Καθημερινά λόγια του Θεού | «Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού» | Απόσπασμα 36

Μόλις άρχισε η Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός άρχισε να απελευθερώνει τα λόγια Του. Στο μέλλον, αυτά τα λόγια θα εκπληρωθούν σταδιακά, και τότε σε εκείνη την εποχή, ο άνθρωπος θα αποκτήσει τη ζωή. Η χρήση του λόγου από τον Θεό για να αποκαλύψει τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου είναι πιο αληθινή και περισσότερο αναγκαία και δεν χρησιμοποιεί παρά τον λόγο για να επιτελέσει το έργο Του να οδηγήσει στην τελείωση την πίστη του ανθρώπου, διότι σήμερα είναι η Εποχή του Λόγου και απαιτεί την πίστη, την απόφαση και τη συνεργασία του ανθρώπου. Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού των εσχάτων ημερών είναι η χρήση του λόγου Του για να υπηρετεί και να παρέχει πρόνοια. Μόνο αφού ο ενσαρκωμένος Θεός έχει ολοκληρώσει την εκφορά των λόγων Του θα αρχίσουν να εκπληρώνονται. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που μιλάει, τα λόγια Του δεν πληρούνται, επειδή όταν είναι στο στάδιο της σάρκας, τα λόγια Του δεν μπορούν να εκπληρωθούν και αυτό συμβαίνει ώστε ο άνθρωπος να δει ότι ο Θεός είναι σάρκα και όχι Πνεύμα, για να θαυμάσει την πραγματικότητα του Θεού ιδίοις όμμασι. Την ημέρα που έχει ολοκληρωθεί η δουλειά Του, όταν έχουν ειπωθεί όλα τα λόγια που πρέπει να ειπωθούν από Αυτόν στη γη, τα λόγια Του θα αρχίσουν να εκπληρώνονται. Τώρα δεν είναι η εποχή της εκπλήρωσης επειδή δεν τελείωσε τον λόγο Του. Όταν λοιπόν εσύ βλέπεις ότι ο Θεός εξακολουθεί να εκφέρει τον λόγο Του στη γη, μην περιμένεις την εκπλήρωση των λόγων Του. Όταν ο Θεός σταματά να εκφέρει τα λόγια Του και όταν ολοκληρωθεί η δουλειά Του στη γη, αυτή θα είναι και η στιγμή που τα λόγια Του θα αρχίσουν να εκπληρώνονται. Με τα λόγια που μιλάει στη γη, υπάρχει, από μια άποψη, η παροχή της ζωής και από μια άλλη, υπάρχει η προφητεία —η προφητεία των μελλοντικών γεγονότων, των πραγμάτων που θα υλοποιηθούν και εκείνων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Υπήρχαν επίσης προφητείες στα λόγια του Ιησού. Από τη μια πλευρά, έδωσε ζωή και από την άλλη, μίλησε προφητικά. Σήμερα δεν γίνεται λόγος για την εκτέλεση λόγων και γεγονότων ταυτόχρονα, επειδή η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που μπορεί να δει κανείς με τα μάτια του ανθρώπου και εκείνο που υλοποιείται από τον Θεό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό που μπορεί μόνο να ειπωθεί είναι ότι, μόλις ολοκληρωθεί το έργο του Θεού, τα λόγια Του θα εκπληρωθούν και τα γεγονότα θα ακολουθήσουν τα λόγια. Στη γη, ο ενσαρκωμένος Θεός των έσχατων ημερών εκτελεί τη διακονία του λόγου και με την εκτέλεση της διακονίας του λόγου, μιλά μόνο με λόγια και δεν απασχολείται με άλλα θέματα. Μόλις αλλάξει το έργο του Θεού, τα λόγια Του θα αρχίσουν να εκπληρώνονται. Σήμερα, τα λόγια χρησιμοποιούνται αρχικά για να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Όταν δοξαστεί σε ολόκληρο το σύμπαν, θα είναι η στιγμή που το έργο Του θα είναι πλήρες, όταν όλα τα λόγια που πρέπει να ειπωθούν, έχουν ειπωθεί και όταν όλα τα λόγια έχουν γίνει γεγονότα. Ο Θεός έρχεται στη γη τις έσχατες μέρες για να εκτελέσει τη διακονία του λόγου ώστε ο άνθρωπος να Τον γνωρίσει και έτσι ο άνθρωπος να δει τι είναι και να δει τη σοφία Του και όλες τις θαυμάσιες πράξεις Του που προέρχονται από τον λόγο Του. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί κυρίως τον λόγο για να κατακτήσει όλους τους ανθρώπους. Στο μέλλον, ο λόγος Του θα βρεθεί επίσης πάνω σε κάθε θρήσκευμα, ομάδα, έθνος και δόγμα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κατακτήσει, να κάνει όλους τους ανθρώπους να δουν ότι ο λόγος Του φέρει εξουσία και δύναμη —και έτσι σήμερα αντιμετωπίζετε μόνο τον λόγο του Θεού.

Τα λόγια που ομιλούνται από τον Θεό σε αυτή την εποχή είναι διαφορετικά από αυτά που ομιλούνται κατά την Εποχή του Νόμου, και επίσης, διαφέρουν από τα λόγια που ομιλούνται κατά την Εποχή της Χάριτος. Στην Εποχή της Χάριτος, ο Θεός δεν επιτέλεσε το έργο του λόγου, αλλά περιέγραψε απλώς τη σταύρωση για να λυτρώσει όλη την ανθρωπότητα. Η Βίβλος περιγράφει μόνο γιατί ο Ιησούς επρόκειτο να σταυρωθεί και τα βάσανα που υπέστη στον σταυρό και πώς πρέπει να σταυρωθεί ο άνθρωπος για τον Θεό. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής, όλο το έργο του Θεού ήταν επικεντρωμένο γύρω από τη σταύρωση. Κατά τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο ενσαρκωμένος Θεός μιλάει με λόγια για να κατακτήσει όλους εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν. Αυτός είναι ο «Λόγος που ενσαρκώνεται». Ο Θεός έρχεται τις έσχατες ημέρες για να ολοκληρώσει αυτό το έργο, δηλαδή να έχει επιτύχει την πραγματική σημασία του Λόγου που ενσαρκώνεται. Μιλάει μόνο με λόγια και σπάνια υπάρχει η εμφάνιση γεγονότων. Αυτή είναι η ίδια η ουσία του Λόγου που ενσαρκώνεται κι όταν ο ενσαρκωμένος Θεός εκφέρει τον λόγο Του, αυτή είναι η ενσάρκωση του Λόγου και είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται. «Εν αρχή ήτο η οδός, και η οδός ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο η οδός και η οδός σαρξ εγένετο». Αυτό (το έργο της ενσάρκωσης του Λόγου στη σάρκα) είναι το έργο που ο Θεός θα ολοκληρώσει τις έσχατες ημέρες και είναι το τελευταίο κεφάλαιο ολόκληρου του διαχειριστικού σχεδίου Του κι έτσι ο Θεός πρέπει να έρθει στη γη και να εκδηλώσει τα λόγια Του στη σάρκα. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό που θα γίνει στο μέλλον, αυτό που θα επιτευχθεί από τον Θεό, o τελικός προορισμός του ανθρώπου, εκείνοι που θα σωθούν και αυτοί που θα καταστραφούν και ούτω καθεξής —αυτό το έργο που πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος έχει στο σύνολό του αναφερθεί με σαφήνεια, και όλο υφίσταται προκειμένου να επιτευχθεί η πραγματική σημασία του Λόγου που ενσαρκώνεται. Τα διοικητικά διατάγματα και το σύνταγμα που είχαν εκδοθεί προηγουμένως, αλλά και όσοι θα καταστραφούν και όσοι θα αναπαυθούν —αυτά τα λόγια πρέπει να εκπληρωθούν. Αυτό είναι το έργο που κατά κύριο λόγο επιτελεί ο ενσαρκωμένος Θεός τις έσχατες μέρες. Κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν πού ανήκουν εκείνοι που έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό και πού ανήκουν εκείνοι που δεν έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό, πώς θα ταξινομηθεί ο λαός και οι υιοί Του, τι θα συμβεί στο Ισραήλ, τι θα συμβεί στην Αίγυπτο —στο μέλλον, κάθε ένα από αυτά τα λόγια θα ολοκληρωθεί. Τα βήματα του έργου του Θεού επιταχύνονται. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο ως μέσο για να αποκαλύψει στον άνθρωπο τι πρέπει να γίνει σε κάθε εποχή, τι πρέπει να γίνει από τον ενσαρκωμένο Θεό των έσχατων ημερών και τη διακονία Του που πρόκειται να εκτελεστεί και αυτά τα λόγια όλα εκφέρονται για να ολοκληρωθεί η πραγματική σημασία του Λόγου που εμφανίζεται στη σάρκα.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο