Η Τελική Κρίση

11 σχετικά ΜΜΕ

1. Τι σημαίνει κρίση;

Σχετικά λόγια του Θεού:Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση είναι η κατάκτηση της ανθρώπινης φυλής …

11 Μαρτίου 2019

3. Το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι το έργο της κρίσης από τον μεγάλο λευκό θρόνο

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (1Πέτ. 4:17).«Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν και τον καθήμενον επ’ αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ου…

8 Μαρτίου 2019

2. Ο τρόπος με τον οποίον το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες εξαγνίζει και σώζει την ανθρωπότητα

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μ…

8 Μαρτίου 2019

3. Ο λόγος για τον οποίον ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του τις έσχατες ημέρες, αλλά ενσαρκώνεται και το επιτελεί ο ίδιος

Σχετικά λόγια του Θεού:Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση είναι η κατάκτηση της ανθρώπινης φυλής …

7 Μαρτίου 2019

1. Ο λόγος για τον οποίον εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να επιτελέσει ο Θεός το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες, παρόλο που ο Κύριος Ιησούς λύτρωσε την ανθρωπότητα

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων, και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον» (Εβρ. 12:14).«Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμα…

8 Μαρτίου 2019

4. Ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζει κανείς τη σημασία του έργου της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες

(1) Το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες πραγματοποιείται ώστε να εξαγνίσει, να σώσει και να οδηγήσει στην τελείωση τον άνθρωπο και να δημιουργήσει μια ομάδα νικητώνΣχετικά λόγια του Θεού:Πώς επιτυγχάνετα…

8 Μαρτίου 2019

Χριστιανικές Ταινίες «Ωδή Νίκης» κλιπ 5 - Γιατί επιστρέφει ο Κύριος για να εκτελέσει το έργο Του της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι αμαρτίες μας έχουν ήδη συγχωρεθεί κι έχουμε κατακτήσει τη σωτηρία επειδή αποδείξαμε έμπρακτα την πίστη μας στον Κύριο, οπότε γιατί δεν έρχεται ο Κύριος απευθείας να μας ανεβάσει στη βασι…

28 Φεβρουαρίου 2019

Χριστιανικές Ταινίες «Αρπάγη εν μέσω κινδύνου» Κλιπ (1) - Το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες έχει δημιουργήσει μια ομάδα νικητών

Το βιβλίο της Αποκάλυψης προβλέπει: «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον [...] Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί τ…

24 Φεβρουαρίου 2019

Χριστιανικές Ταινίες «Αφύπνιση από το όνειρο» Κλιπ 3 - Ο Θεός χρησιμοποιεί την αλήθεια για να κρίνει και να εξαγνίσει τον άνθρωπο κατά τις έσχατες ημέρες

Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός γίνεται σάρκα προκειμένου να εκτελέσει, πάνω στη γη, το έργο της κρίσεως, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού, άρα με ποιον τρόπο το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημ…

29 Ιανουαρίου 2019

"Το όνειρό μου για τη Βασιλεία των Ουρανών" Μαρτυρίες για την εμπειρία της κρίσης πριν ενώπιον του θρόνου του Χριστού και της λήψη της ζωής (5)

κλιπ χριστιανικών ταινιών|"Το όνειρό μου για τη Βασιλεία των Ουρανών" Μαρτυρίες για την εμπειρία της κρίσης πριν ενώπιον του θρόνου του Χριστού και της λήψη της ζωής (5) (Ελληνική ταινία 2018)Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εισ…

26 Αυγούστου 2018

"Το όνειρό μου για τη Βασιλεία των Ουρανών" Το έργο της κρίσης του Θεού των εσχάτων ημερών και του Κυρίου Ιησού : ποιες οι διαφορές; (4)

κλιπ χριστιανικών ταινιών:"Το όνειρό μου για τη Βασιλεία των Ουρανών" Το έργο της κρίσης του Θεού των εσχάτων ημερών και του Κυρίου Ιησού : ποιες οι διαφορές; (4) (Ελληνική ταινία 2018)Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μετά…

21 Αυγούστου 2018