Χριστιανικός χορός «Όλη η γη χαίρεται και δοξολογεί τον Θεό»

5 Μαΐου 2024

I

Ο ένας αληθινός Θεός που κυβερνά το σύμπαν και τα πάντα

—ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών!

Αυτή είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, απόδειξη αδιάσειστη!

Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται για να γίνει μάρτυρας παντού,

ώστε κανείς να μην έχει αμφιβολίες.

Ο θριαμβευτής Βασιλιάς, ο Παντοδύναμος Θεός!

Έχει υπερισχύσει έναντι του κόσμου,

έχει υπερισχύσει έναντι της αμαρτίας και έχει επιτύχει τη λύτρωσή Του!

Ολόκληρη η γη πανηγυρίζει με αγαλλίαση!

Δοξολογεί τον θριαμβευτή Βασιλιά, τον Παντοδύναμο Θεό.

Εις τους αιώνας των αιώνων!

Είσαι άξιος τιμής και δοξολογίας.

II

Ο ένας αληθινός Θεός που κυβερνά το σύμπαν και τα πάντα

—ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών!

Αυτή είναι η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, απόδειξη αδιάσειστη!

Μας έχει σώσει, αυτήν την ομάδα των ανθρώπων που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά,

και μας ολοκλήρωσε ώστε να ακολουθήσουμε το θέλημά Του.

Κατέχει βασιλική εξουσία σε όλη τη γη, ανακαταλαμβάνοντας αυτήν τη γη

και καταδιώκοντας τον Σατανά μέχρι το πηγάδι της αβύσσου.

Ολόκληρη η γη πανηγυρίζει με αγαλλίαση!

Δοξολογεί τον θριαμβευτή Βασιλιά, τον Παντοδύναμο Θεό.

Εις τους αιώνας των αιώνων!

Είσαι άξιος τιμής και δοξολογίας.

Κρίνει τον κόσμο και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τα χέρια Του.

Βασιλεύει ως Βασιλιάς.

Ολόκληρη η γη πανηγυρίζει με αγαλλίαση!

Δοξολογεί τον θριαμβευτή Βασιλιά, τον Παντοδύναμο Θεό.

Εις τους αιώνας των αιώνων!

Είσαι άξιος τιμής και δοξολογίας.

Η εξουσία και η δόξα ανήκουν στον μέγα Βασιλιά του σύμπαντος!

Η εξουσία και η δόξα ανήκουν στον μέγα Βασιλιά του σύμπαντος!

Από το "Ο Λόγος", τόμ. 1: "Η εμφάνιση και το έργο του Θεού", Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 27

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο