Χριστιανική ταινία | Η τήρηση της Βίβλου ισοδυναμεί με πίστη στον Θεό; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

7 Φεβρουαρίου 2019

Οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι η Βίβλος αποτελεί το ιερό κείμενο του χριστιανισμού, ότι πρέπει να τηρούν την Βίβλο και να βασίζουν την πίστη τους στον Κύριο εξ ολοκλήρου στη Βίβλο, και ότι δεν μπορεί να ονομάζεται κανείς πιστός, αν αποκλίνει από τη Βίβλο. Οπότε η πίστη στον Κύριο και η πίστη στη Βίβλο είναι ένα και το αυτό; Ποια ακριβώς είναι η σχέση ανάμεσα στη Βίβλο και στον Κύριο; Ο Κύριος Ιησούς κάποτε καταδίκασε τους Φαρισαίους με αυτά τα λόγια: «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον· και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού· πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Κατά Ιωάννην 5:39-40). Η Βίβλος αποτελεί απλώς μαρτυρία του Θεού, αλλά δεν περιέχει αιώνια ζωή. Μόνο ο Θεός αποτελεί την αλήθεια, την οδό και τη ζωή! Σε αυτή την περίπτωση, πώς βλέπουμε τη Βίβλο με τρόπο που να συμφωνεί με το θέλημα του Κυρίου;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο