Αφού πάρω άφεση αμαρτιών, εγώ συνεχίζω να αμαρτάνω, αλλά τελικά βρήκα το μονοπάτι προς την ελευθερία από την αμαρτία (Μέρος δεύτερο)

20 Σεπτεμβρίου 2019
Περιεχόμενα
Η κρίση του Θεού είναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία από την αμαρτία, που έχουμε
Αρμονία στο σπίτι, έχοντας κάνει πράξη τα λόγια του Θεού

Από τη Μενγκ’αϊ, Ταϊβάν

Η κρίση του Θεού είναι ο μόνος δρόμος προς την ελευθερία από την αμαρτία, που έχουμε

Ακούγοντας την ερώτησή μου, η αδελφή Σούζαν χαμογέλασε και συναναστράφηκε περισσότερο. «Στην πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι που προφητεύτηκε στη Βίβλο πολύ καιρό πριν. Ο Κύριος Ιησούς είπε: “Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα” (Κατά Ιωάννη 16:12-13). “Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα(κατά Ιωάννη 12:48). Στην Επιστολή Α’ Πέτρου 4:17 αναφέρεται το εξής: “Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού”, και στη συνέχεια, στην Επιστολή Α’ Πέτρου 1:5, είναι γραμμένο: «οίτινες με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ». Οι στίχοι αυτοί της Βίβλου μάς δείχνουν ότι αφού αποδεχθήκαμε τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού, παρ’ όλο που ελευθερωθήκαμε από την καταδίκη και τα δεσμά του νόμου, και είμαστε ικανοί να ερχόμαστε ενώπιον του Θεού για να εξομολογηθούμε και να μετανοήσουμε ανά πάσα στιγμή, το ανάστημά μας είναι ακόμα υπερβολικά μικρό. Αν ο Θεός μας είχε παράσχει όλες τις αλήθειες για να αλλάξουμε τις διαθέσεις μας, ώστε να μπορέσει να μας καθάρει και να μας σώσει ολοκληρωτικά τον καιρό που ο Κύριος Ιησούς εργαζόταν, θα ήμασταν εντελώς ανίκανοι να το αποδεχτούμε ή να το κατανοήσουμε. Γι’ αυτό ο Θεός έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες κατά τις έσχατες ημέρες, ώστε να μπορέσουμε να υποβληθούμε σε αλλαγή διάθεσης και να σωθούμε ολοκληρωτικά, και γι’ αυτό επιτελεί το στάδιο του έργου της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, προκειμένου να κρίνει και να καθάρει τις σατανικές μας διαθέσεις, ώστε να μπορέσει να μας αποκτήσει απόλυτα και, τελικά, να μας φέρει στη βασιλεία Του».

Η αδελφή Σούζαν είπε, τότε, με ενθουσιασμό: «Αδελφή, η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος Ιησούς, που περιμέναμε ανυπόμονα, έχει ήδη επιστρέψει. Είναι ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, και έχει ήδη εμφανιστεί και εργάζεται ανάμεσά μας. Ήρθε να κρίνει και να καθάρει τις διεφθαρμένες διαθέσεις μας και, τελικά, να μας μεταμορφώσει σε ανθρώπους που πραγματικά υπακούν και αγαπούν τον Θεό, ώστε να μας φέρει στη βασιλεία του Θεού. Αν αποδεχτούμε μόνο το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού, αλλά δεν ακολουθούμε το έργο της κρίσης των εσχάτων ημερών του Παντοδύναμου Θεού, δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ από τα δεσμά της αμαρτίας και δεν θα είμαστε ικανοί να επιτύχουμε αλλαγή διάθεσης. Ακόμη δε περισσότερο, δεν θα είμαστε κατάλληλοι να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού».

Η συναναστροφή της αδελφής Σούζαν ήταν πάρα πολύ λογική, κι εγώ ήμουν απόλυτα σύμφωνη μαζί της. Όταν την άκουσα να λέει ότι ο Κύριος Ιησούς είχε ήδη επιστρέψει και επιτελούσε το έργο της κρίσης και καθαρμού της ανθρωπότητας, ένοιωσα ιδιαίτερα ενθουσιασμένη. Ταυτόχρονα, συνειδητοποίησα ότι ο σύζυγός μου και εγώ ζούσαμε μέσα στην αμαρτία, αφού δεν είχαμε ακόμα αποδεχτεί το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά αντ’ αυτού, εγώ συνέχισα να αναζητώ τον πάστορα, νομίζοντας ότι επειδή πίστευε στον Κύριο για πολύν καιρόν θα είχε και περισσότερη κατανόηση, οπότε θα έπρεπε να είναι ικανός να επιλύσει το πρόβλημά μου. Αλλά προς έκπληξή μου, ο ίδιος ο πάστορας ζούσε μέσα στην αμαρτία, άρα πώς θα μπορούσε να συναναστραφεί μαζί μου για τον δρόμο προς την ελευθερία από την αμαρτία; Ήμουν πάρα πολύ ανόητη! Μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, και μόνο ο Θεός μπορεί να επισημάνει τον δρόμο μας, την κατεύθυνση μας. Καθώς το σκεπτόμουν διεξοδικά, αισθάνθηκα σαν να είχα πιαστεί από κάποια σανίδα σωτηρίας – ξεχείλιζα από χαρά και ήμουν απολύτως ευγνώμων που ο Κύριος δεν με είχε εγκαταλείψει. Θα μπορούσα επιτέλους να ξεφύγω από τα δεσμά της αμαρτίας και να δραπετεύσω από μια ζωή γεμάτη οδύνη! Έσπευσα να ρωτήσω την αδελφή Σούζαν πώς ο Παντοδύναμος Θεός διεξάγει το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες.

Τότε, εκείνη μού διάβασε ένα άλλο εδάφιο των λόγων του Παντοδύναμου Θεού. «Τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης, είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και η αλήθεια για τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει την διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια).

Μετά την ανάγνωση, η αδελφή Σούζαν συνέχισε τη συναναστροφή της: «Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός έχει εκφράσει ποικιλία πτυχών της αλήθειας βάσει των αναγκών της διεφθαρμένης ανθρωπότητας, αποκαλύπτοντας και εξετάζοντας τις σατανικές μας φύσεις και διαθέσεις. Έχει επίσης εκφράσει την ίδια τη διάθεση του Θεού, ώστε να την κατανοήσουμε, και έχει επισημάνει τον δρόμο για να ελευθερωθούμε από όλες τις διεφθαρμένες διαθέσεις και να επιτύχουμε πλήρη σωτηρία. Μέσα από την κρίση και το παίδεμα των λόγων του Θεού, μπορούμε σταδιακά να αποκτήσουμε αληθινή κατανόηση των διεφθαρμένων μας φύσεων και την αλήθεια για το πώς διεφθάρημεν από τον Σατανά. Βλέπουμε πόσο βαθιά μας έχει διαφθείρει ο Σατανάς και ότι είμαστε γεμάτοι αλαζονικές, δόλιες, ύπουλες, εγωιστικές και ποταπές σατανικές διαθέσεις, χωρίς ούτε ψήγμα ανθρώπινης ομοιότητας. Παρ’ όλο που πιστεύουμε στον Θεό και ξοδεύουμε εαυτόν για Εκείνον, πάντα έχουμε κατά νου τη χάρι και τις ευλογίες που μπορούμε να πάρουμε από Αυτόν, χωρίς καθόλου συνείδηση ή τη λογική που θα έπρεπε να διαθέτει ένα ανθρώπινο ον. Όταν το έργο του Θεού δεν συμβαδίζει με τις αντιλήψεις μας, όταν πλήττουν την οικογένειά μας προβλήματα ή συμβαίνουν άλλα ανεπιθύμητα πράγματα, εμείς αναπτύσσουμε αντιλήψεις για τον Θεό και κρίνουμε το έργο Του. Οι καρδιές μας δεν ευλαβούνται καθόλου τον Θεό. Μέσω αποκαλύψεων της αλήθειας, αναπτύσσουμε ειλικρινή αηδία για τις ίδιες τις σατανικές μας φύσεις, ενώ παράλληλα αποκτούμε κάποια αληθινή αντίληψη για τη δίκαιη διάθεση και αγία ουσία του Θεού. Γνωρίζουμε επίσης ότι πρέπει να επιδιώκουμε να είμαστε έντιμοι άνθρωποι, να εργαζόμαστε ανιδιοτελώς και να ξοδεύουμε εαυτόν για τον Θεό και να βρισκόμαστε στη θέση ενός δημιουργήματος, υποτασσόμενοι στον Θεό και υπακούοντας στις διευθετήσεις Του, ανεξάρτητα από το αν το έργο και τα λόγια Του συμβαδίζουν ή όχι με τις αντιλήψεις μας. Τότε, προϊόντος του χρόνου, αποκτούμε όλο και περισσότερη κατανόηση της διάθεσης του Θεού, και όλο και μεγαλύτερη διαύγεια σχετικά με τη δική μας διαφθορά, τις ατέλειες και το μονοπάτι της πράξης, στο οποίο πρέπει να εισέλθουμε. Στη συνέχεια, μέσα μας αναπτύσσεται σταδιακά μια καρδιά που ευλαβείται τον Θεό, και αρχίζουμε να δίνουμε αξία στη μεταμέλεια, στην αναζήτηση της αλήθειας, και στη συνειδητή εγκατάλειψη της σάρκας και στο να κάνουμε την αλήθεια, πράξη. Βιώνοντας διαρκώς την κρίση και το παίδεμα των λόγων του Θεού, και κάνοντας πράξη τα λόγια Του και εισερχόμενοι μέσα σε αυτά, οι διεφθαρμένες διαθέσεις μας θα αλλάξουν σε ποικίλους βαθμούς και θα αποκτήσουμε κάποια ειλικρινή ευλάβεια και υπακοή προς τον Θεό – θα αρχίσουμε να έχουμε λίγη ανθρώπινη ομοιότητα. Όλοι οι αδελφοί και αδελφές, που έχουν βιώσει μερικά χρόνια από το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, διδάχτηκαν ότι εμείς, οι διεφθαρμένοι άνθρωποι, αν θέλουμε να καθαρθούμε, πρέπει να αποδεχτούμε το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που έχουμε για την ελευθερία από την αμαρτία και την πλήρη σωτηρία μας από τον Θεό στην πίστη μας!»

Δόξα τω Θεώ! Μετά τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και τη συναναστροφή της αδελφής Σούζαν, η καρδιά μου πραγματικά φωτίστηκε. Κατάλαβα ότι ο Θεός εκφέρει λόγια για να κρίνει τη διαφθορά μας, ώστε να μπορέσουμε κατανοήσουμε τις ίδιες μας τις διεφθαρμένες διαθέσεις – είναι πάρα πολύ πρακτικό! Πίστευα στον Κύριο για πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν υπήρξα ικανή να ξεφύγω από τα δεσμά της αμαρτίας‧ ζούσα μέσα σε πολύ μεγάλο πόνο, αλλά τελικά βρήκα ένα μονοπάτι! Ήρθα ενώπιον του Θεού και προσευχήθηκα ειλικρινά σε Αυτόν, πρόθυμη να επικεντρωθώ στο να βιώνω από εκεί και πέρα την κρίση των λόγων Του στη ζωή μου, ώστε η διεφθαρμένη διάθεσή μου να μπορέσει να καθαρθεί και να αλλάξει κάποια μέρα σύντομα.

Στις μέρες που ακολούθησαν, διάβαζα τα λόγια που εξέφερε ο Παντοδύναμος Θεός, ενώ παρακολουθούσα και ταινίες του Ευαγγελίου και κάθε μέρα άκουγα ύμνους της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, από την εφαρμογή Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Επίσης, άρχισα να παρίσταμαι τακτικά σε συναθροίσεις με άλλους αδελφούς και αδελφές, κα να μοιράζομαι συναναστροφές πάνω στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Μπορούσα να αισθανθώ την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος – ένοιωθα μεγάλη πνευματική απόλαυση. Διαβάζοντας τα λόγια του Θεού, κατάλαβα το πώς ο Σατανάς διαφθείρει την ανθρωπότητα, πώς εργάζεται ο Θεός για να τη σώσει, και απέκτησα μερική κατανόηση της ουσίας της αντίστασης και της προδοσίας των ανθρώπων προς τον Θεό. Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού διαθέτουν πραγματικά εξουσία και δύναμη, και αποκαλύπτουν όλη μας τη διαφθορά και τις κρυφές μας σκέψεις. Κανένα ανθρώπινο ον δεν θα μπορούσε να πει αυτά τα λόγια‧ και τούτο, επειδή μόνο ο Θεός μπορεί να ελέγχει εξονυχιστικά την καρδιά και το μυαλό μας. Σιγουρεύτηκα απόλυτα ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς!

Αρμονία στο σπίτι, έχοντας κάνει πράξη τα λόγια του Θεού

Επιστρέφοντας σπίτι γύρω στις 11:00 μ.μ. ένα βράδυ μετά την δουλειά, είδα ότι ο σύζυγός μου έπαιζε πάλι τα βιντεοπαιχνίδια. Οργή ξεχύθηκε μέσα μου και σκέφτηκα: «Εγώ δουλεύω τόσο σκληρά, αλλά εσύ είσαι άνετος, έτσι όπως κάθεσαι όλη μέρα στο σπίτι, παίζοντας βιντεοπαιχνίδια!» Ήθελα να του πω τι σκεφτόμουν, αλλά την ώρα ακριβώς που το είχα στην άκρη της γλώσσας μου, ξαφνικά πέρασε από το μυαλό μου ένα εδάφιο από τα λόγια του Θεού, που είχα διαβάσει μερικές μέρες πριν. «Μόλις κάποιος άνθρωπος αποκτήσει θέση, το βρίσκει συχνά δύσκολο να ελέγχει τη διάθεσή του, και έτσι απολαμβάνει να αρπάζει τις ευκαιρίες για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και να δώσει διέξοδο στα συναισθήματά του· συχνά εξοργίζεται χωρίς προφανή λόγο, έτσι ώστε να αποκαλύψει την ικανότητά του και να αφήσει τους άλλους να μάθουν ότι η θέση και η ταυτότητά του είναι διαφορετικές από εκείνες των απλών ανθρώπων. Φυσικά, και οι διεφθαρμένοι, χωρίς θέση, άνθρωποι χάνουν κι αυτοί συχνά τον έλεγχο. Ο θυμός τους συχνά προκαλείται από ζημία στα προσωπικά τους οφέλη. Προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική θέση και αξιοπρέπειά της, η διεφθαρμένη ανθρωπότητα συχνά δίνει διέξοδο στα συναισθήματά της και αποκαλύπτει την αλαζονική φύση της. Ο άνθρωπος θα εξοργιστεί και θα δώσει διέξοδο στα συναισθήματά του, προκειμένου να υπερασπιστεί την ύπαρξη της αμαρτίας, και οι ενέργειες αυτές αποτελούν τους τρόπους, με τους οποίους ο άνθρωπος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του» (Απόσπασμα από «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Β'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Τα λόγια του Θεού αποκάλυψαν με μεγάλη ευκρίνεια τη διεφθαρμένη διάθεσή μου‧ συνειδητοποίησα ότι η επιθυμία να χάσω την ψυχραιμία μου και να κατσαδιάσω τον άντρα μου, όταν είδα ότι δεν συμπεριφερόταν όπως ήθελα εγώ, οφειλόταν εξ ολοκλήρου στη δική μου αλαζονική φύση. Ο σύζυγός μου κι εγώ είμαστε και οι δύο διεφθαρμένοι άνθρωποι, οπότε δεν πρέπει να τον μαλώνω λες και είμαι καλύτερή του. Η ιδιοσυγκρασία μου είναι κάτι που αποκαλύπτει τη σατανική μου διάθεση‧ είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα παράπονά μου, και είναι κάτι αρνητικό. Δεν πρέπει να αφήνω τη διεφθαρμένη διάθεσή μου να υπαγορεύει τις ενέργειές μου όπως πριν, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να αλλάξει ποτέ. Καθώς έκανα τον απολογισμό μου, σταδιακά ηρέμησα και δεν ξέσπασα άλλη φορά τον θυμό μου πάνω στον σύζυγό μου.

Η εμπειρία αυτή μου έδειξε πόσο αναγκαίο είναι το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες του Θεού! Αν δεν ήταν οι αποκαλύψεις και η κρίση των λόγων του Θεού, δεν θα παραδεχόμασταν ποτέ τις ίδιες μας τις διεφθαρμένες διαθέσεις, και όσο ανεκτικοί, υπομονετικοί ή συγκρατημένοι κι αν ήμασταν, θα αποτελούσε απλώς επιφανειακή ενέργεια, που δεν θα μπορούσε ποτέ να λύσει το υποβόσκον πρόβλημα της αμαρτίας. Μόνο τώρα, που έχω πραγματικά βιώσει την κρίση των λόγων του Θεού, κατάλαβα πόσο σοβαρή είναι η αλαζονική μου διάθεση. Είναι κάτι βαθύ μέσα στην ψυχή μου, και μόνο αν υποβληθώ σε κρίση και παίδεμα, μπορεί να καθαρθεί και να αλλάξει.

Έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, άρχισα να αποκτώ μια επιφανειακή αντίληψη της διεφθαρμένης μου διάθεσης. Έπαψα πλέον να βασίζομαι στη διεφθαρμένη μου διάθεση ως προς τις αλληλεπιδράσεις μου με τον σύζυγό μου, πάντα εστιάζοντας το βλέμμα μου πάνω του. Όποτε ερχόμουν αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις, ηρεμούσα πρώτα τον εαυτό μου και προσευχόμουν στον Θεό, επιζητώντας την καθοδήγησή Του και αναζητώντας ένα μονοπάτι από τα λόγια Του, για να απαρνηθώ συνειδητά τη σάρκα και να κάνω την αλήθεια πράξη. Μια μέρα ο σύζυγός μου μού είπε απροσδόκητα: «Στ’ αλήθεια έχεις αλλάξει! Από τότε που πιστεύεις στον Παντοδύναμο Θεό, είσαι σαν διαφορετικό άτομο. Δεν συγχίζεσαι τόσο εύκολα πια‧ όποτε υπάρχει πρόβλημα, απλώς το συζητάς αναλυτικά». Μέσα από την καρδιά μου, ευχαρίστησα ξανά και ξανά τον Θεό - ήξερα ότι αυτό είχε επιτευχθεί μέσα μου μέσα από την κρίση και το παίδεμα των λόγων του Θεού. Εξεπλάγην ακόμα περισσότερο όταν ο σύζυγός μου πήρε την πρωτοβουλία να διερευνήσει το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, και το αποδέχτηκε. Αργότερα, μέσα από τα λόγια του Θεού, συνειδητοποίησε ότι τα βιντεοπαιχνίδια προέρχονταν από μια κακή τάση που πυροδότησε ο Σατανάς, ότι αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίον ο Σατανάς δελεάζει και διαφθείρει τα ανθρώπινα πλάσματα‧ απέκτησε κάποια αντίληψη της ουσίας των online παιχνιδιών και της βλάβης που προξενούν. Μέσω της προσευχής, της στήριξης πάνω στον Θεό και της ανάγνωσης των λόγων Του, σταδιακά κατέληξε να νοιώσει ότι τα παιχνίδια ήταν μια κενή, βαρετή επιδίωξη, και έπαψε πλέον να χάνεται σε αυτά, όπως πριν.

Τα λόγια του Θεού αποτελούν τώρα τη θεμελιώδη αρχή για όλες τις αλληλεπιδράσεις μας. Όταν κάτι δεν πάει καλά, βρίσκουμε ένα δρόμο μέσα στα λόγια του Θεού για να το λύσουμε και, επιτέλους, το σπίτι μας είναι γεμάτο από τους ήχους του γέλιου και της χαράς. Παρ’ όλο που η αλλαγή που έχω επιτύχει μέσω της κρίσεως και του παιδέματος των λόγων του Θεού είναι ακόμα περιορισμένη, μέσα από τις εμπειρίες μου ένοιωσα στ’ αλήθεια ότι ο μόνος τρόπος για να καθαρθεί και να αλλάξει μια διεφθαρμένη διάθεση, είναι μέσω της κρίσεως και του παιδέματος των λόγων του Θεού. Το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες μας είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να καθαρθούμε και να σωθούμε ολοκληρωτικά. Τώρα που επιτέλους βρήκα το μονοπάτι για να εξαγνιστώ, νοιώθω μεγάλη ηρεμία και γαλήνη μέσα μου. Δόξα τω Θεώ!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Έχω έρθει σπίτι

Από τον Τσου Κιν Πονγκ, Μαλαισία Πίστευα στον Κύριο για πάνω από μια δεκαετία και υπηρετούσα στην εκκλησία για δύο χρόνια, και μετά άφησα...

Απάντηση