Καθημερινά λόγια του Θεού: Η διάθεση του Θεού και αυτό που Αυτός έχει και είναι | Απόσπασμα 257

13 Νοεμβρίου 2021

Στην έκφρασή Του όσον αφορά την αλήθεια, ο Θεός εκφράζει τη διάθεση και την ουσία Του· Η έκφραση της αλήθειας από Αυτόν δεν βασίζεται στις συνόψεις της ανθρωπότητας για τα διάφορα θετικά πράγματα και τις θετικές δηλώσεις που αναγνωρίζει η ανθρωπότητα. Ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος του Θεού· ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Είναι το θεμέλιο και ο νόμος βάσει των οποίων πρέπει να υφίσταται η ανθρωπότητα, ενώ εκείνα τα αποκαλούμενα δόγματα που προέρχονται από την ανθρωπότητα καταδικάζονται από τον Θεό. Δεν πληρούν την έγκρισή Του και, πολύ περισσότερο, δεν είναι η προέλευση ή η βάση του λόγου Του. Ο Θεός εκφράζει τη διάθεση και την ουσία Του μέσω του λόγου Του. Όλα τα λόγια που προέρχονται από την έκφραση του Θεού είναι αλήθεια, γιατί Αυτός κατέχει την ουσία του Θεού και είναι η πραγματικότητα όλων των θετικών πραγμάτων. Το γεγονός ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια δεν αλλάζει ποτέ, ανεξάρτητα από το πώς τον τοποθετεί ή τον ορίζει η διεφθαρμένη αυτή ανθρωπότητα, ή από το πώς τον βλέπει ή τον κατανοεί. Ανεξάρτητα από το πόσο πολλά λόγια του Θεού έχουν ειπωθεί και από το πόσο πολύ τα καταδικάζει και τα απορρίπτει η διεφθαρμένη και αμαρτωλή αυτή ανθρωπότητα, εξακολουθεί να ισχύει ένα γεγονός που δεν μπορεί να αλλάξει: Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, ο αποκαλούμενος πολιτισμός και οι παραδόσεις που εκτιμά η ανθρωπότητα δεν μπορούν να καταστούν θετικά πράγματα ούτε να καταστούν η αλήθεια. Αυτό είναι αμετάβλητο. Ο παραδοσιακός πολιτισμός και ο τρόπος ύπαρξης της ανθρωπότητας δεν θα καταστούν αλήθεια λόγω των αλλαγών ή της παρόδου του χρόνου, ούτε και τα λόγια του Θεού θα καταστούν λόγια του ανθρώπου λόγω της καταδίκης ή της λήθης της ανθρωπότητας. Αυτή η ουσία δεν θα αλλάξει ποτέ· η αλήθεια είναι πάντα η αλήθεια. Ποιο γεγονός υπάρχει εδώ; Όλα αυτά τα λεγόμενα που συνοψίζει η ανθρωπότητα προέρχονται από τον Σατανά —είναι ανθρώπινες φαντασιοκοπίες και αντιλήψεις, που προκύπτουν ακόμη και από την ανθρώπινη οξυθυμία, και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με θετικά πράγματα. Τα λόγια του Θεού, από την άλλη πλευρά, αποτελούν εκφράσεις της ουσίας και του κύρους του Θεού. Για ποιο λόγο εκφράζει αυτά τα λόγια; Γιατί λέω ότι είναι αλήθεια; Ο λόγος είναι ότι ο Θεός κυβερνά όλους τους νόμους, τις αρχές, τις ρίζες, τις ουσίες, τις πραγματικότητες και τα μυστήρια όλων των πραγμάτων, και είναι κατανοητά στο χέρι Του, ενώ μόνο ο Θεός γνωρίζει την προέλευσή τους και ποιες είναι πραγματικά οι ρίζες τους. Επομένως, μόνο οι ορισμοί όλων των πραγμάτων που μνημονεύονται στα λόγια του Θεού είναι ακριβέστατοι, ενώ οι απαιτήσεις για την ανθρωπότητα εντός του λόγου Του αποτελούν το μόνο πρότυπο για τον άνθρωπο —τα μόνα κριτήρια με βάση τα οποία θα πρέπει να υφίσταται η ανθρωπότητα.

«Ο Λόγος», τόμ. 4: «Εκθέτοντας τους αντίχριστους», Σημείο ένατο: Κάνουν το καθήκον τους μόνο για να διακριθούν και να τροφοδοτήσουν τα δικά τους συμφέροντα και φιλοδοξίες· ποτέ δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα του οίκου του Θεού, και μάλιστα ξεπουλάνε αυτά τα συμφέροντα με αντάλλαγμα την προσωπική δόξα (Μέρος πρώτο)

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο