Σειρά κηρυγμάτων: Αναζητώντας την αληθινή πίστη «Είναι η πίστη στον Παντοδύναμο Θεό προδοσία απέναντι στον Κύριο Ιησού;»

3 Ιανουαρίου 2022

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, έχει εμφανιστεί και εργάζεται, εκφράζοντας αλήθειες για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Το «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» με εκατομμύρια λόγια είναι στο ίντερνετ, σαν φανός από την Ανατολή ως τη Δύση, σείοντας ολόκληρο τον κόσμο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι από κάθε χώρα, περιοχή και δόγμα, που αγαπούν την αλήθεια, έχουν διαβάσει τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, έχουν ακούσει τη φωνή του Θεού και Τον έχουν δεχτεί ενθουσιωδώς. Το ευαγγέλιο της βασιλείας εξαπλώνεται και επεκτείνεται με ασταμάτητη ορμή και δυναμική, εκπληρώνοντας πλήρως τις βιβλικές προφητείες: «Εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Ιεχωβά θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό» (Ησαΐας 2:2). «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλοί πιστοί που δεν αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό, επειδή μοιάζει με απλό άνθρωπο και δεν έρχεται πάνω σε σύννεφο με την εικόνα του Κυρίου Ιησού ή επειδή ο Παντοδύναμος Θεός δεν ονομάζεται Ιησούς και η Βίβλος δεν αναφέρει πουθενά το όνομα «Παντοδύναμος Θεός». Μέχρι που καταδικάζουν την πίστη στον Παντοδύναμο Θεό ως προδοσία στον Κύριο Ιησού. Έτσι, δεν έχουν ακόμα καλωσορίσει τον Κύριο, μα έχουν υποκύψει στις καταστροφές. Επομένως, η αποδοχή του Παντοδύναμου Θεού είναι όντως προδοσία του Κυρίου Ιησού; Σε αυτό το επεισόδιο του «Αναζητώντας την αληθινή πίστη», μπορούμε να βρούμε την απάντηση μαθαίνοντας περισσότερα για την εμφάνιση και το έργο του Θεού, και να προσπαθήσουμε να βρούμε την απάντηση.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο