Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Πώς γεννήθηκε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού;

Όπως οι εκκλησίες της χριστιανοσύνης, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γεννήθηκε χάρη στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Οι εκκλησίες της χριστιανοσύνης γεννήθηκαν χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του ενσαρκωμένου Ιησού, και η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γεννήθηκε χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του ενσαρκωμένου Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Συνεπώς, οι εκκλησίες δημιουργήθηκαν ανά τους αιώνες χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Το έργο που ο Θεός επιτελεί σε κάθε στάδιο της ενσάρκωσής Του εκφράζει πολλές αλήθειες και πολλοί άνθρωποι αποδέχονται και ακολουθούν εν τέλει τον Θεό χάρη σε αυτές τις αλήθειες που Εκείνος εκφράζει, δημιουργώντας έτσι τις εκκλησίες. Από αυτό συνάγεται ότι οι εκκλησίες σχηματίζονται από εκείνους που αποδέχονται το έργο του Θεού και ακολουθούν τον Θεό. Αυτές οι συναθροίσεις των εκλεκτών του Θεού αποκαλούνται εκκλησίες. Οι εκκλησίες της χριστιανοσύνης δημιουργήθηκαν χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του ενσαρκωμένου Ιησού πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Ο Ιησούς κήρυττε «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17), επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης και εξέφρασε τις αλήθειες τις οποίες οι άνθρωποι που έζησαν την Εποχή της Χάριτος θα έπρεπε να εφαρμόσουν και με τις οποίες θα έπρεπε να πορευθούν. Τότε, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν και να ακολουθούν τον Κύριο κι έτσι γεννήθηκαν οι εκκλησίες εκείνης της εποχής. Στη συνέχεια, η αλήθεια του Ιησού διαδόθηκε σε κάθε χώρα και σε κάθε περιοχή έως τις έσχατες ημέρες, όταν είχε φθάσει πλέον στα πέρατα της γης, και με αυτόν τον τρόπο οι χριστιανικές εκκλησίες εμφανίσθηκαν σε όλες τις χώρες. Αυτές ήταν οι εκκλησίες της Εποχής της Χάριτος. Κατά τα τελευταία στάδια των έσχατων ημερών, ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός εμφανίζεται και επιτελεί το έργο Του στο ηπειρωτικό τμήμα της Κίνας. Ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της «η κρίσις αρχίζει από του οίκου του Θεού» (1Πέτ 4:17), σύμφωνα με την προφητεία της Βίβλου, επάνω στα θεμέλια του έργου της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Ιησούς την Εποχή της Χάριτος. Ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύπτει σε ολάκερη την ανθρωπότητα όλα τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, το οποίο διαρκεί έξι χιλιάδες έτη, και εκφράζει όλες τις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, πολλοί άνθρωποι από κάθε δόγμα και θρήσκευμα, άνθρωποι που πίστευαν στον Κύριο για πολλά χρόνια, άκουσαν επιτέλους τη φωνή του Θεού και είδαν ότι ο Ιησούς ήρθε και επιτέλεσε το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Βεβαιώθηκαν ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Ιησούς που έχει επιστρέψει και, χάρη σε αυτή τη διαπίστωση, αποδέχθηκαν το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Στο ηπειρωτικό τμήμα της Κίνας, τουλάχιστον αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι (δεκάδες εκατομμύρια σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κομμουνιστικής Κυβέρνησης της Κίνας) έχουν αποδεχθεί και ακολουθούν πλέον τον Παντοδύναμο Θεό. Επομένως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού είναι εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού. Ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και όχι από κάποιον άνθρωπο. Κάθε Χριστιανός στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δέχεται απόλυτα ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός που έχει επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, καθώς και την εμφάνιση του Θεού. Οι Χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού προσεύχονται αποκλειστικά εις το όνομα του Παντοδύναμου Θεού. Αυτά που διαβάζουν, ακούνε και δέχονται είναι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και αυτά που πρεσβεύουν είναι όλες οι αλήθειες που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός. Αυτές οι αλήθειες δείχνουν τον δρόμο προς την αιώνια ζωή την οποία φέρνει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες. Κατά τη διάρκεια του έργου Του, ο ενσαρκωμένος Θεός των έσχατων ημερών επίσης όρισε και εκμυστηρεύτηκε προσωπικά στον άνθρωπο που χρησιμοποίησε ότι εκείνος μπορεί να συνεργαστεί μαζί Του στην επιτέλεση του έργου Του – ακριβώς όπως όταν ο Ιησούς επιτέλεσε το έργο Του, επέλεξε και όρισε ο Ίδιος προσωπικά τους δώδεκα Αποστόλους. Ωστόσο, οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός απλώς συνεργάζονται με Εκείνον κατά τη διάρκεια του έργου Του και δεν είναι ικανοί να επιτελέσουν αυτό το έργο στη θέση του Θεού. Οι εκκλησίες δεν ιδρύθηκαν από αυτούς, ενώ οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός δεν είναι αυτοί στους οποίους πιστεύουν και τους οποίους ακολουθούν οι εκλεκτοί του Θεού. Την Εποχή της Χάριτος, οι εκκλησίες δεν δημιουργήθηκαν από τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους αλλά από το έργο του Ιησού· τις ίδρυσε προσωπικά ο ίδιος ο Ιησούς. Παρομοίως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού των έσχατων ημερών δεν δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά γεννήθηκε μέσα από το έργο του Παντοδύναμου Θεού. Ιδρύθηκε προσωπικά από τον Παντοδύναμο Θεό και οδηγείται από τον Ίδιο. Ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί ο Θεός απλώς ποτίζει, φροντίζει και καθοδηγεί τις εκκλησίες εκτελώντας το καθήκον του. Παρόλο που οι εκλεκτοί του Θεού καθοδηγούνται, ποτίζονται και φροντίζονται από τον άνθρωπο που ο Θεός χρησιμοποιεί, Εκείνος στον οποίο πιστεύουν και τον οποίο ακολουθούν είναι ο Παντοδύναμος Θεός – γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς που ανήκουν στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού είναι άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικά δόγματα και θρησκεύματα και οι οποίοι πίστευαν στον Κύριο για πολλά χρόνια. Όλοι κατανοούν τη Βίβλο και σε αυτά τα διαφορετικά δόγματα και θρησκεύματα μαρτυρείται ότι ο Ιησούς ήρθε, ότι είναι ο Παντοδύναμος Θεός και ότι έχει επιτελέσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Καθώς πολλοί άνθρωποι είδαν ότι ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια και η φωνή του Θεού, εν τέλει αποδέχθηκαν τον Παντοδύναμο Θεό. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα ανθρώπων που έχει βρεθεί ενώπιον του Θεού. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γεννήθηκε από ανθρώπους προερχόμενους από τον χριστιανισμό, τον καθολικισμό και άλλα δόγματα και θρησκεύματα, και οι οποίοι αποδέχθηκαν το όνομα του Παντοδύναμου Θεού. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ποικίλα δόγματα και θρησκεύματα έχουν αρχίσει να εξερευνούν το έργο του Παντοδύναμου Θεού των έσχατων ημερών, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προφητεία της Βίβλου ότι «πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό» (Ησ. 2:2). Στο τέλος, όλοι όσοι πιστεύουν αληθινά στον Θεό θα επιστρέψουν στον Παντοδύναμο Θεό. Αυτό είναι αναπόφευκτο καθώς ο Θεός το έχει σχεδιάσει προ πολλού, είναι η διαταγή του Θεού και κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει!

Σχετικό περιεχόμενο