Μελετή Άγιας Γραφής

11 σχετικά ΜΜΕ

Χριστιανικές Ταινίες «Αποκάλυψε το μυστήριο της βίβλου» Κλιπ ταινιών (2) - Αποκαλύφθηκε: Ποια είναι η αλήθεια σχετικά με τη Βίβλο;

Πολλοί πιστοί νομίζουν ότι όλα τα λόγια και όλο το έργο του Θεού βρίσκονται στη Βίβλο, ότι η λύτρωση του Θεού μέσω της Βίβλου είναι ολοκληρωμένη και πως όσο οι άνθρωποι βασίζουν την πίστη τους στον Κύριο της Βίβλου και ε…

3 Ιανουαρίου 2019

2. Ο θρησκευτικός κόσμος πιστεύει ότι όλες οι Γραφές είναι θεόπνευστες και ότι αποτελούν, στο σύνολό τους, τα λόγια Του· ο λόγος για τον οποίον αυτή η άποψη είναι λανθασμένη

Σχετικά λόγια του Θεού:Δεν αποτελούν όλα όσα περιέχονται στη Βίβλο καταγραφή των λόγων που έχει εκφέρει ο ίδιος ο Θεός. Η Βίβλος καταγράφει απλώς τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού, ένα μέρος εκ των οποίων είνα…

9 Μαρτίου 2019

5. Η έμφυτη αξία της Βίβλου και το πώς προσεγγίζει και χρησιμοποιεί κανείς τη Βίβλο με τρόπο που συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον· και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού· πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Ιωάν. 5:39-4…

9 Μαρτίου 2019

4. Ο λόγος για τον οποίο θα αποτύχει κανείς να αποκτήσει αιώνια ζωή αν υποστηρίζει και λατρεύει τη Βίβλο

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον· και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού· πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Ιωάν. 5:39-4…

9 Μαρτίου 2019

3. Ο θρησκευτικός κόσμος νομίζει πως πίστη στον Θεό σημαίνει πίστη στη Βίβλο, και πως η αναχώρηση από τη Βίβλο δεν είναι πίστη στον Θεό· ο λόγος για τον οποίον αυτή η κατανόηση είναι λανθασμένη

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον· και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού· πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Ιωάν. 5:39-4…

9 Μαρτίου 2019

1. Τι είναι η αλήθεια

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:«Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Ιωάν. 1:1).«Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών […] πλήρης χάριτος και αληθείας» (Ιωάν. 1:14).«Εγώ εί…

10 Μαρτίου 2019

2. Τι είναι η πραγματικότητα-αλήθεια και τι είναι η βιβλική γνώση και το βιβλικό δόγμα

Σχετικά λόγια του Θεού:Το να στηρίζεις τον λόγο του Θεού και να είσαι σε θέση να τον εξηγείς ξεκάθαρα δεν σημαίνει ότι κατέχεις την πραγματικότητα· τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο φανταζόσουν. Το αν κατέχεις ή όχι τη…

10 Μαρτίου 2019

Ερώτηση 29: Τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, η πίστη του ανθρώπου στον Κύριο στηρίχθηκε στη Βίβλο και η έλευση του Κυρίου Ιησού δεν αναίρεσε τη Βίβλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού ο Παντοδύναμος Θεός επιτέλεσε το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, όποιος αποδέχεται τον Παντοδύναμο Θεό θα επικεντρωθεί στην ανάγνωση των λόγων Του και σπανίως θα διαβάζει τη Βίβλο. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω είναι: μετά την αποδοχή του έργου του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, ποια ακριβώς είναι η σωστή προσέγγιση της Βίβλου, που πρέπει να έχει κανείς, και πώς θα πρέπει να τη χρησιμοποιεί; Πού θα πρέπει να βασίζεται η πίστη ενός ανθρώπου στον Θεό, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της πίστης και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού;

Απαντήση:Η Βίβλος αποτελεί μια αυθεντική καταγραφή των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού. Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μαρτυρία των δύο πρώτων σταδίων του έργου του Θεού, τα οποία ολοκληρώνουν την καθοδήγηση και τη λύτ…

22 Ιουνίου 2019

Ερώτηση 26: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι στηρίζονται στα λόγια του Παύλου στη Βίβλο: «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος» (2Τιμ 3:16), πιστεύοντας ότι τα πάντα στη Βίβλο είναι λόγια του Θεού. Όμως, εσείς λέτε ότι η Βίβλος δεν αποτελείται εξολοκλήρου από τα λόγια του Θεού, οπότε τι σημαίνει αυτό;

Απαντήση:Κατ’ αρχάς, πρέπει να κατανοήσουμε πώς πήρε μορφή η Βίβλος και πότε συντάχθηκε. Το πρωτότυπο βιβλίο της Βίβλου αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Οι Ισραηλίτες, δηλαδή, οι Ιουδαίοι, αποκαλούσαν Βίβλο μόνο την Παλαι…

22 Ιουνίου 2019

Ερώτηση 21: Στη Βίβλο είναι γραμμένο το εξής: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας» (Εβρ. 13:8). Άρα το όνομα του Κυρίου δεν αλλάζει ποτέ! Εσείς, όμως, λέτε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει ξανά κατά τις έσχατες ημέρες με νέο όνομα και ονομάζεται Παντοδύναμος Θεός. Πώς είναι αυτό δυνατόν;

Απαντήση:Η Βίβλος λέει: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας» (Εβρ. 13:8). Αναφέρεται στο ότι η διάθεση του Θεού και η ουσία Του είναι αιώνιες και αμετάβλητες. Δεν σημαίνει ότι το όνομά Το…

22 Ιουνίου 2019

Κλιπ ταινιών«Αποκάλυψε το μυστήριο της βίβλου» (3) - Τι εννοεί στην Αποκάλυψη όταν λέει πως κανείς δεν πρέπει να προσθέσει στις Προφητείες;

Κλιπ ταινιών«Αποκάλυψε το μυστήριο της βίβλου» (3) - Τι εννοεί στην Αποκάλυψη όταν λέει πως κανείς δεν πρέπει να προσθέσει στις Προφητείες;Η Αποκάλυψη κεφάλαιο 22, εδάφιο 18 λέει: «Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα του…

3 Ιανουαρίου 2019