Καθημερινά λόγια του Θεού: Τα τρία στάδια του έργου | Απόσπασμα 3

12 Ιουνίου 2020

Ο Θεός δεν νιώθει καμία κακία προς τα πλάσματα και επιθυμεί μόνο να συντρίψει τον Σατανά. Ολόκληρο το έργο Του —είτε πρόκειται για παίδευση είτε για κρίση— στοχεύει στον Σατανά· διεξάγεται προς χάριν της σωτηρίας της ανθρωπότητας, αφορά αποκλειστικά στη συντριβή του Σατανά, και έχει έναν και μόνον στόχο: να πολεμήσει τον Σατανά μέχρι τέλους! Και ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να βρει ανάπαυση, προτού νικήσει τον Σατανά! Θα αναπαυθεί μονάχα μετά τη συντριβή του. Επειδή ολόκληρο το έργο του Θεού στοχεύει στον Σατανά, και επειδή όσοι έχουν διαφθαρεί από αυτόν βρίσκονται και ζουν όλοι υπό την κυριαρχία του, αν ο Θεός δεν μαχόταν εναντίον του Σατανά ή δεν τους ανάγκαζε να αποσπαστούν απ’ αυτόν, εκείνος δεν επρόκειτο να χαλαρώσει την αρπάγη του από αυτούς τους ανθρώπους κι έτσι δεν θα ήταν δυνατόν να κερδηθούν. Και αν δεν κερδίζονταν, τούτο θα αποδείκνυε ότι ο Σατανάς δεν έχει συντριβεί, ότι δεν έχει εξολοθρευθεί. Και έτσι, στο 6.000 ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού, κατά το πρώτο στάδιο, Εκείνος υλοποίησε το έργο του νόμου, κατά το δεύτερο στάδιο, πραγματοποίησε το έργο της Εποχής της Χάριτος, δηλαδή το έργο της σταυρώσεως και, κατά το τρίτο στάδιο, επιτέλεσε το έργο της κατάκτησης του ανθρώπινου γένους. Ολόκληρο αυτό το έργο στοχεύει στην έκταση της διαφθοράς της ανθρωπότητας από τον Σατανά, είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην προσπάθεια συντριβής του, ενώ όλα τα στάδιά του αφορούν σε αυτό ακριβώς. Η ουσία του 6.000 ετών έργου της διαχείρισης του Θεού είναι η μάχη εναντίον του μεγάλου κόκκινου δράκοντα· το έργο για τη διαχείριση του ανθρώπινου γένους αποτελεί επίσης έργο για τη συντριβή του Σατανά, αλλά και έργο για τη μάχη με αυτόν. Ο Θεός πολέμησε επί 6.000 χρόνια, εργάστηκε επί 6.000 χρόνια, για να φέρει τελικά τον άνθρωπο στο νέο βασίλειο. Μετά τη συντριβή του Σατανά, ο άνθρωπος θα είναι ολοκληρωτικά ελεύθερος. Εκεί δεν στοχεύει το έργο του Θεού σήμερα; Ο στόχος του σημερινού έργου είναι ακριβώς αυτός: η πλήρης απελευθέρωση του ανθρώπου, έτσι ώστε να μην υπόκειται σε κανέναν κανόνα, ούτε να τον καθορίζουν τυχόν δεσμά ή περιορισμοί. Ολόκληρο τούτο το έργο υλοποιείται σε αρμονία με το ανάστημα και ανάλογα με τις ανάγκες σας, που σημαίνει ότι δίνεται σ’ εσάς μόνον ό,τι μπορείτε να επιτύχετε. Εδώ δεν πρόκειται για «εξώθηση στα όρια», να εξαναγκασθείτε, δηλαδή, να κάνετε πράγματα πέρα από τις ικανότητές σας· αντιθέτως, ολόκληρο τούτο το έργο επιτελείται σε αρμονία με τις πραγματικές σας ανάγκες. Κάθε στάδιο του έργου βρίσκεται σε συμφωνία με τις πραγματικές ανάγκες κι απαιτήσεις του ανθρώπου, και πραγματοποιείται προς χάριν της συντριβής του Σατανά. Στην πραγματικότητα, στην αρχή δεν υπήρχαν εμπόδια μεταξύ του Δημιουργού και των πλασμάτων Του. Όλα αυτά προκαλούνται από τον Σατανά. Ο άνθρωπος έχει καταστεί ανίκανος να βλέπει ή να αγγίζει οτιδήποτε, εξαιτίας της ταραχής και της διαφθοράς που πηγάζουν από τον Σατανά. Ο άνθρωπος είναι το θύμα, ο εξαπατηθείς. Μετά τη συντριβή του Σατανά, τα πλάσματα θα βλέπουν τον Δημιουργό κι ο Δημιουργός θα κοιτά τα πλάσματα, δυνάμενος να τα καθοδηγεί ο ίδιος, προσωπικά. Τούτον και μόνον τον βίο πρέπει να διάγει ο άνθρωπος επί γης. Κι έτσι, το έργο του Θεού αφορά πρωτίστως στη συντριβή του Σατανά, και μόλις γίνει αυτό, τα πάντα θα επιλυθούν.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

To έργο της διαχείρισης του ανθρώπου είναι το έργο της νίκης επί του Σατανά

Όλο το έργο του Θεού, παίδευσης ή κρίσης, έχει στόχο τον Σατανά. Ειν’ για να σώσει τους ανθρώπους, να νικήσει τον Σατανά. Το έργο του Θεού έχει έναν στόχο Nα πολεμήσει μέχρι τέλους τον Σατανά. Δεν θα αναπαυθεί μέχρι τη νίκη. Αφού το έργο του Θεού έχει στόχο τον Σατανά, κι όσοι έχουν διαφθαρεί είναι στη σφαίρα επιρροής του, αν ο Θεός δεν ξεκινούσε τη μάχη εναντίον του ή δεν έκανε τον άνθρωπο να φύγει απ’ αυτόν, δεν θα μπορούσαν ποτέ να κερδηθούν. Αν έμεναν κοντά στον Σατανά και αν δεν κερδίζονταν, θα αποδεικνυόταν ο Σατανάς ανίκητος, ότι δεν έχει νικηθεί. Η ουσία του έργου του Θεού 6.000 χρόνια τώρα είν’ η μάχη απέναντι στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και το έργο της διαχείρισης της ανθρωπότητας είναι και το έργο της νίκης επί του Σατανά.

Ο Θεός πολέμησε για 6.000 χρόνια κι εργάστηκε τον άνθρωπο σ’ ένα βασίλειο νέο να φέρει, όπου ο Σατανάς κατακτήθηκε, ο άνθρωπος θα είναι ελεύθερος. Κάθε στάδιο συμφωνεί με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, ώστε ο Θεός να νικήσει τον Σατανά. Αν έμεναν κοντά στον Σατανά και αν δεν κερδίζονταν, θα αποδεικνυόταν ο Σατανάς ανίκητος, ότι δεν έχει νικηθεί. Η ουσία του έργου του Θεού 6.000 χρόνια τώρα είν’ η μάχη απέναντι στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και το έργο της διαχείρισης της ανθρωπότητας είναι και το έργο της νίκης επί του Σατανά.

Στο 6.000 ετών σχέδιο διαχείρισης του Θεού, στο πρώτο στάδιο έκανε το έργο του νόμου. Στο δεύτερο έκανε το έργο της Εποχής της Χάριτος. Έπειτα, στο τρίτο, τους ανθρώπους κατακτά. Tο έργο αυτό απευθύνεται στο βαθμό που ο άνθρωπος έχει διαφθαρεί απ’ τον Σατανά. Στόχος του έργου αυτού η νίκη επί του Σατανά κι αυτά τα τρία στάδια υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Η ουσία του έργου του Θεού 6.000 χρόνια τώρα είν’ η μάχη απέναντι στον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και το έργο της διαχείρισης της ανθρωπότητας είναι και το έργο της νίκης επί του Σατανά.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο