Χριστιανική ταινία | Ποιοι θα αρπαγούν πρώτοι όταν έρθει ο Κύριος; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

17 Δεκεμβρίου 2018

Πολλοί από αυτούς που πιστεύουν στον Κύριο πιστεύουν ότι, όσο κάνουν θυσίες, προσφέρονται και εργάζονται σκληρά, θα είναι οπωσδήποτε ανάμεσα στους πρώτους που θα αρπαγούν. Υπάρχει όμως βάση για κάτι τέτοιο στον λόγο του Κυρίου; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσιν είσθαι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι» (Κατά Ματθαίον 19:30). «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου» (Κατά Ιωάννην 10:27). Είναι σαφές ότι το αν κάποιος μπορεί να αρπαγεί ή όχι εξαρτάται από το αν ακούει τη φωνή του Κυρίου. Αυτοί που θα ακούσουν πρώτοι τη φωνή Του και θα δεχτούν την εμφάνιση και το έργο Του είναι οι σοφές παρθένες, και θα είναι οι πρώτοι που θα αρπαγούν.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο