Πώς γεννήθηκε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού;

11 Μαΐου 2018

Όπως οι εκκλησίες της χριστιανοσύνης, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γεννήθηκε χάρη στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Οι εκκλησίες της χριστιανοσύνης γεννήθηκαν χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του ενσαρκωμένου Κυρίου Ιησού, και η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γεννήθηκε χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του ενσαρκωμένου Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Συνεπώς, οι εκκλησίες δημιουργήθηκαν ανά τους αιώνες χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Ο Θεός εκφράζει πολλές αλήθειες κάθε φορά που ενσαρκώνεται για να κάνει έργο, και πολλοί άνθρωποι αποδέχονται και ακολουθούν εν τέλει τον Θεό χάρη σε αυτές τις αλήθειες που Εκείνος εκφράζει, δημιουργώντας έτσι τις εκκλησίες. Από αυτό συνάγεται ότι οι εκκλησίες σχηματίζονται από εκείνους που αποδέχονται το έργο του Θεού και ακολουθούν τον Θεό. Αυτές οι συναθροίσεις των εκλεκτών του Θεού αποκαλούνται εκκλησίες. Οι εκκλησίες της χριστιανοσύνης δημιουργήθηκαν χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του ενσαρκωμένου Κυρίου Ιησού πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Ο Κύριος Ιησούς κήρυττε: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17), επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης και εξέφρασε τις αλήθειες τις οποίες οι άνθρωποι που έζησαν την Εποχή της Χάριτος θα έπρεπε να κάνουν πράξη και στις οποίες θα έπρεπε να εισέλθουν. Τότε, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν και να ακολουθούν τον Κύριο κι έτσι γεννήθηκαν οι εκκλησίες εκείνης της εποχής. Στη συνέχεια, το ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού διαδόθηκε σε κάθε χώρα και σε κάθε περιοχή έως τις έσχατες ημέρες, όταν είχε φθάσει πλέον στα πέρατα της γης, και με αυτόν τον τρόπο οι χριστιανικές εκκλησίες εμφανίσθηκαν σε όλες τις χώρες. Αυτές ήταν οι εκκλησίες της Εποχής της Χάριτος. Κατά τα τελευταία στάδια των εσχάτων ημερών, ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός εμφανίζεται και επιτελεί το έργο Του στο ηπειρωτικό τμήμα της Κίνας. Ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο: «η κρίσις αρχίζει από του οίκου του Θεού» (1Πέτ 4:17), σύμφωνα με την προφητεία της Βίβλου, επάνω στα θεμέλια του έργου της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς την Εποχή της Χάριτος. Ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύπτει σε ολάκερη την ανθρωπότητα όλα τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού, το οποίο διαρκεί έξι χιλιάδες έτη, και εκφράζει όλες τις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Χάρη στην εμφάνιση και στο έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, πολλοί άνθρωποι από διάφορα δόγματα του θρησκευτικού κόσμου, άνθρωποι που πίστευαν στον Κύριο για πολλά χρόνια, άκουσαν επιτέλους τη φωνή του Θεού και είδαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήρθε και επιτέλεσε το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Βεβαιώθηκαν ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει και, χάρη σε αυτή τη διαπίστωση, αποδέχθηκαν το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Στο ηπειρωτικό τμήμα της Κίνας, τουλάχιστον αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποδεχθεί και ακολουθούν πλέον τον Παντοδύναμο Θεό. Επομένως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού είναι εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού. Ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και όχι από κάποιον άνθρωπο. Κάθε Χριστιανός στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δέχεται απόλυτα ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, και η εμφάνιση του Θεού. Οι Χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού προσεύχονται εις το όνομα του Παντοδύναμου Θεού. Αυτά που διαβάζουν, ακούνε και συναναστρέφονται είναι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και αυτά που πρεσβεύουν είναι όλες οι αλήθειες που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός. Αυτές οι αλήθειες δείχνουν τον δρόμο προς την αιώνια ζωή την οποία φέρνει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες. Κατά τη διάρκεια του έργου Του, ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών επίσης όρισε και κατέθεσε μαρτυρία προσωπικά στον άνθρωπο που χρησιμοποίησε ότι εκείνος μπορεί να συνεργαστεί μαζί Του στην επιτέλεση του έργου Του —ακριβώς όπως όταν ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο Του, επέλεξε και όρισε ο Ίδιος προσωπικά τους δώδεκα αποστόλους. Ωστόσο, οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός απλώς συνεργάζονται με Εκείνον κατά τη διάρκεια του έργου Του και δεν είναι ικανοί να επιτελέσουν αυτό το έργο στη θέση του Θεού. Οι εκκλησίες δεν ιδρύθηκαν από αυτούς, ενώ οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός δεν είναι αυτοί στους οποίους πιστεύουν και τους οποίους ακολουθούν οι εκλεκτοί του Θεού. Την Εποχή της Χάριτος, οι εκκλησίες δεν δημιουργήθηκαν από τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους αλλά από το έργο του Κυρίου Ιησού· τις ίδρυσε προσωπικά ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς. Παρομοίως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών δεν δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά γεννήθηκε μέσα από το έργο του Παντοδύναμου Θεού. Ιδρύθηκε προσωπικά από τον Παντοδύναμο Θεό και οδηγείται από τον Ίδιο. Ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί ο Θεός απλώς ποτίζει, φροντίζει και καθοδηγεί τις εκκλησίες εκτελώντας το καθήκον του. Παρόλο που οι εκλεκτοί του Θεού καθοδηγούνται, ποτίζονται και φροντίζονται από τον άνθρωπο που ο Θεός χρησιμοποιεί, Εκείνος στον οποίο πιστεύουν και τον οποίο ακολουθούν είναι ο Παντοδύναμος Θεός —γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς που ανήκουν στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού είναι άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικά δόγματα και οι οποίοι πίστευαν στον Κύριο για πολλά χρόνια. Όλοι κατανοούν τη Βίβλο και σε αυτά τα διάφορα δόγματα και θρησκεύματα μαρτυρείται ότι ο Κύριος Ιησούς ήρθε, ότι είναι ο Παντοδύναμος Θεός και ότι έχει επιτελέσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Καθώς πολλοί άνθρωποι είδαν ότι ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού είναι η αλήθεια και η φωνή του Θεού, εν τέλει αποδέχθηκαν τον Παντοδύναμο Θεό. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα ανθρώπων που έχει αρπαχθεί ενώπιον του Θεού. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γεννήθηκε από ανθρώπους προερχόμενους από τον χριστιανισμό, τον καθολικισμό και άλλα δόγματα, και οι οποίοι αποδέχθηκαν το όνομα του Παντοδύναμου Θεού. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ποικίλα δόγματα έχουν αρχίσει να εξερευνούν το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προφητεία της Βίβλου ότι «πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό» (Ησ. 2:2). Στο τέλος, όλοι όσοι πιστεύουν αληθινά στον Θεό θα επιστρέψουν στον Παντοδύναμο Θεό. Αυτό είναι αναπόφευκτο καθώς ο Θεός το έχει σχεδιάσει προ πολλού, είναι η διαταγή του Θεού και κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει! «Ο λαός Μου θα ακούσει τη φωνή Μου, και καθένας από όσους Με αγαπούν πραγματικά, θα επιστρέψει ενώπιον του θρόνου Μου» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν, Κεφάλαιο 1).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο