Μια συλλογή χριστιανικών ύμνων

13 Ιουλίου 2020

00:00:00 Το μήνυμα του Θεού

00:02:42 Ο οίκτος του Θεού για την ανθρωπότητα

00:08:07 Πόσο δύσκολο είναι το έργο του Θεού

00:12:24 Ο Θεός δέχεται μεγάλους πόνους για να σώσει τον άνθρωπο

00:17:52 Ο Θεός ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να συνεχίσει να ζει

00:22:04 Το έργο του Θεού είναι πάντα καινούργιο και ποτέ παλιό

00:27:40 Η αλήθεια του έργου της κατάκτησης κατά τις έσχατες ημέρες

00:31:36 To έργο της διαχείρισης του ανθρώπου είναι το έργο της νίκης επί του Σατανά

00:37:40 Ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το πιο κρίσιμο έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου

00:41:45 Το τελικό στάδιο της κατάκτησης προορίζεται για τη σωτηρία των ανθρώπων

00:45:38 Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πράξει το έργο του Θεού αντ’ Αυτού

00:50:40 Ποιος είναι ικανός να γνωρίσει τον Θεό όταν Αυτός έρθει;

00:56:56 Η θλίψη της διεφθαρμένης ανθρωπότητας

01:02:26 Ποιος μπορεί να καταλάβει την καρδιά του Θεού;

01:07:13 Αυτοί που απαρνούνται τον Χριστό των εσχάτων ημερών θα τιμωρηθούν για πάντα

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο