Χριστιανική ταινία | Πώς σώζει ο Θεός τον άνθρωπο από την επιρροή του Σατανά (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

18 Φεβρουαρίου 2019

Η Βίβλος λέει, «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17). Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει όλη την αλήθεια η οποία εξαγνίζει και σώζει τον άνθρωπο κι Εκείνος μας δείχνει τη δίκαιη, μεγαλοπρεπή και απαράβατη διάθεσή Του. Το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες πραγματοποιείται ώστε να σωθεί ο άνθρωπος και να ξεφύγει από την επιρροή του Σατανά και να επιστρέψει πραγματικά στον Θεό. Ολόκληρος ο εκλεκτός λαός του Θεού που αποδέχεται το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού, σταδιακά θα δει ξεκάθαρα την πραγματική αλήθεια, σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία των παστόρων και των πρεσβυτέρων στον Θεό στην ουσία αψηφά τον Θεό, θα δει ξεκάθαρα την υποκριτική και αντίχριστη φύση τους που μισεί την αλήθεια και συνεπώς όλοι τους θα ξεφύγουν από την σύγχυση και τον έλεγχο των παστόρων και των πρεσβυτέρων και θα επιστρέψουν πραγματικά ενώπιον του Θεού. Ακούγοντας τις μαρτυρίες του εκλεκτού λαού του Θεού για τις εμπειρίες της κρίσεώς τους ενώπιον του θρόνου του Χριστού, θα καταφέρετε να κατανοήσετε το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο