Η παραβολή των δέκα παρθένων

8 σχετικά ΜΜΕ

32. Ποια ανταμοιβή δίδεται στις φρόνιμες παρθένες; Οι μωρές παρθένες θα βουλιάξουν στην καταστροφή;

Σχετικά λόγια του Θεού:«Ακολουθώ το έργο του Αγίου Πνεύματος» σημαίνει ότι κατανοώ το θέλημα του Θεού σήμερα, είμαι ικανός να ενεργώ σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις του Θεού, είναι ικανός να υπακούει και να ακολουθεί …

12 Μαρτίου 2019

31. Ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένες; Ποιες είναι οι μωρές παρθένες;

Σχετικά λόγια του Θεού:Στο παρελθόν, ορισμένοι άνθρωποι είχαν κάνει προβλέψεις όπως «πέντε φρόνιμες παρθένες, πέντε μωρές παρθένες». Παρόλο που η πρόβλεψη δεν είναι ακριβής, δεν είναι εντελώς εσφαλμένη, οπότε μπορώ να σα…

12 Μαρτίου 2019

1. Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του, και μόνο αν ακούσει κανείς τη φωνή του Θεού μπορεί να συναντήσει τον επιστρέψαντα Κύριο

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού» (Ιωάν. 14:6).«Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να…

9 Μαρτίου 2019

Οι συνετές παρθένες μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων

Κλιπ ταινίας «Η Αναμονή» – (2) Οι συνετές παρθένες μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστωνΌταν έρθετε αντιμέτωποι με τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου, θα φοβάστε υπερβολικά τους ψευδόχριστους …

25 Δεκεμβρίου 2018

Χριστιανική ταινία | "Η Στιγμή της Αλλαγής"Christian Movie Clip: (1) | Όταν επιστρέψει ο Κύριος, θα αλλάξουμε μορφή και θα αρπαγούμε αυτοστιγμεί στη βασιλεία των ουρανών;

Μερικοί άνθρωποι ακολουθούν τον λόγο του Παύλου ως προς το ότι αναμένουν τον Κύριο να τους εξυψώσει στη βασιλεία των ουρανών: «εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θ…

13 Σεπτεμβρίου 2018