Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Αλίμονο σε εκείνους που σταυρώνουν τον Θεό για άλλη μία φορά

Αλίμονο σε εκείνους που σταυρώνουν τον Θεό για άλλη μία φορά

Τις έσχατες μέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε στην Κίνα για να εργαστεί, και έχει εκφράσει εκατομμύρια λόγια, κατακτώντας και σώζοντας μια ομάδα ανθρώπων με τον λόγο Του και ξεκινώντας τη νέα εποχή της κρίσης που ξεκινά από τον οίκο του Θεού.
Η διάδοση του Ευαγγελίου του Παντοδύναμου Θεού στην Κίνα

Η διάδοση του ευαγγελίου της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού στην Κίνα

Το 1995, το έργο της μαρτυρίας για το Ευαγγέλιο της βασιλείας του παντοδύναμου Θεού ξεκίνησε επίσημα στην ηπειρωτική Κίνα.
Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έκανε την εμφάνισή της λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού – του Κυρίου Ιησού Χριστού που έχει επιστρέψει – του Χριστού των εσχάτων ημερών, υπό την δίκαιη κρίση και παίδευσή Του. Η εκκλησία αποτελείται από όλους όσους πραγματικά αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών και τους έχει κατακτήσει και σώσει ο λόγος του Θεού. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου από τον Παντοδύναμο Θεό τον ίδιο, με οδηγό και ποιμένα τον ίδιο, και σε καμία περίπτωση δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο.
Μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με το υπόβαθρο της εμφάνισης και του έργου του Χριστού των εσχάτων ημερών στην Κίνα

Μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με το υπόβαθρο της εμφάνισης και του έργου του Χριστού των εσχάτων ημερών στην Κίνα

Η Κίνα είναι η χώρα όπου κατοικεί ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας, και είναι ένας τόπος που έχει αντισταθεί σθεναρά και καταδικάσει την ιδέα του Θεού ανά τους αιώνες.
Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευση Του

Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την παίδευσή Του

Όπως και εκατοντάδες εκατομμύρια άλλοι πιστοί του Κυρίου Ιησού Χριστού, τηρούμε τους νόμους και τις εντολές της Βίβλου, ...