Χριστιανική ταινία | Ο θρησκευτικός κόσμος έχει υποβαθμιστεί στην πόλη της Βαβυλώνας (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

3 Μαρτίου 2019

Οι ηγέτες του θρησκευτικού κόσμου ξεστρατίζουν από το δρόμο του Θεού κι ακολουθούν επίγειες τάσεις, επίσης συνεργάζονται με την ανεξέλεγκτη ανυπακοή της κυβερνούσας δύναμης και την αποδοκιμασία της Αστραπής της Ανατολής κι έχουν ήδη αρχίσει να οδεύουν στο μονοπάτι της εναντίωσης στον Θεό. Ο θρησκευτικός κόσμος έχει υποβαθμιστεί στην πόλη της Βαβυλώνας. Η Βίβλος λέει «Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ, και τας τραπέζας των αργυραμοιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πωλούντων τας περιστεράς, και λέγει προς αυτούς· Είναι γεγραμμένον, Ο οίκός μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών» (Κατά Ματθαίον 21:12-13). «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μισητού· διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ’ αυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής» (Αποκάλυψη 18:2-3).

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο