«Αποκάλυψε το μυστήριο της βίβλου» Κλιπ ταινιών (5) - Μπορούμε να αποκτήσουμε ζωή πιστεύοντας στη Βίβλο;

3 Ιανουαρίου 2019

Οι πάστορες και πρεσβύτεροι διδάσκουν συχνά στους ανθρώπους ότι δεν μπορούν να λέγονται πιστοί αν απομακρυνθούν από τη Βίβλο και ότι μόνο όσοι εμμένουν στη Βίβλο μπορούν να λάβουν ζωή και να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Συνάδει, όμως, αυτή η άποψη με το θέλημα του Κυρίου; Είναι η Βίβλος που μας δίνει ζωή ή μήπως είναι ο Θεός που μας δίνει τη ζωή; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον· και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού· πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Κατά Ιωάννη 5:39-40). Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή, και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι μέσα από το οποίο ο άνθρωπος θα αποκτήσει τη ζωή, και ο μόνος δρόμος για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή Του» (Ο Λόγος Ενσαρκώνεται). Η ζωή πηγάζει από τον Χριστό και όχι από τη Βίβλο. Μόνο ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής και Αυτός είναι ο Κύριος της Βίβλου. Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη Βίβλο με νέο τρόπο!

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο