Oι προφητείες της Αποκάλυψης έχουν εκπληρωθεί: Πώς να υποδεχθούμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου

11 Μαρτίου 2020

Από την Ανυουάν, Φιλιππίνες

Περιεχόμενα
1. Πώς θα έλθει ο Κύριος;
2. Τι έργο θα επιτελέσει ο Κύριος όταν επιστρέψει;
3. Πώς να υποδεχτείτε την επιστροφή του Κυρίου

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, οι οπαδοί του Κυρίου ρώτησαν τον Ιησού: «Τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος;» (Κατά Ματθαίον 24:3). Ο Κύριος Ιησούς απάντησε: «Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων» (Κατά Ματθαίον 24:6–8). Σήμερα, παρατηρούνται όλο και περισσότερες καταστροφές σε ολόκληρο τον κόσμο. Σημειώνονται διαδοχικά σεισμοί, επιδημίες, λιμοί, πόλεμοι και πλημμύρες. Στα τέλη του 2019, στην πόλη Γουχάν της Κίνας εμφανίστηκε ένας νέος τύπος κορωναϊού. Ο ρυθμός μετάδοσής του είναι ανησυχητικός: μέσα σε διάστημα λίγων μόνο μηνών, εμφανίστηκαν περιστατικά σε ολόκληρη τη χώρα και η Κίνα βυθίστηκε αμέσως στο χάος. Πολλές επαρχίες, δήμοι και χωριά τίθενται διαδοχικά σε καραντίνα καθώς ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται. Ο ιός έχει εξαπλωθεί επίσης σε περισσότερες από είκοσι ακόμη χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιπλέον, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020, πυρκαγιές στην Αυστραλία κατέστρεψαν περισσότερα από 5.900 κτίρια και σκότωσαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ζώα. Τον Ιανουάριο του 2020, η ίδια ήπειρος επλήγη από καταρρακτώδεις βροχές που παρατηρούνται μια φορά τον αιώνα, προκαλώντας πλημμύρες που σκότωσαν πολλά πλάσματα του γλυκού νερού. Τον ίδιο μήνα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι λόγω πλημμυρών στην Ινδονησία. Σημειώθηκε επίσης έκρηξη ηφαιστείου στις Φιλιππίνες, η χειρότερη επιδρομή ακρίδων εδώ και 25 χρόνια στην Αφρική, σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών στην επαρχία Σινγιάνγκ… και ο κατάλογος συνεχίζεται. Οι βιβλικές προφητείες για την έλευση του Κυρίου έχουν εκπληρωθεί. Είναι φανερό ότι ο Κύριος επέστρεψε – γιατί λοιπόν δεν έχουμε ακόμη καλωσορίσει την άφιξή Του; Δεν θα βυθιστούμε σε μεγάλα δεινά εάν αυτό συνεχιστεί; Και τι πρέπει απλώς να κάνουμε για να καλωσορίσουμε τον ερχομό του Κυρίου;

Πώς θα έλθει ο Κύριος;

Πολλοί έχουν διαβάσει τα παρακάτω λόγια στη Βίβλο: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών» (Αποκάλυψη 1:7). «Θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Κατά Ματθαίον 24:30). Είναι σίγουροι ότι ο Κύριος θα έλθει με σύννεφα. Ωστόσο, γιατί δεν έχουμε δει ακόμη αυτό το θέαμα; Μόνο με αυτό το μέσο θα έλθει ο Κύριος; Υπάρχει ουσιαστικά ένα σημαντικό θέμα που έχουμε παραβλέψει σχετικά με την έλευση του Κυρίου. Στις Γραφές υπάρχουν και προφητείες σχετικά με τη μυστική έλευση του Θεού, όπως: «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης» (Αποκάλυψη 16:15). «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). «Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:44). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24–25).

Οι αναφορές των Γραφών «ως κλέπτης» και «εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή» δείχνουν ότι όταν ο Κύριος επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες, θα το πράξει αθόρυβα, μυστικά. Και σε τι αναφέρεται «ο Υιός του ανθρώπου»; Ο «Υιός του ανθρώπου» γεννιέται σίγουρα από άνθρωπο, με μητέρα και πατέρα, και είναι από σάρκα και αίμα. Πάρτε τον Κύριο Ιησού για παράδειγμα: ενσαρκώθηκε κατ’ εικόνα ενός κανονικού ανθρώπου που ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Μπορούμε λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι ο «Υιός του ανθρώπου» αναφέρεται στον ενσαρκωμένο Θεό, το Πνεύμα δεν μπορεί να ονομάζεται Υιός του ανθρώπου. Επιπλέον, οι Γραφές λένε επίσης: «Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης». Αυτό το απόσπασμα των Γραφών δηλώνει σαφώς ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα υπομείνει πολλά δεινά και θα απορριφθεί από την παρούσα γενεά. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα μπορούσε να απορριφθεί μόνον εφόσον ενσαρκωθεί ως Υιός του ανθρώπου, επειδή ο Θεός ενσαρκωμένος είναι πολύ συνηθισμένος και οι άνθρωποι δεν Τον γνωρίζουν, Τον αντιμετωπίζουν σαν συνηθισμένο πρόσωπο και, ως εκ τούτου, υποφέρει μεγάλα δεινά. Εάν ο Κύριος εμφανίζονταν στον άνθρωπο ως Πνεύμα, τότε, είτε ήταν καλοί είτε κακοί, πιστοί ή άπιστοι, ή ακόμη και όσοι αντιτάσσονται στον Θεό, όλοι θα έπεφταν κάτω ενώπιον του Θεού για να Τον προσκυνήσουν – γιατί ποιος θα μπορούσε να απορρίψει τον Θεό έτσι; Και τότε πώς Εκείνος θα υπέφερε; Αυτό δείχνει ότι ο Κύριος των εσχάτων ημερών εμφανίζεται στην ανθρωπότητα ως ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου.

Τι έργο θα επιτελέσει ο Κύριος όταν επιστρέψει;

Σε αυτό το σημείο, μερικοί αδελφοί και αδελφές μπορεί να βρίσκονται σε σύγχυση: εάν ο Κύριος έλθει να εργαστεί κρυφά μεταξύ των ανθρώπων κατά τις έσχατες ημέρες, πώς εκπληρώνεται η προφητεία του ερχομού Του σε σύννεφο; Υπάρχουν βήματα κι ένα σχέδιο για το έργο του Θεού. Ο Θεός αρχικά ενσαρκώνεται και φτάνει μυστικά για να εκτελέσει το έργο Του για τη σωτηρία του ανθρώπου και στη συνέχεια εμφανίζεται στον άνθρωπο ανοιχτά σε σύννεφο. Για να κατανοήσουμε το ζήτημα αυτό, πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το έργο που θα επιτελέσει ο Κύριος όταν επιστρέψει τις έσχατες ημέρες. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12–13). «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:48). «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν» (Κατά Ιωάννην 5:22). Η Βίβλος λέει επίσης: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17). Αυτά τα αποσπάσματα της Γραφής μάς λένε ότι ο Θεός των εσχάτων ημερών έρχεται κυρίως για να εκφωνήσει λόγους, για να εκτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο Του. Ως αποτέλεσμα αυτού, όσοι αποδεχθούν το έργο της κρίσης του Θεού των εσχάτων ημερών, καλωσορίζουν την άφιξη του Κυρίου και υψώνονται ενώπιον του Θεού! Σήμερα, ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός έχει εκφωνήσει εκατομμύρια λόγους που καταγράφονται όλοι στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Σε αυτό το βιβλίο, τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού αποκαλύπτουν πολλά μυστήρια που ήταν προηγουμένως ακατανόητα για εμάς, όπως η ιστορία της ανάπτυξης της ανθρωπότητας, ο τρόπος με τον οποίο ο Σατανάς διαφθείρει την ανθρωπότητα, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, τα είδη των ανθρώπων που αγαπά ο Θεός, ποιους ανθρώπους απεχθάνεται, την έκβαση και τον προορισμό διαφόρων ειδών ανθρώπων και ούτω καθεξής. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός έχει εκφράσει και λόγια κρίσης και παίδευσης, εκθέτοντας τη διεφθαρμένη διάθεσή μας. Όσον αφορά όλους όσους αποδέχονται τον λόγο της κρίσης και παίδευσης του Θεού, η διεφθαρμένη τους διάθεση θα εξαγνισθεί και θα μεταμορφωθεί: θα μετατραπούν σε νικητές πριν από τα μεγάλα δεινά και τελικά θα εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού για να απολαύσουν αιώνια ευδαιμονία. Όσοι δεν καταβάλλουν καμία προσπάθεια να ακούσουν τη φωνή του Θεού κατά την περίοδο που Αυτός είναι ενσαρκωμένος και εργάζεται μυστικά, όσοι δεν αποδέχονται το έργο της κρίσης Του τις έσχατες ημέρες, όσοι καταδικάζουν και βλασφημούν τον ενσαρκωμένο Θεό σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες, θα εκτεθούν και θα εξαλειφθούν από τον Θεό. Έτσι, η ήρα και το στάρι, οι αμνοί και τα ερίφια, οι φρόνιμες παρθένες και οι μωρές παρθένες, οι καλοί υπηρέτες και οι κακοί υπηρέτες, όσοι αγαπούν την αλήθεια και όσοι απεχθάνονται την αλήθεια – ο καθένας θα εκτεθεί και θα ταξινομηθεί σύμφωνα με το είδος του. Μετά από αυτό, ο Θεός θα έλθει με σύννεφα και θα εμφανιστεί ανοιχτά σε όλα τα έθνη και τους λαούς της γης και θα αρχίσει να ανταμείβει το καλό και να τιμωρεί το κακό, εκπληρώνοντας έτσι τις βιβλικές προφητείες: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκάλυψη 1:7). «Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Κατά Ματθαίον 24:30). Εκείνη την εποχή, όλοι όσοι αντιτίθενται, απορρίπτουν και καταδικάζουν τον Θεό θα χτυπούν τα στήθη τους και θα γεμίσουν με τύψεις εξαιτίας των κακών τους πράξεων. Από το έργο του Θεού βλέπουμε πόσο δίκαιος, παντοδύναμος και σοφός είναι!

Πώς να υποδεχτείτε την επιστροφή του Κυρίου

Σήμερα, ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός έχει ήδη κατακτήσει και σώσει μια ομάδα ανθρώπων. Έτσι, έχουν καταστεί ολοκληρωμένοι και οι νικητές. Το μυστικό έργο του Θεού σύντομα θα φτάσει στο τέλος του, στη συνέχεια δε κάθε είδους μεγάλα δεινά θα πλήξουν αμέσως τη γη. Έχουμε ένα επείγον καθήκον μπροστά μας: πώς θα πρέπει να υποδεχτούμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και να ενστερνιστούμε το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). Αυτές οι προφητείες εμφανίζονται και στη Βίβλο: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Και ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Το έργο του Θεού ομοιάζει με ισχυρά εκτινασσόμενα κύματα. Κανείς δεν μπορεί να Τον περιορίζει, και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τα βήματά Του. Μόνο αυτοί που ακούν προσεκτικά τους λόγους Του, και που Τον αναζητούν και διψάνε γι’ Αυτόν, μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματά Του και να λάβουν την υπόσχεσή Του. Αυτοί που δεν πραγματοποιούν όλα τα παραπάνω, θα υποβληθούν σε συντριπτική καταστροφή και άξια τιμωρία» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Παράρτημα Β΄: Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας). Επιθυμείτε να ακολουθήσετε τα βήματα του Αρνίου; Επιθυμείτε να καλωσορίσετε τον Κύριο; Επιθυμείτε να αρπαχτείτε πριν από τα μεγάλα δεινά; Ο λόγος του Θεού μάς λέει ότι εάν θέλουμε να καλωσορίσουμε τον Κύριο, είναι σημαντικό να μάθουμε πώς να ακούμε τη φωνή του Θεού εξετάζοντας εάν οι λόγοι που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός είναι η αλήθεια και κατά πόσον είναι τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες. Πιστεύω ότι εάν διαθέτουμε ταπεινή καρδιά που αναζητά και λαχταρά την αλήθεια, ο Θεός θα μας οδηγήσει σύντομα στο να υποδεχτούμε τον Κύριο!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Απάντηση