Καθημερινά λόγια του Θεού: Τα τρία στάδια του έργου | Απόσπασμα 24

20 Οκτωβρίου 2023

Μετά το έργο του Ιεχωβά, ο Ιησούς ενσαρκώθηκε για να επιτελέσει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Το έργο Του δεν πραγματοποιήθηκε σε απομόνωση, αλλά βασίστηκε επάνω στο έργο του Ιεχωβά. Ήταν το έργο για μια νέα εποχή, αφότου ο Θεός είχε ολοκληρώσει την Εποχή του Νόμου. Παρομοίως, αφότου έλαβε τέλος το έργο του Ιησού, ο Θεός συνέχισε το έργο Του για την επόμενη εποχή, επειδή η συνολική διαχείριση του Θεού εξελίσσεται συνεχώς. Όταν περάσει η παλιά εποχή, θα αντικατασταθεί από μια νέα εποχή και, μόλις ολοκληρωθεί το παλιό έργο, ένα νέο έργο θα συνεχίσει τη διαχείριση του Θεού. Αυτή η ενσάρκωση είναι η δεύτερη ενσάρκωση του Θεού, μετά από την ολοκλήρωση του έργου του Ιησού. Φυσικά, αυτή η ενσάρκωση δεν προκύπτει αυτόνομα, αλλά είναι το τρίτο στάδιο του έργου, μετά από την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος. Κάθε νέο στάδιο στο έργο του Θεού φέρνει πάντοτε ένα νέο ξεκίνημα και μια νέα εποχή. Το ίδιο συμβαίνει με αντίστοιχες αλλαγές στην διάθεση του Θεού, στον τρόπο που εργάζεται, στην τοποθεσία του έργου Του και στο όνομά Του. Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να αποδεχτεί το έργο του Θεού στη νέα εποχή. Όμως, ανεξαρτήτως από το πόσο διαφέρει από τον άνθρωπο, ο Θεός κάνει πάντοτε το έργο Του και οδηγεί πάντοτε ολόκληρη την ανθρωπότητα προς τα εμπρός. Όταν ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο του ανθρώπου, έφερε την Εποχή της Χάριτος και έληξε την Εποχή του Νόμου. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε και πάλι. Αυτήν τη φορά, με την ενσάρκωσή Του έληξε την Εποχή της Χάριτος και έφερε την Εποχή της Βασιλείας. Όλοι όσοι αποδέχονται τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού θα οδηγηθούν στην Εποχή της Βασιλείας και θα μπορούν να αποδεχθούν προσωπικά την καθοδήγηση του Θεού. Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και θυσιάστηκε για τις αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκεί μόνο να σηκώσει ο Ιησούς στους ώμους Του τις αμαρτίες του ανθρώπου και να θυσιαστεί γι’ αυτές, αλλά πρέπει, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από την διάθεσή του, η οποία έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Συνεπώς, αφότου ο άνθρωπος συγχωρέθηκε για τις αμαρτίες του, ο Θεός επέστρεψε ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και ξεκίνησε το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο Του ανέβασε τον άνθρωπο σε υψηλότερο επίπεδο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στην κυριαρχία Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος

Ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει φέρει την Εποχή της Βασιλείας

Όταν ήρθε ο Ιησούς στον κόσμο του ανθρώπου, έφερε την Εποχή της Χάριτος, λήγοντας την Εποχή του Νόμου. Ο Θεός ενσαρκώθηκε ξανά, στις έσχατες μέρες. Έφερε την Εποχή της Βασιλείας, λήγοντας την Εποχή της Χάριτος. Όσοι δέχονται τη δεύτερη ενσάρκωσή Του θα οδηγηθούν στην Εποχή της Βασιλείας, θα λάβουνε την καθοδήγησή Του. Όσοι στην κυριαρχία Του υποτάσσονται, θα δεχτούνε ευλογίες μεγαλύτερες κι αλήθεια υψηλή. Ω, θα ζήσουνε στο φως! Και θα κερδίσουν την οδό, την αλήθεια, τη ζωή!

Μόχθησε ο Ιησούς μες στους ανθρώπους για να τους λυτρώσει, προσφέροντας τον εαυτό Του ως θυσία για τις αμαρτίες τους. Κι όμως, η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου παραμένει. Για να τον σώσει από τη διεφθαρμένη επιρροή του Σατανά, δεν αρκεί ο Ιησούς να γίνει περί αμαρτίας προσφορά, χρειάζεται ο Θεός να κάνει σπουδαιότερο έργο για να τον απαλλάξει από τη διάθεσή του, τη διεφθαρμένη από τον Σατανά. Όσοι στην κυριαρχία Του υποτάσσονται, θα δεχτούνε ευλογίες μεγαλύτερες κι αλήθεια υψηλή. Ω, θα ζήσουνε στο φως! Και θα κερδίσουν την οδό, την αλήθεια, τη ζωή! Αφού συγχώρεσε τις αμαρτίες του ανθρώπου, επέστρεψε ενσαρκωμένος για να τον φέρει σε μια νέα εποχή. Ξεκίνησε το έργο της κρίσης, ώστε τον άνθρωπο να φέρει σε υψηλότερο βασίλειο. Όσοι στην κυριαρχία Του υποτάσσονται, θα δεχτούνε ευλογίες μεγαλύτερες κι αλήθεια υψηλή. Ω, θα ζήσουνε στο φως! Και θα κερδίσουν την οδό, την αλήθεια, τη ζωή! Όσοι στην κυριαρχία Του υποτάσσονται, θα δεχτούνε ευλογίες μεγαλύτερες κι αλήθεια υψηλή. Ω, θα ζήσουνε στο φως! Και θα κερδίσουν την οδό, την αλήθεια, τη ζωή! Όσοι στην κυριαρχία Του υποτάσσονται, θα δεχτούνε ευλογίες μεγαλύτερες κι αλήθεια υψηλή. Ω, θα ζήσουνε στο φως! Και θα κερδίσουν την οδό, την αλήθεια, τη ζωή!

Διασκευασμένο από το «Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο