Το αληθινό πρόσωπο ενός πάστορα

30 Μαΐου 2022

Από τη Γιανγκμού, Μαλαισία

Είχα σε μεγάλη υπόληψη τον Πάστορα Λι στην παλιά μου εκκλησία. Εγκατέλειψε οικογένεια και καριέρα και ταξίδευε παντού εργαζόμενος για τον Κύριο. Θεωρούσα ότι ήταν απόλυτα αφοσιωμένος και καλός δούλος. Τον βοηθούσα με τα οδοιπορικά του και εγώ κι ο άντρας μου τον πηγαίναμε με το αυτοκίνητο σε πολλά μέρη όπου διέδιδε το ευαγγέλιο. Του απέδιδα επίσης το δέκα τοις εκατό του εισοδήματός μου. Έμενε σε εμάς κάθε φορά που επισκεπτόταν την εκκλησία και κάθε βράδυ συζητούσε για τη Βίβλο και προσευχόταν μαζί μας, όποτε είχε χρόνο. Μας έδινε τις ευλογίες του και ήταν σαν μέλος της οικογένειάς μας. Εκείνο τον καιρό ένιωθα ότι ο Θεός ασφαλώς θα επιδοκίμαζε το ότι ακολουθούσα τον Πάστορα Λι στην πίστη μου, ότι δεν μπορεί να έκανα λάθος Αλλά μετά δέχτηκα το έργο του Παντοδύναμου Θεού για τις έσχατες ημέρες και σιγά σιγά άρχισα να βλέπω το αληθινό του πρόσωπο, καθώς αποκαλύπτονταν γεγονότα.

Πριν από πέντε χρόνια, είχα την αγαθή τύχη να ακούσω το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού. Αναγνώρισα τη φωνή του Θεού στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και διαπίστωσα ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός που έχει επιστρέψει, όπως έλπιζα πάντα. Όλη μας η οικογένεια δέχτηκε με χαρά το έργο του Παντοδύναμου Θεού για τις έσχατες ημέρες. Ανυπομονούσα να μεταδώσω τα υπέροχα νέα στον Πάστορα Λι, σκεπτόμενη πόσο σπουδαίο θα ήταν αν δεχόταν κι εκείνος το έργο του Θεού για τις έσχατες ημέρες και μας οδηγούσε όλους στα ίχνη του Αρνίου. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι μας είχε πει πολλές φορές να μη διερευνήσουμε την Αστραπή της Ανατολής ούτε να έχουμε σχέσεις με μέλη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Έλεγε πάντα ότι ο Κύριος θα έρθει πάνω σε ένα σύννεφο και ότι όποια μαρτυρία λέει ότι έχει έλθει ενσαρκωμένος είναι οπωσδήποτε ψευδής. Κι έλεγε, «Ποτέ, μα ποτέ, μη δεχτείτε τίποτα άλλο πέρα από την έλευση του Κυρίου Ιησού πάνω σε ένα σύννεφο». Αυτό με ανησυχούσε. Θα δεχόταν το ευαγγέλιο αν του μιλούσα γι’ αυτό; Εν τω μεταξύ, άρχισα να το σκέφτομαι διαφορετικά: Ήταν ένας παλιός, εργατικός πιστός. Ασφαλώς θα λαχταρούσε την επιστροφή του Κυρίου. Σκέφτηκα ότι θα αναγνώριζε τη φωνή του Θεού αν και μόνο του διάβαζα τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού.

Περίπου ένα μήνα αργότερα, ο Πάστορας Λι ήρθε να μείνει σε εμάς και του είπα, «Πάστορα Λι, έχω βρει μια νέα κατανόηση για τις προφητείες που αφορούν την επιστροφή του Κυρίου. Το Κατά Λουκάν 17:24-25 λέει, “Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης”. Και το Κατά Ματθαίον 24:27 λέει, “Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου”. Αυτά τα εδάφια αναφέρονται σαφώς στην έλευση του Υιού του ανθρώπου. Αυτό δείχνει ότι ο Κύριος θα επιστρέψει τις έσχατες ημέρες για να εμφανιστεί και να εργαστεί ως ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου γεννιέται από άνθρωπο και κατέχει κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι μια αναφορά στον ενσαρκωμένο Θεό. Το πνεύμα ή το πνευματικό σώμα του Θεού δεν θα ονομαζόταν “Υιός του ανθρώπου”. “H παρουσία του Υιού του ανθρώπου” αναφέρεται στην επιστροφή κι ενσάρκωση του Κυρίου τις έσχατες ημέρες, για να εργαστεί». Σε αυτό το σημείο της συναναστροφής, θεωρούσα ότι ο Πάστορας Λι θα το σκεφτόταν λιγάκι αυτό ή θα ήθελε να μάθει περισσότερα, αλλά προς έκπληξή μου, εκείνος απλώς με επέπληξε. Είπε, «Δεν υπάρχει περίπτωση! Η Αποκάλυψη προφητεύει σαφώς, “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης(Αποκάλυψη 1:7). Ο Κύριος θα έρθει σε ένα σύννεφο για να Τον δουν όλοι. Πώς είναι δυνατόν να έρθει ενσαρκωμένος;» Εγώ απάντησα, «Πάστορα Λι, δεν είναι η μόνη βιβλική προφητεία σχετικά με την έλευσή Του. Υπάρχουν και πολλές προφητείες που λένε ότι θα έρθει ενσαρκωμένος, μυστικά. Για παράδειγμα, “Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού(Κατά Ματθαίον 25:6). “Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης(Αποκάλυψη 16:15). Είναι επίσης η Αποκάλυψη 3:20: “Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού”. Τα εδάφια λένε, “Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή”, “έρχομαι ως κλέπτης”, και “ίσταμαι εις την θύραν και κρούω”. Όλα αυτά λένε ότι θα έρθει αθόρυβα, μυστικά. Αν τα δούμε μαζί με τα εδάφια που λένε ότι έρχεται ως ο Υιός του ανθρώπου, μπορούμε να δούμε πως όταν επιστρέψει ο Κύριος στις έσχατες ημέρες, θα έρθει ενσαρκωμένος, μυστικά, ως ο Υιός του ανθρώπου. Αν ερχόταν ανοιχτά, ώστε να τον δουν όλοι, γιατί θα φώναζαν κάποιοι “Ιδού, ο νυμφίος έρχεται;” Αν ο Κύριος ερχόταν στο σύννεφο, γιατί θα χτυπούσε την πόρτα; Αν ερχόταν στο σύννεφο και όχι με άλλον τρόπο, πώς θα εκπληρώνονταν αυτές οι προφητείες που λένε ότι ο Κύριος έρχεται στα κρυφά; Είναι σαφές ότι έρχεται σε δύο στάδια. Πρώτα έρχεται μυστικά, ενσαρκωμένος, και κατόπιν εμφανίζεται ανοιχτά, στο σύννεφο. Η εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες εκπληρώνουν τις προφητείες για τη μυστική έλευση του Κυρίου». Μόλις το είπα αυτό, η έκφραση του Πάστορα Λι άλλαξε ριζικά. Με διέκοψε θυμωμένα, λέγοντας, «Έχεις γίνει μέλος της Αστραπής της Ανατολής, λοιπόν, ε;» Εγώ του είπα ειλικρινά, «Ναι. Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει. Πάει καιρός που ενσαρκώθηκε και ήρθε μυστικά μεταξύ ανθρώπων. Έχει εκφράσει εκατομμύρια λόγια και κάνει το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, για να καθάρει και να σώσει την ανθρωπότητα. Το μυστικό έργο του Θεού πλησιάζει στο τέλος του και Αυτός έχει δημιουργήσει μια ομάδα νικητών στην Κίνα. Οι μεγάλες συμφορές θα έρθουν σύντομα και ο Θεός θα δει τις πράξεις των ανθρώπων για να ανταμείψει τους καλούς και να τιμωρήσει τους κακούς. Έπειτα, θα εμφανιστεί σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς πάνω σε ένα σύννεφο. Τότε, όποιος έχει καταδικάσει και εναντιωθεί στον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών, θα πέσει στις συμφορές, θρηνώντας και τρίζοντας τα δόντια. Άνθρωποι όλων των εθνών θα κλάψουν πικρά, εκπληρώνοντας την Αποκάλυψη 1:7: “Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης”». Σοκαρίστηκα όταν ο Πάστορας Λι μου φώναξε να πάψω. Μου είπε, «Όσο εύλογα κι αν είναι αυτά που λες, εγώ δεν θα πιστέψω τίποτα εκτός από την έλευση του Κυρίου Ιησού πάνω σε σύννεφο. Θα προτιμούσα να πεθάνω!» Εγώ έμεινα εμβρόντητη όταν είδα τη στάση του. Ήταν αυτός ο πάστορας που είχα δει να κλαίει κατά την προσευχή, λαχταρώντας την επιστροφή του Κυρίου; Γιατί δεν είχε την παραμικρή επιθυμία να ερευνήσει, κι αντιθέτως ήταν τόσο αντιδραστικός στα νέα της έλευσης του Κυρίου; Του έδωσα αυτήν την εγκάρδια προτροπή: «Πάστορα Λι, δεν ποθούσαμε την επιστροφή του Κυρίου; Τώρα που έχει όντως έρθει, θα πρέπει να το ερευνήσουμε ήρεμα και ειλικρινά και να δούμε αν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η φωνή του Θεού. Τότε θα ξέρεις αν είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει ή όχι. Αν βλέπουμε μόνο τις προφητείες που μιλάνε για την επιστροφή Του πάνω στο σύννεφο ενώ αγνοούμε τις άλλες, είναι πιθανό ότι θα χάσουμε την ευκαιρία να Τον υποδεχτούμε. Και τότε δεν θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού! Άλλωστε, δεν είμαστε παρά κόκκοι σκόνης ενώπιον του Θεού. Πώς θα μπορούσαμε να συλλάβουμε το έργο του Θεού; Αν προσκολλιόμαστε απλώς στις αντιλήψεις και τις εικασίες μας, πιστεύοντας ότι ο Κύριος θα έρθει μόνο στο σύννεφο και όχι ενσαρκωμένος ως ο Υιός του ανθρώπου, δεν θα βάζαμε όρια στο έργο του Θεού; Δεν θα ήταν αυτό πολύ αλαζονικό;» Δεν πρόλαβα να τελειώσω αυτό που έλεγα, και ο Πάστορας Λι σηκώθηκε απότομα, με το πρόσωπο κατακόκκινο, και άρχισε να βηματίζει πέρα-δώθε, κουνώντας τα χέρια. Μου έβαλε τις φωνές, «Εγώ αλαζόνας; Έχω κηρύξει σε χιλιάδες ανθρώπους, έχω βαφτίσει χιλιάδες άτομα. Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν τουλάχιστον πέντε στεφάνια στον ουρανό. Πώς γίνεται να μην εισέλθω εγώ στη βασιλεία;» Μετά έπιασε να κακολογεί το έργο του Παντοδύναμου Θεού για τις έσχατες ημέρες και είπε, «Ισχυρίζεσαι ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος και έχει έρθει μυστικά στην Κίνα. Μπορώ να πάω να Τον δω λοιπόν; Όταν δω θα πιστέψω». Και μετά πήγε θυμωμένος στο δωμάτιό του.

Τα δικά μου συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, και αμέσως γονάτισα ενώπιον του Θεού και προσευχήθηκα, ζητώντας την καθοδήγησή Του. Ένιωσα πολύ πιο ήρεμη αφού προσευχήθηκα και μετά είδα ένα βίντεο μιας ανάγνωσης των λόγων του Θεού. Περιλάμβανε αυτήν την περικοπή, που με συγκίνησε πραγματικά: «Αν ακολουθείς τον Θεό, αλλά, όπως ακριβώς ο Θωμάς, θέλεις πάντα να αγγίζεις το πλευρό του Κυρίου και να νιώθεις τα σημάδια Του από τα καρφιά για να επιβεβαιώσεις, να επαληθεύσεις και να κάνεις εικασίες σχετικά με το αν υπάρχει ο Θεός ή όχι, τότε ο Θεός θα σε απαρνηθεί. Επομένως, ο Κύριος Ιησούς απαιτεί από τους ανθρώπους να μην είναι σαν τον Θωμά, πιστεύοντας μόνο στα όσα μπορούν να δουν με ίδια τα μάτια τους, αλλά να είναι αγνοί, ειλικρινείς άνθρωποι και να μην τρέφουν αμφιβολίες για τον Θεό, αλλά απλώς να πιστεύουν σ’ Αυτόν και να Τον ακολουθούν. Οι άνθρωποι σαν κι αυτούς είναι ευλογημένοι. Αυτή είναι μια πολύ μικρή απαίτηση που έχει ο Κύριος Ιησούς από τους ανθρώπους, καθώς και είναι μια προειδοποίηση προς τους ακόλουθούς Του» («Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Γ΄). Όταν εμφανίστηκε και έκανε το έργο Του ο Κύριος Ιησούς, ο Θωμάς Τον άκουσε να εκφράζει πολλές αλήθειες και Τον είδε να κάνει πολλά θαύματα. Και πάλι όμως δεν Τον αναγνώρισε, ακόμη κι όταν Εκείνος αναστήθηκε και εμφανίστηκε στους μαθητές Του. Επέμενε να αγγίξει τις πληγές στα χέρια του Ιησού για να πιστέψει. Γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς είπε, «Επειδή με είδες, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν» (Κατά Ιωάννην 20:29). Ο Θωμάς πίστευε μόνο τα μάτια του, και ο Θεός δεν επιδοκιμάζει αυτό το είδος πίστης. Όταν σκέφτομαι τη συμπεριφορά του Πάστορα Λι, βλέπω ότι, ενώ ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει πολλές αλήθειες, εκείνος επέμενε να μην εξετάζει το ζήτημα, ισχυριζόμενος ότι έπρεπε να δει τον ενσαρκωμένο Θεό με τα ίδια του τα μάτια για να πιστέψει. Δεν ήταν ίδιος ο Θωμάς; Δεν υπάρχει ούτε ένας ακόλουθος του Κυρίου Ιησού που να πίστεψε σε Αυτόν μόνο αφού είδε το πρόσωπό Του. Έχουμε καταλήξει ότι είναι ο ένας αληθινός Θεός και Τον ακολουθούμε, αποκλειστικά λόγω των αληθειών που έχει εκφράσει και επειδή έχει κάνει το έργο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας. Ο Θεός έχει ενσαρκωθεί και πάλι στις έσχατες ημέρες και εκφράζει όλες τις αλήθειες που καθαίρουν και σώζουν την ανθρωπότητα. Πολλοί άνθρωποι από όλα τα δόγματα έχουν ακούσει τη φωνή του Θεού στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, και έχουν στραφεί προς τον Παντοδύναμο Θεό. Σαφώς, το αν κανείς μπορεί να δεχτεί την αληθινή οδό εξαρτάται από το αν αγαπάει την αλήθεια και αν μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού. Ακολουθώντας αυτό που είπε ο Πάστορας Λι, οι άνθρωποι δεν θα πίστευαν στον ενσαρκωμένο Θεό παρά μόνο αν Τον έβλεπαν. Αλλά οι Φαρισαίοι είδαν το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού, γιατί λοιπόν δεν Τον δέχτηκαν; Γιατί Του εναντιώθηκαν, Τον έκριναν και Τον βλασφήμησαν με μανία, πετυχαίνοντας τελικά τη σταύρωσή Του; Ξαφνικά ήξερα την απάντηση μέσα στην καρδιά μου. Ο Πάστορας Λι δεν εκζητούσε καθόλου ειλικρινά τον Θεό. Η ελπίδα του για την έλευση του Κυρίου ήταν μόνο να Τον δει πάνω στο σύννεφο και μετά να μεταφερθεί κατευθείαν στη βασιλεία. Δεν αγαπούσε την αλήθεια ούτε λαχταρούσε αληθινά την εμφάνιση του Θεού.

Αλλά εξακολουθούσε να με αναστατώνει η σκέψη ότι ενώ ο Πάστορας Λι ήταν σαν μέλος της οικογένειάς μας, τώρα είχε γίνει σαν ξένος, σαν εχθρός. Επίσης, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ήταν τόσο αντιδραστικός στο έργο του Θεού για τις έσχατες ημέρες, και μάλιστα το καταδίκασε. Τελικά, δεν είχε καθόλου σεβασμό για τον Θεό. Εγώ συνέχισα να προσεύχομαι στον Θεό και να ερευνώ, και τότε με τη διαφώτιση του Θεού, θυμήθηκα ένα απόσπασμα των λόγων του Θεού που εξέθετε την ουσία των Φαρισαίων. Έτρεξα να το βρω. Τα λόγια του Θεού λένε: «Θέλετε να μάθετε τον λόγο για τον οποίο οι Φαρισαίοι αντιτάχθηκαν στον Ιησού; Επιθυμείτε να μάθετε την υπόσταση των Φαρισαίων; Φαντάζονταν πολλά πράγματα σχετικά με τον Μεσσία. Επιπλέον, πίστευαν μονάχα στον ερχομό του Μεσσία, αλλά δεν αναζητούσαν την αλήθεια της ζωής. Κι έτσι, ακόμη και σήμερα περιμένουν τον Μεσσία επειδή δεν γνωρίζουν την οδό της ζωής και δεν ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Πώς, πιστεύετε εσείς, τέτοιοι ανόητοι, ισχυρογνώμονες και αδαείς άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν την ευλογία του Θεού; Πώς θα μπορούσαν να αντικρύσουν τον Μεσσία; Αντιτάχθηκαν στον Ιησού γιατί δεν γνώριζαν την κατεύθυνση του έργου του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν ήξεραν την αλήθεια που είπε ο Ιησούς, κι επιπλέον, διότι δεν καταλάβαιναν τον Μεσσία. Και δεδομένου ότι δεν είχαν δει ποτέ τον Μεσσία και δεν ανήκαν ποτέ στη συντροφιά Του, έκαναν το λάθος να προσκολληθούν απλώς στο όνομα του Μεσσία, ενώ αντιτίθονταν στην υπόσταση του Μεσσία με κάθε τρόπο. Αυτοί οι Φαρισαίοι ουσιαστικά ήταν ισχυρογνώμονες, αλαζόνες και δεν υπάκουαν στην αλήθεια. Η αρχή της πίστης τους στον Θεό ήταν: Ανεξαρτήτως από το πόσο βαθυστόχαστο είναι το κήρυγμά Σου, από το πόσο μεγάλη είναι η εξουσία Σου, Εσύ δεν είσαι ο Χριστός, εκτός κι αν Σε αποκαλούν Μεσσία. Δεν είναι παράλογη και γελοία αυτή η πίστη;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη). Τα λόγια του Θεού εκθέτουν ορθά κοφτά την αντιδραστική απέναντι στον Θεό ουσία των Φαρισαίων στην πίστη τους. Ήταν πείσμονες και αλαζόνες. Δεν γνώριζαν το έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν εκζητούσαν καθόλου την αλήθεια. Όταν εμφανίστηκε και έκανε το έργο Του ο Κύριος Ιησούς, είδαν πολύ καθαρά ότι το έργο και τα λόγια Του ήταν ισχυρά και είχαν εξουσία, ωστόσο δεν τα ερεύνησαν. Αντίθετα, προσκολλήθηκαν στην κατά γράμμα σημασία των Γραφών. Ο Κύριος Ιησούς δεν ονομαζόταν Μεσσίας και δεν τηρούσε το Σάββατο, κι εκείνοι τα εξέλαβαν αυτά ως αμαρτίες και Τον κατέκριναν, Τον βλασφήμησαν και Τον καταδίκασαν αλόγιστα. Τελικά, Τον έστειλαν στον σταυρό. Τα συνέκρινα όλα αυτά με τον Πάστορα Λι. Ενεργούσε ακριβώς όπως οι Φαρισαίοι, τους οποίους είχε εκθέσει ο Θεός. Γνώριζε καλά τη Βίβλο, έκλαιγε και προσευχόταν για την επιστροφή του Κυρίου στα κηρύγματά του, αλλά όταν του έδωσα μαρτυρία για το γεγονός ότι ο Κύριος είχε επιστρέψει δεν είχε καμία διάθεση να το ερευνήσει. Απλώς εναντιώθηκε και το καταδίκασε, λέγοντας μάλιστα ότι δεν θα δεχόταν τίποτα πέρα από την έλευση του Ιησού πάνω στο σύννεφο, ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να το κάνει! Με τα λόγια αυτά έδειξε ότι δεν λαχταρούσε αληθινά την έλευση του Κυρίου. Εγώ θεωρούσα ότι εφόσον η μαρτυρία μου ήταν αρκετά σαφής και του διάβασα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, σίγουρα θα το δεχόταν. Αυτά που του είπα ήταν αδιάψευστα, αλλά εκείνος επέμενε να προσκολλάται στις αντιλήψεις και στις εικασίες του, χωρίς να δείχνει ίχνος διάθεσης για έρευνα. Άρχισε να λεπτολογεί, και ήταν πείσμων και αλαζόνας όπως ακριβώς οι Φαρισαίοι. Εκδήλωσε μίσος για την αλήθεια και για τον Χριστό και εκτέθηκε ως Φαρισαίος από το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Νόμιζα κάποτε ότι μπορούσα να εισέλθω στη βασιλεία των ουρανών ακολουθώντας τον Πάστορα Λι, αλλά τώρα βλέπω πόσο ανόητο ήταν αυτό. Ήταν απλώς ένας τυφλός που οδηγούσε τυφλούς, οδηγώντας τους πάντες στην καταστροφή. Ήξερα ότι έπρεπε να απομακρυνθώ από έναν τέτοιο ψεύτικο ποιμένα.

Την επομένη, όταν έφυγε ο Πάστορας Λι, δεν του έδωσα τα δέκατά μου ούτε χρήματα για τα οδοιπορικά του. Έφυγε πολύ δυσαρεστημένος. Έστειλε αμέσως μήνυμα στον μικρότερο αδερφό μου, γεμάτο κατακρίσεις, λέγοντας ότι είχα πάρει κακό δρόμο και παραπλανούσα ολόκληρη την οικογένεια. Διέδωσε επίσης ψέματα και αναλήθειες σε μια ομάδα στο WeChat καταδικάζοντας και συκοφαντώντας το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, για να εμποδίσει άλλους να ερευνήσουν την αληθινή οδό. Και με εξέπληξε ακόμη περισσότερο ότι πήγε από σπίτι σε σπίτι λέγοντας στους αδελφούς και τις αδελφές να κόψουν τις επαφές με την οικογένειά μου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλοι μας οι ομόπιστοι, οι συγγενείς και οι καλοί μας φίλοι στο χωριό να μας αποφεύγουν. Ακόμη και η καλύτερή μου φίλη έκανε το παν για να με αποφεύγει όποτε με έβλεπε στον δρόμο. Εκείνες τις μέρες, μόλις έβγαινα έξω με έδειχναν με το δάχτυλο, πίσω απ’ την πλάτη μου. Ακόμη και ο μικρός μου αδερφός και τα παιδιά του με κατέκριναν πίσω απ’ την πλάτη μου. Αυτό επηρέασε και την υπόλοιπη οικογένειά μου, η οποία άρχισε να εξασθενίζει. Ήταν πολύ δύσκολες μέρες για εμένα, οπότε γονάτιζα και προσευχόμουν πολύ στον Θεό.

Μια μέρα, μου ήρθαν στον νου αυτά τα λόγια του Θεού: «Μην αποκαρδιώνεσαι, μην είσαι αδύναμος, κι Εγώ θα σου διασαφηνίσω τα πράγματα. Ο δρόμος για τη βασιλεία δεν είναι τόσο ομαλός· τίποτα δεν είναι τόσο απλό! Θέλεις οι ευλογίες να σου έρχονται εύκολα, έτσι δεν είναι; Σήμερα, όλοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν πικρές δοκιμασίες. Χωρίς τέτοιες δοκιμασίες, η στοργική καρδιά που έχετε για Μένα δεν θα δυναμώσει κι εσείς δεν θα έχετε αληθινή αγάπη για Μένα. Ακόμη κι αν αυτές οι δοκιμασίες αποτελούνται απλώς από περιστάσεις ήσσονος σημασίας, όλοι πρέπει να τις περάσουν· απλώς η δυσκολία των δοκιμασιών θα ποικίλλει από άτομο σε άτομο. […] Όσοι μοιράζονται την πίκρα Μου, σίγουρα θα μοιραστούν τη γλυκύτητα Μου. Αυτή είναι η υπόσχεσή Μου και η ευλογία Μου σ’ εσάς» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 41). Και ο Κύριος Ιησούς είπε, «Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών» (Κατά Ματθαίον 5:11-12). Ο στοχασμός σε αυτά τα λόγια του Θεού μου έδωσε κάποια παρηγοριά. Είχα απορριφθεί και καταδικαστεί από τον κλήρο και με απέφευγαν συγγενείς και φίλοι, αλλά εγώ ακολουθούσα τον Θεό κατά πόδας και βίωνα την κρίση και τον καθαρμό των λόγων του Θεού. Αυτό ήταν απίστευτη ευλογία. Είδα πως ό,τι και να αντιμετωπίζω, όσο και να υποφέρω, αφού είμαι βέβαιη ότι αυτή είναι η αληθινή οδός και το έργο του Θεού, πρέπει να συνεχίσω να ακολουθώ τον Θεό. Με την καθοδήγηση των λόγων του Θεού, ανέκτησα την πίστη μου ώστε να αντιμετωπίσω όλα αυτά. Και η υπόλοιπη οικογένειά μου απέκτησε διάκριση όσον αφορά την αντιδραστική προς τον Θεό ουσία του κλήρου, διαβάζοντας τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Δεν ένιωθαν περιορισμένοι πλέον.

Λίγο καιρό αργότερα, πήρα απρόσμενα ένα μήνυμα από τον Πάστορα Λι. Έλεγε, «Αδελφή Τσανγκ, αποδίδεις τα δέκατά σου; Έχεις φυλάξει τις προσφορές σου; Ετοιμάζω μία ευαγγελική συγκέντρωση. Μπορείς να συνεισφέρεις κάτι;» Εγώ ένιωσα αηδία και οργή όταν είδα το μήνυμά του. Του είπα όχι. Αλλά δυο τρεις μέρες αργότερα, μου έστειλε διάφορα ψέματα, κατακρίνοντας και συκοφαντώντας την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Προσπαθούσε πάλι να μπει εμπόδιο στην πίστη μου, κι εγώ τον αγνόησα. Βλέποντάς τον να φέρεται έτσι, θυμήθηκα τι είπε ο Κύριος Ιησούς όταν επέπληξε τους Φαρισαίους: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν» (Κατά Ματθαίον 23:14). «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών» (Κατά Ματθαίον 23:15). Ο κλήρος δεν εισέρχεται στη βασιλεία του Θεού, και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα για να κρατήσει κι εμάς απ’ έξω. Είναι αποφασισμένος να μας σύρει στη γέεννα, να μας κάνει παιδιά της γέεννας. Πόση φαυλότητα! Σκέφτηκα τότε κάτι που είπε ο Παντοδύναμος Θεός: «Υπάρχουν εκείνοι που διαβάζουν τη Βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και την απαγγέλλουν όλη μέρα, και εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό· πολλώ δε μάλλον, κανένας τους δεν είναι σε σύμπνοια με το θέλημα του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθείς στεκούμενος ψηλά για να κάνει κήρυγμα στον Θεό. Καταπολεμούν εκουσίως τον Θεό, ενώ κουβαλούν μάλιστα το λάβαρό Του. Αν και ισχυρίζονται πίστη στον Θεό, τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αρχιδαίμονες που παρεμποδίζουν σκόπιμα εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και προσκόμματα που παρακωλύουν εκείνους που αναζητούν τον Θεό. Μπορεί να φαίνεται πως έχουν “γερή κράση”, μα πώς μπορούν οι ακόλουθοί τους να καταλάβουν ότι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στο να σταθούν ενάντια στον Θεό; Πώς να ξέρουν οι ακόλουθοί τους ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που αφιερώνονται στο να καταβροχθίζουν ανθρώπινες ψυχές;» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που εναντιώνονται στον Θεό). Πόσο αληθινά είναι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού! Ο Πάστορας Λι ήξερε τη Βίβλο απ’ έξω κι ανακατωτά, αλλά πάντα εκμεταλλευόταν τη βιβλική και θεολογική του γνώση για να παραπλανά τους πιστούς. Εκείνοι πίστευαν ότι ο Πάστορας Λι αγαπούσε και κατανοούσε τον Κύριο καλύτερα απ’ τον καθένα. Αλλά στην πραγματικότητα, ούτε κατά διάνοια δεν κατανοούσε το έργο του Θεού και οπωσδήποτε μισούσε την αλήθεια. Όταν βρέθηκε μπροστά στην εμφάνιση και στο έργο του Παντοδύναμου Θεού, δεν ήθελε καθόλου να ερευνήσει, αλλά του εναντιώθηκε και το κατέκρινε υστερικά. Δεν το δέχτηκε ο ίδιος και διέδιδε ψέματα για να παραπλανήσει τους πιστούς. Προσπάθησε να απομονώσει την εκκλησία και να εμποδίσει τα μέλη της να ερευνήσουν την αληθινή οδό. Αφού δεχτήκαμε το έργο του Θεού για τις έσχατες ημέρες, προσπάθησε πρώτα να μας παραπλανήσει με ψέματα, και μετά έκανε άλλους να μας απορρίψουν και να μας εξοστρακίσουν. Έτσι προσπάθησε να μας αναγκάσει να απαρνηθούμε την αληθινή οδό. Συνειδητοποίησα τελικά ότι όλο το κήρυγμά του δεν ήταν για την εξύψωση και την κατάθεση μαρτυρίας για τον Θεό ή για να φέρει πιστούς ενώπιόν Του, αλλά απλώς για να κάνει τους άλλους να τον θαυμάζουν και να τον ακολουθούν. Ήθελε να κρατά τους άλλους μέσα στα όρια της θρησκείας και να ζει με τα λεφτά που έδιναν. Βάλθηκε να καταδικάζει και να εναντιώνεται στο έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες και να κλέβει τα πρόβατα του Θεού για να διατηρεί τη θέση και το εισόδημά του. Δεν ήταν αντίχριστος λοιπόν; Δεν ήταν ένας φαύλος δαίμονας, που έκανε κακό στους ανθρώπους και καταβρόχθιζε την ψυχή τους; Του άξιζε πραγματικά η κατάρα του Θεού!

Μέσω αυτής της εμπειρίας είδα την ουσία του κλήρου —μίσος για την αλήθεια και έχθρα για τον Θεό— και τον απέρριψα εντελώς. Ένιωσα επίσης ότι στον δρόμο προς τη βασιλεία αν θαυμάζουμε και ακολουθούμε τυφλά ένα άτομο χωρίς να εκζητούμε την αλήθεια είναι εύκολο να πέσουμε στα δεσμά και στην πλάνη του ψεύδους και της αναλήθειας, να χάσουμε τη σωτηρία του Θεού και να αποκοπούμε από τη βασιλεία. Το ότι έχω απελευθερωθεί από τους αντίχριστους φαύλους δούλους του θρησκευτικού κόσμου σήμερα και το ότι έχω έλθει ενώπιον του Θεού οφείλεται πλήρως στη διάκριση που μου έδωσαν τα λόγια του Θεού. Αυτή είναι η σωτηρία του Θεού για εμένα. Δόξα στον Παντοδύναμο Θεό!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Απάντηση