Ποιοι είναι οι στόχοι της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού;

13 Μαΐου 2018

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ποτίζει και καθοδηγεί τους πιστούς της εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, όπως εμφανίζεται στη Βίβλο και σύμφωνα με το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», το οποίο έχει εκφερθεί από τον Παντοδύναμο Θεό, έτσι ώστε κάθε πιστός να μπορεί, με τις οδηγίες, την παροχή, το πότισμα και την καθοδήγηση των λόγων του Παντοδύναμου Θεού, να κατανοήσει όλες τις αλήθειες που εμπεριέχονται στον λόγο του Θεού, να κρατά τη σωστή στάση απέναντι στη ζωή και στις αξίες, να θέτει τους σωστούς στόχους, να ακολουθεί τον δρόμο του Θεού, να εκπληρώνει την αποστολή που του αναθέτει ο Θεός, να δοξάζει τον Θεό όντας το φως του κόσμου και το αλάτι της γης, να επαινείται από τον Θεό και να είναι ικανός να λάβει τις υποσχέσεις του Θεού.

Η εκκλησία έχει ως στόχο να ιδρύσει μια εκκλησία που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, έτσι ώστε οι πιστοί να μπορούν να εξυπηρετούν και να φροντίζουν ο ένας τον άλλο μέσα από τον λόγο του Θεού και την αγάπη του Θεού, να μπορούν να υπακούν και να λατρεύουν τον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των έσχατων ημερών, και να μπορούν να γίνουν αληθινοί μάρτυρες του Θεού και εκδηλώσεις της μεγαλοπρέπειας του Θεού.

Η εκκλησία έχει ως στόχο να διαδώσει και να γίνει μάρτυρας του ευαγγελίου του βασιλείου του Παντοδύναμου Θεού, επιτρέποντας στους ανθρώπους να δουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Ιησούς που έχει επιστρέψει τις έσχατες ημέρες και ότι έχει ξεκινήσει το έργο της «η κρίσις αρχίζει από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτ. 4:17), όπως προφητεύεται στη Βίβλο, το οποίο είναι ακριβώς το έργο που επιτελεί ο Θεός για τον εξ ολοκλήρου εξαγνισμό και τη σωτηρία του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες. Μόνο εάν ο άνθρωπος αποδεχθεί όλες τις αλήθειες που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός, θα μπορέσει να απαλλαχθεί από τη σατανική του διάθεση, να ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας, να εξαγνιστεί, να γνωρίσει τον Θεό, να υπακούσει στον Θεό και να λατρέψει τον Θεό, να διάγει έναν ουσιαστικό βίο και να επιζήσει από τις μεγάλες καταστροφές των έσχατων ημερών, καθώς και να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού —μόνο αυτός είναι ο ωραίος προορισμός του ανθρώπινου γένους. Η διάδοση και η μαρτυρία του έργου των έσχατων ημερών του Παντοδύναμου Θεού, και κατ’ αυτόν τον τρόπο η εμφάνιση ενώπιον του Θεού όλων εκείνων που αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού και αγαπούν την αλήθεια, έτσι ώστε ενδεχομένως να αποδεχθούν και να κερδίσουν τη σωτηρία από τον Θεό κατά τις έσχατες ημέρες —αυτή είναι η αποστολή που ο Θεός έχει αναθέσει στους εκλεκτούς ανθρώπους Του και ο στόχος της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο