Απόσπασμα (A) της ευαγγκλικής ταινίας «χτυπώντας την πόρτα»: Ποια είναι η πιο σημαντική πράξη για την υποδοχή της έλευσης του Κυρίου;

10 Ιουνίου 2019

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). Επίσης, στην Αποκάλυψη προφητεύτηκε πολλές φορές: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Η φωνή και ο λόγος του Πνεύματος είναι η φωνή του Κυρίου, κι αυτοί που θα αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού είναι τα πρόβατά Του. Ποια πράξη, λοιπόν, είναι πιο σημαντική για τους χριστιανούς καθώς αυτοί υποδέχονται την έλευση του Κυρίου;

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο