Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας το έργο του Θεού | Απόσπασμα 211

Σήμερα, το έργο που κάνω μέσα σας αποσκοπεί να σας οδηγήσει σε μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης· πρόκειται για το έργο της αναγγελίας μιας νέας εποχής και της καθοδήγησης της ανθρωπότητας στη ζωή της νέας εποχής. Το έργο αυτό επιτελείται βήμα-βήμα και αναπτύσσεται απευθείας ανάμεσά σας: Σας διδάσκω πρόσωπο με πρόσωπο· σας παίρνω από το χέρι· σας λέω ό,τι δεν καταλαβαίνετε, σας δίνω οτιδήποτε σας λείπει. Μπορεί να ειπωθεί ότι, για εσάς, όλο αυτό το έργο αποτελεί την παροχή για τη ζωή σας, και σας καθοδηγεί, επίσης, σε μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης· αποσκοπεί συγκεκριμένα να παρέχει θρέψη για τη ζωή αυτής της ομάδας ανθρώπων κατά τις έσχατες ημέρες. Για Μένα, όλο αυτό το έργο αποσκοπεί να θέσει τέλος στην παλαιά εποχή και να εισαγάγει μια νέα. Όσον αφορά τον Σατανά, Εγώ ενσαρκώθηκα ακριβώς με στόχο να τον νικήσω. Το έργο που επιτελώ τώρα ανάμεσά σας είναι η θρέψη σας για σήμερα και η έγκαιρη σωτηρία σας, όμως, κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων σύντομων ετών, θα σας πω όλες τις αλήθειες, ολόκληρη την οδό της ζωής, ακόμα και το έργο του μέλλοντος· αυτά θα αρκούν για να σας δώσουν τη δυνατότητα να βιώνετε τα πράγματα κανονικά στο μέλλον. Το σύνολο των λόγων Μου και μόνο είναι αυτό που σας έχω εμπιστευτεί. Δεν έχω καμία άλλη προτροπή. Σήμερα, όλα τα λόγια που σας λέω είναι η μόνη Μου προτροπή προς εσάς, επειδή σήμερα δεν έχετε καμία εμπειρία από πολλά από τα λόγια που εκφέρω και δεν κατανοείτε το εσωτερικό νόημά τους. Μια μέρα, οι εμπειρίες σας θα αποφέρουν καρπούς, ακριβώς όπως έχω αναφέρει σήμερα. Αυτά τα λόγια είναι τα σημερινά οράματά σας, και σε αυτά θα βασίζεστε στο μέλλον· αποτελούν θρέψη για τη ζωή σήμερα και μια προτροπή για το μέλλον, και καμία προτροπή δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Αυτό συμβαίνει επειδή το χρονικό διάστημα που έχω για να εργαστώ στη γη δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το χρονικό διάστημα που έχετε εσείς για να βιώσετε τα λόγια Μου. Εγώ ολοκληρώνω απλώς το έργο Μου, ενώ εσείς επιδιώκετε τη ζωή —μια διαδικασία που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ταξίδι στη ζωή. Μόνο αφότου βιώσετε πολλά πράγματα θα είστε σε θέση να κερδίσετε πλήρως την οδό της ζωής· μόνο τότε θα είστε σε θέση να διακρίνετε το βαθύτερο νόημα των λόγων που εκφέρω σήμερα. Όταν θα κρατάτε τα λόγια Μου στα χέρια σας, όταν ο καθένας από εσάς θα έχει λάβει όλες τις αποστολές Μου, μόλις σας έχω αναθέσει όλα αυτά που οφείλω να σας αναθέσω και όταν το έργο των λόγων θα έχει φτάσει στο τέλος του, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο θα είναι το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί, θα έχει τότε επιτευχθεί και η υλοποίηση του θελήματος του Θεού. Δεν είναι όπως το φαντάζεσαι, ότι πρέπει να αλλάξεις ως έναν βαθμό. Ο Θεός δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις αντιλήψεις σου.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Άσκηση (7)

Οι ομιλίες του Θεού είναι η καλύτερη προτροπή για τον άνθρωπο

Σήμερα, ο Θεός μέσα σας εργάζεται, ώστε να σας οδηγήσει σε ζωή κανονική, ανθρώπινη. Αυτό είναι για να εισάγει μια νέα εποχή, όπου νέα ζωή θα ζείτε.

Το έργο σ’ εσάς βήμα-βήμα γίνεται. Προσωπικά σας διδάσκει, σας κρατάει απ’ το χέρι. Ο Θεός σας προσφέρει ό,τι σας λείπει σας λέει ό,τι δεν καταλαβαίνετε, ό,τι δεν καταλαβαίνετε. Του Θεού τα λόγια είναι η μόνη Του προτροπή για σας. Αυτά είν’ η μόνη Του προτροπή. Τα λόγια που σας λέει Αυτός, τα οράματά σας σήμερα είν’ αυτά τα λόγια. Θα εξαρτάστε στο μέλλον απ’ αυτά. Είναι παροχή ζωής σήμερα, η καλύτερη προτροπή για το μέλλον.

Το έργο αυτό είναι παροχή ζωής, σας οδηγεί να ζήσετε σωστή ζωή. Είναι αποκλειστικά για να παρέχει ζωή σε μια ομάδα, στις έσχατες μέρες.

Το έργο που Αυτός κάνει ανάμεσά σας είναι παροχή τωρινή για σας, κι είναι η έγκαιρη σωτηρία. Σ’ αυτά τα λίγα χρόνια, ο Θεός δείχνει όλη την αλήθεια.

Ο Θεός σας δείχνει την οδό της ζωής, προβάλλεται το έργο το μελλοντικό. Αυτό είναι αρκετό ώστε να το βιώσετε με τρόπο σωστό, κανονικό, σωστό, κανονικό. Του Θεού τα λόγια είναι η μόνη Του προτροπή για σας. Αυτά είν’ η μόνη Του προτροπή. Τα λόγια που σας λέει Αυτός, τα οράματά σας σήμερα είν’ αυτά τα λόγια. Θα εξαρτάστε στο μέλλον απ’ αυτά. Είναι παροχή ζωής σήμερα, η καλύτερη προτροπή για το μέλλον.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο