Χριστιανική ταινία | Μόνο όσοι ακολουθούν τα βήματα του Θεού μπορούν να αποκτήσουν την οδό της αιώνιας ζωής (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

20 Σεπτεμβρίου 2018

Πολλοί άνθρωποι που έχουν πίστη στον Κύριο πιστεύουν το εξής: Δεδομένου ότι η Βίβλος αποτελεί καταγραφή του λόγου του Θεού και της μαρτυρίας του ανθρώπου και μπορεί να προσφέρει μεγάλη επιμόρφωση για τον άνθρωπο, η ανάγνωση της Βίβλου θα πρέπει να μας δίνει αιώνια ζωή. Μα ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον· και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού· πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Κατά Ιωάννην 5:39-40). Γιατί ο Κύριος Ιησούς είπε στη Βίβλο ότι δεν υπάρχει αιώνια ζωή; Τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε την οδό της αιώνιας ζωής;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο