναμο Θεό. Δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου ως αποτέλεσμα της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, και δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκλεκτοί στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού προσεύχονται στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού, υπακούν το έργο Του και αποδέχονται όλες τις αλήθειες που εκφράζει Εκείνος. Έτσι, είναι προφανές ότι αυτοί οι εκλεκτοί πιστεύουν στον Χριστό ο οποίος ενσαρκώθηκε τις έσχατες ημέρες, στον πρακτικό Θεό ο οποίος είναι το Πνεύμα με σάρκα και οστά, αντί να πιστεύουν σε έναν άνθρωπο. Εξωτερικά, ο Παντοδύναμος Θεός δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας συνηθισμένος Υιός του ανθρώπου, αλλά κατ’ ουσίαν Εκείνος είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού, και είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Το έργο και ο λόγος Του είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος του Θεού και είναι η εμφάνιση του Θεού αυτοπροσώπως. Ως εκ τούτου, Εκείνος είναι ο πρακτικός Θεός που έχει ενσαρκωθεί.

Το 1991, ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, άρχισε να εκτελεί επίσημα τη διακονία Του στην Κίνα. Στη συνέχεια, εξέφρασε εκατομμύρια λέξεις και άρχισε το έργο της κρίσεως του μεγάλου λευκού θρόνου κατά τις έσχατες ημέρες. Όπως λέει και ο Παντοδύναμος Θεός: «Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση είναι η κατάκτηση της ανθρώπινης φυλής μέσω της αλήθειας, είναι αναμφισβήτητο πως ο Θεός εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ενσαρκωμένη εικόνα, ώστε να επιτελέσει αυτό το έργο ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια για να διδάξει τους ανθρώπους σε όλη τη γη και να τους γνωστοποιήσει όλες τις αλήθειες. Αυτό είναι το έργο της κρίσης του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια). «Ο Θεός επιτελεί το έργο του λόγου τις έσχατες ημέρες και αυτά τα λόγια είναι του Αγίου Πνεύματος, επειδή ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα και μπορεί επίσης να ενσαρκωθεί. Συνεπώς, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, όπως ειπώθηκαν στο παρελθόν, είναι τα λόγια του ενσαρκωμένου Θεού σήμερα. […] Για να εκφέρει ο Θεός ομιλίες, προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο Του, πρέπει να ενσαρκωθεί, διαφορετικά το έργο Του δεν θα μπορεί να επιτύχει τον στόχο Του» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει οριοθετήσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;). Λόγω της εμφάνισης και των ομιλιών του Χριστού των εσχάτων ημερών, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που διψούν για την αλήθεια και την αναζητούν έχουν κατακτηθεί και εξαγνιστεί από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, και έχουν δει την εμφάνιση του Θεού και την επιστροφή του Λυτρωτή μέσα από την κρίση και το παίδεμα του Θεού.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού —του Κυρίου Ιησού που έχει επιστρέψει— του Χριστού των εσχάτων ημερών, και μάλιστα υπό τη δίκαιη κρίση και παίδευσή Του. Η εκκλησία αποτελείται από όλους όσοι πραγματικά αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες και έχουν κατακτηθεί και σωθεί από τον λόγο του Θεού. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου από τον Παντοδύναμο Θεό τον ίδιο, με οδηγό και ποιμένα τον ίδιο, και σε καμία περίπτωση δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα γεγονός που το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι εκλεκτοί στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Όποιος χρησιμοποιείται από τον ενσαρκωμένο Θεό έχει προκαθοριστεί από τον Θεό, έχει οριστεί και έχει μαρτυρηθεί προσωπικά από τον Θεό, ακριβώς όπως ο Ιησούς επέλεξε και όρισε προσωπικά τους δώδεκα μαθητές. Όσοι χρησιμοποιούνται από τον Θεό συνεργάζονται μόνο με το έργο Του, και δεν μπορούν να κάνουν ποτέ το έργο του Θεού αντ᾿ Αυτού. Επειδή η διεφθαρμένη ανθρωπότητα δεν κατέχει την αλήθεια και δεν μπορεί ποτέ να εκφράσει την αλήθεια, πόσω μάλλον να ιδρύσει μια εκκλησία, την εκκλησία δεν την ίδρυσαν εκείνοι που χρησιμοποιούνται από τον Θεό, ούτε πιστεύουν σ’ αυτούς ή τους ακολουθούν οι εκλεκτοί του Θεού. Οι εκκλησίες της Εποχής της Χάριτος δεν ιδρύθηκαν από τον Παύλο και τους άλλους αποστόλους, αλλά ήταν προϊόν του έργου του Κυρίου Ιησού και ιδρύθηκαν από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού. Ομοίως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες δεν έχει ιδρυθεί από τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά είναι προϊόν του έργου του Παντοδύναμου Θεού. Ο άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό μονάχα ποτίζει, παρέχει και καθοδηγεί τις εκκλησίες, εκτελώντας το καθήκον του ανθρώπου. Παρόλο που οι εκλεκτοί του Θεού καθοδηγούνται, ποτίζονται και δέχονται την παροχή του ανθρώπου τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός, δεν πιστεύουν και δεν ακολουθούν κανέναν άλλο πέρα από τον Παντοδύναμο Θεό, και αποδέχονται τον λόγο και το έργο Του και υπακούν σε αυτά. Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Λόγω της εμφάνισης και του έργου του ενσαρκωμένου Θεού τις έσχατες ημέρες, πολλοί αληθινοί πιστοί του Κυρίου σε όλα τα θρησκευτικά δόγματα έχουν ακούσει τελικά τη φωνή του Θεού, έχουν δει ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη έρθει και επιτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, και όλοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει —ως εκ τούτου, έχουν αποδεχθεί το έργο Του τις έσχατες ημέρες. Όλοι όσοι κατακτώνται από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού υποτάσσονται στο όνομά Του, και όλοι οι εκλεκτοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού προσεύχονται στον Παντοδύναμο Θεό, και Τον ακολουθούν, Τον υπακούν και Τον λατρεύουν. Οι εκλεκτοί στην Κίνα ήταν οι πρώτοι που βίωσαν το έργο της κρίσης και της παίδευσης που έκανε ο Θεός, που εκτίμησαν τη δίκαιη διάθεσή Του και είδαν τη μεγαλοπρέπεια και την οργή Του. Γι’ αυτό, έχουν κατακτηθεί πλήρως από τον λόγο του Θεού και έχουν προσπέσει ενώπιον του Παντοδύναμου Θεού, και είναι πρόθυμοι να υπακούσουν και να αποδεχτούν την κρίση και το παίδεμα του λόγου του Θεού. Έχουν μετανοήσει και αλλάξει πραγματικά, και έτσι, έχουν κερδίσει τη σωτηρία του Θεού.

Ακριβώς επειδή τα λόγια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύπτουν τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, ο εκλεκτός λαός του Θεού, κατά την αποκάλυψη των λόγων του Θεού, έχει κατανοήσει τελικά ότι ο Θεός έχει νέο όνομα σε κάθε εποχή, και ότι το νέο Του όνομα συμβολίζει ότι ο Θεός εκτελεί νέο έργο και, επιπλέον, ότι ο Θεός τελειώνει μια παλαιά εποχή και αναγγέλλει μια νέα εποχή. Το γεγονός ότι ο Θεός παίρνει νέο όνομα σε κάθε εποχή έχει τόσο σπουδαίο και βαθύ νόημα! Περικλείει τη σημασία του έργου του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί το όνομά Του για να αλλάξει την εποχή και να αντιπροσωπεύσει το έργο Του στην εκάστοτε εποχή, καθώς και τη διάθεση που εκφράζει σ’ εκείνη την εποχή. Την Εποχή του Νόμου, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιεχωβά για να εκδώσει νόμους και εντολές και να καθοδηγήσει τη ζωή των ανθρώπων πάνω στη γη. Το όνομα Ιεχωβά αντιπροσώπευε τη διάθεση του Θεού που είναι γεμάτη μεγαλοπρέπεια και οργή, και η οποία μπορούσε ταυτόχρονα να ελεήσει και να καταραστεί τον άνθρωπο. Την Εποχή της Χάριτος, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού για να εκτελέσει το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας και να εκφράσει τη διάθεση του ελέους και της στοργής Του. Με την έλευση της Εποχής της Βασιλείας, έχει χρησιμοποιήσει το όνομα του Παντοδύναμου Θεού για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, προκειμένου να εξαγνίσει τον άνθρωπο, να αλλάξει τον άνθρωπο και να σώσει τον άνθρωπο, καθώς και να εκφράσει τη δίκαιη και μεγαλοπρεπή διάθεσή Του που δεν ανέχεται καμία προσβολή από τον άνθρωπο. Το νέο όνομα του Θεού δεν είναι κάτι που Του έδωσε αυθαίρετα ο άνθρωπος· το πήρε ο ίδιος ο Θεός για τις ανάγκες του έργου Του. Το όνομα που παίρνει ο Θεός σε κάθε στάδιο του έργου έχει τις ρίζες του στη Βίβλο, και το όνομα που θα έπαιρνε ο Κύριος Ιησούς όταν θα επέστρεφε τις έσχατες μέρες προφητεύτηκε πριν από πολύ καιρό στο Βιβλίο της Αποκάλυψης στη Βίβλο: «Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον» (Αποκάλυψη 3:12). «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ» (Αποκάλυψη 1:8). «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων· Αλληλούϊα· διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ» (Αποκάλυψη 19:6). Το όνομα του Παντοδύναμου Θεού την Εποχή της Βασιλείας εκπληρώνει επακριβώς τις προφητείες του Βιβλίου της Αποκάλυψης. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, δημιούργησε και κυβερνά τα πάντα και Εκείνος είναι ο Πρώτος και ο Έσχατος· τις έσχατες ημέρες, ο Θεός χρησιμοποιεί το όνομα Παντοδύναμος Θεός για να εκφράσει την αλήθεια και να εκτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι έχουν ονομάσει τον ενσαρκωμένο Θεό «Παντοδύναμο Θεό» και επίσης, έχουν ονομάσει τον ενσαρκωμένο Χριστό «Πρακτικό Θεό». Και έτσι πήρε το όνομά της η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού.

Όταν το ευαγγέλιο της βασιλείας διαδόθηκε στην ηπειρωτική Κίνα, ο Θεός ανέκτησε όλο το έργο του Πνεύματος σε όλο το σύμπαν και το εστίασε σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων που αποδέχτηκε το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, και σε όσους είχαν προκαθοριστεί και επιλεγεί από τον Θεό και αναζητούσαν ειλικρινά την αληθινή οδό. Επειδή μεταφέρθηκε το έργο του Αγίου Πνεύματος, όλα τα δόγματα έχασαν το έργο του Αγίου Πνεύματος και ερήμωσαν, μην αφήνοντας στους ανθρώπους καμία άλλη επιλογή παρά να αναζητήσουν την αληθινή οδό. Αυτό έχει εκπληρώσει επακριβώς την εξής προφητεία στη Βίβλο: «Iδού, έρχονται ημέραι […] και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γήν· ουχί πείναν άρτου ουδέ δίψαν ύδατος, αλλ’ ακροάσεως των λόγων του Ιεχωβά» (Αμώς 8:11). Υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, αυτοί που ακολουθούσαν διάφορα δόγματα και επιδίωκαν την αλήθεια και πίστευαν πραγματικά στον Θεό, κατέλυσαν τους περιορισμούς και τα εμπόδια των αντίχριστων και των μοχθηρών δούλων, και τελικά άκουσαν και αναγνώρισαν τη φωνή του Θεού, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι επέστρεψαν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Παντού εμφανίζονταν σκηνές όπου όλα τα θρησκεύματα γίνονταν ένα και όλα τα έθνη συνέρρεαν σε αυτό το όρος. Καθώς επέστρεφαν μαζικά στον Θεό άνθρωποι από όλα τα δόγματα που πίστευαν πραγματικά στον Θεό, τα περισσότερα δόγματα κατέρρευσαν κι εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν μόνο κατ’ όνομα. Ποιος θα μπορούσε να σταματήσει τα βήματα του έργου του Θεού; Ποιος θα μπορούσε να εμποδίσει τον εκλεκτό λαό του Θεού να επιστρέψει στον Θεό; Ήταν λες κι ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα είχε διορθωθεί. Το ρεύμα της επιστροφής ήταν σαν θεόρατα κύματα —καμία δύναμη δεν θα μπορούσε να σταθεί στον δρόμο του έργου του Θεού! Εντούτοις, από τότε που εμφανίστηκε ο Παντοδύναμος Θεός και ξεκίνησε το έργο Του, η κυβέρνηση του Κομουνιστικού Κόμματος της Κίνας καταδιώκει αδιάκοπα την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Κυνηγά με μανία τον Χριστό των εσχάτων ημερών και όσους ακολουθούν τον Θεό και μαρτυρούν τον Θεό, και διώκει απάνθρωπα τον εκλεκτό λαό του Θεού, προσπαθώντας να καταλύσει το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών. Έχει συγκαλέσει πολυάριθμες έκτακτες συνελεύσεις για να καταστρώσει σχέδια για την κατάλυση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Έχει καταρτίσει και εκδώσει πολλά απόρρητα έγγραφα κι έχει χρησιμοποιήσει διάφορα ποταπά και διαβολικά μέσα: τοιχοκολλά παντού ανακοινώσεις, εκδίδει δημόσιες ανακοινώσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, το διαδίκτυο και άλλα μέσα ενημέρωσης για να κατασκευάζει σκόπιμα φήμες, συκοφαντίες και παγίδες, δυσφημώντας την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού· χρησιμοποιώντας βία κατηχεί ανθρώπους με σατανικές διδασκαλίες και πλάνες, και προβαίνει σε πλύση εγκεφάλου και αφομοίωση· χρησιμοποιεί την Εκκλησία της Τριπλής Αυτενέργειας για να επιβλέπει και να ελέγχει, στέλνει κατασκόπους για να διερευνά ανοιχτά και να ρωτάει στα κρυφά, χρησιμοποιεί τον λαϊκό έλεγχο, διατάζει ανθρώπους να παρακολουθούν τους γείτονές τους, και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν αναφορές υποσχόμενη μεγάλες ανταμοιβές· διεξάγει αυθαίρετες έρευνες στα σπίτια των ανθρώπων, ψάχνει εξονυχιστικά τα σπίτια τους και δημεύει την περιουσία τους, αποσπά χρήματα μέσω προστίμων και συσσωρεύσει πλούτο με αθέμιτα μέσα· συλλαμβάνει μυστικά τους εκλεκτούς του Θεού, προβαίνοντας κατά βούληση στην κράτηση και φυλάκισή τους σε στρατόπεδα εργασίας, αποσπά ομολογίες με βασανιστήρια, ρημάζοντάς τους ψυχή τε και σώματι, παίρνει τα όργανα ανθρώπων εν ζωή και ξυλοκοπά ασύδοτα ανθρώπους μέχρι θανάτου· χρησιμοποιεί ακόμα και ένοπλους αστυνομικούς και στρατεύματα για να καταστείλει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος έχει συλλάβει και καταδιώξει απάνθρωπα τους χριστιανούς της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, τους εκλεκτούς του Θεού, κάνοντάς τους να υποστούν την αδίστακτη καταλήστευση της περιουσίας τους, σωματικά και πνευματικά βάσανα και οδύνη, και προκαλώντας μάλιστα πολλούς θανάτους. Οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι αποτρόπαιες. Όπως τεκμηριώνεται, τουλάχιστον εκατόν εξήντα τέσσερις χριστιανοί έχουν διωχθεί μέχρι θανάτου έως τον Μάιο του 2020. Για παράδειγμα: Ο Σιε Γιονγκτζιάνγκ (43χρονος), ένας χριστιανός στην πόλη Γουγκού της κομητείας Σουιξί της επαρχίας Ανχουέι, συνελήφθη κρυφά από την τοπική αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Απριλίου 1997 και κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Τις 10 Μαΐου, όταν η οικογένεια του Σιε είδε τη σωρό του στο κρεματόριο, όλο το σώμα του ήταν καλυμμένο με μελανιές, αιματώματα κι αίμα, και είχε υποστεί αρκετά θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι. Ο Γε Αϊζόνγκ (42χρονος), ένας χριστιανός από την κομητεία Σουγιάνγκ, της επαρχίας Τσιανγκσού, συνελήφθη από την αστυνομία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στις 26 Μαρτίου 2012, ενώ έκανε αγορές για την Εκκλησία. Την τρίτη ημέρα, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Η Τζιάνγκ Γκουιζί, μια χριστιανή στην περιφέρεια Τσινγκέ, της κομητείας Πινγκιού, της επαρχίας Χενάν (46χρονη, ανώτερη επικεφαλής της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού εκείνη την εποχή), συνελήφθη κρυφά και φυλακίστηκε από την αστυνομία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στις 4 Ιανουαρίου 2013 στην πόλη Σινμί, της επαρχίας Χενάν. Οι αστυνομικοί έστησαν μια παράνομη δίκη και χρησιμοποίησαν βασανιστήρια για να της αποσπάσουν ομολογία. Τα ξημερώματα της 12ης Φεβρουαρίου, η Τζιάνγκ πέθανε εξαιτίας της σωματικής κακοποίησης που υπέστη από την αστυνομία… Eπιπλέον, έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί δεκάδες χιλιάδες άλλοι χριστιανοί από την αστυνομία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε μερικούς χορήγησαν ισχυρά φάρμακα ενδοφλεβίως με αποτέλεσμα να εμφανίσουν σχιζοφρένεια· άλλοι σακατεύτηκαν τόσο άσχημα στα βασανιστήρια που ήταν ανίκανοι να φροντίζουν πλέον τον εαυτό τους· κάποιοι φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα εργασίας και, μετά την απελευθέρωσή τους, τελούσαν υπό τη στενή παρακολούθηση της κυβέρνησης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία. Σύμφωνα με κατά προσέγγιση στατιστικά στοιχεία, μέσα σε μόλις δύο χρόνια από το 2011 έως το 2013, 380.380 εκλεκτοί του Θεού συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από την κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην κινεζική ενδοχώρα. Μεταξύ αυτών των ανθρώπων, 43.640 υπέστησαν κάθε λογής βασανιστήρια κατά τη διάρκεια παράνομων ανακρίσεων· 111.740 αντιμετώπισαν την επιβολή διαφόρων ποινών και την αναίσχυντη επιβολή προστίμων ή την απόσπαση με δόλο ποσού άνω των 243.613.000 γουάν (29.233.560 ευρώ)· λεηλατήθηκαν τα σπίτια 35.330 ατόμων και τουλάχιστον 1.000.000.000 γουάν (120.000.000 ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων δωρεών προς την εκκλησία και προσωπική περιουσία) κατασχέθηκαν με βία και άνευ λόγου και αιτίας από τα όργανα δημόσιας ασφάλειας και τους υφισταμένους τους ή τα τσέπωσαν αστυνομικοί. Τα στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά τις συλλήψεις και τις διώξεις των χριστιανών της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού από την κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, υπολογίζονται κατά προσέγγιση, και αν ληφθεί υπόψη το σύνολο των χριστιανών της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, αυτοί οι αριθμοί αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Στην πραγματικότητα, από τότε που άρχισε το έργο Του ο Παντοδύναμος Θεός, αμέτρητοι χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού έχουν υποστεί συλλήψεις, διώξεις, παρακολουθήσεις ή ελέγχους από την κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχει χρησιμοποιήσει κάθε λογής σκληρά μέτρα για να πνίξει στο αίμα την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, μετατρέποντας την κινεζική ενδοχώρα σε έναν κόσμο τρομοκρατίας. Επιπλέον, η Εκκλησία δυσφημίστηκε, καταδικάστηκε και δέχτηκε επιθέσεις από όλα τα δόγματα. Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να εξαπλωθούν παντού φήμες και να εξαπολυθεί μια θύελλα από κάθε λογής συκοφαντίες, προπηλακισμούς και εξυβρίσεις. Ολόκληρη η κοινωνία και η θρησκευτική κοινότητα γέμισαν με κάθε λογής αρνητικά δημοσιεύματα. Η διεφθαρμένη αντίσταση της ανθρωπότητας στον αληθινό Θεό και η δίωξη της αληθινής οδού είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους.

Από τότε που η ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί από τον Σατανά, ο Θεός δεν έχει σταματήσει ποτέ το σχέδιο διαχείρισής Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα, όμως, δεν γνωρίζει την αλήθεια, πόσω δε μάλλον γνωρίζει τον Θεό. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που ενσαρκώνεται ο Θεός για να ξεκινήσει νέο έργο, Τον απορρίπτουν και Τον διώκουν οι ιθύνοντες και οι θρησκευτικές ομάδες. Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, όταν ενσαρκώθηκε ο Ιησούς, καταδιώχθηκε και συνελήφθη από τη ρωμαϊκή κυβέρνηση και την ιουδαϊκή πίστη, και τελικά σταυρώθηκε. Τις έσχατες ημέρες, από τότε που επέστρεψε ενσαρκωμένος ο Θεός στην Κίνα για να εκτελέσει το έργο της κρίσεως, Τον έχει καταδιώξει και κυνηγήσει αμείλικτα η κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, και έχει, επίσης, υποστεί τις κατάρες, τις ραδιουργίες, την καταδίκη και την απόρριψη όλων των χριστιανικών δογμάτων. Πρόκειται για σαφή ένδειξη της διαφθοράς και της κακίας του ανθρώπου. Μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο είναι για τον Θεό να επιτελέσει το έργο Του σε ένα τέτοιο φρούριο δαιμόνων, όπου τα μαύρα σύννεφα πλησιάζουν απειλητικά και οι διάβολοι ασκούν εξουσία. Παρόλα αυτά, ο Θεός είναι παντοδύναμος, και έχει υπέρτατη εξουσία και δύναμη. Όσο αχαλίνωτες κι αν είναι οι δυνάμεις του Σατανά, όσο κι αν αντιστέκονται και επιτίθενται, όλα αυτά είναι μάταια. Μέσα σε 20 περίπου χρόνια, το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ηπειρωτική Κίνα κάτω από σφοδρή καταπίεση. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εκκλησίες έχουν ξεπεταχτεί σε όλη τη χώρα και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποταχθεί στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού. Σχεδόν μεμιάς, όλα τα δόγματα ερήμωσαν, διότι τα πρόβατα του Θεού έχουν ακούσει τη φωνή Του, και έχουν ήδη επιστρέψει ακολουθώντας τη φωνή, έχουν προσπέσει ενώπιον του Θεού, και ο Θεός ο ίδιος τούς πότισε και τους ποίμανε. Έτσι έχει εκπληρωθεί η προφητεία στη Βίβλο ότι «πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό» (Ησαΐας 2:2). Είναι αναπόφευκτο ότι όλοι οι αληθινοί πιστοί στον Θεό θα στραφούν στον Παντοδύναμο Θεό τελικά, επειδή αυτό έχει από καιρό προγραμματιστεί και προκαθοριστεί από τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει! Εκείνοι οι ψευτοπιστοί που πιστεύουν στον Θεό μόνο έτσι ώστε να φάνε εκ των άρτων και να χορτάσουν, και όλοι αυτοί οι μοχθηροί άνθρωποι, οι αντίχριστοι, και οι ψευδοποιμένες που διαπράττουν κακές πράξεις, που αντιστέκονται στον Παντοδύναμο Θεό και Τον καταδικάζουν, έχουν όλοι αποκαλυφθεί και εξαλειφθεί από το έργο του Θεού. Ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα έχει καταστραφεί ολοσχερώς και κατακερματιστεί από το έργο του Θεού. Το έργο του Παντοδύναμου Θεού έχει επιτέλους τελειώσει ένδοξα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρά την ξέφρενη αντίσταση και την αιματηρή καταστολή από την κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού έχει, εντούτοις, εξαπλωθεί με αστραπιαία ταχύτητα. Η πλεκτάνη του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος να εξαλείψει και να καταλύσει το έργο του Θεού έχει καταλήξει σε αποτυχία. Όλες οι κακές δυνάμεις που αντιστέκονται στον Θεό έχουν καταστραφεί πλήρως και έχουν καταρρεύσει εν μέσω της μεγαλοπρεπούς και οργισμένης κρίσης του Θεού. Όπως ακριβώς λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Όλοι αυτοί που αγαπώ θα ζήσουν σίγουρα έως την αιωνιότητα, ενώ όσοι Μου αντιτάσσονται θα λαμβάνουν το παίδεμά Μου έως την αιωνιότητα. Επειδή είμαι ένας Θεός ζηλότυπος, δεν θα λυπηθώ έτσι απλά τους ανθρώπους για όλα όσα έχουν κάνει. Θα παρακολουθώ ολόκληρη τη γη και, μέσα από την εμφάνισή Μου στην Ανατολή, με δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, οργή και παίδεμα, θα αποκαλύψω τον εαυτό Mου στα πλήθη!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 26). «Η βασιλεία Μου αρχίζει να σχηματίζεται επάνω από ολόκληρο το σύμπαν, ενώ ο θρόνος Μου ασκεί εξουσία στις καρδιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Με τη συνδρομή των αγγέλων, το μεγαλειώδες επίτευγμά Μου σύντομα θα ευοδωθεί. Όλοι οι υιοί και ο λαός Μου αναμένουν την επιστροφή Μου με κομμένη την ανάσα, λαχταρούν να επανασυνδεθούν μαζί Μου, για να μην ξαναχωριστούμε ποτέ ξανά. Πώς θα μπορούσαν οι πολυπληθείς μάζες της βασιλείας Μου να μην γιορτάζουν και να μην αγκαλιάζονται από χαρά, επειδή ήρθα για να είμαι μαζί τους; Μπορεί αυτή η επανένωση να πληρωθεί χωρίς κανένα τίμημα; Είμαι αξιοσέβαστος στα μάτια όλων των ανθρώπων, έχω ανακηρυχτεί στα λόγια όλων. Όταν επιστρέψω, επιπλέον, θα κατακτήσω όλες τις δυνάμεις του εχθρού. Ήγγικεν η ώρα! Θα θέσω το έργο Μου σε εφαρμογή, θα βασιλέψω ως Βασιλέας μεταξύ των ανθρώπων! Βρίσκομαι στο σημείο της επιστροφής! Και ετοιμάζομαι να ξεκινήσω! Αυτό ελπίζουν οι πάντες, αυτό επιθυμούν. Θα επιτρέψω σε όλους τους ανθρώπους να δούνε την άφιξη της ημέρας Μου και θα τους αφήσω να υποδεχθούν τον ερχομό της ημέρας Μου με χαρά!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 27). Καθώς εξαπλώνεται το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, και ο αριθμός των πιστών αυξάνεται αδιάκοπα. Σήμερα, ακμάζει όσο ποτέ άλλοτε. Ο λόγος που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός —ο Χριστός των εσχάτων ημερών— έχει εξαπλωθεί εδώ και πολύ καιρό σε χιλιάδες νοικοκυριά, και τον αποδέχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Ο λόγος του Θεού έχει καταδείξει την ύψιστη εξουσία και δύναμη του Θεού. Αυτό το αδιαμφισβήτητο γεγονός αποδεικνύει πλήρως ότι «Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού!»

«Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Κατά Ιωάννην 1:1). Στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τα πάντα μέσα τους με τον λόγο, και καθοδήγησε την ανθρωπότητα με τον λόγο. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός επίσης επιτυγχάνει τα πάντα με τον λόγο. Και ο εξαγνισμός και η τελείωση των εκλεκτών του Θεού, καθώς και η πραγματοποίηση της βασιλείας του Χριστού θα επιτευχθούν με τον λόγο του Θεού. Ως εκ τούτου, δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού προήλθε από το έργο του λόγου του Θεού, έχει εξελιχθεί υπό την καθοδήγηση του λόγου του Παντοδύναμου Θεού και, επιπλέον, αναπτύσσεται, παρά τη βάναυση καταστολή και τις διώξεις της κυβέρνησης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και τη σφοδρή καταδίκη και αντίσταση των δυνάμεων των αντίχριστων που ανήκουν σε θρησκευτικές ομάδες. Αυτό καταδεικνύει πλήρως την εξουσία και τη δύναμη του λόγου του Θεού. Μπορεί να πει κανείς ότι χωρίς την εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού δεν θα υπήρχε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, και ότι χωρίς τον λόγο που εξέφρασε ο Θεός, δεν θα υπήρχε ούτε και η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Σήμερα, Εκείνος ποτίζει και θρέφει τους εκλεκτούς Του με τα λόγια που εκφράζει, και όλοι όσοι έχουν αποδεχτεί το έργο Του απολαμβάνουν την ποίμανση των λόγων Του και βιώνουν το έργο Του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Σε ολόκληρο το σύμπαν επιτελώ το έργο Μου, και στην Ανατολή βροντεροί κρότοι αντηχούν αδιάκοπα, κάνοντας όλα τα έθνη και τα δόγματα να σείονται συθέμελα. Είναι η δική Μου φωνή που έχει οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στο παρόν. Θα κάνω όλους τους ανθρώπους να κατακτηθούν από τη φωνή Μου, να παρασυρθούν από αυτό το ρεύμα και να υποταχθούν ενώπιόν Μου, διότι εδώ και πολύ καιρό έχω ανακτήσει τη δόξα Μου από ολόκληρη τη γη και την εξέφρασα εκ νέου στην Ανατολή. Ποιος δεν λαχταρά να δει τη δόξα Μου; Ποιος δεν περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή Μου; Ποιος δεν διψά για την επανεμφάνισή Μου; Ποιος δεν αποζητά το κάλλος Μου; Ποιος δεν θα ερχόταν στο φως; Ποιος δεν θα ατένιζε τον πλούτο της Χαναάν; Ποιος δεν λαχταρά να επιστρέψει ο Λυτρωτής; Ποιος δεν λατρεύει τον Μέγα Παντοδύναμο; Η φωνή Μου θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη· επιθυμώ να πω περισσότερα μπροστά στον εκλεκτό λαό Μου. Όπως οι ισχυροί κεραυνοί που κάνουν τα βουνά και τα ποτάμια να σείονται, έτσι εκφέρω τα λόγια Μου σε ολόκληρο το σύμπαν και στην ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, τα λόγια από το στόμα Μου έχουν γίνει ο θησαυρός του ανθρώπου, και όλοι οι άνθρωποι υπεραγαπούν τα λόγια Μου. Η αστραπή ακτινοβολεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Τα λόγια Μου είναι τέτοια που ο άνθρωπος είναι απρόθυμος να τα εγκαταλείψει και, συγχρόνως, τα θεωρεί ασύλληπτα, μα αγαλλιάζει με αυτά όλο και πιο πολύ. Όπως ένα νεογέννητο, όλοι οι άνθρωποι είναι ευδιάθετοι και χαρούμενοι, γιορτάζοντας τον ερχομό Μου. Μέσω της φωνής Μου, θα φέρω όλους τους ανθρώπους ενώπιόν Μου. Από τότε και στο εξής, θα εισέλθω επίσημα στο γένος των ανθρώπων, ώστε να έρθουν να Με προσκυνήσουν. Με τη δόξα που εκπέμπω και με τα λόγια από το στόμα Μου, θα πράξω έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έρθουν ενώπιόν Μου και να δουν την αστραπή να ακτινοβολεί από την Ανατολή και πως, επίσης, κατήλθα στο “Όρος των Ελαιών” της Ανατολής. Θα δουν πως ήδη βρίσκομαι στη γη εδώ και πολύ καιρό, όχι πια ως Υιός των Ιουδαίων, μα ως Αστραπή της Ανατολής. Διότι αναστήθηκα πριν από πολύ καιρό και έφυγα από την ανθρωπότητα, και έπειτα επανεμφανίστηκα ένδοξος εν μέσω των ανθρώπων. Εγώ είμαι Αυτός που λατρεύτηκε πριν αμέτρητους αιώνες, και είμαι, επίσης, το βρέφος που εγκαταλείφθηκε από τους Ισραηλίτες αμέτρητους αιώνες πριν. Επιπλέον, είμαι ο πανένδοξος Παντοδύναμος Θεός της σημερινής εποχής! Ας έρθουν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου για να αντικρίσουν την ένδοξη όψη Μου, να ακούσουν τη φωνή Μου και να δουν τις πράξεις Μου. Αυτό είναι ολόκληρο το θέλημά Μου· είναι το τέλος και η κορύφωση του σχεδίου Μου, καθώς και ο σκοπός της διαχείρισής Μου. Ας Με λατρέψει κάθε έθνος, ας Με αναγνωρίσει κάθε γλώσσα, ας εναποθέσει κάθε άνθρωπος την πίστη του σε Εμένα και ας υποταχθεί κάθε λαός σε Εμένα!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν). Οι εκλεκτοί του Θεού έχουν λάβει τη μεγάλη σωτηρία χάριν του λόγου του Παντοδύναμου Θεού. Το έργο του Θεού στην κινεζική ενδοχώρα επιτέλους τελείωσε ένδοξα. Πλέον, οι εκλεκτοί του Θεού διαδίδουν τον λόγο Του και μαρτυρούν τα έργα Του σε κάθε χώρα και τόπο. Ο λόγος του Θεού θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, και σύντομα Εκείνος θα εμφανιστεί δημόσια σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς. Οι λαοί κάθε χώρας και τόπου που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού δεν θα είχαν ονειρευτεί ποτέ ότι ο Θεός που λαχταρούν να εμφανιστεί δημόσια έχει ήδη κατέλθει μυστικά στην Ανατολή του κόσμου —στην Κίνα— και έχει ήδη επιτελέσει ένα στάδιο του έργου της κατάκτησης και της σωτηρίας.

Τις έσχατες ημέρες, όταν κοντεύει να τελειώσει η εποχή, ο Θεός ενσαρκώνεται και κατέρχεται κρυφά στην κατοικία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, στην Κίνα, το ακλόνητο προπύργιο του αθεϊσμού, όπου κυβερνούν οι δικτάτορες. Με την πολλαπλή σοφία και δύναμή Του, ο Θεός μάχεται εναντίον του Σατανά και επιτελεί το κεντρικό έργο στο σχέδιο διαχείρισής Του —τη συντριπτική ήττα του Σατανά και τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ωστόσο, λόγω των εξωφρενικών ισχυρισμών, της καταδίκης, των ραδιουργιών και των συκοφαντιών του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην εξουσία, πολλοί από όσους αγνοούν τα γεγονότα πιστεύουν όντως τις φήμες που έχει διαδώσει το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι θρησκευτικές ομάδες, ειδικότερα, συνεχίζουν να καταδικάζουν και να βλασφημούν την έλευση του Θεού ακόμα και σήμερα, και στέκονται ένθερμα στο πλευρό της αθεϊστικής κυβέρνησης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος για να αντισταθούν στο έργο του Θεού. Τι τραγικό! Αυτοί οι άνθρωποι δεν περιμένουν ποτέ ότι ο Παντοδύναμος Θεός, Εκείνος στον οποίον αντιστέκονται, είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει. Όταν εμφανιστεί δημόσια ο Θεός, αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα άλλο, παρά θα κλαίνε με λυγμούς, ενώ θα τρίζουν τα δόντια τους και θα χτυπούν το στήθος τους. Αυτό εκπληρώνει πλήρως τα λόγια του Βιβλίου της Αποκάλυψης: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν» (Αποκάλυψη 1:7). Η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου κατά τις έσχατες ημέρες έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Οι καταστροφές είναι πλέον όλο και μεγαλύτερης κλίμακας, επιδημίες ρημάζουν τον κόσμο, συνεχώς συμβαίνουν λιμοί, πλημμύρες, επιδημίες εντόμων κι άλλες συμφορές. Σύντομα θα μας βρουν οι μεγάλες καταστροφές, και ο Θεός θα παιδεύσει επίσημα τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και όλες τις κακές δυνάμεις που Του αντιστέκονται. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Εντός της βασιλείας, οι μυριάδες των στοιχείων της δημιουργίας ξεκινούν να ξαναζούν και να ανακτούν τη ζωτική τους δύναμη. Λόγω των αλλαγών στην κατάσταση της γης, τα όρια ανάμεσα στη μία και στην άλλη χώρα αρχίζουν επίσης να αλλάζουν. Είχα προφητεύσει στο παρελθόν: Όταν η στεριά χωριστεί από τη στεριά, και όταν η στεριά ενωθεί με τη στεριά, τότε θα είναι η στιγμή που θα συντρίψω όλα τα έθνη. Αυτήν τη φορά, θα ανανεώσω όλη τη δημιουργία και θα ανακατανείμω ολόκληρο το σύμπαν, βάζοντας έτσι το σύμπαν σε τάξη, μεταμορφώνοντας την παλιά κατάσταση σε μια νέα. Αυτό είναι το σχέδιό Μου. Αυτά είναι τα έργα Μου. Όταν τα έθνη κι οι λαοί του κόσμου επιστρέψουν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου, θα πάρω όλη την αφθονία του ουρανού και θα την προσφέρω στον κόσμο των ανθρώπων, ούτως ώστε, χάρη σ’ Εμένα, να βρίθει απαράμιλλης αφθονίας. Όμως, για όσο εξακολουθεί να υπάρχει ο παλιός κόσμος, Εγώ θα εξαπολύω την οργή Μου στα έθνη του, θα διακηρύσσω ανοιχτά τα διοικητικά διατάγματά Μου σε όλο το σύμπαν και θα παιδεύω οποιονδήποτε τα παραβιάζει:

Καθώς στρέφω το πρόσωπό Μου προς το σύμπαν για να μιλήσω, όλη η ανθρωπότητα ακούει τη φωνή Μου, και επ’ αυτού βλέπει όλα τα έργα που έχω εκπονήσει σε ολόκληρο το σύμπαν. Όσοι πηγαίνουν ενάντια στο θέλημά Μου, δηλαδή, όσοι Μου αντιτάσσονται με τις πράξεις του ανθρώπου, θα καταρρεύσουν υπό το βάρος του παιδέματός Μου. Θα πάρω τα πολυπληθή αστέρια του ουρανού και θα τα ξαναφτιάξω και, χάρη σ’ Εμένα, ο ήλιος κι η σελήνη θα ανανεωθούν, οι ουρανοί δεν θα είναι πλέον όπως ήταν, οι μυριάδες των στοιχείων επάνω στη γη θα ανανεωθούν. Όλα θα ολοκληρωθούν μέσα από τα λόγια Μου. Τα πολυάριθμα έθνη του σύμπαντος θα διαχωριστούν εκ νέου και θα αντικατασταθούν από το έθνος Μου, ούτως ώστε όλα τα έθνη επάνω στη γη να εξαφανιστούν για πάντα και να γίνουν ένα έθνος που θα Με λατρεύει. Όλα τα έθνη επάνω στη γη θα καταστραφούν και θα πάψουν να υπάρχουν. Από τα ανθρώπινα όντα του σύμπαντος, όλα όσα ανήκουν στον διάβολο θα εξολοθρευτούν, όλοι όσοι λατρεύουν τον Σατανά θα εξαλειφθούν από την πυρωμένη φλόγα Μου. Εκτός από αυτούς που βρίσκονται τώρα εντός του ρεύματος, οι υπόλοιποι θα γίνουν στάχτη. Όταν παιδέψω τους πολυάριθμους λαούς, αυτοί που ανήκουν στον θρησκευτικό κόσμο θα επιστρέψουν, σε διαφορετικό βαθμό, στη βασιλεία Μου, κατακτημένοι από τα έργα Μου, επειδή θα έχουν δει την έλευση του Πανάγιου επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Όλοι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν τους ομοίους τους και θα δεχθούν παίδεμα, ανάλογα με τις πράξεις τους. Όλοι όσοι Μου εναντιώθηκαν θα αφανιστούν. Όσο για εκείνους των οποίων οι πράξεις επάνω στη γη δεν είχαν να κάνουν με Εμένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξιλεώθηκαν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν επάνω στη γη κάτω από την εξουσία των υιών Μου και του λαού Μου. Θα αποκαλύψω τον Εαυτό Mου στις μυριάδες των λαών και στις μυριάδες των εθνών, ηχώντας με τη δική Μου φωνή σε ολόκληρη τη γη, για να ανακηρύξω την ολοκλήρωση του υπέροχου έργου Μου, ώστε να μπορεί να το αντικρίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα με τα ίδια της τα μάτια» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 26). Στην ιστορία της ανθρωπότητας, βλέπουμε πως ο Θεός καταστρέφει όλες τις κακές δυνάμεις που αντιτάσσονται κατάφωρα και αντιστέκονται μανιωδώς στον Θεό. Πριν από τέσσερις χιλιάδες χρόνια, εξαιτίας των σοβαρών τους αμαρτημάτων, ο Θεός έριξε φωτιά και θειάφι από τον ουρανό και κατέκαψε τα Σόδομα και Γόμορρα. Έτσι καταστράφηκε και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τις συμφορές που έστειλε ο Θεός γιατί αντιστάθηκε στον Κύριο Ιησού, Τον καταδίκασε, και καταδίωκε τους χριστιανούς. Υπάρχουν πολλά ακόμα παραδείγματα. Τις έσχατες ημέρες, όποια κακή δύναμη καταδικάζει τον Θεό και αντιστέκεται σε Αυτόν θα την καταραστεί ο Θεός και σίγουρα θα την καταστρέψει. Αυτή, ακριβώς, είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού!

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η βασιλεία επεκτείνεται εν μέσω της ανθρωπότητας, διαμορφώνεται εν μέσω της ανθρωπότητας, ορθώνεται εν μέσω της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει καμία δύναμη ικανή να καταστρέψει τη βασιλεία Μου. […] Είναι σίγουρο ότι, υπό την καθοδήγηση του φωτός Μου, θα σπάσετε αυτήν τη θηλιά με την οποία σας στραγγαλίζουν οι δυνάμεις του σκότους. Είναι σίγουρο ότι, εν μέσω του σκότους, δεν θα χάσετε το φως που σας οδηγεί. Θα είστε σίγουρα οι κυρίαρχοι όλης της δημιουργίας. Θα είστε σίγουρα νικητές ενώπιον του Σατανά. Είναι σίγουρο ότι, με την πτώση της βασιλείας του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, θα ξεχωρίσετε ανάμεσα στις ορδές των μυριάδων για να γίνετε μάρτυρες της νίκης Μου. Η στάση σας θα είναι σίγουρα αποφασιστική και ακλόνητη στη γη του Σινείμ. Μέσα από τα δεινά που υπομένετε θα κληρονομήσετε τις ευλογίες που προέρχονται από Εμένα και θα ακτινοβολήσετε σίγουρα τη δόξα Μου σ’ ολόκληρο το σύμπαν» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 19). «Όταν τα τρία στάδια του έργου φτάσουν στο τέλος τους, θα συσταθεί μια ομάδα από όσους είναι μάρτυρες του Θεού, μια ομάδα από εκείνους που γνωρίζουν τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί θα γνωρίζουν όλοι τον Θεό και θα είναι ικανοί να κάνουν την αλήθεια πράξη. Θα κατέχουν την ανθρώπινη φύση και τη λογική και όλοι θα γνωρίζουν τα τρία στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία. Τούτο είναι το έργο που θα εκπληρωθεί στο τέλος και αυτοί οι άνθρωποι είναι η αποκρυστάλλωση του έργου των 6.000 χρόνων διαχείρισης και είναι η ισχυρότερη μαρτυρία για την τελική συντριβή του Σατανά. Όσοι μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού, θα είναι ικανοί να δεχθούν την υπόσχεση και την ευλογία Του και θα είναι η ομάδα που απομένει στο τέλος, που κατέχει την εξουσία του Θεού και είναι μάρτυρας του Θεού. Ίσως όλοι σας έχετε τη δυνατότητα να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας, ή ίσως μόνο οι μισοί ή μόνο λίγοι —εξαρτάται από την επιθυμία και την επιδίωξή σας» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό). Ο λόγος του Θεού θα πραγματωθεί, και αυτό που θα πραγματωθεί θα διαρκέσει για πάντα. Το μέλλον της βασιλείας είναι υπέρλαμπρο και υπέροχο! Ο Παντοδύναμος Θεός έχει ήδη δημιουργήσει μια ομάδα νικητών στην ηπειρωτική Κίνα. Το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών έχει ήδη πραγματωθεί! Πλέον, το πιλοτικό έργο που έκανε ο Θεός κατά τη μυστική έλευσή Του στην Κίνα τελείωσε ένδοξα, και σύντομα θα εμφανιστεί Αυτός δημοσίως σε όλα τα έθνη και μέρη. Οι εκλεκτοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού είναι μια ομάδα νικητών τους οποίους έχει δημιουργήσει ο Θεός στην Κίνα. Έχουν επωμιστεί την αγία αποστολή, μαρτυρούν περί του έργου της μαρτυρίας του Θεού και διακηρύσσουν το άγιο όνομα του Θεού σε όλα τα έθνη και μέρη. Το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού εξαπλώνεται ραγδαία σε ολόκληρο τον κόσμο. Το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο για να μπορέσουν όλα τα έθνη και τα μέρη να αναζητήσουν και να διερευνήσουν. Κανείς δεν τολμά να αρνηθεί ότι είναι τα λόγια του Θεού, και κανείς δεν τολμά να αρνηθεί ότι είναι η αλήθεια. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι που διψούν για την αλήθεια και λαχταρούν το φως αναζητούν και διερευνούν το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έχει εδραιωθεί σε δεκάδες μεγάλες χώρες και περιοχές σε όλον τον κόσμο, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στον Παντοδύναμο Θεό. Η ανθρωπότητα σταδιακά αφυπνίζεται εν μέσω του λόγου του Θεού, και έχει αρχίσει να αποδέχεται και να γνωρίζει την αλήθεια. Ο λόγος του Θεού θα καθοδηγήσει όλη την ανθρωπότητα και θα επιτύχει τα πάντα. Όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά στον Θεό και αναζητούν την αληθινή οδό σίγουρα θα επιστρέψουν στον Θεό και θα γίνουν υπάκουοι ενώπιον του θρόνου Του, και ολόκληρη η ανθρωπότητα θα μάθει ότι ο Θεός έχει έλθει, έχει εμφανιστεί και ότι το όνομά Του σίγουρα θα μεγαλυνθεί σε όλη την ανθρωπότητα.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο