Χριστιανικός χορός «Η Σημασία της Εμφάνισης του Θεού»

13 Ιουνίου 2018

Chi Χορός

Ύμνος των λόγων του Θεού

Η εμφάνιση του Θεού αφορά την προσωπική Του άφιξη επί γης για να πραγματοποιήσει το έργο Του.

Με την δική Του ταυτότητα και διάθεση και με την δική Του μέθοδο,

Κατέρχεται μεταξύ των ανθρώπων για να εκκινήσει μια εποχή και να κλείσει μια άλλη.

Μια τέτοια εμφάνιση δεν είναι οιωνός ή εικόνα.

Δεν είναι είδος τελετής.

Δεν είναι θαύμα. Δεν είναι μέγα όραμα.

Ακόμα λιγότερο ένα είδος θρησκευτικής διαδικασίας.

Είναι αληθινό και υπαρκτό γεγονός, απτό και παρατηρήσιμο,

ένα γεγονός απτό και παρατηρήσιμο.

Τέτοια εμφάνιση δεν είναι για χάρη της ακολουθίας μιας διαδικασίας

ή για χάρη βραχυπρόθεσμου εγχειρήματος,

είναι μάλλον για χάρη ενός σταδίου του έργου του σχεδίου διαχείρισης του Θεού.

Η εμφάνιση του Θεού είναι πάντα ουσιαστική

και πάντα συνδεδεμένη με το σχέδιο διαχείρισης Του,

συνδεδεμένη με το σχέδιο διαχείρισης Του.

Η "εμφάνιση" είναι εντελώς ανόμοια

με την "εμφάνιση" όπου ο Θεός καθοδηγεί τον άνθρωπο,

τον οδηγεί ή τον διαφωτίζει, τον οδηγεί ή τον διαφωτίζει.

Ο Θεός επιτελεί ένα μέρος μεγαλειώδους έργου κάθε φορά που αποκαλύπτεται.

Το έργο αυτό διαφέρει από το έργο κάθε άλλης εποχής,

αφάνταστο για τον άνθρωπο, ποτέ βιωμένο από τον άνθρωπο, ποτέ βιωμένο από τον άνθρωπο.

Είναι το έργο που αρχίζει τη νέα εποχή και ολοκληρώνει την παλαιά,

νέο και βελτιωμένο έργο για την Σωτηρία της ανθρωπότητας,

και έργο που φέρνει την ανθρωπότητα στη νέα εποχή.

Είναι η σημασία της εμφάνισης του Θεού.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο