Απόσπασμα (Γ) της Χριστιανικές ταινίας «Στοχασμοί για τη σωτηρία»: Πώς κάνει ο Θεός το έργο της κρίσεως για την κάθαρση και τη σωτηρία του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες;

19 Μαΐου 2023

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο