Χριστιανικό τραγούδι | Ο Θεός θα κερδίσει μόνο όσους νικήσουν εντελώς τον Σατανά

20 Ιουνίου 2020

I

Ο Σατανάς ηττάται όταν οι άνθρωποι λυτρώνονται

δεν είναι πια βορά του, μα έχουνε παραδοθεί.

Τέτοιοι άνθρωποι είναι δίκαιοι,

έχουν πίστη, υπακοή, σεβασμό προς τον Θεό.

Απ’ τον Σατανά έχουν αποκοπεί.

Γιατί τον ντροπιάζουνε, τον βγάζουνε δειλό,

τον νικούν ολοσχερώς.

Ακολουθούν μ’ αποφασιστικότητα, τον Θεό υπακούνε και σέβονται,

κι έτσι τους αφήνει ο Σατανάς.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Αυτό θέλει να πετύχει σώζoντας τον άνθρωπο.

Αν θέλουνε να σωθούνε, να κερδηθούν ολοκληρωτικά απ’ Αυτόν,

πειρασμούς και επιθέσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Αυτοί που αντέχουν όλα όσα κάνει ο Σατανάς,

και τον νικούν, σώζονται απ’ τον Θεό.

II

Αυτοί που έχουνε σωθεί απ’ τον Θεό,

τις δοκιμασίες Του έχουν υποστεί,

σε πειρασμό έχουνε μπει, βαλλόμενοι από τον Σατανά.

Όσοι σώζονται κατανοούν του Θεού τις απαιτήσεις και το θέλημα,

υποτάσσονται στα σχέδιά Του.

Να Τον σέβονται μπορούν, ν’ αποφεύγουν το κακό.

Έχουν ειλικρίνεια, ευγένεια,

και ξέρουνε σε τι διαφέρει το μίσος από την αγάπη.

Μ’ αίσθημα δικαιοσύνης, είναι λογικοί,

νοιάζονται για τον Θεό, ό,τι δικό Του αγαπούν.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Αυτό θέλει να πετύχει σώζoντας τον άνθρωπο.

Αν θέλουνε να σωθούνε, να κερδηθούν ολοκληρωτικά απ’ Αυτόν,

πειρασμούς και επιθέσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Αυτοί που αντέχουν όλα όσα κάνει ο Σατανάς,

και τον νικούν, σώζονται απ’ τον Θεό.

III

Δίχως τα δεσμά, του Σατανά την κακοποίηση, τις κατηγορίες

είν’ ελεύθεροι, απελευθερωμένοι.

Όπως ο Ιώβ, που ο Θεός στον Σατανά θα έδινε,

για να μπορεί ελεύθερος να ζει.

Μόνο τέτοιοι άνθρωποι έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό.

Αυτό θέλει να πετύχει σώζoντας τον άνθρωπο.

Αν θέλουνε να σωθούνε, να κερδηθούν ολοκληρωτικά απ’ Αυτόν,

πειρασμούς και επιθέσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Αυτοί που αντέχουν όλα όσα κάνει ο Σατανάς,

και τον νικούν, σώζονται απ’ τον Θεό.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο