Χριστιανικό τραγούδι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής;

29 Φεβρουαρίου 2020

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής· ουρανός και γη ζουν με τη δύναμή Του.

Τίποτα ζωντανό δεν μπορεί απ’ την εξουσία Του να ξεφύγει.

Ποιος είσαι σημασία δεν έχει, όλοι οφείλουν να υπακούν στον Θεό,

στο κράτος Του να υποταχθούν, στον έλεγχο, στις εντολές Του!

Ίσως λαχταράς να βρεις αλήθεια και ζωή,

Θεό για να εμπιστευτείς, να λάβεις αιώνια ζωή.

Την αιώνια ζωή αν θέλεις, την πηγή της βρες, βρες πού είν’ ο Θεός.

Αμετάβλητη ζωή ο Θεός, μόνο σ’ Αυτόν η οδός της ζωής.

Ο Θεός είναι οδός ζωής, η οδός της αιώνιας ζωής, ναι!

Κυρίαρχος του σύμπαντος, το στήριγμα κάθε καρδιάς, ανάμεσά τους ζει και αναπνέει.

Έτσι μπορεί να φέρει νέα ζωή, να οδηγήσει στην οδό της ζωής.

Ο Θεός στη γη με τον άνθρωπο ζει, για να έχει ο άνθρωπος ζωή.

Διατάζει το σύμπαν ο Θεός το έργο Του να υπηρετήσει.

Δεν ζει μόνο στον ουρανό ή στις καρδιές, μες στον κόσμο μας ζει ο Θεός.

Την αλήθεια αυτή αν αρνηθείς, αλήθεια και ζωή δεν θα βρεις.

Την αιώνια ζωή αν θέλεις, την πηγή της βρες, βρες πού είν’ ο Θεός.

Αμετάβλητη ζωή ο Θεός, μόνο σ’ Αυτόν η οδός της ζωής.

Ο Θεός είναι οδός ζωής, η οδός της αιώνιας ζωής, ναι!

Την αιώνια ζωή αν θέλεις, την πηγή της βρες, βρες πού είν’ ο Θεός.

Αμετάβλητη ζωή ο Θεός, μόνο σ’ Αυτόν η οδός της ζωής.

Ο Θεός είναι οδός ζωής, η οδός της αιώνιας ζωής, ναι!

Το σύμπαν κυβερνά ο Θεός· Αυτός είναι η μόνη οδός ζωής.

Ο Θεός η οδός της αιώνιας ζωής, ναι!

από το βιβλίο «Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο