Απόσπασμα (A) της Χριστιανικές ταινίας «Στοχασμοί για τη σωτηρία»: Γιατί ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;

19 Μαΐου 2023

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Κοινοποίηση

Άκυρο