Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

κλιπ χριστιανικών ταινιών – (5) Ο Χριστός είναι Πηγή Ζωής και ο Κύριος της Βίβλου

Αποσπάσματα ταινιών   712  

Εισαγωγή

Ποιος είναι ο Κύριός Μου. κλιπ χριστιανικών ταινιών – (5) Ο Χριστός είναι Πηγή Ζωής και ο Κύριος της Βίβλου

Η Βίβλος εμπεριέχει το λόγο του Θεού, καθώς και την εμπειρία και τη μαρτυρία του ανθρώπου που μπορεί να μας προμηθεύσει με τη ζωή και είναι πολύ ευεργετική για μας. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει· και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα.» (Κατά Ιωάννην 11:25-26). Όμως, γιατί έπειτα από 2.000 χρόνια, κανείς από όσους πιστεύουν στον Κύριο και έχουν διαβάσει τη Βίβλο δεν έχουν επιτύχει την αιώνια ζωή; Μήπως η Βίβλος δεν έχει την οδό για την αιώνια ζωή; Μήπως ο Κύριος Ιησούς αφού επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης δεν έδωσε την οδό της αιώνιας ζωής στην ανθρωπότητα; Τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την οδό της αιώνιας ζωής;

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Οι ηθοποιοί που εμφανίζονται σ’ αυτήν την παραγωγή ερμηνεύουν σε μη κερδοσκοπική βάση και δεν έχουν λάβει κανενός είδους πληρωμή. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Εκτενής συλλογή βίντεο  Δείτε τις πράξεις του Θεού

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Εκτενής συλλογή βίντεο  Δείτε τις πράξεις του Θεού