Απόσπασμα (Δ) ττης Χριστιανικές ταινίας «Στοχασμοί για τη σωτηρία»: Είναι όλοι όσοι κηρύττουν την έλευση του Κυρίου ψευδόχριστοι;

20 Μαΐου 2023

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο