Μαρτυρία της εμπειρίας των χριστιανών «Μείνε πιστός στην αλήθεια, όχι στο συναίσθημα»

27 Σεπτεμβρίου 2022

Αν και ο μικρότερος αδελφός της είναι πιστός εδώ και αρκετά χρόνια, δεν διαβάζει τα λόγια του Θεού, ούτε παρευρίσκεται σε συγκεντρώσεις, και μιλάει και φέρεται ακριβώς όπως οι άπιστοι —επιπλέον, δεν αποδέχεται καθόλου την αλήθεια. Με βάση τις αρχές, μπορεί να διαπιστώσει ότι είναι μη πιστός και θα πρέπει να απομακρυνθεί από την εκκλησία, όταν όμως η εκκλησία την προσεγγίζει για να μάθει περισσότερα για αυτόν, θέλει να τον προστατεύσει και να τον καλύψει λόγω της στοργής της. Δεν είναι πρόθυμη να τον εκθέσει με κάθε λεπτομέρεια. Κατόπιν, διαβάζοντας τα λόγια του Θεού, συνειδητοποιεί την ουσία και τις συνέπειες τού να ενεργείς με βάση το συναίσθημα —εκθέτει τη συμπεριφορά του αδελφού της, κάνοντας πράξη την αλήθεια. Αρκετά χρόνια αργότερα, η μητέρα της πρόκειται να σταλεί για απομόνωση και αυτοστοχασμό λόγω της τάσης της να διαταράσσει την εκκλησιαστική ζωή και να αρνείται να αποδεχτεί την αλήθεια, και για μία ακόμη φορά παλεύει με τα αισθήματα στοργής της, μην θέλοντας να αποκαλύψει τη συμπεριφορά της μητέρας της. Πώς τελικά κάνει πράξη την αλήθεια και υποστηρίζει το έργο της εκκλησίας, αντί να ενεργήσει με βάση το συναίσθημα; Δείτε αυτό το βίντεο.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο