Χριστιανική ταινία | Γιατί η ανθρωπότητα αψηφά τον Θεό; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

7 Δεκεμβρίου 2018

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε ως Κύριος Ιησούς και ήρθε μεταξύ των ανθρώπων για να τους λυτρώσει , καταφρονήθηκε κατά την εποχή του σκότους και τελικά καρφώθηκε στον σταυρό από την κακή και διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι θα έρθει και πάλι κατά τις έσχατες ημέρες, λέγοντας: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Γιατί ο Κύριος Ιησούς, όταν έρθει και πάλι κατά τις έσχατες ημέρες, «θα καταφρονηθεί από αυτήν τη γενιά»; Όταν ο Θεός εμφανίστηκε δύο φορές ενσαρκωμένος για να επιτελέσει το έργο Του, γιατί του αντιστάθηκε άγρια και τον καταδίκασε η διεφθαρμένη ανθρωπότητα; Ξέρετε τον λόγο για αυτό; Αυτό το απόσπασμα ταινίας θα σας αποκαλύψει την απάντηση.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο