Μαρτυρία της εμπειρίας των χριστιανών «Το μυστήριο των ονομάτων του Θεού»

15 Αυγούστου 2020

Ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ένας ευλαβής χριστιανός που πιστεύει πολύ στο εξής εδάφιο της Βίβλου: «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις 4:12). Πιστεύει ότι εφόσον στηρίζειπάντα το όνομα του Κυρίου Ιησού, θα ανέλθει στη βασιλεία των ουρανών όταν έρθει ο Κύριος. Αναπάντεχα, μια μέρα, η γυναίκα του τού λέει ότι ο Θεός έχει άλλο όνομα τις έσχατες ημέρες και του προκαλεί σύγχυση. Σύντομα, ανακαλύπτει στις Γραφές ότι στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα του Θεού είναι «Ιεχωβά», ενώ στην Καινή Διαθήκη το όνομά Του είναι «Ιησούς». Το όνομα του Θεού μπορεί πράγματι να αλλάξει! Αρχίζει έτσι να αφήνει πίσω τις αντιλήψεις του, για να επιδιώξει την αλήθεια και τελικά κατανοεί το μυστήριο των ονομάτων του Θεού. Δέχεται το νέο όνομα του Θεού και παρευρίσκεται στο γαμήλιο δείπνο του Αρνίου. Ποιο είναι λοιπόν το μυστήριο που κρύβουν τα ονόματα του Θεού; Θα το μάθετε μέσα από την εμπειρία αυτού του ανθρώπου.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο