Καθημερινά λόγια του Θεού: Η ενσάρκωση | Απόσπασμα 134

7 Ιανουαρίου 2024

Τι πρέπει να γνωρίζεις για τον πρακτικό Θεό; Το Πνεύμα, το Άτομο και ο Λόγος συνθέτουν τον πρακτικό Θεό τον ίδιο και αυτό είναι το πραγματικό νόημα του ίδιου του πρακτικού Θεού. Αν γνωρίζεις μόνο το Άτομο, δηλαδή τις συνήθειες και την προσωπικότητά Του, αλλά δεν γνωρίζεις το έργο του Πνεύματος ή τι κάνει το Πνεύμα στη σάρκα, και αν δίνεις προσοχή μόνο στο Πνεύμα και στον Λόγο και προσεύχεσαι μόνο ενώπιον του Πνεύματος, αλλά αγνοείς το έργο του Πνεύματος του Θεού στον πρακτικό Θεό, τότε αποδεικνύεται πως δεν γνωρίζεις τον πρακτικό Θεό. Η γνώση του πρακτικού Θεού περιλαμβάνει τη γνώση και την εμπειρία του λόγου Του, την κατανόηση των κανόνων και των αρχών του έργου του Αγίου Πνεύματος, καθώς και του τρόπου με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στη σάρκα. Επίσης, περιλαμβάνει τη γνώση πως κάθε ενέργεια του Θεού στη σάρκα κυβερνάται από το Πνεύμα και πως ο λόγος που Αυτός εκφέρει είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος. Επομένως, εάν επιθυμείς να γνωρίσεις τον πρακτικό Θεό, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πώς εργάζεται ο Θεός στην ανθρώπινη και στη θεϊκή φύση· αυτό, με τη σειρά του, αφορά τις εκφράσεις του Πνεύματος, με τις οποίες έρχονται σε επαφή όλοι οι άνθρωποι.

Τι καλύπτεται στις εκφράσεις του Πνεύματος; Μερικές φορές, ο πρακτικός Θεός εργάζεται στην ανθρώπινη φύση, ενώ άλλες φορές, στη θεϊκή φύση· και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, επικεφαλής είναι το Πνεύμα. Όποιο είναι το πνεύμα μέσα στους ανθρώπους, αυτή είναι και η εξωτερική τους έκφραση. Το Πνεύμα εργάζεται κανονικά, ωστόσο υπάρχουν δυο μέρη στην κατεύθυνσή Του από το Πνεύμα: Το ένα μέρος είναι το έργο Του στην ανθρώπινη φύση και το άλλο το έργο Του μέσω της θεϊκής φύσης. Πρέπει να το γνωρίζεις αυτό ξεκάθαρα. Το έργο του Πνεύματος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες: Όταν απαιτείται το ανθρώπινό Του έργο, το Πνεύμα κατευθύνει αυτό το ανθρώπινο έργο, ενώ όταν απαιτείται το θεϊκό Του έργο, τότε φαίνεται πως το εκτελεί απευθείας η θεϊκή φύση. Επειδή ο Θεός εργάζεται στη σάρκα και εμφανίζεται στη σάρκα, εργάζεται και στην ανθρώπινη, αλλά και στη θεϊκή φύση. Το έργο Του στην ανθρώπινη φύση κατευθύνεται από το Πνεύμα και εκτελείται για να ικανοποιήσει τις σαρκικές ανάγκες των ανθρώπων, να διευκολύνει την ενασχόλησή τους με Αυτόν, να τους επιτρέψει να δουν την πραγματικότητα και την κανονικότητα του Θεού, όπως και να τους επιτρέψει να δουν πως το Πνεύμα του Θεού έχει εισέλθει στη σάρκα, βρίσκεται μεταξύ ανθρώπων, ζει μαζί με τους ανθρώπους και έρχεται σε επαφή μαζί τους. Το έργο Του στη θεϊκή φύση εκτελείται για να προσφέρει ζωή στους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στα πάντα από θετική πλευρά, αλλάζοντας τη διάθεση των ανθρώπων και επιτρέποντάς τους να δουν αληθινά την εμφάνιση του Πνεύματος στη σάρκα. Ως επί το πλείστον, η ανάπτυξη στη ζωή του ανθρώπου επιτυγχάνεται άμεσα μέσω του έργου και του λόγου του Θεού στη θεϊκή φύση. Μόνο αν οι άνθρωποι δεχτούν το έργο του Θεού στη θεϊκή φύση μπορούν να επιτύχουν αλλαγές στη διάθεσή τους και μόνο τότε μπορεί το πνεύμα τους να είναι χορτάτο· μόνο αν προστεθεί σε αυτό το έργο στην ανθρώπινη φύση, δηλαδή η καθοδήγηση, η υποστήριξη και η πρόνοια του Θεού στην ανθρώπινη φύση, μπορούν οι άνθρωποι να ικανοποιήσουν το θέλημα του Θεού. Ο ίδιος ο πρακτικός Θεός, για τον οποίο γίνεται λόγος σήμερα, εργάζεται και στην ανθρώπινη, αλλά και στη θεϊκή φύση. Μέσω της εμφάνισης του πρακτικού Θεού, επιτυγχάνεται το κανονικό ανθρώπινο έργο και η ζωή Του, καθώς και το απόλυτα θεϊκό Του έργο. Η ανθρώπινη και η θεϊκή Του φύση συνδυάζονται σε μία, ενώ το έργο και των δύο επιτελείται μέσω του λόγου· είτε πρόκειται για την ανθρώπινη είτε για τη θεϊκή φύση, Αυτός αρθρώνει λόγο. Όταν ο Θεός εργάζεται στην ανθρώπινη φύση, μιλά τη γλώσσα της ανθρώπινης φύσης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ασχοληθούν και να καταλάβουν. Ο λόγος που εκφέρει είναι απλός και ευκολονόητος, έτσι ώστε να μπορεί να διατεθεί σε όλους τους ανθρώπους· ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι αυτοί κατέχουν γνώσεις ή έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, όλοι τους μπορούν να δεχτούν τον λόγο του Θεού. Το έργο του Θεού στη θεϊκή φύση εκτελείται επίσης μέσω του λόγου, αλλά είναι γεμάτο πρόνοια και ζωή, είναι ακηλίδωτο από ανθρώπινες ιδέες, δεν περιλαμβάνει ανθρώπινες προτιμήσεις, δεν έχει ανθρώπινους περιορισμούς, είναι εκτός των ορίων οποιασδήποτε κανονικής ανθρώπινης φύσης και, ενώ εκτελείται κι αυτό στη σάρκα, είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι δεχτούν μόνο το έργο του Θεού στην ανθρώπινη φύση, τότε θα περιορίσουν τους εαυτούς τους σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και θα χρειάζονται διηνεκή αντιμετώπιση, κλάδεμα και πειθαρχεία, ώστε να υπάρξει ακόμα και η παραμικρή αλλαγή μέσα τους. Χωρίς το έργο ή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο, θα προσφεύγουν πάντα στις συνήθειες του παρελθόντος· μόνο μέσω του έργου της θεϊκής φύσης μπορούν να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα και τα ελαττώματα και μόνο τότε μπορούν να ολοκληρωθούν οι άνθρωποι. Αντί για διαρκή αντιμετώπιση και κλάδεμα, αυτό που απαιτείται είναι θετική πρόνοια, η χρήση του λόγου για να αντισταθμίσει όλες τις ελλείψεις, η χρήση του λόγου για να αποκαλύψει την κάθε κατάσταση των ανθρώπων, η χρήση του λόγου για να κατευθύνει τις ζωές τους, την κάθε τους λέξη, την κάθε τους πράξη, για να ξεγυμνώσει τις προθέσεις και τα κίνητρά τους. Αυτό είναι το αληθινό έργο του πρακτικού Θεού. Έτσι, στη στάση σου προς τον πρακτικό Θεό, πρέπει να παραδίνεσαι στην ανθρώπινη φύση Του, να Τον αναγνωρίζεις και να Τον παραδέχεσαι και, επιπλέον, να δέχεσαι και να υπακούς στο θεϊκό έργο και λόγο. Η εμφάνιση του Θεού στη σάρκα σημαίνει πως το σύνολο του έργου και του λόγου του Πνεύματος του Θεού εκτελείται μέσω της κανονικής ανθρώπινης φύσης Του και μέσω της ενσαρκωμένης σάρκας Του. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού κατευθύνει το ανθρώπινο έργο Του και εκτελεί το έργο της θεϊκής φύσης στη σάρκα, ενώ στον ενσαρκωμένο Θεό μπορείς να δεις και το έργο του Θεού στην ανθρώπινη φύση, αλλά και το απόλυτα θεϊκό έργο· αυτή είναι η αληθινή σημασία της εμφάνισης του πρακτικού Θεού στη σάρκα. Αν μπορείς να το δεις αυτό καθαρά, θα είσαι ικανός να συνδέσεις τα διάφορα μέρη του Θεού και θα πάψεις να δίνεις υπερβολική προσοχή στο έργο Του στη θεϊκή φύση και να είσαι υπερβολικά απαξιωτικός προς το έργο Του στην ανθρώπινη φύση, δεν θα φτάνεις στα άκρα και ούτε θα κάνεις παρακάμψεις. Γενικά, το νόημα του πρακτικού Θεού είναι πως το έργο της ανθρώπινης και της θεϊκής Του φύσης, όπως κατευθύνεται από το Πνεύμα, εκφράζεται μέσω της σάρκας Του, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν οι άνθρωποι πως Αυτός είναι δραστήριος και ζωντανός και αληθινός και πραγματικός.

Το έργο του Πνεύματος του Θεού στην ανθρώπινη φύση έχει μεταβατικά στάδια. Οδηγώντας την ανθρωπότητα στην τελείωση, επιτρέπει στην ανθρώπινη φύση Του να δεχτεί την κατεύθυνση του Πνεύματος, ενώ μετά από αυτό, η ανθρώπινη φύση Του είναι ικανή να προμηθεύει και να καθοδηγεί τις εκκλησίες. Αυτή είναι μια έκφραση του κανονικού έργου του Θεού. Επομένως, αν μπορείς να δεις καθαρά τις αρχές του έργου του Θεού στην ανθρώπινη φύση, τότε θα είναι απίθανο να έχεις αντιλήψεις για το έργο του Θεού στην ανθρώπινη φύση. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο, το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να κάνει λάθος. Είναι σωστός και αλάνθαστος· δεν θα έκανε τίποτε λαθεμένα. Το θεϊκό έργο είναι η άμεση έκφραση του θελήματος του Θεού, δίχως την παρέμβαση της ανθρώπινης φύσης. Δεν υπόκειται σε τελείωση, αλλά προέρχεται απευθείας από το Πνεύμα. Ωστόσο, το γεγονός πως Αυτός μπορεί να εργάζεται στη θεϊκή φύση οφείλεται στην κανονική ανθρώπινη φύση Του· δεν είναι ούτε στο ελάχιστο υπερφυσικό, ενώ μοιάζει σαν να εκτελείται από κανονικό άτομο. Ο Θεός ήρθε από τον ουρανό στη γη κυρίως για να εκφράσει τον λόγο του Θεού μέσω της σάρκας και για να ολοκληρώσει το έργο του Πνεύματος του Θεού χρησιμοποιώντας τη σάρκα.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο