Χριστιανικό τραγούδι | Μόνο εκείνοι που γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να γίνουν μάρτυρες γι’ Αυτόν

13 Ιουλίου 2020

Ο λόγος που αυτοί που μαρτυρούν στον Θεό δίνουν ισχυρή μαρτυρία

είναι γιατί αυτή στηρίζεται

σ’ αληθινή γνώση και λαχτάρα για Αυτόν.

Η μαρτυρία τους δεν βγαίνει από μια παρόρμηση,

μα απ’ τη γνώση γι’ Αυτόν και τη διάθεσή Του.

Επειδή γνώρισαν τον Θεό,

νιώθουν ότι πρέπει να γίνουν μάρτυρες,

να γνωρίσουν τον Θεό σ’ όσους Τον λαχταρούν,

την ομορφιά, την πραγματικότητά Του.

Σαν την αβίαστη αγάπη γι’ Αυτόν

είναι και η μαρτυρία τους.

Είναι αληθινή και έχει αξία

και πραγματικό νόημα.

Δεν είναι παθητική ή κενή,

δεν είναι ανούσια.

Ο λόγος που αυτοί που μαρτυρούν στον Θεό δίνουν ισχυρή μαρτυρία

είναι γιατί αυτή στηρίζεται

σ’ αληθινή γνώση και λαχτάρα γι’ Αυτόν.

Η μαρτυρία τους δεν βγαίνει από μια παρόρμηση,

μα απ’ τη γνώση γι’ Αυτόν και τη διάθεσή Του.

Μόνον αυτοί που αληθινά Τον αγαπούν

ζουν γεμάτες και πλούσιες ζωές,

μόνο αυτοί στον Θεό αλήθεια πιστεύουν,

γιατί ζούνε μες στου Θεού το φως.

Για το έργο του Θεού είν’ ικανοί να ζουν

και για τη διαχείρισή Του.

Δεν ζουν ανούσιες ζωές,

μα ευλογημένες απ’ τον Θεό.

Δεν ζουν μες στο σκοτάδι,

αλλά μέσα στο φως.

Ο λόγος που αυτοί που μαρτυρούν στον Θεό δίνουν ισχυρή μαρτυρία

είναι γιατί αυτή στηρίζεται

σ’ αληθινή γνώση και λαχτάρα για Αυτόν.

Η μαρτυρία τους δεν βγαίνει από μια παρόρμηση,

μα απ’ τη γνώση γι’ Αυτόν και τη διάθεσή Του.

Δεν ζουν μες στο σκοτάδι,

αλλά μέσα στο φως.

Ο λόγος που αυτοί που μαρτυρούν στον Θεό δίνουν ισχυρή μαρτυρία

είναι γιατί αυτή στηρίζεται

σ’ αληθινή γνώση και λαχτάρα γι’ Αυτόν.

Η μαρτυρία τους δεν βγαίνει από μια παρόρμηση,

μα απ’ τη γνώση γι’ Αυτόν και τη διάθεσή Του,

μα απ’ τη γνώση γι’ Αυτόν και τη διάθεσή Του.

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο