Το πραγματικό πρόσωπο του «πνευματικού μου πατέρα»

15 Δεκεμβρίου 2020

Από τη Λι Σιανγκχέ, Νότια Κορέα

Αμέσως μόλις αποδέχτηκα το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, είδα την ταινία «Το μυστήριο της ευσέβειας: η συνέχεια» στον ιστότοπο της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Κάποιοι πάστορες και πρεσβύτεροι στην ταινία δεν αποδέχονταν το έργο του Παντοδύναμου Θεού και έκαναν τα πάντα για να εμποδίζουν πιστούς ν’ αναζητούν την αληθινή οδό. Προβληματίστηκα. Θεωρούσα τους πάστορες και τους πρεσβύτερους ευσεβείς επικεφαλής που υπηρετούσαν τον Κύριο. Πάντα μας δίδασκαν ν’ αναμένουμε καρτερικά τον Κύριο, για να μη χάσουμε την έλευσή Του. Αν μάθαιναν πως επέστρεψε ο Κύριος Ιησούς, θα τον υποδέχονταν με χαρά. Γιατί να μας εμποδίσουν; Σκέφτηκα τον πάστορα Γιν, επικεφαλής της παλιάς μου εκκλησίας. Ήταν φιλόστοργος πνευματικός και πρόσμενε την επιστροφή του Κυρίου. Αν μάθαινε ότι ο Κύριος πράγματι επέστρεψε, θα πετούσε από τη χαρά του και θα το αποδεχόταν αμέσως. Εφοδιάστηκα με την αλήθεια, για να μοιραστώ το ευαγγέλιο μαζί του. Όμως δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη και η πλοκή της ταινίας παίχτηκε μπροστά στα μάτια μου, αυτήν τη φορά στ’ αλήθεια.

Μια μέρα, ο πάστορας Γιν ήρθε να με δει στον πάγκο με τα φρούτα και με ρώτησε επί τόπου: «Πας στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού;» Έπειτα είπε φρικτά ψέματα για την εκκλησία: «Αυτή η εκκλησία λέει ότι ο Θεός έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος. Αυτό είναι αδύνατο!» Ξαφνιάστηκα και αναστατώθηκα πολύ με αυτά που τον άκουσα να λέει. Σκέφτηκα: «Ο Κύριος μας διδάσκει να μην κρίνουμε τους άλλους. Δεν ξέρεις γι’ αυτήν την εκκλησία. Δεν έχεις εξετάσει το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Πώς την καταδικάζεις;» Μετά όμως σκέφτηκα: «Δεν θα έχει ακούσει τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και δεν ξέρει ότι είναι η αλήθεια. Αν ήξερε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε και φέρνει τις αλήθειες που μας καθαίρουν και μας σώζουν, σίγουρα θα το αποδεχόταν». Έτσι είπα στον πάστορα Γιν: «Λες ότι ο Κύριος δεν μπορεί να επιστρέψει ενσαρκωμένος. Βασίζεσαι στα λόγια του Κυρίου; Το αναφέρουν οι Γραφές;»

Απάντησε με σιγουριά στην ερώτησή μου: «Για την ακρίβεια, λέει στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: “Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής(Κατά Ματθαίον 24:30). Μετά δόξης πολλής, ο Κύριος θα επιστρέψει πάνω σε σύννεφο και θα τον δουν όλοι. Όλος ο θρησκευόμενος κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. Κάθε χριστιανός Τον περιμένει να έρθει πάνω σε σύννεφο. Πώς λοιπόν θα επιστρέψει ενσαρκωμένος;» Τον άκουσα υπομονετικά και έπειτα είπα: «Πάστορα, υπάρχουν πολλές προφητείες στη Βίβλο για την επιστροφή του Κυρίου. Είναι στενομυαλιά και σφάλμα να μένουμε σε ένα χωρίο. Υπάρχουν μεν προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου πάνω σε σύννεφο, αλλά και πολλές για τη μυστική Του επιστροφή, όπως: “Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε(Αποκάλυψη 3:3), “Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης(Αποκάλυψη 16:15), “Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού(Κατά Ματθαίον 25:6). Αυτά τα χωρία προφητεύουν ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ως κλέφτης, και λίγοι θα το ξέρουν. Αν επέστρεφε φανερά πάνω σε σύννεφο, δεν θα Τον έβλεπαν όλοι; Τότε, προς τι η επίκληση και η μαρτυρία; Αν ο Κύριος επέστρεφε φανερά πάνω σε σύννεφο όπως αρχικά πιστεύαμε, πώς εξηγείς τις προφητείες περί μυστικής επιστροφής Του; Ο Κύριος είναι αξιόπιστος και τα λόγια Του δεν είναι ποτέ κενά. Ό,τι λέει γίνεται πάντα. Άρα σίγουρα η επιστροφή Του θα γίνει σε δύο φάσεις. Πρώτα έρχεται μυστικά και, στη συνέχεια, αποκαλύπτεται. Προ καιρού, ο Θεός ενσαρκώθηκε για να εργαστεί μυστικά. Είναι ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών. Εκτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, εκφράζει όλες τις αλήθειες που καθαίρουν και σώζουν τον άνθρωπο και δημιουργεί μια ομάδα νικητών. Όταν ο Θεός ολοκληρώσει το μυστικό έργο Του, θα φέρει συμφορές, θ’ ανταμείψει τους καλούς και θα τιμωρήσει τους κακούς. Τότε θα επιστρέψει πάνω σε σύννεφο και θα φανερωθεί σε όλους τους λαούς. Τότε πλέον, όσοι αντιστέκονται στον Παντοδύναμο Θεό θα χαθούν στις καταστροφές, με κλάματα και οδυρμούς. Αυτό τελικά εκπληρώνει αυτό που λέει στην Αποκάλυψη 1:7: “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης”. Όσοι αναγνωρίζουν στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού τη φωνή του Θεού, στρέφονται σε Αυτόν, αποδέχονται την κρίση του Θεού και καθαίρονται θα προστατευθούν από τις καταστροφές και θα εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. Το μυστικό έργο του Θεού είναι το έργο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όταν πια φανερωθεί, θα είναι πολύ αργά για να Τον αποδεχτούν. Τότε θα τιμωρηθούν οι κακοί. Τα κατάλαβα αυτά όταν διάβασα κι αποδέχτηκα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει την αλήθεια και να ξεσκεπάσει αυτό το μυστήριο και ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε». Τότε είπα στον πάστορα Γιν ότι προσευχόμουν να διερευνήσει το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες.

Μου έριξε μια φαρμακερή ματιά κι ύστερα μου είπε: «Δεν ξέρεις καλά καλά τη Βίβλο και μου κάνεις κήρυγμα; Όσα ξέρεις για τη Βίβλο εγώ δεν σου τα έμαθα;» Απογοητεύτηκα πολύ που μου μίλησε έτσι. Αυτός ήταν ο πάστορας Γιν που ήξερα; Πάντα φαινόταν, τουλάχιστον σ’ εμένα, ταπεινός άνθρωπος. Έλεγε σε όλους μας να μοιάσουμε στις φρόνιμες παρθένες και να ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον Κύριο. Και τώρα δεν πρόσμενε καθόλου την επιστροφή του Κυρίου και μάλιστα τη χλεύαζε. Δεν καταλάβαινα και ήθελα πραγματικά να τον βοηθήσω, έτσι είπα: «Ξέρεις πολύ περισσότερα από μένα για τη Βίβλο. Πρέπει να έχεις ταπεινή καρδιά και να προσμένεις την επιστροφή του Κυρίου. Πρέπει να το διερευνήσεις! Όλοι οι Φαρισαίοι ήξεραν τις Γραφές απέξω και νόμιζαν πως αφού γνώριζαν τις Γραφές, γνώριζαν τον Θεό. Όταν όμως ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να εργαστεί, αυτοί δεν το ερεύνησαν. Έμειναν μόνο στις Γραφές, θεωρώντας πως μόνο Εκείνος που λεγόταν “Μεσσίας” μπορούσε να είναι ο Θεός και μόνο αυτός που θα τους απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους θα ήταν ο Θεός. Λόγω των αντιλήψεών τους, καταδίκασαν το έργο του Κυρίου Ιησού και τελικά, Τον σταύρωσαν. Πρόσβαλαν τον Θεό και προκάλεσαν την τιμωρία τους. Νομίζεις πως αν κάποιος ξέρει καλά τη Βίβλο, σημαίνει πως ξέρει και τον Θεό και δεν θα αντισταθεί στον Κύριο; Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη των Φαρισαίων και να μην καταδικάζουμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Πρέπει να έχουμε μυαλό ανοιχτό και αυτιά τεντωμένα για τη φωνή του Θεού. Μόνο τότε θα υποδεχτούμε τον Κύριο!» Όταν είδε να μην πιάνουν τόπο τα λόγια του, είπε πικρόχολα: «Αφού υπήρξες ευσεβής στην πίστη σου, θα προσευχηθώ για σένα. Άσε την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού!» Και τότε έφυγε θυμωμένος.

Όταν έφυγε, σκέφτηκα: «Γιατί δεν παίρνει την επιστροφή του Κυρίου πιο σοβαρά; Πάντα μας λέει να αναζητούμε με ταπεινή καρδιά, γιατί λοιπόν φέρεται τόσο παράξενα;» Πάντα θεωρούσα τον πάστορα Γιν πνευματικό μου πατέρα στην πίστη. Μπορούσα να τον ρωτήσω οτιδήποτε κι εκείνος απαντούσε στωικά, με κάποιο χωρίο της Βίβλου. Ρωτούσε τι κάνουν οι δικοί μου, και προσευχόταν για μας όταν είχαμε προβλήματα. Πίστευε ανέκαθεν στον Κύριο, εργαζόταν και αφοσιωνόταν —για την επιστροφή του Κυρίου δεν το έκανε; Θα περίμενα να του ξαναμιλήσω για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες.

Λίγες μέρες αργότερα, ο πάστορας Γιν ξανάρθε στον πάγκο μας με τα φρούτα. Νόμισα πως θα είχε κοιτάξει τη Βίβλο και θα είχε καταλάβει πια πώς επιστρέφει και εργάζεται ο Κύριος. Όμως όχι, προς έκπληξή μου, είπε: «Διακόνισσα Λι, η Βίβλος λέει: “Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν” (Πράξεις 1:11). Αυτό είναι φως φανάρι. Ο Κύριος Ιησούς ανήλθε στους ουρανούς πάνω σε λευκό σύννεφο με τη μορφή ενός Ιουδαίου, άρα θα επιστρέψει πάνω σε λευκό σύννεφο με τη μορφή Ιουδαίου. Σου είπαν ψέματα. Πρέπει να γυρίσεις». Επέμενε στην ιδέα της επιστροφής του Κυρίου πάνω σε σύννεφο, έκρινε και καταδίκαζε το έργο του Παντοδύναμου Θεού. Δεν καταλάβαινα και σκέφτηκα: «Τόσες προφητείες υπάρχουν στη Βίβλο για την επιστροφή του Κυρίου. Γιατί δεν τις διερευνά;» Μου ήρθαν κατά νου κάποια λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Τα διάβασα στον πάστορα. «Σας λέω, αυτοί που πιστεύουν στον Θεό λόγω των σημείων, ανήκουν σίγουρα στην κατηγορία που θα καταστραφεί. Αυτοί που δεν είναι ικανοί να λάβουν τα λόγια του Ιησού που επέστρεψε ενσαρκωμένος είναι σίγουρα τα τέκνα της κολάσεως, οι απόγονοι του αρχαγγέλου, η κατηγορία που θα υποβληθεί σε αιώνια καταστροφή. Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως “ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος”, θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο. Είναι πολύ ισχυρογνώμονες, με υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και αλαζονεία. Πώς μπορεί ο Ιησούς να επιβραβεύσει τέτοιους αχρείους;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη). Θύμωσε πολύ και μου είπε: «Η Βίβλος είναι ξεκάθαρη για την επιστροφή του Κυρίου. Γιατί να διαβάσεις άλλα βιβλία; Αν ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός, γιατί τον καταδικάζουν όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες; Πρέπει να γυρίσεις αμέσως! Ζήτησα από τον άντρα σου, τον διάκονο Πιάο, να σου μιλήσει, αλλά είσαι αγύριστο κεφάλι». Αφού είπε όλα αυτά, τον ρώτησα: «Πάστορα, έχεις διαβάσει ποτέ το “Ο Λόγος Ενσαρκώνεται”; Είναι το βιβλίο με τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού στην Εποχή της Βασιλείας. Τα λόγια σε αυτό το βιβλίο είναι όλη η αλήθεια. Πρέπει να το διαβάσεις. Μην καταδικάζεις…» Μα με διέκοψε μ’ αυτά τα λόγια: «Το διάβασα παλιά. Δεν είναι λόγια του Θεού αυτά. Δεν πρέπει να τα διαβάζεις». Ακούγοντάς τον να το λέει αυτό, ένιωσα αηδία. Ήταν τόσο αγενής! Ήταν τόσο παράλογο! Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η μόνη αλήθεια. Έχουν δύναμη και εξουσία. Μα εκείνος δεν καταλάβαινε. Δεν ήταν πρόβατο του Θεού. Μου είπε θυμωμένα: «Αν συνεχίσεις αυτόν τον δρόμο, δεν θα φταίω για ό,τι γίνει. Θα πω στην εκκλησία ότι πιστεύεις σε αιρέσεις και θα αποπεμφθείς. Θα απομονωθείς. Παρίας για πάντα».

Έμεινα εμβρόντητη. Σκέφτηκα: «Παραποιείς την αλήθεια! Πιστεύοντας στον Παντοδύναμο Θεό, έχω υποδεχτεί τον Κύριο. Πώς μπορείς να λες ότι πιστεύω σε αιρέσεις; Όχι μόνο δεν αποδέχεσαι το έργο του Θεού, αλλά με κακολογείς και με διώχνεις. Αυτό δεν αρμόζει σ’ έναν επί μακρόν πιστό!» Λίγες μέρες πριν, ο άντρας μου μου είπε κοφτά: «Ο πάστορας Γιν λέει πως οι πιστοί του Παντοδύναμου Θεού θ’ αποπεμφθούν απ’ την εκκλησία. Δεν φοβάσαι μην είσαι μέσα σ’ αυτούς; Τι θα κάνουμε αν μας απορρίψουν οι αδελφοί και οι αδελφές; Κάποιοι ήδη ξέρουν τη νέα σου πίστη και μας αγνοούν όταν περνούν από τον πάγκο μας. Δεν μπορείς να ξαναπάς σ’ αυτήν την εκκλησία!» Κατάλαβα πως ο πάστορας Γιν είπε στον άντρα μου να με σταματήσει. Δεν περίμενα ποτέ να απειλεί ανθρώπους με αποπομπή για να μην ερευνήσουν την αληθινή οδό. Ήταν τόσο δόλιο και μοχθηρό! Πάντα τον θεωρούσα ταπεινό και φιλόστοργο, όσα χρόνια υπηρετούσε τον Κύριο, αλλά ήταν ένα προσωπείο για να ξεγελά τον κόσμο. Σκέφτηκα τους κληρικούς σε κείνη την ταινία που ήταν ευσεβείς μπροστά στους πιστούς, αλλά, στα κρυφά, τους απειλούσαν και τους εμπόδιζαν να ερευνούν την αληθινή οδό. Ο πάστορας Γιν έκανε ακριβώς το ίδιο με τους κληρικούς στην ταινία. Τον σιχάθηκα τελείως. Οι τρυφερές αναμνήσεις μου από αυτόν διαλύθηκαν αμέσως. Βλέποντας ότι τον αγνοούσα, έφυγε απογοητευμένος.

Τις επόμενες δυο βδομάδες όμως ήρθε στον πάγκο μερικές φορές να με δει. Προσπαθούσε να με πείσει να εγκαταλείψω και να προδώσω τον Παντοδύναμο Θεό. Και μια μέρα, ήρθε στον πάγκο μας εξαγριωμένος και δεν με αποκάλεσε καν διακόνισσα, μόνο είπε φουριόζος: «Δεν μπορείς να πιστεύεις στον Παντοδύναμο Θεό και να κατηχείς τα δυο παιδιά σου γι’ Αυτόν! Στο σόι του άντρα σου είναι όλοι ευσεβείς πιστοί. Οι παππούδες αυτών των παιδιών είναι πολύ ευλαβείς. Δεν θα σ’ αφήσω να διαλύσεις αυτήν την οικογένεια!» Η κατηγόρια του με εξόργισε. Η πίστη μου στον Παντοδύναμο Θεό σημαίνει ότι είχα αρπαγεί ενώπιον του θρόνου του Θεού. Πώς μπορούσε να με κατηγορεί έτσι; Αυτό που με εξόργισε περισσότερο ήταν πως, πέρα από μένα, προσπαθούσε να ελέγξει και το δικαίωμα των παιδιών μου στην πίστη. Πώς εμπόδιζε ανθρώπους ν’ αναζητούν την αληθινή οδό; Είπα, ευθαρσώς και ρητά: «Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του. Δεν εμποδίζουν ανθρώπους να πιστεύουν στον Θεό. Τα παιδιά μου διαβάζουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και αναγνωρίζουν τη φωνή του Θεού. Είναι καθοδήγηση απ’ τον Θεό! Όταν διερευνούσα άλλα δόγματα, τα παιδιά μου αντιδρούσαν. Τώρα θέλουν να πιστεύουν στον Παντοδύναμο Θεό. Είναι ελεύθερα να πιστεύουν σε Αυτόν και δεν θα τα εμποδίσω. Με ποιο δικαίωμα προσπαθείς να τους στερήσεις αυτήν την ελευθερία;» Έμεινε άφωνος για μια στιγμή, ύστερα με καταράστηκε οργισμένος και έφυγε. Με σόκαρε η ενέργεια του πάστορα Γιν. Πάντα με υποστήριζε και προσευχόταν για την οικογένειά μου. Γιατί φερόταν έτσι; Με τιμωρούσε, μου φώναζε και με καταριόταν, επειδή αποδέχτηκα το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες; Είχα σαστίσει τελείως.

Λίγο αργότερα, μοιράστηκα το ευαγγέλιο του Παντοδύναμου Θεού με δύο αδελφές από την παλιά μου εκκλησία. Χάρηκαν που άκουγαν τα λόγια του Θεού και μιλούσαμε συχνά. Σύντομα, ο πάστορας Γιν έμαθε ότι άκουγαν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Δεν ξέρω πώς τις απείλησε ούτε τι έκανε, αλλά έπαψαν να μου μιλάνε κι άρχισαν να με αποφεύγουν. Εκνευρίστηκα και θύμωσα πολύ. Μου ήρθε στον νου αυτό που είπε ο Κύριος Ιησούς στους Φαρισαίους: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν» (Κατά Ματθαίον 23:14). «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών» (Κατά Ματθαίον 23:15). Ο πάστορας Γιν αρνιόταν να αποδεχτεί το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες κι εμπόδιζε με κάθε τρόπο τους άλλους να το αποδεχτούν. Απειλούσε τους αδελφούς και τις αδελφές. Δεν ήταν σαν τους Φαρισαίους τόσα χρόνια πριν; Απομακρύνθηκε από τη βασιλεία του Θεού και κρατούσε κι άλλους μακριά. Παράσερνε άλλους μαζί του στην κόλαση. Αυτό ήταν μοχθηρό και ο Θεός θα τον τιμωρούσε!

Αργότερα, σε μια συνάντηση, οι αδελφοί και οι αδελφές μού είπαν τι είχε γίνει. Η αδελφή Λι διάβασε κάποια λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Θα τα διαβάσω τώρα. «Θέλετε να μάθετε τον λόγο για τον οποίο οι Φαρισαίοι αντιτάχθηκαν στον Ιησού; Επιθυμείτε να μάθετε την υπόσταση των Φαρισαίων; Φαντάζονταν πολλά πράγματα σχετικά με τον Μεσσία. Επιπλέον, πίστευαν μονάχα στον ερχομό του Μεσσία, αλλά δεν αναζητούσαν την αλήθεια της ζωής. Κι έτσι, ακόμη και σήμερα περιμένουν τον Μεσσία επειδή δεν γνωρίζουν την οδό της ζωής και δεν ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Πώς, πιστεύετε εσείς, τέτοιοι ανόητοι, ισχυρογνώμονες και αδαείς άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν την ευλογία του Θεού; Πώς θα μπορούσαν να αντικρύσουν τον Μεσσία; Αντιτάχθηκαν στον Ιησού γιατί δεν γνώριζαν την κατεύθυνση του έργου του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν ήξεραν την οδό της αλήθειας που είχε πει ο Ιησούς, κι επιπλέον, διότι δεν καταλάβαιναν τον Μεσσία. Και δεδομένου ότι δεν είχαν δει ποτέ τον Μεσσία και δεν ανήκαν ποτέ στη συντροφιά Του, έκαναν το λάθος να προσκολληθούν απλώς στο όνομα του Μεσσία, ενώ αντιτίθεντο στην υπόσταση του Μεσσία με κάθε τρόπο. Αυτοί οι Φαρισαίοι ουσιαστικά ήταν ισχυρογνώμονες, αλαζόνες και δεν υπάκουαν στην αλήθεια. Η αρχή της πίστης τους στον Θεό ήταν: Ανεξαρτήτως από το πόσο βαθυστόχαστο είναι το κήρυγμά Σου, από το πόσο μεγάλη είναι η εξουσία Σου, Εσύ δεν είσαι ο Χριστός, εκτός κι αν Σε αποκαλούν Μεσσία. Δεν είναι παράλογη και γελοία αυτή η πεποίθηση;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη). «Υπάρχουν εκείνοι που διαβάζουν τη Βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και την απαγγέλλουν όλη μέρα, και εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό· πολλώ δε μάλλον, κανένας τους δεν είναι σε σύμπνοια με το θέλημα του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθείς στεκούμενος ψηλά για να κάνει κήρυγμα στον Θεό. Καταπολεμούν εκουσίως τον Θεό, ενώ κουβαλούν μάλιστα το λάβαρό Του. Αν και ισχυρίζονται πίστη στον Θεό, τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αρχιδαίμονες που παρεμποδίζουν σκόπιμα εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και προσκόμματα που παρακωλύουν εκείνους που αναζητούν τον Θεό. Μπορεί να φαίνεται πως έχουν “γερή κράση”, μα πώς μπορούν οι ακόλουθοί τους να καταλάβουν ότι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στο να σταθούν ενάντια στον Θεό; Πώς να ξέρουν οι ακόλουθοί τους ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που αφιερώνονται στο να καταβροχθίζουν ανθρώπινες ψυχές;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που εναντιώνονται στον Θεό).

Έπειτα μοιράστηκε μαζί μας αυτό: «Τα λόγια του Θεού εξηγούν την αιτία που οι Φαρισαίοι και οι κληρικοί αντιστέκονται στον Θεό. Επειδή είναι ξεροκέφαλοι και αλαζονικοί, δεν έχουν καθόλου φόβο Θεού και μισούν την αλήθεια περισσότερο από το καθετί. Την εποχή του Κυρίου Ιησού, οι Φαρισαίοι κήρυτταν τις Γραφές στις συναγωγές και φαίνονταν πολύ ευσεβείς. Όταν όμως ήρθε ο Κύριος να επιτελέσει το έργο του, αν και ήξεραν ότι τα λόγια Του είχαν εξουσία και δύναμη, εκείνοι κώφευαν. Φοβόντουσαν μήπως οι πιστοί ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού κι εκείνοι χάσουν τα πλούτη και το κύρος τους. Διέσπειραν φήμες και ετοίμασαν ψευδή μαρτυρία καταδικάζοντας με μένος τον Κύριο Ιησού. Έκαναν τα πάντα για να μην Τον ακολουθήσει κανείς και Τον σταύρωσαν στο τέλος διαπράττοντας μια αποτρόπαιη αμαρτία. Αφού αντιτάχθηκαν στον Κύριο Ιησού και στην ίδια την αλήθεια, και πολέμησαν τον Θεό για τον έλεγχο των ανθρώπων, οι Φαρισαίοι δεν υπηρέτησαν τον Θεό. Δεν ήταν παρά αντίχριστοι που μισούσαν και την αλήθεια και τον Θεό. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι που κηρύττουν στον θρησκευτικό κόσμο ξέρουν καλά τη Βίβλο, κηρύττουν τη Βίβλο και τις θεολογικές τους θεωρίες και φαίνονται ταπεινοί και ευσεβείς. Τώρα που ο Θεός έχει ενσαρκωθεί για να επιτελέσει το έργο Του, ξέρουν ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού μαρτυρά περί επιστροφής του Κυρίου, ότι Αυτός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί κρίση, μα δεν το διερευνούν. Αντιστέκονται στον Παντοδύναμο Θεό και Τον καταδικάζουν. Μένουν στα λόγια της Βίβλου και στις πολυάριθμες ψευτο-ιδέες τους. Θαρρούν πως ο Κύριος μόνο πάνω σε σύννεφο θα επιστρέψει. Μιλούν αιρετικά και ψεύδονται για να εγκλωβίζουν τους πιστούς, να τους κρατούν μακριά απ’ την αληθινή οδό. Κρατούν τα πρόβατα του Θεού αυστηρά υπό τον έλεγχό τους και πολεμούν τον Θεό για αυτά. Κάνουν ακριβώς ό,τι και οι Φαρισαίοι πριν από πολλά χρόνια. Μισούν όλο το έργο του Θεού, την αλήθεια, και εναντιώνονται στον Χριστό των εσχάτων ημερών. Είναι κακοί υπηρέτες και αντίχριστοι που φανερώνονται από το έργο του Θεού».

Ακούγοντας τη συναναστροφή της, η καρδιά μου φωτίστηκε. Το έργο του Θεού είναι πολύ σοφό! Το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες εκθέτει αυτούς τους υποκριτές Φαρισαίους. Αυτοί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι, αυτοί οι ψευδο-υπηρέτες, απλώς αντιστέκονται στον Θεό. Είναι αντίχριστοι που αρνούνται τον Χριστό και Του αντιστέκονται, διάβολοι που θέλουν να κατασπαράξουν τις ψυχές μας. Είχα ξεγελαστεί από τον πάστορα Γιν, δεν διέκρινα την υποκρισία του. Πάντα νόμιζα πως υπηρετούσε τον Κύριο, πως ήταν πιστός υπηρέτης, γι’ αυτό τον έβλεπα ως πνευματικό μου πατέρα. Όταν είδα τους πάστορες και τους πρεσβύτερους σε κείνη την ταινία να προσπαθούν να απομακρύνουν τον κόσμο από την αληθινή οδό, με βάση τις λανθασμένες ιδέες μου, πίστευα πως ο πάστορας Γιν διέφερε. Όταν αποδέχτηκα το έργο του Παντοδύναμου Θεού και ο πάστορας Γιν προσπάθησε να με σταματήσει πολλές φορές, κατάλαβα επιτέλους την υποκρισία του και συνειδητοποίησα πως ήταν ένας αντίχριστος που μισούσε την αλήθεια και εναντιωνόταν στον Θεό. Ήμουν πια ελεύθερη απ’ τα δεσμά των Φαρισαίων και των αντίχριστων του θρησκευτικού κόσμου. Επέστρεψα στον Θεό και πήγα στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Το αληθινό πρόσωπο ενός πάστορα

Από τη Γιανγκμού, Μαλαισία Είχα σε μεγάλη υπόληψη τον Πάστορα Λι στην παλιά μου εκκλησία. Εγκατέλειψε οικογένεια και καριέρα και ταξίδευε...

Ένα ζεστό φως στο τέλος ενός σκοτεινού τούνελ

Όπως όλοι οι άλλοι αδελφοί και αδελφές που διψούν για την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, έτσι κι εγώ πάντα λαχταρούσα να επιστρέψει σύντομα ο Κύριός μας, να μας δεχτεί στη βασιλεία του ουρανού προκειμένου να μπορέσουμε να απολαύσουμε τις ευλογίες της. Μια μέρα, λοιπόν, τον Νοέμβριο του 2006, άκουσα επιτέλους την είδηση της επιστροφής του Κυρίου. Διαβάζοντας τα λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός και μέσω της συναναστροφής των αδελφών και της μαρτυρίας του έργου του Θεού τις έσχατες ημέρες, τελικά αναγνώρισα ότι ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς. Κατόπιν τούτου, αποδέχτηκα με χαρά το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες.

Απάντηση