Καθημερινά λόγια του Θεού: Η ενσάρκωση | Απόσπασμα 112

18 Φεβρουαρίου 2024

Το έργο που έρχεται να επιτελέσει ο Θεός σ’ αυτήν τη γη είναι απλώς να καθοδηγήσει την εποχή, να εγκαινιάσει μια νέα εποχή και να φέρει την παλαιά στο τέλος της. Δεν έχει έλθει για να βιώσει την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου επί γης, για να βιώσει ο ίδιος τις χαρές και τις λύπες της ζωής στον ανθρώπινο κόσμο, ούτε για να οδηγήσει ένα συγκεκριμένο άτομο στην τελείωση δια της χείρας Του ή να παρακολουθήσει προσωπικά ένα συγκεκριμένο άτομο καθώς μεγαλώνει. Δεν είναι αυτό το έργο Του· το έργο Του είναι απλώς να ξεκινήσει τη νέα εποχή και να φέρει την παλαιά στο τέλος της. Τουτέστιν, θα ξεκινήσει αυτοπροσώπως μια εποχή, θα φέρει αυτοπροσώπως την άλλη στο τέλος της και θα κατατροπώσει τον Σατανά επιτελώντας αυτοπροσώπως το έργο Του. Κάθε φορά που επιτελεί το έργο Του αυτοπροσώπως είναι σαν να πατά το πόδι Του στο πεδίο της μάχης. Αρχικά, κατατροπώνει τον κόσμο και επικρατεί επί του Σατανά όντας ενσαρκωμένος· κατακτά όλη τη δόξα και αποκαλύπτει το σύνολο του έργου των δύο χιλιάδων ετών, φροντίζοντας όλοι οι άνθρωποι στη γη να έχουν το σωστό μονοπάτι στο οποίο να βαδίζουν, καθώς και μια ζωή γαλήνης και χαράς. Ωστόσο, ο Θεός δεν μπορεί να ζήσει με τον άνθρωπο στη γη για μεγάλο διάστημα, διότι ο Θεός είναι Θεός και, άλλωστε, διαφέρει από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να ζήσει τη διάρκεια ζωής ενός κανονικού ανθρώπου, δηλαδή δεν μπορεί να κατοικήσει στη γη ως άνθρωπος που δεν είναι τίποτε το ασυνήθιστο, διότι έχει μόνο ένα ελάχιστο μέρος της κανονικής ανθρώπινης φύσης ενός κανονικού ανθρώπου για να συντηρήσει την ανθρώπινη ζωή Του. Με άλλα λόγια, πώς θα μπορούσε ο Θεός να ξεκινήσει οικογένεια, να κάνει καριέρα και να αναθρέψει παιδιά στη γη; Δεν θα ήταν αυτό ντροπή γι’ Αυτόν; Το γεγονός ότι διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση αποσκοπεί μόνο στην επιτέλεση έργου με κανονικό τρόπο, όχι για να Του δοθεί η δυνατότητα να κάνει οικογένεια και καριέρα όπως θα έκανε ένας κανονικός άνθρωπος. Η κανονική σύνεση, το κανονικό μυαλό και η κανονική σίτιση και ένδυση της σάρκας Του αρκούν να αποδείξουν ότι έχει κανονική ανθρώπινη φύση· δεν χρειάζεται να κάνει οικογένεια ή καριέρα προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό θα ήταν τελείως περιττό! Η έλευση του Θεού στη γη αποτελεί τον Λόγο που ενσαρκώνεται. Απλώς επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τον λόγο Του και να δει τον λόγο Του, δηλαδή επιτρέπει στον άνθρωπο να δει το έργο που επιτελείται από τη σάρκα. Η πρόθεσή Του δεν είναι να φερθούν οι άνθρωποι στη σάρκα Του με έναν ορισμένο τρόπο, αλλά μόνο να είναι ο άνθρωπος υπάκουος μέχρι τέλους, δηλαδή να υπακούει όλα τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα Του και να υποτάσσεται σε όλο το έργο που επιτελεί Εκείνος. Απλώς εργάζεται στη σάρκα· δεν ζητάει σκόπιμα να εξυμνήσει ο άνθρωπος το μεγαλείο και την αγιοσύνη της σάρκας Του, μα, αντιθέτως, δείχνει στον άνθρωπο τη σοφία του έργου Του και όλη την εξουσία που ασκεί. Επομένως, παρόλο που έχει εξέχουσα ανθρώπινη φύση, δεν προβαίνει σε αναγγελίες και επικεντρώνεται μόνο στο έργο που θα πρέπει να επιτελέσει. Θα πρέπει να γνωρίζετε γιατί, παρόλο που ενσαρκώθηκε ο Θεός, δεν διαφημίζει την κανονική ανθρώπινη φύση Του ούτε γίνεται μάρτυράς της, αλλά, αντιθέτως, επιτελεί απλώς το έργο που επιθυμεί να επιτελέσει. Επομένως, το μόνο που μπορείτε να δείτε από τον ενσαρκωμένο Θεό είναι αυτό που Εκείνος είναι από θεϊκή άποψη· αυτό συμβαίνει διότι Εκείνος δεν διακηρύσσει ποτέ αυτό που είναι από ανθρώπινη άποψη προκειμένου να το μιμηθεί ο άνθρωπος. Μόνο όταν ο άνθρωπος καθοδηγεί ανθρώπους μιλάει για το τι είναι από ανθρώπινη άποψη, ώστε να κερδίσει καλύτερα τον θαυμασμό και την υποταγή τους και, έτσι, να ηγηθεί των άλλων. Αντιθέτως, ο Θεός κατακτά τον άνθρωπο μόνο μέσω του έργου Του (έργου, δηλαδή, που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο). Δεν τίθεται ζήτημα ότι ο άνθρωπος Τον θαυμάζει, ούτε ότι κάνει τον άνθρωπο να Τον λατρεύει. Το μόνο που κάνει είναι να ενσταλάζει στον άνθρωπο μια αίσθηση ευσέβειας γι’ Αυτόν ή μια αίσθηση της ακαταληπτότητάς Του. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει τον άνθρωπο· το μόνο που χρειάζεται είναι να Τον σέβεσαι αφού έχεις γίνει μάρτυρας της διάθεσής Του. Το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι δικό Του· δεν μπορεί να επιτελεστεί από τον άνθρωπο στη θέση Του ούτε μπορεί να επιτευχθεί από τον άνθρωπο. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να επιτελέσει το δικό Του έργο και να αναγγείλει μια νέα εποχή για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε νέα ζωή. Το έργο που επιτελεί αποσκοπεί να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να λάβει μια νέα ζωή και να εισέλθει σε μια νέα εποχή. Το υπόλοιπο έργο παραδίδεται σε εκείνους που έχουν κανονική ανθρώπινη φύση και τους οποίους θαυμάζουν οι άλλοι. Επομένως, την Εποχή της Χάριτος, Αυτός ολοκλήρωσε το έργο δύο χιλιάδων ετών σε μόλις τριάμισι από τα τριάντα τρία έτη Του στη σάρκα. Όταν έρχεται ο Θεός στη γη για να επιτελέσει το έργο Του, πάντα ολοκληρώνει το έργο δύο χιλιάδων ετών ή μιας ολόκληρης εποχής μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα λίγων ετών. Δεν καθυστερεί και δεν κωλυσιεργεί. Απλώς συμπυκνώνει το έργο πολλών ετών, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο έτη. Αυτό συμβαίνει επειδή το έργο που επιτελεί προσωπικά γίνεται εξ ολοκλήρου για να διανοίξει μια νέα διέξοδο και να καθοδηγήσει μια νέα εποχή.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο