Μπορείτε πραγματικά να καλωσορίσετε τον Κύριο κοιτάζοντας προς τον ουρανό;

13 Ιουλίου 2023

Από την Τζιν Τσενγκ, Νότια Κορέα

Πάρα πολλοί πιστοί αναμένουν τον Κύριο Ιησού να κατέβει σε ένα σύννεφο ώστε να ανέλθουν στη βασιλεία του Θεού πριν από τις καταστροφές. Όμως όλο αυτό το διάστημα ενώ παρακολουθούν τις καταστροφές να αυξάνονται, ο Κύριος Ιησούς δεν έχει έλθει ακόμη σε σύννεφο. Η πίστη πολλών ανθρώπων έχει εξασθενήσει. Κάποιοι λένε ότι το πότε θα έλθει ο Κύριος είναι δική Του υπόθεση, κι εμείς πρέπει απλώς να περιμένουμε. Άλλοι λένε ότι αν δεν έλθει πριν από τις καταστροφές, ίσως να έλθει κατά τη διάρκειά τους ή μετά. Τι δείχνουν αυτές οι δηλώσεις; Δεν δείχνουν ότι η πίστη τους έχει πιάσει πάτο; Έχουν χάσει την πίστη τους και δεν αναζητούν ούτε εξετάζουν το θέμα, αλλά απλώς περιμένουν να συμβούν οι καταστροφές. Δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουν. Ατενίζουν τον ουρανό εδώ και χρόνια, όμως και πάλι δεν έχουν υποδεχτεί τον Κύριο. Είναι πραγματικά αυτή η σωστή προσέγγιση; Τι είναι σημαντικότερο για να καλωσορίσουμε τον Κύριο; Θυμάμαι ότι ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου» (Κατά Ιωάννην 10:27). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Και σε πολλά σημεία της Αποκάλυψης υπάρχει η προφητεία: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη Κεφάλαια 2, 3). Αυτά τα εδάφια δείχνουν ότι το κλειδί για να καλωσορίσουμε την έλευση του Κυρίου είναι να αναζητήσουμε τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες και να προσπαθήσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Όσοι ακούνε τη φωνή του Θεού καλωσορίζουν τον Κύριο, και είναι οι φρόνιμες παρθένες. Δεν κατανοούσα αυτήν την αλήθεια στο παρελθόν, αλλά ακολουθούσα τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες μου, κοιτάζοντας απλώς τον ουρανό. Όταν άκουσα κάποιον να μαρτυρεί ότι ο Κύριος Ιησούς είχε ήδη επιστρέψει και εξέφραζε πολλές αλήθειες, δεν το έψαξα, ούτε το διερεύνησα, και παρά λίγο να χάσω την ευκαιρία να καλωσορίσω τον Κύριο και να αρπαχτώ.

Στην παλιά εκκλησία μου, ο πάστορας μιλούσε πάντοτε για το χωρίο στις Πράξεις 1:11: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Είπε ότι ο Κύριος θα έλθει σε ένα σύννεφο όταν επιστρέψει γι’ αυτό πρέπει να επαγρυπνούμε και να προσευχόμαστε για να Τον καλωσορίσουμε. Διάβαζα λοιπόν ανελλιπώς τη Βίβλο και προσευχόμουν κάθε μέρα, ελπίζοντας ότι ο Κύριος θα έλθει σε ένα σύννεφο και θα με πάρει στη βασιλεία Του μια από αυτές τις μέρες.

Μια μέρα, πήγα στο σπίτι ενός φίλου την ώρα που έκανε κινεζική φυσιοθεραπεία. Πάνω στην κουβέντα μας ανακάλυψα ότι ο φυσιοθεραπευτής, ο κ. Ζανγκ, ήταν χριστιανός, οπότε η συνομιλία μας στράφηκε στη Βίβλο. Ο αδελφός Ζανγκ είπε κάτι για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες και ανέφερε έναν στίχο της Βίβλου: «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν» (Κατά Ιωάννην 5:22). Έπειτα μου είπε: «Ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως Παντοδύναμος Θεός. Έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος και εκφράζει αλήθειες ώστε να επιτελέσει το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες». Όταν άκουσα ότι ο Κύριος είχε επιστρέψει, ενθουσιάστηκα, αλλά και σοκαρίστηκα, σκεπτόμενος: «Πόσο υπέροχο είναι που επέστρεψε ο Κύριος Ιησούς! Το λαχταρούσα κάθε μέρα επί χρόνια —επιτέλους ήλθε!» Τη στιγμή όμως που ένιωσα ευτυχισμένος ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι ο αδελφός Ζανγκ είχε πει «ενσαρκωμένος». Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά δυνατά τότε επειδή ο πάστορας και οι πρεσβύτεροι πάντοτε έλεγαν ότι ο Κύριος θα έλθει σε ένα σύννεφο, ότι οποιαδήποτε είδηση ότι θα έλθει ενσαρκωμένος είναι ψεύτικη, και να μην πιαστούμε κορόιδο. Κουμπώθηκα απέναντι στον αδελφό Ζανγκ. Σκέφτηκα ότι πίστευα επί χρόνια και είχα διαβάσει πολύ τη Βίβλο, όμως δεν είχα δει πουθενά ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ενσαρκωμένος. Του είπα λοιπόν: «Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος; Λέει στις Πράξεις 1:11: “Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν”. Και η Αποκάλυψη 1:7 λέει: “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης”. Μπορούμε να δούμε από αυτά τα χωρία ότι ο Κύριος έφυγε σε ένα σύννεφο, οπότε όταν έλθει, θα έλθει και πάλι σε σύννεφο. Το να λες ότι ο Κύριος επέστρεψε ενσαρκωμένος έρχεται σε αντίθεση με τις βιβλικές προφητείες».

Μου χαμογέλασε τότε και μου είπε: «Αδελφέ, η Βίβλος όντως αναφέρει την έλευση του Κυρίου σε σύννεφο, δεν υπάρχει όμως ένα μόνο είδος προφητείας για το πώς θα έλθει ο Κύριος. Υπάρχουν και πολλές προφητείες ότι θα έλθει κρυφά ενσαρκωμένος ως Υιός του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες». Ανέφερε μερικούς άλλους στίχους: «θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης» (Αποκάλυψη 3:3). «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Κατά Μάρκον 13:32). «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). Αναφέρεται επίσης: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Στη συνέχεια συναναστράφηκε για τα συγκεκριμένα εδάφια της Βίβλου, λέγοντας ότι οι προφητείες που αναφέρουν «ως κλέπτης» και «ουδείς γινώσκει» σημαίνουν ότι ο Κύριος έρχεται κρυφά, χωρίς να το γνωρίζει κανένας, χωρίς να Τον αναγνωρίσει κανείς, ακόμη κι αν Τον δει. Οι προφητείες αναφέρουν επίσης «τον Υιό του ανθρώπου» και την έλευση του Υιού του ανθρώπου. Οποιαδήποτε αναφορά στον «Υιό του ανθρώπου» σημαίνει ότι γεννήθηκε από άνθρωπο, είναι από σάρκα και οστά και κατέχει κανονική ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος Ιησούς ονομαζόταν Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου. Εξωτερικά, έμοιαζε με οποιονδήποτε άλλο. Έτρωγε, ντυνόταν και ζούσε σαν κανονικός άνθρωπος, μαζί με τους άλλους. Αν ήταν το πνεύμα του Θεού ή το πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού μετά την ανάσταση, δεν θα ονομαζόταν «ο Υιός του ανθρώπου». Όταν λοιπόν γίνεται αναφορά στην έλευση του Υιού του ανθρώπου, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος επιστρέφει ενσαρκωμένος. «Η έλευση του Κυρίου σε ένα σύννεφο σίγουρα θα ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα που θα συγκλόνιζε τον κόσμο. Όλοι θα έπεφταν κάτω και κανείς δεν θα τολμούσε να Του αντιτεθεί. Όμως σκεφτείτε την προφητεία του Κυρίου: “Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης”. Πώς θα μπορούσε να εκπληρωθεί; Ο Θεός μπορεί να υποφέρει και να απορριφθεί από αυτήν τη γενιά μόνο αν εμφανιστεί και εργαστεί ενσαρκωμένος ως Υιός του ανθρώπου. Είναι το ίδιο ακριβώς όπως όταν εμφανίστηκε και εργάστηκε ο Κύριος Ιησούς. Όσοι δεν μπόρεσαν να ακούσουν τη φωνή του Θεού και δεν αναγνώρισαν τη θεϊκή ουσία του Κυρίου Ιησού προσκολλήθηκαν στις αντιλήψεις τους, Του εναντιώθηκαν και Τον καταδίκασαν. Τελικά Τον σταύρωσαν. Όταν λοιπόν αυτές οι προφητείες αναφέρουν την έλευση του Υιού του ανθρώπου “ως κλέφτη” και ότι “να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης”, όλα αυτά αναφέρονται στην επιστροφή του Κυρίου ενσαρκωμένου, κρυφά, ως Υιού του ανθρώπου». Αυτή η συναναστροφή με εξέπληξε πολύ. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι υπήρχαν τόσο πολλές βιβλικές προφητείες σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου για να εργαστεί ως Υιός του ανθρώπου. Αναρωτήθηκα: «Πώς δεν το έχω ξαναδεί αυτό ενώ έχω διαβάσει τη Βίβλο τόσες φορές; Γιατί δεν το ανέφεραν ποτέ ο πάστορας ή οι πρεσβύτεροι σε καμία από τις βιβλικές ομιλίες τους;» Δεν μιλούν ποτέ για αυτό. Έπρεπε να παραδεχτώ ότι όσα κήρυττε ο αδελφός Ζανγκ ήταν μεγαλόπνοα και ότι κατανοούσε με μοναδικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο τη Βίβλο. Όμως σκέφτηκα πως η Βίβλος όντως μιλά για την έλευση του Κυρίου σε σύννεφο και πως ο πάστορας και οι πρεσβύτεροι έλεγαν πάντοτε ότι οτιδήποτε άλλο ήταν ψεύτικο. Φαντάστηκα ότι ήξεραν την Αγία Γραφή πολύ καλά, οπότε δεν χωρούσε παρανόηση. Αλλά και πάλι, η συναναστροφή του αδελφού Ζανγκ ήταν σύμφωνη με τη Βίβλο. Πραγματικά δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Δεν μπορούσα να βγάλω άκρη και όσο περισσότερο το σκεφτόμουν, τόσο πιο αναστατωμένος ένιωθα. Σταμάτησα να προσέχω τη συναναστροφή του και βρήκα μια δικαιολογία για να φύγω.

Γύρισα σπίτι, όμως δεν μπορούσα να βάλω σε τάξη τα συναισθήματά μου. Η συναναστροφή του αδελφού Ζανγκ αντηχούσε συνεχώς στο μυαλό μου, ξανά και ξανά. Ανησυχούσα: «Αν ο Κύριος επέστρεψε πραγματικά και δεν το εξετάσω, δεν θα χάσω την ευκαιρία μου να Τον υποδεχτώ;» Έπειτα όμως σκέφτηκα τη Βίβλο που λέει ότι θα έλθει σε ένα σύννεφο και το ίδιο λέει και ο κλήρος. Φοβόμουν ότι θα παρεκκλίνω από την πίστη μου. Ήξερα ότι δεν ήταν ασήμαντο θέμα. Μετά από αυτό, ο αδελφός Ζανγκ με κάλεσε αρκετές φορές να πάω στην εκκλησία του. Ήμουν μπερδεμένος και δεν μπορούσα να αποφασίσω. Τελικά δικαιολογήθηκα ότι κάτι είχε συμβεί στο σπίτι, ένιωσα όμως ότι αυτό δεν ήταν σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου και δεν ήμουν ήρεμος. Προσευχήθηκα στον Κύριο, ζητώντας Του να με βοηθήσει να τα ξεκαθαρίσω και να με καθοδηγήσει. Προς έκπληξή μου, ο αδελφός Ζανγκ ήλθε από το σπίτι μου λίγες μέρες αργότερα να με δει. Ένιωσα πολύ άσχημα που είχα αρνηθεί τόσο πολλές φορές τον αδελφό Ζανγκ, οπότε του είπα το πρόβλημά μου. Είπα: «Αδελφέ Ζανγκ, αυτό που είπες την τελευταία φορά σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου, ενσαρκωμένου κρυφά ως Υιού του ανθρώπου ακούγεται σαν να συμφωνεί με τη Βίβλο, όμως υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Η Βίβλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο Κύριος θα επιστρέψει σε ένα σύννεφο. Λέει στην Αποκάλυψη: “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης” (Αποκάλυψη 1:7). Εάν ο Κύριος έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος όπως λες τότε πώς μπορεί να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία για την έλευσή Του σε ένα σύννεφο και για το ότι θα Τον δουν όλοι; Δεν είναι αυτό αντιφατικό;»

Ο αδελφός Ζανγκ χαμογέλασε και είπε: «Όλες οι προφητείες σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου θα εκπληρωθούν. Δεν υπάρχει αντίφαση. Υπάρχει απλώς μια ακολουθία γεγονότων. Πρώτα ο Θεός ενσαρκώνεται κρυφά ως Υιός του ανθρώπου κι αργότερα εμφανίζεται ανοιχτά σε ένα σύννεφο. Ενώ ο Θεός εργάζεται κρυφά ενσαρκωμένος, εκφράζει αλήθειες για να επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Όσοι ακούνε τη φωνή Του και αποδέχονται το έργο Του τις έσχατες ημέρες είναι οι φρόνιμες παρθένες που υψώνονται ενώπιον του θρόνου Του. Αποδέχονται την κρίση του λόγου Του και Αυτός τους καθιστά νικητές πριν από τις καταστροφές. Έπειτα ρίχνει καταστροφές, ανταμείβοντας τους καλούς και τιμωρώντας τους κακούς. Μόλις τελειώσουν οι καταστροφές, θα εμφανιστεί ανοιχτά σε ένα σύννεφο και τότε όλοι όσοι αντιτάχθηκαν και καταδίκασαν τον Χριστό των εσχάτων ημερών θα δουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός που καταδίκασαν δεν είναι άλλος από τον Κύριο Ιησού που επέστρεψε. Θα χτυπάνε τα στήθη τους, θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Έτσι θα εκπληρωθεί η προφητεία στην Αποκάλυψη: “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης” (Αποκάλυψη 1:7)». Μετά από αυτό, μου διάβασε μερικά από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. «Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως “ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος”, θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο. […] Η επιστροφή του Ιησού αποτελεί μεγάλη σωτηρία για εκείνους που είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλήθεια, αλλά γι’ αυτούς που αδυνατούν να την αποδεχτούν αποτελεί οιωνό καταδίκης. Θα πρέπει να επιλέξετε το δικό σας μονοπάτι και να μη βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και να μην απορρίπτετε την αλήθεια. Θα πρέπει να μην είστε ένα άτομο αδαές και αλαζονικό, μα κάποιος που υπακούει στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ποθεί και αναζητά την αλήθεια· μόνο έτσι θα επωφεληθείτε» («Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Αφού διάβασε τον λόγο του Θεού, ο αδελφός Ζανγκ είπε: «Ενόσω αναμένουμε την έλευση του Κυρίου, πρέπει να είμαστε οι φρόνιμες παρθένες και να προσπαθούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες και εκφράζει όλες τις αλήθειες που καθαίρουν και σώζουν την ανθρωπότητα. Πρέπει να το αναζητούμε και να το διερευνούμε αυτό και να διαβάζουμε τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού για να δούμε αν είναι η αλήθεια, αν είναι η φωνή του Θεού. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε απλώς στις αντιλήψεις μας ως προς αυτό. Οι Εβραίοι Φαρισαίοι βασίστηκαν στις αντιλήψεις τους περιμένοντας τυφλά τον Μεσσία και δεν αναζήτησαν τις αλήθειες που εξέφραζε ο Κύριος Ιησούς. Του αντιτάχθηκαν, Τον καταδίκασαν και Τον σταύρωσαν. Προσέβαλαν τη διάθεση του Θεού και Εκείνος τους καταράστηκε. Εάν κι εμείς ακολουθούμε τις αντιλήψεις μας όταν ερευνούμε την έλευση του Κυρίου, επιμένοντας ότι πρέπει να έλθει σε σύννεφο και οτιδήποτε άλλο είναι ψεύτικο και συμβαδίζουμε με τον κλήρο για να αντιταχθούμε και να καταδικάσουμε το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, κάνουμε το ίδιο σφάλμα με τους Φαρισαίους και διαπράττουμε φρικτή αμαρτία. Μπορεί έπειτα να κλαίμε και να τρίζουμε τα δόντια μας, θα είναι όμως πολύ αργά».

Μετά τη συναναστροφή του, κατάλαβα ότι η έλευση του Κυρίου συμβαίνει σταδιακά. Επιτελεί πρώτα το έργο της κρίσης ενσαρκωμένος και δημιουργεί μια ομάδα νικητών και έπειτα έρχεται ανοιχτά σε ένα σύννεφο. Όλες οι προφητείες για την έλευση του Κυρίου θα εκπληρωθούν, η μία μετά την άλλη. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι ήμουν πολύ ανόητος και τυφλός. Δεν καταλάβαινα τη Βίβλο μετά από χρόνια πίστης, απλώς ακολουθούσα τον κλήρο και τις δικές μου αντιλήψεις. Δεν προσπάθησα να ακούσω τη φωνή του Κυρίου και να Τον καλωσορίσω, όμως ευτυχώς ο Θεός παρακίνησε τον αδελφό Ζανγκ να μοιραστεί το ευαγγέλιο μαζί μου ξανά και ξανά. Διαφορετικά, θα είχα χάσει την επιστροφή του Κυρίου έχοντας προσκολληθεί στις φαντασιοκοπίες μου. Στο τέλος θα χανόμουν. Είπα στον αδελφό Ζανγκ: «Η συναναστροφή σου μου έδειξε πόσο σοφό και πρακτικό είναι το έργο του Θεού. Σωτηρία μας είναι η έλευση του ενσαρκωμένου Θεού για να εργαστεί κρυφά. Όμως υπάρχει ακόμη κάτι που δεν καταλαβαίνω. Καταθέτεις μαρτυρία ότι ο Κύριος επέστρεψε ενσαρκωμένος. Τι είναι στην πραγματικότητα η ενσάρκωση; Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πραγματικά ο ενσαρκωμένος Θεός;»

Ο αδελφός Ζανγκ μού διάβασε μερικά αποσπάσματα του λόγου του Θεού. «Η “ενσάρκωση” είναι η εμφάνιση του Θεού εν σαρκί· ο Θεός εργάζεται μεταξύ της δημιουργημένης ανθρωπότητας με την εικόνα της σάρκας. Έτσι, για να ενσαρκωθεί ο Θεός, πρέπει πρώτα να αποκτήσει σάρκα, σάρκα με κανονική ανθρώπινη φύση· αυτή είναι η πιο βασική προϋπόθεση. Στην πραγματικότητα, η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού είναι πως ο Θεός ζει και εργάζεται στη σάρκα, ότι ο Θεός στην ίδια Του την ουσία ενσαρκώνεται, γίνεται άνθρωπος». «Ο Χριστός, με κανονική ανθρώπινη φύση, είναι μια σάρκα στην οποία υλοποιείται το Πνεύμα, και κατέχει κανονική ανθρώπινη φύση, κανονική λογική και ανθρώπινη σκέψη. “Υλοποιείται” σημαίνει πως ο Θεός γίνεται άνθρωπος, πως το Πνεύμα ενσαρκώνεται. Για να το θέσω πιο απλά, είναι όταν ο ίδιος ο Θεός κατοικεί σε σάρκα με κανονική ανθρώπινη φύση και μέσω αυτής εκφράζει το θείο έργο Του —αυτό σημαίνει το να υλοποιείται ή να ενσαρκώνεται» («Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Ο ενσαρκωμένος Θεός ονομάζεται Χριστός και ο Χριστός είναι η σάρκα ντυμένη με το Πνεύμα του Θεού. Η σάρκα αυτή διαφέρει από κάθε άνθρωπο που είναι από σάρκα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι ο Χριστός δεν είναι από σάρκα και αίμα· είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος. Διαθέτει και κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά και ολοκληρωμένη θεϊκή φύση. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τη θεϊκή Του φύση. Η κανονική ανθρώπινη φύση Του υποστηρίζει όλες τις κανονικές δραστηριότητές Του στη σάρκα, ενώ η θεϊκή Του φύση εκτελεί το έργο του Θεού του ίδιου. Και η ανθρώπινη αλλά και η θεϊκή Του φύση υποτάσσονται στο θέλημα του επουράνιου Πατέρα. Η ουσία του Χριστού είναι το Πνεύμα, δηλαδή η θεϊκή φύση. Επομένως, η υπόστασή Του είναι αυτή του Θεού του ίδιου. Η ουσία αυτή δε διακόπτει το ίδιο Του το έργο, ενώ ο ίδιος δε θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι που θα κατέστρεφε το ίδιο Του το έργο, ούτε και θα ξεστόμιζε ποτέ λόγια που αντιτίθενται στο ίδιο Του το θέλημα» («Η ουσία του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Έπειτα ο αδελφός Ζανγκ είπε: «Ως πιστοί, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός, όμως κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά την αλήθεια σχετικά με την ενσάρκωση. Τώρα, τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός μάς αποκάλυψε την αλήθεια και το μυστήριο της ενσάρκωσης. Μπορούμε να δούμε από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού ότι η ενσάρκωση είναι το Πνεύμα του Θεού σε κανονικό ανθρώπινο σώμα που έρχεται να εργαστεί μέσα στην ανθρωπότητα. Ο ενσαρκωμένος Θεός μοιάζει με κανονικό άτομο. Δεν φαίνεται υπερφυσικός και τρώει και ζει όπως όλοι οι άλλοι. Έχει διάφορα συναισθήματα όπως ένα κανονικό άτομο και οι άνθρωποι μπορούν μεν να Τον πλησιάσουν, όμως η ουσία του ενσαρκωμένου Θεού είναι θεϊκή. Γι’ αυτό ο Χριστός μπορεί να εκφράσει την αλήθεια ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε. Εκφράζει τη διάθεση, τη σοφία του Θεού και αυτό που έχει και είναι και πράττει το έργο Του. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επιτύχει κανένα ανθρώπινο ον. Είναι ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς που έμοιαζε εντελώς φυσιολογικός εξωτερικά και ζούσε μια αληθινή ζωή μέσα στην ανθρωπότητα. Όμως ο Κύριος Ιησούς εξέφρασε πολλές αλήθειες και έδωσε στον άνθρωπο την οδό της μετάνοιας. Συγχώρεσε τις αμαρτίες των ανθρώπων και εξέφρασε τη διάθεση στοργής και ελέους του Θεού. Έκανε επίσης πολλά σημεία και τέρατα, όπως το να ταΐσει τα 5.000 άτομα με πέντε άρτους και δύο ψάρια, να ηρεμεί τους ανέμους και τις θάλασσες, να ανασταίνει τους νεκρούς και πολλά άλλα. Αυτό αποκάλυψε πλήρως την εξουσία και τη δύναμη του Θεού. Τελικά, ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε για να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας. Αυτό δείχνει ότι το έργο και ο λόγος του Κυρίου Ιησού ήταν το έργο και ο λόγος του Θεού, ότι ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Δεν μπορούμε λοιπόν να κοιτάζουμε την εμφάνιση για να αναγνωρίσουμε τον ενσαρκωμένο Θεό, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να ακούσουμε τη φωνή Του. Το έργο και ο λόγος του Χριστού μπορούν να μας δείξουν την αλήθεια, τη διάθεση του Θεού, τη σοφία και την παντοδυναμία Του και αυτό που έχει και είναι. Έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για το έργο και τον λόγο του ενσαρκωμένου Θεού».

Η συναναστροφή του ξεκαθάρισε λίγο τα πράγματα για μένα. Συνειδητοποίησα ότι ο Χριστός μοιάζει με κανονικό άτομο, ούτε σπουδαίο ούτε υπερφυσικό, έχει όμως την ουσία του Θεού. Είναι το Πνεύμα του Θεού με κανονική σάρκα. Δεν είχα καταλάβει αυτές τις αλήθειες και τα μυστήρια μετά από χρόνια πίστης.

Ο αδελφός Ζανγκ συνέχισε τη συναναστροφή του: «Ο Παντοδύναμος Θεός μάς αποκαλύπτει όλες τις αλήθειες και τα μυστήρια της ενσάρκωσης. Εάν ο Παντοδύναμος Θεός δεν είχε πει αυτά τα λόγια τις έσχατες ημέρες, η διεφθαρμένη ανθρωπότητα θα μπορούσε να πιστεύει στον Κύριο για πάντα χωρίς να κατανοεί πραγματικά την αλήθεια που διέπει την ενσάρκωση και κανείς δεν θα μπορούσε να τη διανοηθεί. Ο Παντοδύναμος Θεός και ο Κύριος Ιησούς είναι το ίδιο. Εξωτερικά, και οι δύο φαίνονται εντελώς φυσιολογικοί, σαν να μην είναι κάτι ασυνήθιστο, όμως ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει όλες τις αλήθειες που καθαίρουν και σώζουν την ανθρωπότητα και επιτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Έχει αποκαλύψει τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού διάρκειας 6.000 ετών και τον σκοπό του έργου Του, τους στόχους και τη σημασία των τριών σταδίων του έργου του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, καθώς και τα μυστήρια της ενσάρκωσης και τα ονόματα του Θεού, την ιστορία που κρύβει η Βίβλος, το πώς ο Σατανάς διαφθείρει την ανθρωπότητα, την αλήθεια και την ουσία της διαφθοράς της ανθρωπότητας από τον Σατανά, τη ρίζα της αντίθεσης των ανθρώπων έναντι του Θεού και της διάπραξης αμαρτιών, το πώς ο Θεός εκτελεί το έργο της κρίσης για να καθάρει πλήρως και να σώσει την ανθρωπότητα, το πώς ο Θεός ταξινομεί τους ανθρώπους ανάλογα με το είδος τους, το πώς καθορίζει τον προορισμό και την έκβαση του καθενός, και πολλά άλλα. Στο έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες, αποκαλύπτει πλήρως τη δίκαιη διάθεσή Του που δεν ανέχεται καμία προσβολή». Σε αυτό το σημείο, ο αδελφός Ζανγκ με ρώτησε: «Ποιος εκτός από τον Θεό θα μπορούσε να αποκαλύψει τα μυστήρια του σχεδίου Του; Ποιος θα μπορούσε να εκφράσει την αλήθεια και τη δίκαιη διάθεση του Θεού; Ποιος θα μπορούσε να επιτελέσει το έργο της κρίσης για να καθάρει και να σώσει τον άνθρωπο μια για πάντα;» Είπα: «Προφανώς μόνον ο Θεός θα μπορούσε». Και συμφώνησε: «Ναι. Μόνον ο ενσαρκωμένος Θεός θα μπορούσε να εργαστεί και να μιλήσει για να σώσει τον άνθρωπο με τόσο πρακτικό τρόπο! Αυτό είναι έργο που επιτελεί ο Θεός υπό σαρκική μορφή ως Υιός του ανθρώπου. Έπειτα μου είπε ότι όσο περισσότερο διαβάζουν οι άνθρωποι τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού και όσο περισσότερο βιώνουν το έργο Του, τόσο περισσότερο σιγουρεύονται ότι όλα τα λόγια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός είναι η αλήθεια και η φωνή Του. Οι ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού αποτελούν επαρκή απόδειξη ότι είναι ο Χριστός των εσχάτων ημερών, η εμφάνιση του ενός και αληθινού Θεού!»

Αισθανόμουν πολύ ενθουσιασμένος εκείνη τη στιγμή. Είπα: «Αδελφέ, τώρα καταλαβαίνω ότι η ενσάρκωση του Θεού είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της αλήθειας! Ο ενσαρκωμένος Θεός εκφράζει κυρίως όλες τις αλήθειες και επιτελεί το έργο του Θεού, οπότε είναι κρίσιμης σημασίας να προσπαθούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού ώστε να υποδεχτούμε τον Κύριο. Όποιος μπορεί να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο του Θεού είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Ακούγοντας τη φωνή του Θεού και αποδεχόμενοι το νέο Του έργο, καλωσορίζουμε τον Κύριο και ανερχόμαστε ενώπιόν Του». Είπε: «Η συνειδητοποίησή σου οφείλεται εξ ολοκλήρου στη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος!» Σκέφτηκα ξανά κάθε φορά που είχα απορρίψει το έργο του Παντοδύναμου Θεού και μίσησα τον εαυτό μου που ήμουν τόσο τυφλός και ανόητος. Πίστευα για χρόνια, όμως και πάλι δεν γνώριζα τον Κύριο. Αντ’ αυτού προσκολλήθηκα στις αντιλήψεις μου, περιμένοντας ανόητα τον Κύριο να έλθει σε ένα σύννεφο χωρίς να προσπαθώ να ακούσω τη φωνή Του για να Τον υποδεχτώ. Όταν άκουσα κάποιον να μαρτυρεί ότι είχε επιστρέψει και εξέφραζε αλήθειες και επιτελούσε το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες, δεν το έψαξα. Παραλίγο να κλείσω την πόρτα στον Κύριο. Βεβαιώθηκα τότε απολύτως ότι ο Παντοδύναμος Θεός που αποκάλυψε όλες αυτές τις αλήθειες και τα μυστήρια είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε —είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό. Ο Θεός δεν με εγκατέλειψε εξαιτίας της παρακοής μου, αλλά παρακίνησε τον αδελφό Ζανγκ να μοιραστεί το ευαγγέλιο μαζί μου ξανά και ξανά, ώστε να ακούσω τη φωνή του Θεού και να συμβαδίσω με τα βήματα του Αρνίου. Ο Θεός πραγματικά μου δείχνει απεριόριστη αγάπη! Ευχαριστώ τον Παντοδύναμο Θεό!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ένα διαφορετικό είδος αγάπης

Από τον Τσενγκσίν, Βραζιλία Μία συγκυρία μού επέτρεψε το 2011 να έρθω στη Βραζιλία από την Κίνα. Όταν έφτασα εδώ, κατακλύστηκα από φρέσκες...

Απάντηση