Καθημερινά λόγια του Θεού: Η ενσάρκωση | Απόσπασμα 135

20 Φεβρουαρίου 2024

Σήμερα, η γνώση των ανθρώπων για τον πρακτικό Θεό παραμένει υπερβολικά μονόπλευρη, ενώ η κατανόηση της σημασίας της ενσάρκωσης είναι ακόμη μηδαμινή. Αναφορικά με τη σάρκα του Θεού, οι άνθρωποι, μέσω του έργου και του λόγου Του, βλέπουν πως το Πνεύμα του Θεού περιλαμβάνει τόσα πολλά και πως Αυτός είναι τόσο πλούσιος. Παρόλα αυτά, ωστόσο, η μαρτυρία του Θεού προέρχεται, εν τέλει, από το Πνεύμα του Θεού: αυτά που κάνει ο Θεός στη σάρκα, οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες εργάζεται, αυτά που κάνει στην ανθρώπινη φύση και αυτά που κάνει στη θεϊκή φύση. Σήμερα, είσαι ικανός να λατρεύεις αυτό το άτομο, αλλά στην πραγματικότητα λατρεύεις το Πνεύμα. Αυτή είναι η ελάχιστη γνώση που πρέπει να εμπεδώσουν οι άνθρωποι για τον ενσαρκωμένο Θεό: να γνωρίζουν την υπόσταση του Πνεύματος μέσω της σάρκας, να γνωρίζουν το θεϊκό έργο του Πνεύματος στη σάρκα και το ανθρώπινο έργο στη σάρκα, να αποδέχονται το σύνολο του λόγου και των λεγομένων του Πνεύματος στη σάρκα και να βλέπουν πώς το Πνεύμα του Θεού κατευθύνει τη σάρκα και εκδηλώνει τη δύναμή Του στη σάρκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος γνωρίζει το Πνεύμα στον ουρανό μέσω της σάρκας· η εμφάνιση του ίδιου του πρακτικού Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους έχει εκδιώξει τον ίδιο τον ασαφή Θεό από τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Η λατρεία του ίδιου του πρακτικού Θεού από τους ανθρώπους έχει αυξήσει την υπακοή τους στον Θεό, ενώ μέσω του θεϊκού έργου του Πνεύματος του Θεού στη σάρκα και του ανθρώπινου έργου στη σάρκα, ο άνθρωπος δέχεται αποκάλυψη και καθοδήγηση, ενώ λαμβάνουν χώρα αλλαγές στη διάθεση της ζωής του. Μόνο αυτό είναι το πραγματικό νόημα της έλευσης του Πνεύματος στη σάρκα και ο κύριος σκοπός του είναι να έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι με τον Θεό, να στηρίζονται στον Θεό και να αποκτούν τη γνώση του Θεού.

Ως επί το πλείστον, ποια στάση πρέπει να έχουν οι άνθρωποι προς τον πρακτικό Θεό; Τι γνωρίζεις για την ενσάρκωση, για την εμφάνιση του Λόγου στη σάρκα, για την εμφάνιση του Θεού στη σάρκα, για τις πράξεις του πρακτικού Θεού; Και τι αναφέρεται κυρίως σήμερα; Η ενσάρκωση, η έλευση του Λόγου στη σάρκα και η εμφάνιση του Θεού στη σάρκα —όλα αυτά πρέπει να κατανοηθούν. Βάσει του αναστήματός σας και της περιόδου, πρέπει σταδιακά να κατανοήσετε αυτά τα θέματα· κατά τη διάρκεια των εμπειριών της ζωής σας, πρέπει σταδιακά να κατανοήσετε αυτά τα θέματα και να αποκτήσετε σαφή γνώση. Η διαδικασία δια της οποίας οι άνθρωποι βιώνουν τον λόγο του Θεού είναι ίδια με τη διαδικασία δια της οποίας γνωρίζουν την εμφάνιση του λόγου του Θεού στη σάρκα. Όσο περισσότερο βιώνουν τον λόγο του Θεού οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο γνωρίζουν το Πνεύμα του Θεού· μέσω του βιώματος του λόγου του Θεού, οι άνθρωποι κατανοούν τις αρχές του έργου του Πνεύματος και γνωρίζουν τον πρακτικό Θεό τον ίδιο. Μάλιστα, όταν ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση και τους αποκτά, τους γνωστοποιεί τις πράξεις του πρακτικού Θεού· χρησιμοποιεί το έργο του πρακτικού Θεού για να δείξει στους ανθρώπους την πραγματική σημασία της ενσάρκωσης και να τους δείξει πως το Πνεύμα του Θεού έχει εμφανιστεί πραγματικά ενώπιον του ανθρώπου. Όταν οι άνθρωποι αποκτώνται από τον Θεό και οδηγούνται στην τελείωση από Αυτόν, οι εκφράσεις του πρακτικού Θεού τούς έχουν κατακτήσει, ο λόγος του πρακτικού Θεού τούς έχει αλλάξει, ενώ Αυτός έχει δώσει τη ζωή Του μέσα τους, γεμίζοντάς τους με αυτό που Αυτός είναι (είτε το ανθρώπινο είτε το θεϊκό), γεμίζοντάς τους με την υπόσταση του λόγου Του και επιτρέποντας στους ανθρώπους να βιώσουν τον λόγο Του. Όταν ο Θεός αποκτά ανθρώπους, το κάνει κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώντας τον λόγο και τα λεγόμενα του πρακτικού Θεού, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα ελαττώματα των ανθρώπων και να κρίνει και να αποκαλύψει την απειθή τους διάθεση, οδηγώντας τους να αποκτήσουν όσα χρειάζονται και δείχνοντάς τους πως ο Θεός βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Κυριότερα, το έργο του πρακτικού Θεού είναι η σωτηρία κάθε ατόμου από την επιρροή του Σατανά, η απομάκρυνση τους από τη γη της βρομιάς και η εξάλειψη της διεφθαρμένης διάθεσής τους. Η μεγαλύτερη σπουδαιότητα του να αποκτάσαι από τον πρακτικό Θεό έγκειται στο γεγονός πως είσαι ικανός να θέσεις τον πρακτικό Θεό ως υπόδειγμα, ως πρότυπο και να βιώσεις την κανονική ανθρώπινη φύση, πως είσαι ικανός να κάνεις πράξη σύμφωνα με τον λόγο και τις απαιτήσεις του πρακτικού Θεού, δίχως την παραμικρή παρέκκλιση ή αποχώρηση, να κάνεις πράξη με τον τρόπο που λέει Αυτός και πως είσαι ικανός να πετύχεις οτιδήποτε Αυτός ζητήσει. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις αποκτηθεί από τον Θεό. Όταν αποκτάσαι από τον Θεό, δεν κατέχεις απλώς το έργο του Αγίου Πνεύματος· προ παντός, είσαι ικανός να βιώνεις τις απαιτήσεις του πρακτικού Θεού. Το να έχεις απλώς το έργο του Πνεύματος δεν σημαίνει πως έχεις ζωή. Σημασία έχει το κατά πόσον είσαι ικανός να πράττεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει ο πρακτικός Θεός από εσένα, κάτι που σχετίζεται με το κατά πόσον είσαι ικανός να αποκτηθείς από τον Θεό. Τα πράγματα αυτά είναι το σημαντικότερο νόημα του έργου του πρακτικού Θεού στη σάρκα. Δηλαδή, ο Θεός αποκτά μια ομάδα ανθρώπων χάρη στην αληθινή και πραγματική Του εμφάνιση στη σάρκα, επειδή είναι δραστήριος και ζωντανός, επειδή Τον είδαν οι άνθρωποι, επειδή πραγματικά εκτελεί το έργο του Πνεύματος στη σάρκα και επειδή ενεργεί σαν υπόδειγμα για τους ανθρώπους στη σάρκα. Η έλευση του Θεού στη σάρκα έχει ως κύριο σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δουν τις αληθινές πράξεις του Θεού, να υλοποιήσει το άμορφο Πνεύμα στη σάρκα, καθώς και να επιτρέψει στους ανθρώπους να Τον δουν και να Τον αγγίξουν. Με τον τρόπο αυτό, όσοι ολοκληρώνονται από Αυτόν θα Τον βιώνουν, θα αποκτώνται από Αυτόν και θα αναζητούν την καρδιά Του. Αν ο Θεός μιλούσε μόνο στον ουρανό και δεν κατέβαινε πράγματι στη γη, τότε οι άνθρωποι θα ήταν ακόμα ανίκανοι να γνωρίσουν τον Θεό, θα ήταν ικανοί μόνο να κηρύττουν τις πράξεις του Θεού χρησιμοποιώντας κενή θεωρία και δεν θα είχαν τον λόγο του Θεού ως πραγματικότητα. Ο Θεός έχει έρθει στη γη με πρωταρχικό σκοπό να αποτελέσει υπόδειγμα και πρότυπο σε όσους πρόκειται να αποκτηθούν από τον Θεό· μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν πραγματικά τον Θεό, να Τον αγγίξουν και να Τον δουν, και μόνο τότε μπορούν να αποκτηθούν πραγματικά από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο