Καθημερινά λόγια του Θεού: Τα τρία στάδια του έργου | Απόσπασμα 34

27 Οκτωβρίου 2023

Ο Θεός εκφέρει τα λόγια Του και επιτελεί το έργο Του σύμφωνα με διαφορετικές εποχές, και σε διαφορετικές εποχές εκφέρει διαφορετικά λόγια. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με κανόνες, ούτε επαναλαμβάνει το ίδιο έργο, ούτε νιώθει νοσταλγία για τα πράγματα του παρελθόντος· είναι ένας Θεός που είναι πάντα νέος και ποτέ παλαιός, και εκφέρει νέα λόγια καθημερινά. Εσύ θα πρέπει να συμμορφώνεσαι με αυτά που θα πρέπει να τηρούνται σήμερα —αυτή είναι η ευθύνη και το καθήκον του ανθρώπου. Είναι ζωτικής σημασίας η άσκηση να επικεντρώνεται γύρω από το φως και τα λόγια του Θεού στη σημερινή εποχή. Ο Θεός δεν συμμορφώνεται με κανόνες και είναι σε θέση να μιλά από πολλές διαφορετικές σκοπιές για να καθιστά σαφείς τη σοφία και την παντοδυναμία Του. Δεν έχει σημασία αν μιλά από την οπτική γωνία του Πνεύματος ή του ανθρώπου ή αν μιλά στο τρίτο πρόσωπο —ο Θεός είναι πάντα ο Θεός, κι εσύ δεν μπορείς να λες ότι δεν είναι ο Θεός επειδή μιλά από την οπτική του ανθρώπου. Σε κάποιους ανθρώπους έχουν προκύψει αντιλήψεις ως αποτέλεσμα των διαφορετικών οπτικών από τις οποίες μιλά ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία γνώση του Θεού και καμία γνώση του έργου Του. Αν ο Θεός μιλούσε πάντα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, δεν θα καθόριζε ο άνθρωπος κανόνες για τον Θεό; Θα μπορούσε ο Θεός να επιτρέψει στον άνθρωπο να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο; Απ’ όποια οπτική γωνία κι αν μιλά ο Θεός, έχει τους στόχους Του γι’ αυτό. Αν ο Θεός μιλούσε πάντα από την οπτική γωνία του Πνεύματος, θα μπορούσες να έρθεις σε επαφή μαζί Του; Έτσι, μερικές φορές μιλάει στο τρίτο πρόσωπο για να σου παράσχει τα λόγια Του και να σε οδηγήσει στην πραγματικότητα. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι κατάλληλα. Εν ολίγοις, όλα γίνονται από τον Θεό, κι εσύ δεν θα πρέπει να αμφιβάλλεις γι’ αυτό. Εκείνος είναι ο Θεός· κι έτσι, απ’ όποια οπτική κι αν μιλά, θα είναι πάντα ο Θεός. Πρόκειται για μια αμετάβλητη αλήθεια. Όπως κι αν εργάζεται, εξακολουθεί να είναι ο Θεός, και η ουσία Του δεν θα αλλάξει! Ο Πέτρος αγαπούσε πολύ τον Θεό και ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο επιθυμούσε η καρδιά του Θεού, αλλά ο Θεός δεν τον μαρτύρησε ως τον Κύριο ή τον Χριστό, γιατί η ουσία ενός όντος είναι αυτή που είναι και δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Στο έργο Του, ο Θεός δεν συμμορφώνεται με κανόνες, αλλά χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για να κάνει το έργο Του αποτελεσματικό και να εμπλουτίσει τη γνώση του ανθρώπου γι’ Αυτόν. Κάθε μέθοδος εργασίας Του βοηθά τον άνθρωπο να Τον γνωρίσει και αποσκοπεί στην τελείωση του ανθρώπου. Όποια μέθοδο εργασίας κι αν χρησιμοποιεί, η καθεμιά τους αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την τελείωση του ανθρώπου. Παρόλο που μια από τις μεθόδους εργασίας Του μπορεί να διήρκεσε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η πίστη του ανθρώπου σ’ Αυτόν. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να έχετε αμφιβολίες μέσα σας. Αυτά είναι όλα τα στάδια του έργου του Θεού και πρέπει να τα υπακούτε.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο