Καθημερινά λόγια του Θεού: Είσοδος στη ζωή | Απόσπασμα 420

Το να αναλογίζεσαι τα λόγια του Θεού και να προσεύχεσαι επ’ αυτών ενώ τρως και πίνεις τα σημερινά λόγια Του είναι το πρώτο βήμα για να γαληνέψεις ενώπιον του Θεού. Εάν μπορείς να είσαι στ’ αλήθεια γαλήνιος ενώπιον του Θεού, τότε η διαφώτιση κι η φώτιση του Αγίου Πνεύματος θα είναι μαζί σου. Όλη η πνευματική ζωή επιτυγχάνεται όταν γαληνεύει κανείς υπό την παρουσία του Θεού. Στην προσευχή πρέπει να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, και μόνο τότε θα μπορέσεις να συγκινηθείς από το Άγιο Πνεύμα. Όταν είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, μπορείς να διαφωτιστείς και να φωτιστείς, και μπορείς να κατανοήσεις αληθινά τα λόγια του Θεού. Όταν, κατά τις συνήθεις σου δραστηριότητες όσον αφορά τον διαλογισμό, τη συναναστροφή και το να πλησιάζεις τον Θεό μέσα σου, γαληνεύεις υπό την παρουσία του Θεού, θα είσαι σε θέση να απολαύσεις την πραγματική εγγύτητα με τον Θεό, να κατανοήσεις πραγματικά την αγάπη του Θεού και το έργο Του, και να δείξεις αληθινό ενδιαφέρον και έγνοια προς τις προθέσεις του Θεού. Όσο πιο συχνά μπορείς να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού, κατά κανόνα, τόσο περισσότερο θα φωτίζεσαι και τόσο περισσότερο θα είσαι σε θέση να καταλάβεις τη δική σου διεφθαρμένη διάθεση, τι σου λείπει, σε τι θα πρέπει να εισέλθεις, ποια λειτουργία θα πρέπει να υπηρετήσεις και πού έχεις ελαττώματα. Όλα αυτά επιτυγχάνονται όταν γαληνεύει κανείς υπό την παρουσία του Θεού. Αν επιτύχεις πραγματικά να είσαι γαλήνιος ενώπιον του Θεού εις βάθος, θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις κάποια μυστήρια του πνεύματος, να κατανοήσεις τι επιθυμεί ο Θεός επί του παρόντος να κάνει μέσα σου, να κατανοήσεις πιο βαθιά τα λόγια του Θεού, να κατανοήσεις την πεμπτουσία των λόγων του Θεού, την ουσία των λόγων του Θεού, το είναι των λόγων του Θεού, και θα είσαι σε θέση να δεις το μονοπάτι της άσκησης με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια. Εάν δεν μπορέσεις να γαληνέψεις στο πνεύμα σου αρκετά εις βάθος, θα συγκινηθείς πολύ λίγο από το Άγιο Πνεύμα· μέσα σου θα νιώσεις δυνατός και θα νιώσεις κάποια χαρά και γαλήνη, αλλά δεν θα κατανοήσεις τίποτα βαθύτερο. Έχω πει προηγουμένως το εξής: Αν οι άνθρωποι δεν βάλουν όλη τη δύναμή τους, θα είναι δύσκολο να ακούσουν τη φωνή Μου ή να δουν το πρόσωπό Μου. Αυτό αφορά στο να επιτύχει να είναι κανείς γαλήνιος ενώπιον του Θεού εις βάθος, και όχι στο να καταβάλει επιφανειακές προσπάθειες. Ένα άτομο που μπορεί πραγματικά να γαληνεύει υπό την παρουσία του Θεού είναι σε θέση να απελευθερωθεί από όλα τα εγκόσμια δεσμά και να επιτύχει την κατοχή του από τον Θεό. Όλοι όσοι είναι ανίκανοι να γαληνεύουν υπό την παρουσία του Θεού είναι σίγουρα έκλυτοι και ανεξέλεγκτοι. Όλοι όσοι είναι ικανοί να γαληνεύουν ενώπιον του Θεού είναι ευσεβείς ενώπιον του Θεού, και λαχταρούν τον Θεό. Μόνο όσοι είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού εκτιμούν τη ζωή, εκτιμούν τη συναναστροφή εν πνεύματι, διψούν για τα λόγια του Θεού και επιδιώκουν την αλήθεια. Όποιος δεν εκτιμά το να γαληνεύει ενώπιον του Θεού και δεν κάνει πράξη το να γαληνεύει ενώπιον του Θεού είναι ματαιόδοξος και επιφανειακός, προσκολλημένος στον κόσμο και δεν έχει ζωή· ακόμα κι αν λέει ότι πιστεύει στον Θεό, είναι μόνο λόγια. Όσοι τελικά οδηγούνται στην τελείωση και ολοκληρώνονται από τον Θεό είναι άνθρωποι που μπορούν να είναι γαλήνιοι υπό την παρουσία Του. Ως εκ τούτου, όσοι είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού χαίρουν μεγάλων ευλογιών. Οι άνθρωποι που κατά τη διάρκεια της ημέρας μετά βίας βρίσκουν λίγο χρόνο για να φάνε και να πιούν τα λόγια του Θεού, που είναι εντελώς απασχολημένοι με τις εξωτερικές υποθέσεις και δίνουν ελάχιστη αξία στην είσοδο στη ζωή —αυτοί είναι όλοι τους υποκριτές που δεν έχουν καμία προοπτική ανάπτυξης στο μέλλον. Εκείνοι που μπορούν να είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού και να επικοινωνούν αληθινά με τον Θεό είναι ο λαός του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο