Καθημερινά λόγια του Θεού: Η ενσάρκωση | Απόσπασμα 105

29 Ιουνίου 2020

Ο ενσαρκωμένος Θεός ονομάζεται Χριστός και ο Χριστός είναι η σάρκα ντυμένη με το Πνεύμα του Θεού. Η σάρκα αυτή διαφέρει από κάθε άνθρωπο που είναι από σάρκα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι ο Χριστός δεν είναι από σάρκα και αίμα, αντιθέτως είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος. Διαθέτει και κανονική ανθρώπινη φύση, αλλά και ολοκληρωμένη θεϊκή φύση. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τη θεϊκή Του φύση. Η κανονική ανθρώπινη φύση Του υποστηρίζει όλες τις κανονικές δραστηριότητές Του στη σάρκα, ενώ η θεϊκή Του φύση εκτελεί το έργο του Θεού του ίδιου. Και η ανθρώπινη αλλά και η θεϊκή Του φύση παραδίνονται στο θέλημα του επουράνιου Πατέρα. Η υπόσταση του Χριστού είναι το Πνεύμα, δηλαδή η θεϊκή φύση. Επομένως, η υπόστασή Του είναι αυτή του Θεού του ίδιου. Η υπόσταση αυτή δε διακόπτει το ίδιο Του το έργο, ενώ ο ίδιος δε θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι που θα κατέστρεφε το ίδιο Του το έργο, ούτε και θα ξεστόμιζε ποτέ λόγια που αντιτίθενται στο ίδιο Του το θέλημα. Επομένως, ο ενσαρκωμένος Θεός ουδέποτε θα εκτελούσε έργο που θα διέκοπτε την ίδια Του τη διαχείριση. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Η ουσία του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι η σωτηρία του ανθρώπου και γίνεται για χάρη της ίδιας της διαχείρισης του Θεού. Παρομοίως, το έργο του Χριστού είναι η σωτηρία του ανθρώπου και γίνεται για χάρη του θελήματος του Θεού. Δεδομένου ότι ο Θεός ενσαρκώνεται, υλοποιεί την υπόστασή Του εντός της σάρκας Του, έτσι ώστε η σάρκα Του να επαρκεί για να αναλάβει το έργο Του. Επομένως, ολόκληρο το έργο του Πνεύματος του Θεού αντικαθίσταται από το έργο του Χριστού κατά την περίοδο της ενσάρκωσης, ενώ στον πυρήνα όλου του έργου καθ’ όλη την περίοδο της ενσάρκωσης βρίσκεται το έργο του Χριστού. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με το έργο οποιασδήποτε άλλης εποχής. Και εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, εργάζεται υπό την ταυτότητα της σάρκας Του· εφόσον έρχεται στη σάρκα, τελειώνει στη σάρκα το έργο που οφείλει να εκτελέσει. Και το Πνεύμα του Θεού και ο Χριστός είναι ο Θεός ο ίδιος και Αυτός εκτελεί το έργο που οφείλει να εκτελεί και ασκεί τη διακονία που οφείλει να ασκεί.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η ουσία του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα

Το έργο και η έκφραση του Χριστού καθορίζουν την ουσία Του

Η ουσία του Χριστού καθορίζεται από το έργο, τις εκφράσεις Του. Με βαθιά ψυχή, θεία αποστολή εκπληρώνει, λατρεύει τον Θεό Πατέρα, το θέλημά Του επιζητεί. Η ουσία Αυτού τα καθορίζει όλα, όπως και τις φυσικές αποκαλύψεις Του. Γνωστές καθώς οι εκφράσεις Του είναι αυθεντικές, δεν αποκτήθηκαν με καλλιέργεια και μόρφωση. Μη επίκτητες ή στολίδια, αλλά έμφυτες. Α… Μη επίκτητες ή στολίδια, αλλά έμφυτες. Α…

Μπορεί ο άνθρωπος ν’ αρνηθεί το έργο, τις εκφράσεις, την ανθρωπιά Του, ίσως και ν’ αρνηθεί την ζωή Του ως ανθρώπου κανονικού, μα όχι την αγνή καρδιά Του που λατρεύει τον Θεό στον ουρανό. Κανείς δε θ’ αρνηθεί πως ήρθε για να κάνει το θέλημα τ’ Ουράνιου Πατέρα. Και κανείς δε θα αρνηθεί ότι ειλικρινά Τον αναζητά. Η εικόνα Του ίσως δεν είναι ευάρεστη, ο λόγος Του ίσως να μην κάνει αίσθηση, το έργο Του μπορεί να μη συγκλονίζει γη κι ουρανό, καθώς κανείς με το μυαλό πιστεύει. Μα Αυτός είναι ο Χριστός, που εκπληρώνει τον Θείο θέλημα, με καρδιά αληθινή, πλήρη υποταγή και υπακοή. Α… Γιατί η ουσία Του είναι αυτή του Χριστού. Δύσκολο να το πιστέψεις, μα είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Δύσκολο να το πιστέψεις, μα είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Δύσκολο να το πιστέψεις, μα είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Α…

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο