Χριστιανική ταινία | Πώς να αναζητά κανείς την εμφάνιση και το έργο του Θεού; (Επιλεγμένα στιγμιότυπα)

28 Φεβρουαρίου 2019

Μέρος του υλικού αυτού του βίντεο είναι από:

AVA - Instinct - Whoosh Bang - Stampede (https://freesound.org/people/AVA_MUSIC_GROUP/sounds/397147/) By AVA_MUSIC_GROUP/CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο